Bản đồ tổng hợp review địa điểm ăn uống

Danh sách 112 điểm bán hàng thiết yếu ở Quận 8 có thể mở cửa và đặt hàng online qua Hotline - App - Website 2021 (siêu thị, cửa hàng tiện lợi, cửa hàng 24 giờ…)

 Danh sách này được admin Du Lịch Đâu tổng hợp theo yêu cầu của các bạn quan tâm, danh sách này gồm 112 điểm bán hàng thiết yếu tại Quận 8, trong đó chỉ có 7 cửa hàng tạm đóng cửa. Hi vọng các bạn có thể có thêm thông tin cần thiết như địa chỉ, số điện thoại để đặt hàng các mặt hàng nhu yếu phẩm của mình như thịt cá trứng sữa nhé!

Danh sách 112 điểm bán hàng thiết yếu ở Quận 8 có thể mở cửa và đặt hàng online qua Hotline - App - Website 2021 (siêu thị, cửa hàng tiện lợi, cửa hàng 24 giờ…)

1. Chợ Rạch Ông Địa chỉ:Nguyễn Thị Tần, Phường 2, Quận 8


 • TÊN ĐIỂM BÁN: Chợ Rạch Ông
 • Địa chỉ: Nguyễn Thị Tần, Phường 2, Quận 8
 • Tình trạng: Hoạt động bình thường
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ:
 • ĐIỆN THOẠI:
 • THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG:
 • HÌNH THỨC GIAO HÀNG TRỰC TUYẾN:

2. Chợ Phú Lợi 1 Địa chỉ:2670A Phạm Thế Hiển, Phường 7, Quận 8


 • TÊN ĐIỂM BÁN: Chợ Phú Lợi 1
 • Địa chỉ: 2670A Phạm Thế Hiển, Phường 7, Quận 8
 • Tình trạng: Hoạt động bình thường
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ:
 • ĐIỆN THOẠI:
 • THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG:
 • HÌNH THỨC GIAO HÀNG TRỰC TUYẾN:

3. Chợ Trần Văn Thành Địa chỉ:95D Trần Văn Thành (Hưng Phú), Phường 8, Quận 8


 • TÊN ĐIỂM BÁN: Chợ Trần Văn Thành
 • Địa chỉ: 95D Trần Văn Thành (Hưng Phú), Phường 8, Quận 8
 • Tình trạng: Hoạt động bình thường
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ:
 • ĐIỆN THOẠI:
 • THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG:
 • HÌNH THỨC GIAO HÀNG TRỰC TUYẾN:

4. Chợ Xóm Củi Địa chỉ:1 Tùng Thiện Vương, Phường 11, Quận 8


 • TÊN ĐIỂM BÁN: Chợ Xóm Củi
 • Địa chỉ: 1 Tùng Thiện Vương, Phường 11, Quận 8
 • Tình trạng: Hoạt động bình thường
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ:
 • ĐIỆN THOẠI:
 • THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG:
 • HÌNH THỨC GIAO HÀNG TRỰC TUYẾN:

5. Chợ Nguyễn Chế Nghĩa Địa chỉ:127 Nguyễn Chế Nghĩa, Phường 12, Quận 8


 • TÊN ĐIỂM BÁN: Chợ Nguyễn Chế Nghĩa
 • Địa chỉ: 127 Nguyễn Chế Nghĩa, Phường 12, Quận 8
 • Tình trạng: Hoạt động bình thường
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ:
 • ĐIỆN THOẠI:
 • THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG:
 • HÌNH THỨC GIAO HÀNG TRỰC TUYẾN:

6. Chợ Phú Định Địa chỉ:Thanh Niên (48A đường 42), Phường 16, Quận 8


 • TÊN ĐIỂM BÁN: Chợ Phú Định
 • Địa chỉ: Thanh Niên (48A đường 42), Phường 16, Quận 8
 • Tình trạng: Hoạt động bình thường
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ:
 • ĐIỆN THOẠI:
 • THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG:
 • HÌNH THỨC GIAO HÀNG TRỰC TUYẾN:

7. Chợ Phú Lợi 2 Địa chỉ:190C Trịnh Quang Nghị , Phường 7, Quận 8


 • TÊN ĐIỂM BÁN: Chợ Phú Lợi 2
 • Địa chỉ: 190C Trịnh Quang Nghị , Phường 7, Quận 8
 • Tình trạng: Hoạt động bình thường
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ:
 • ĐIỆN THOẠI:
 • THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG:
 • HÌNH THỨC GIAO HÀNG TRỰC TUYẾN:

