Bản đồ tổng hợp review địa điểm ăn uống

Top 18 resorts Maldives 2021 được đánh giá cao nhất trên Agoda và Booking

Mùa hè này theo lịch là admin Du Lịch Đâu sẽ có chuyến đi đến Maldives để review lại top 5 resorts được đánh giá nhiều nhất trong danh sách này! Tuy nhiên với tình hình dịch bệnh thế này thì thực sự admin cũng chưa biết ra sao. Tính sẽ giữ lại danh sách này từ từ mới up do có lên lịch đi du lịch rồi mà thôi up sớm luôn!

Nếu bạn đã từng ở resorts Maldives nào thì chia sẻ thêm bên dưới nhé!

Top 18 resorts Maldives 2021 được đánh giá cao nhất trên Agoda và Booking:


1. Meeru Island Resort & Spa - 4.5 sao Giá trung bình: 6,696,000 VND


Địa chỉ: North Male Atoll, Maldives Islands, Maldives
Loại: Resort
Giá trung bình: 279 USD ~ 6,696,000 VND
Thời điểm kinh doanh: Chưa xác định
Điểm đánh giá: 9.1 - Số lượng đánh giá: 3269
Tiêu chuẩn khách sạn (sao): 4.5
Số phòng: 286 - Số tầng (nếu có): Không có tầng
Link giá giảm Agoda: XEM THÊM GIÁ ƯU ĐÃI VÀ HÌNH
Link giá giảm Booking: XEM THÊM GIÁ ƯU ĐÃI VÀ HÌNH

2. Vilamendhoo Island Resort & Spa - 4.5 sao Giá trung bình: 5,904,000 VND


Địa chỉ: South Ari Atoll, Maldives Islands, Maldives
Loại: Resort
Giá trung bình: 246 USD ~ 5,904,000 VND
Thời điểm kinh doanh: Chưa xác định
Điểm đánh giá: 8.9 - Số lượng đánh giá: 2695
Tiêu chuẩn khách sạn (sao): 4.5
Số phòng: 194 - Số tầng (nếu có): Không có tầng
Link giá giảm Agoda: XEM THÊM GIÁ ƯU ĐÃI VÀ HÌNH
Link giá giảm Booking: XEM THÊM GIÁ ƯU ĐÃI VÀ HÌNH

3. Veligandu Island Resort & Spa - 4.5 sao Giá trung bình: 10,416,000 VND


Địa chỉ: North Ari Atoll, Maldives Islands, Maldives
Loại: Resort
Giá trung bình: 434 USD ~ 10,416,000 VND
Thời điểm kinh doanh: Chưa xác định
Điểm đánh giá: 9.4 - Số lượng đánh giá: 1961
Tiêu chuẩn khách sạn (sao): 4.5
Số phòng: 91 - Số tầng (nếu có): Không có tầng
Link giá giảm Agoda: XEM THÊM GIÁ ƯU ĐÃI VÀ HÌNH
Link giá giảm Booking: XEM THÊM GIÁ ƯU ĐÃI VÀ HÌNH

4. Bandos Maldives - 5 sao Giá trung bình: 5,232,000 VND


Địa chỉ: North Male' Atoll, Maldives Islands, Maldives
Loại: Resort
Giá trung bình: 218 USD ~ 5,232,000 VND
Thời điểm kinh doanh: 1972
Điểm đánh giá: 8.6 - Số lượng đánh giá: 1586
Tiêu chuẩn khách sạn (sao): 5
Số phòng: 216 - Số tầng (nếu có): 1
Link giá giảm Agoda: XEM THÊM GIÁ ƯU ĐÃI VÀ HÌNH
Link giá giảm Booking: XEM THÊM GIÁ ƯU ĐÃI VÀ HÌNH

5. Thulhagiri Island Resort & Spa Maldives - 4 sao Giá trung bình: 4,416,000 VND


Địa chỉ: North Male' Atoll, Maldives Islands, Maldives
Loại: Resort
Giá trung bình: 184 USD ~ 4,416,000 VND
Thời điểm kinh doanh: Chưa xác định
Điểm đánh giá: 8.3 - Số lượng đánh giá: 1460
Tiêu chuẩn khách sạn (sao): 4
Số phòng: 86 - Số tầng (nếu có): Không có tầng
Link giá giảm Agoda: XEM THÊM GIÁ ƯU ĐÃI VÀ HÌNH
Link giá giảm Booking: XEM THÊM GIÁ ƯU ĐÃI VÀ HÌNH

6. Kuredu Island Resort and Spa - 4.5 sao Giá trung bình: 17,784,000 VND


Địa chỉ: Lhaviyani Atoll, Republic of Maldives, Maldives Islands, Maldives
Loại: Resort
Giá trung bình: 741 USD ~ 17,784,000 VND
Thời điểm kinh doanh: Chưa xác định
Điểm đánh giá: 9 - Số lượng đánh giá: 1429
Tiêu chuẩn khách sạn (sao): 4.5
Số phòng: 388 - Số tầng (nếu có): Không có tầng
Link giá giảm Agoda: XEM THÊM GIÁ ƯU ĐÃI VÀ HÌNH
Link giá giảm Booking: XEM THÊM GIÁ ƯU ĐÃI VÀ HÌNH