8. Siêu thị Co.opmart Địa chỉ:40-54 Tuy Lúy Vương, Phường 13, Quận 8


 • TÊN ĐIỂM BÁN: Siêu thị Co.opmart
 • Địa chỉ: 40-54 Tuy Lúy Vương, Phường 13, Quận 8
 • Tình trạng: Hoạt động bình thường
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ: Nguyễn Văn Dũng
 • ĐIỆN THOẠI: 0908126777
 • THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG: 7h - 22h
 • HÌNH THỨC GIAO HÀNG TRỰC TUYẾN: Đặt hàng trực tuyến qua Hotline 1900555568 hoặc APP: Beamin/ Grabmart/ Now

9. Cửa hàng San Hà Địa chỉ:290-292 Liên Tỉnh 5, Phường 6, Quận 8


 • TÊN ĐIỂM BÁN: Cửa hàng San Hà
 • Địa chỉ: 290-292 Liên Tỉnh 5, Phường 6, Quận 8
 • Tình trạng: Hoạt động bình thường
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ: Phạm Tấn Phong
 • ĐIỆN THOẠI: 0774 051 419
 • THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG: 4h - 21h
 • HÌNH THỨC GIAO HÀNG TRỰC TUYẾN: Hiện nay, hệ thống chưa triển khai hình thức bán hàng trực tuyến

10. Cửa hàng San Hà Địa chỉ:953 Tạ Quang Bửu, Phường 6, Quận 8


 • TÊN ĐIỂM BÁN: Cửa hàng San Hà
 • Địa chỉ: 953 Tạ Quang Bửu, Phường 6, Quận 8
 • Tình trạng: Hoạt động bình thường
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ: Đặng Kim Phượng
 • ĐIỆN THOẠI: 0903 789 013
 • THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG: 4h - 21h
 • HÌNH THỨC GIAO HÀNG TRỰC TUYẾN: Hiện nay, hệ thống chưa triển khai hình thức bán hàng trực tuyến

11. Cửa hàng San Hà Địa chỉ:979 Ba Đình, Phường 10, Quận 8


 • TÊN ĐIỂM BÁN: Cửa hàng San Hà
 • Địa chỉ: 979 Ba Đình, Phường 10, Quận 8
 • Tình trạng: Hoạt động bình thường
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ: Nguyễn Thị Ngọc Bích
 • ĐIỆN THOẠI: 0939 044 920
 • THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG: 4h - 21h
 • HÌNH THỨC GIAO HÀNG TRỰC TUYẾN: Hiện nay, hệ thống chưa triển khai hình thức bán hàng trực tuyến

12. Cửa hàng San Hà Địa chỉ:152 Nguyễn Thị Tần, Phường 2, Quận 8


 • TÊN ĐIỂM BÁN: Cửa hàng San Hà
 • Địa chỉ: 152 Nguyễn Thị Tần, Phường 2, Quận 8
 • Tình trạng: Hoạt động bình thường
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ: Phan Thị Bích Thùy
 • ĐIỆN THOẠI: 0902 303 938
 • THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG: 4h - 21h
 • HÌNH THỨC GIAO HÀNG TRỰC TUYẾN: Hiện nay, hệ thống chưa triển khai hình thức bán hàng trực tuyến

13. Cửa hàng San Hà Địa chỉ:353 Bùi Minh Trực, Phường 6, Quận 8


 • TÊN ĐIỂM BÁN: Cửa hàng San Hà
 • Địa chỉ: 353 Bùi Minh Trực, Phường 6, Quận 8
 • Tình trạng: Hoạt động bình thường
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ: Đồng Ngọc Thùy Lĩnh
 • ĐIỆN THOẠI: 0778 212 745
 • THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG: 4h - 21h
 • HÌNH THỨC GIAO HÀNG TRỰC TUYẾN: Hiện nay, hệ thống chưa triển khai hình thức bán hàng trực tuyến

14. Cửa hàng San Hà Địa chỉ:83 Đào Cam Mộc, Phường 4, Quận 8


 • TÊN ĐIỂM BÁN: Cửa hàng San Hà
 • Địa chỉ: 83 Đào Cam Mộc, Phường 4, Quận 8
 • Tình trạng: Hoạt động bình thường
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ: Âu Thanh Thảo
 • ĐIỆN THOẠI: 0903 684 103
 • THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG: 4h - 21h
 • HÌNH THỨC GIAO HÀNG TRỰC TUYẾN: Hiện nay, hệ thống chưa triển khai hình thức bán hàng trực tuyến

15. Cửa hàng San Hà Địa chỉ:0.01-0.02 tầng 1, cao ốc Bình Đông Xanh, 557 Bến Bình Đông, Phường 13, Quận 8


 • TÊN ĐIỂM BÁN: Cửa hàng San Hà
 • Địa chỉ: 0.01-0.02 tầng 1, cao ốc Bình Đông Xanh, 557 Bến Bình Đông, Phường 13, Quận 8
 • Tình trạng: Hoạt động bình thường
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ: Hoàng Nguyễn Ngọc Trâm
 • ĐIỆN THOẠI: 0705 746 532
 • THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG: 4h - 21h
 • HÌNH THỨC GIAO HÀNG TRỰC TUYẾN: Hiện nay, hệ thống chưa triển khai hình thức bán hàng trực tuyến

16. Cửa hàng San Hà Địa chỉ:3102- 3104 Phạm Thế Hiển, Phường 7, Quận 8


 • TÊN ĐIỂM BÁN: Cửa hàng San Hà
 • Địa chỉ: 3102- 3104 Phạm Thế Hiển, Phường 7, Quận 8
 • Tình trạng: Hoạt động bình thường
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ: Đặng Thị Ngùng
 • ĐIỆN THOẠI: 0909 489 738
 • THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG: 4h - 21h
 • HÌNH THỨC GIAO HÀNG TRỰC TUYẾN: Hiện nay, hệ thống chưa triển khai hình thức bán hàng trực tuyến

17. Cửa hàng MINISTOP Địa chỉ:PS-03, Dự Án The Pegasuite, 1002 Đường Tạ Quang Bửu, Phường 6, Quận 8


 • TÊN ĐIỂM BÁN: Cửa hàng MINISTOP
 • Địa chỉ: PS-03, Dự Án The Pegasuite, 1002 Đường Tạ Quang Bửu, Phường 6, Quận 8
 • Tình trạng: Hoạt động bình thường
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ: Huỳnh Văn Hoài Đức
 • ĐIỆN THOẠI: 3620 8755
 • THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG: 24/7
 • HÌNH THỨC GIAO HÀNG TRỰC TUYẾN: Đặt hàng trực tuyến qua APP: Now/ Grab/ Baemin

18. Cửa hàng GS25 Địa chỉ:Số 194-196 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8


 • TÊN ĐIỂM BÁN: Cửa hàng GS25
 • Địa chỉ: Số 194-196 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8
 • Tình trạng: Hoạt động bình thường
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ: Bùi Lê Trọng Hiếu
 • ĐIỆN THOẠI: (028) 73025009
 • THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG: 24/7
 • HÌNH THỨC GIAO HÀNG TRỰC TUYẾN: Đặt hàng qua Grab mart/ Goviet/ NOW

19. Cửa hàng GS25 Địa chỉ:49C Lê Quang kim, Phường 8, Quận 8


 • TÊN ĐIỂM BÁN: Cửa hàng GS25
 • Địa chỉ: 49C Lê Quang kim, Phường 8, Quận 8
 • Tình trạng: Hoạt động bình thường
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ: Nguyễn Ngọc Minh Như
 • ĐIỆN THOẠI: (028) 73025038
 • THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG: 24/7
 • HÌNH THỨC GIAO HÀNG TRỰC TUYẾN: Đặt hàng qua Grab mart/ Goviet/ NOW

20. Cửa hàng GS25 Địa chỉ:1002 Tạ Quang Bửu, Phường 6, Quận 8


 • TÊN ĐIỂM BÁN: Cửa hàng GS25
 • Địa chỉ: 1002 Tạ Quang Bửu, Phường 6, Quận 8
 • Tình trạng: Hoạt động bình thường
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ: Bạch Lý Bảo Châu
 • ĐIỆN THOẠI: (028) 73025045
 • THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG: 24/7
 • HÌNH THỨC GIAO HÀNG TRỰC TUYẾN: Đặt hàng qua Grab mart/ Goviet/ NOW

21. Cửa hàng GS25 Địa chỉ:152 Dương Bá Trạc, Phường 2, Quận 8


 • TÊN ĐIỂM BÁN: Cửa hàng GS25
 • Địa chỉ: 152 Dương Bá Trạc, Phường 2, Quận 8
 • Tình trạng: Hoạt động bình thường
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ: Nguyễn Thiện Lộc
 • ĐIỆN THOẠI: (028) 73025046
 • THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG: 24/7
 • HÌNH THỨC GIAO HÀNG TRỰC TUYẾN: Đặt hàng qua Grab mart/ Goviet/ NOW