7. Paradise Island Resort and Spa - 5 sao Giá trung bình: 4,416,000 VND


Địa chỉ: North Male Atoll, Maldives Islands, Maldives
Loại: Resort
Giá trung bình: 184 USD ~ 4,416,000 VND
Thời điểm kinh doanh: 1994
Điểm đánh giá: 8.7 - Số lượng đánh giá: 1337
Tiêu chuẩn khách sạn (sao): 5
Số phòng: 282 - Số tầng (nếu có): 1
Link giá giảm Agoda: XEM THÊM GIÁ ƯU ĐÃI VÀ HÌNH
Link giá giảm Booking: XEM THÊM GIÁ ƯU ĐÃI VÀ HÌNH

8. Kurumba Maldives - 5 sao Giá trung bình: 7,248,000 VND


Địa chỉ: Male Atoll, Maldives Islands, Maldives
Loại: Resort
Giá trung bình: 302 USD ~ 7,248,000 VND
Thời điểm kinh doanh: 1972
Điểm đánh giá: 8.9 - Số lượng đánh giá: 1230
Tiêu chuẩn khách sạn (sao): 5
Số phòng: 180 - Số tầng (nếu có): Không có tầng
Link giá giảm Agoda: XEM THÊM GIÁ ƯU ĐÃI VÀ HÌNH
Link giá giảm Booking: XEM THÊM GIÁ ƯU ĐÃI VÀ HÌNH

9. Sun Siyam Iru Fushi - 5 sao Giá trung bình: 8,568,000 VND


Địa chỉ: P.O. Box 2036 Malé Noonu Atoll, Maldives Islands, Maldives
Loại: Resort
Giá trung bình: 357 USD ~ 8,568,000 VND
Thời điểm kinh doanh: Chưa xác định
Điểm đánh giá: 8.7 - Số lượng đánh giá: 1064
Tiêu chuẩn khách sạn (sao): 5
Số phòng: 221 - Số tầng (nếu có): Không có tầng
Link giá giảm Agoda: XEM THÊM GIÁ ƯU ĐÃI VÀ HÌNH
Link giá giảm Booking: XEM THÊM GIÁ ƯU ĐÃI VÀ HÌNH

10. Velassaru Maldives Resort - 5 sao Giá trung bình: 13,848,000 VND


Địa chỉ: Velassaru Island, Maldives Islands, Maldives
Loại: Resort
Giá trung bình: 577 USD ~ 13,848,000 VND
Thời điểm kinh doanh: Chưa xác định
Điểm đánh giá: 9.1 - Số lượng đánh giá: 1003
Tiêu chuẩn khách sạn (sao): 5
Số phòng: 129 - Số tầng (nếu có): 1
Link giá giảm Agoda: XEM THÊM GIÁ ƯU ĐÃI VÀ HÌNH
Link giá giảm Booking: XEM THÊM GIÁ ƯU ĐÃI VÀ HÌNH

11. Hurawalhi Island Resort - 5 sao Giá trung bình: 20,136,000 VND


Địa chỉ: Lhaviyani Atoll, Maldives Islands, Maldives
Loại: Resort
Giá trung bình: 839 USD ~ 20,136,000 VND
Thời điểm kinh doanh: 2016
Điểm đánh giá: 9.5 - Số lượng đánh giá: 845
Tiêu chuẩn khách sạn (sao): 5
Số phòng: 90 - Số tầng (nếu có): Không có tầng
Link giá giảm Agoda: XEM THÊM GIÁ ƯU ĐÃI VÀ HÌNH
Link giá giảm Booking: XEM THÊM GIÁ ƯU ĐÃI VÀ HÌNH

12. Kandima Maldives - Escape the ordinary - 5 sao Giá trung bình: 5,448,000 VND


Địa chỉ: Kandima, Dhaalu Atoll, Maldives Islands, Maldives
Loại: Resort
Giá trung bình: 227 USD ~ 5,448,000 VND
Thời điểm kinh doanh: Chưa xác định
Điểm đánh giá: 9.1 - Số lượng đánh giá: 820
Tiêu chuẩn khách sạn (sao): 5
Số phòng: 274 - Số tầng (nếu có): 1
Link giá giảm Agoda: XEM THÊM GIÁ ƯU ĐÃI VÀ HÌNH
Link giá giảm Booking: XEM THÊM GIÁ ƯU ĐÃI VÀ HÌNH

13. Eriyadu Island Resort - 4 sao Giá trung bình: 5,592,000 VND


Địa chỉ: North Male Atoll, Maldives Islands, Maldives
Loại: Resort
Giá trung bình: 233 USD ~ 5,592,000 VND
Thời điểm kinh doanh: Chưa xác định
Điểm đánh giá: 8.1 - Số lượng đánh giá: 752
Tiêu chuẩn khách sạn (sao): 4
Số phòng: 76 - Số tầng (nếu có): 1
Link giá giảm Agoda: XEM THÊM GIÁ ƯU ĐÃI VÀ HÌNH
Link giá giảm Booking: XEM THÊM GIÁ ƯU ĐÃI VÀ HÌNH