22. Cửa hàng FamilyMart Địa chỉ:162 An Dương Vương, Phường 16, Quận 8


 • TÊN ĐIỂM BÁN: Cửa hàng FamilyMart
 • Địa chỉ: 162 An Dương Vương, Phường 16, Quận 8
 • Tình trạng: Hoạt động bình thường
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ: Hotline
 • ĐIỆN THOẠI: 3980 4202
 • THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG: 24/7
 • HÌNH THỨC GIAO HÀNG TRỰC TUYẾN: Đặt hàng trực tuyến qua APP: Be/Now

23. Cửa hàng FamilyMart Địa chỉ:900D-902 Tạ Quang Bửu, Phường 5, Quận 8


 • TÊN ĐIỂM BÁN: Cửa hàng FamilyMart
 • Địa chỉ: 900D-902 Tạ Quang Bửu, Phường 5, Quận 8
 • Tình trạng: Hoạt động bình thường
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ: Hotline
 • ĐIỆN THOẠI: 3856 9887
 • THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG: 24/7
 • HÌNH THỨC GIAO HÀNG TRỰC TUYẾN: Đặt hàng trực tuyến qua APP: Be/Now

24. Cửa hàng FamilyMart Địa chỉ:Số 53 lô A, đường số 1, Khu TĐC cảng Phú Định, Phường 16, Quận 8


 • TÊN ĐIỂM BÁN: Cửa hàng FamilyMart
 • Địa chỉ: Số 53 lô A, đường số 1, Khu TĐC cảng Phú Định, Phường 16, Quận 8
 • Tình trạng: Đang tạm ngưng hoạt động - BC 07072021 HCM
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ: Hotline
 • ĐIỆN THOẠI: 3636 1321
 • THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG: 24/7
 • HÌNH THỨC GIAO HÀNG TRỰC TUYẾN: Đặt hàng trực tuyến qua APP: Be/Now

25. Cửa hàng FamilyMart Địa chỉ:817 Tạ Quang Bửu, Phường 5, Quận 8


 • TÊN ĐIỂM BÁN: Cửa hàng FamilyMart
 • Địa chỉ: 817 Tạ Quang Bửu, Phường 5, Quận 8
 • Tình trạng: Hoạt động bình thường
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ: Hotline
 • ĐIỆN THOẠI: 3620 1064
 • THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG: 24/7
 • HÌNH THỨC GIAO HÀNG TRỰC TUYẾN: Đặt hàng trực tuyến qua APP: Be/Now

26. Cửa hàng FamilyMart Địa chỉ:Block C- S5 thuộc khu căn hộ cao tầng Diamond Riverside , 1646A Võ Văn Kiệt, Phường 16, Quận 8


 • TÊN ĐIỂM BÁN: Cửa hàng FamilyMart
 • Địa chỉ: Block C- S5 thuộc khu căn hộ cao tầng Diamond Riverside , 1646A Võ Văn Kiệt, Phường 16, Quận 8
 • Tình trạng: Hoạt động bình thường
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ: Hotline
 • ĐIỆN THOẠI: 3620 1064
 • THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG: 24/7
 • HÌNH THỨC GIAO HÀNG TRỰC TUYẾN: Đặt hàng trực tuyến qua APP: Be/Now

27. Cửa hàng Concung.com Địa chỉ:2 Tuy Lý Vương, Phường 13, Quận 8


 • TÊN ĐIỂM BÁN: Cửa hàng Concung.com
 • Địa chỉ: 2 Tuy Lý Vương, Phường 13, Quận 8
 • Tình trạng: Hoạt động bình thường
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ: Bộ phận Mua hàng
 • ĐIỆN THOẠI: 1835 6609
 • THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG: 7h30-22h
 • HÌNH THỨC GIAO HÀNG TRỰC TUYẾN: Đặt hàng trực tuyến qua APP hoặc website https://concung.com/

28. Cửa hàng Concung.com Địa chỉ:871 Phạm Thế Hiển, Phường 4, Quận 8


 • TÊN ĐIỂM BÁN: Cửa hàng Concung.com
 • Địa chỉ: 871 Phạm Thế Hiển, Phường 4, Quận 8
 • Tình trạng: Hoạt động bình thường
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ: Bộ phận Mua hàng
 • ĐIỆN THOẠI: 1888 6609
 • THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG: 7h30-22h
 • HÌNH THỨC GIAO HÀNG TRỰC TUYẾN: Đặt hàng trực tuyến qua APP hoặc website https://concung.com/

29. Cửa hàng Concung.com Địa chỉ:48A An Dương Vương, Phường 16, Quận 8


 • TÊN ĐIỂM BÁN: Cửa hàng Concung.com
 • Địa chỉ: 48A An Dương Vương, Phường 16, Quận 8
 • Tình trạng: Hoạt động bình thường
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ: Bộ phận Mua hàng
 • ĐIỆN THOẠI: 1923 6609
 • THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG: 7h30-22h
 • HÌNH THỨC GIAO HÀNG TRỰC TUYẾN: Đặt hàng trực tuyến qua APP hoặc website https://concung.com/

30. Cửa hàng Concung.com Địa chỉ:182 Dương Bá Trạc, Phường 2, Quận 8


 • TÊN ĐIỂM BÁN: Cửa hàng Concung.com
 • Địa chỉ: 182 Dương Bá Trạc, Phường 2, Quận 8
 • Tình trạng: Hoạt động bình thường
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ: Bộ phận Mua hàng
 • ĐIỆN THOẠI: 1936 6609
 • THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG: 7h30-22h
 • HÌNH THỨC GIAO HÀNG TRỰC TUYẾN: Đặt hàng trực tuyến qua APP hoặc website https://concung.com/

31. Cửa hàng B's mart Địa chỉ:126 Dương Bá Trạc, Phường 2, Quận 8


 • TÊN ĐIỂM BÁN: Cửa hàng B's mart
 • Địa chỉ: 126 Dương Bá Trạc, Phường 2, Quận 8
 • Tình trạng: Hoạt động bình thường
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ: Nguyễn Ngọc Thảo
 • ĐIỆN THOẠI: 38 523 651
 • THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG: 24/7
 • HÌNH THỨC GIAO HÀNG TRỰC TUYẾN: Hiện nay, hệ thống chưa triển khai hình thức bán hàng trực tuyến

32. Cửa hàng B's mart Địa chỉ:11N Nguyễn Thị Tần, Phường 2, Quận 8


 • TÊN ĐIỂM BÁN: Cửa hàng B's mart
 • Địa chỉ: 11N Nguyễn Thị Tần, Phường 2, Quận 8
 • Tình trạng: Hoạt động bình thường
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ: Trương Thị Lệ Mỹ
 • ĐIỆN THOẠI: 38 511 104
 • THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG: 24/7
 • HÌNH THỨC GIAO HÀNG TRỰC TUYẾN: Hiện nay, hệ thống chưa triển khai hình thức bán hàng trực tuyến

33. Cửa hàng B's mart Địa chỉ:769D Phạm Thế Hiển, Phường 4, Quận 8


 • TÊN ĐIỂM BÁN: Cửa hàng B's mart
 • Địa chỉ: 769D Phạm Thế Hiển, Phường 4, Quận 8
 • Tình trạng: Hoạt động bình thường
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ: Nguyễn Thị Ngọc Thu
 • ĐIỆN THOẠI: 38 520 577
 • THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG: 24/7
 • HÌNH THỨC GIAO HÀNG TRỰC TUYẾN: Hiện nay, hệ thống chưa triển khai hình thức bán hàng trực tuyến

34. Cửa hàng B's mart Địa chỉ:8A Đường Bùi Minh Trực, Phường 5, Quận 8


 • TÊN ĐIỂM BÁN: Cửa hàng B's mart
 • Địa chỉ: 8A Đường Bùi Minh Trực, Phường 5, Quận 8
 • Tình trạng: Hoạt động bình thường
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ: Trần Thị Thu Thảo
 • ĐIỆN THOẠI: 39 813 651
 • THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG: 24/7
 • HÌNH THỨC GIAO HÀNG TRỰC TUYẾN: Hiện nay, hệ thống chưa triển khai hình thức bán hàng trực tuyến

35. Cửa hàng B's mart Địa chỉ:17 Huỳnh Thị Phụng, Phường 4, Quận 8


 • TÊN ĐIỂM BÁN: Cửa hàng B's mart
 • Địa chỉ: 17 Huỳnh Thị Phụng, Phường 4, Quận 8
 • Tình trạng: Hoạt động bình thường
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ: Nguyễn Thị Ngọc Thu
 • ĐIỆN THOẠI: 38 500 758
 • THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG: 24/7
 • HÌNH THỨC GIAO HÀNG TRỰC TUYẾN: Hiện nay, hệ thống chưa triển khai hình thức bán hàng trực tuyến