14. Adaaran Prestige Vadoo Resort - 5 sao Giá trung bình: 10,824,000 VND


Địa chỉ: South Male Atoll, Maldives Islands, Maldives
Loại: Resort
Giá trung bình: 451 USD ~ 10,824,000 VND
Thời điểm kinh doanh: Chưa xác định
Điểm đánh giá: 8.7 - Số lượng đánh giá: 653
Tiêu chuẩn khách sạn (sao): 5
Số phòng: 50 - Số tầng (nếu có): Không có tầng
Link giá giảm Agoda: XEM THÊM GIÁ ƯU ĐÃI VÀ HÌNH
Link giá giảm Booking: XEM THÊM GIÁ ƯU ĐÃI VÀ HÌNH

15. Sun Siyam Olhuveli - 4 sao Giá trung bình: 3,984,000 VND


Địa chỉ: South Male' Atoll, Maldives Islands, Maldives
Loại: Resort
Giá trung bình: 166 USD ~ 3,984,000 VND
Thời điểm kinh doanh: Chưa xác định
Điểm đánh giá: 8.4 - Số lượng đánh giá: 639
Tiêu chuẩn khách sạn (sao): 4
Số phòng: 298 - Số tầng (nếu có): 1
Link giá giảm Agoda: XEM THÊM GIÁ ƯU ĐÃI VÀ HÌNH
Link giá giảm Booking: XEM THÊM GIÁ ƯU ĐÃI VÀ HÌNH

16. Fihalhohi Island Resort - 4 sao Giá trung bình: 2,280,000 VND


Địa chỉ: Fihalhohi, Maldives Islands, Maldives
Loại: Resort
Giá trung bình: 95 USD ~ 2,280,000 VND
Thời điểm kinh doanh: 1982
Điểm đánh giá: 8.4 - Số lượng đánh giá: 599
Tiêu chuẩn khách sạn (sao): 4
Số phòng: 150 - Số tầng (nếu có): 2
Link giá giảm Agoda: XEM THÊM GIÁ ƯU ĐÃI VÀ HÌNH
Link giá giảm Booking: XEM THÊM GIÁ ƯU ĐÃI VÀ HÌNH

17. Grand Park Kodhipparu Maldives - 5 sao Giá trung bình: 11,520,000 VND


Địa chỉ: North Male Atoll, Maldives Islands, Maldives
Loại: Resort
Giá trung bình: 480 USD ~ 11,520,000 VND
Thời điểm kinh doanh: 2017
Điểm đánh giá: 9.2 - Số lượng đánh giá: 599
Tiêu chuẩn khách sạn (sao): 5
Số phòng: 120 - Số tầng (nếu có): Không có tầng
Link giá giảm Agoda: XEM THÊM GIÁ ƯU ĐÃI VÀ HÌNH
Link giá giảm Booking: XEM THÊM GIÁ ƯU ĐÃI VÀ HÌNH

18. Medhufushi Island Resort - 4 sao Giá trung bình: 2,184,000 VND


Địa chỉ: Meemu Atoll, Maldives Islands, Maldives
Loại: Resort
Giá trung bình: 91 USD ~ 2,184,000 VND
Thời điểm kinh doanh: Chưa xác định
Điểm đánh giá: 8.4 - Số lượng đánh giá: 500
Tiêu chuẩn khách sạn (sao): 4
Số phòng: 112 - Số tầng (nếu có): 1
Link giá giảm Agoda: XEM THÊM GIÁ ƯU ĐÃI VÀ HÌNH
Link giá giảm Booking: XEM THÊM GIÁ ƯU ĐÃI VÀ HÌNH
⭐ Danh sách top 18 resorts ở Maldives bao gồm những cái tên nào?
Top 5 resorts ở Maldives được review và đánh giá nhiều nhất trong danh sách là: Meeru Island Resort & Spa, Vilamendhoo Island Resort & Spa, Veligandu Island Resort & Spa, Bandos Maldives, Thulhagiri Island Resort & Spa Maldives. Với cao nhất là 3269 đánh giá và thấp nhất là 500 đánh giá
⭐ Giá tham khảo trung bình trong danh sách Top 18 resorts ở Maldives là bao nhiêu?
Giá tham khảo trong danh sách top 18 resorts ở Maldives dao động từ TỐI ĐA là 839 USD và thấp nhất là 91 USD. Bao gồm các khách sạn được xếp loại từ 4 sao, cho đến 5 sao
❤️ Danh sách top 18 resorts ở Maldives được cập nhật mới nhất năm 2021 theo tiêu chí nào? ❤️
Đây là dữ liệu được chúng tôi liên kết với Agoda và Booking để có kết quả chính xác nhất. Các resorts ở Maldives trong danh sách đợt này đều được lựa chọn có hơn 500 đánh giá trên hệ thống Agoda. Update mới nhất đến năm 2021. Hi vọng bạn sẽ chọn được resorts ở Maldives tốt nhất trong chuyến du lịch của bạn lần này

Đăng nhận xét

Bạn muốn góp ý (0)

Mới hơn Cũ hơn