36. Cửa hàng B's mart Địa chỉ:425 Hưng Phú, Phường 9, Quận 8


 • TÊN ĐIỂM BÁN: Cửa hàng B's mart
 • Địa chỉ: 425 Hưng Phú, Phường 9, Quận 8
 • Tình trạng: Hoạt động bình thường
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ: Trương Thị Thùy Dương
 • ĐIỆN THOẠI: 38 595 686
 • THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG: 24/7
 • HÌNH THỨC GIAO HÀNG TRỰC TUYẾN: Hiện nay, hệ thống chưa triển khai hình thức bán hàng trực tuyến

37. Cửa hàng B's mart Địa chỉ:711 Ba Đình, Phường 10, Quận 8


 • TÊN ĐIỂM BÁN: Cửa hàng B's mart
 • Địa chỉ: 711 Ba Đình, Phường 10, Quận 8
 • Tình trạng: Hoạt động bình thường
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ: Võ Duy Khương
 • ĐIỆN THOẠI: 38 597 990
 • THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG: 24/7
 • HÌNH THỨC GIAO HÀNG TRỰC TUYẾN: Hiện nay, hệ thống chưa triển khai hình thức bán hàng trực tuyến

38. Cửa hàng B's mart Địa chỉ:111-113 Hưng Phú, Phường 8, Quận 8


 • TÊN ĐIỂM BÁN: Cửa hàng B's mart
 • Địa chỉ: 111-113 Hưng Phú, Phường 8, Quận 8
 • Tình trạng: Hoạt động bình thường
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ: Nguyễn Tài Đại Lộc
 • ĐIỆN THOẠI: 38 595 718
 • THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG: 24/7
 • HÌNH THỨC GIAO HÀNG TRỰC TUYẾN: Hiện nay, hệ thống chưa triển khai hình thức bán hàng trực tuyến

39. Cửa hàng B's mart Địa chỉ:2 Bình Đông, Phường 15, Quận 8


 • TÊN ĐIỂM BÁN: Cửa hàng B's mart
 • Địa chỉ: 2 Bình Đông, Phường 15, Quận 8
 • Tình trạng: Hoạt động bình thường
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ: Võ Thị Bỉ
 • ĐIỆN THOẠI: 39 500 906
 • THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG: 24/7
 • HÌNH THỨC GIAO HÀNG TRỰC TUYẾN: Hiện nay, hệ thống chưa triển khai hình thức bán hàng trực tuyến

40. Cửa hàng B's mart Địa chỉ:61 Cao Xuân Đức, Phường 12, Quận 8


 • TÊN ĐIỂM BÁN: Cửa hàng B's mart
 • Địa chỉ: 61 Cao Xuân Đức, Phường 12, Quận 8
 • Tình trạng: Hoạt động bình thường
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ: Nguyễn Thành Quang Minh
 • ĐIỆN THOẠI: 39 501 508
 • THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG: 24/7
 • HÌNH THỨC GIAO HÀNG TRỰC TUYẾN: Hiện nay, hệ thống chưa triển khai hình thức bán hàng trực tuyến

41. Cửa hàng B's mart Địa chỉ:Tám Danh- 02- 04 Đường số 13, Phường 4, Quận 8


 • TÊN ĐIỂM BÁN: Cửa hàng B's mart
 • Địa chỉ: Tám Danh- 02- 04 Đường số 13, Phường 4, Quận 8
 • Tình trạng: Hoạt động bình thường
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ: Tạ Thanh Phong
 • ĐIỆN THOẠI: 36 204 942
 • THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG: 24/7
 • HÌNH THỨC GIAO HÀNG TRỰC TUYẾN: Hiện nay, hệ thống chưa triển khai hình thức bán hàng trực tuyến

42. Cửa hàng Co.op Food Địa chỉ:3419C Phạm Thế Hiển, Phường 7, Quận 8


 • TÊN ĐIỂM BÁN: Cửa hàng Co.op Food
 • Địa chỉ: 3419C Phạm Thế Hiển, Phường 7, Quận 8
 • Tình trạng: Hoạt động bình thường
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ: Hotline
 • ĐIỆN THOẠI: 0908825822
 • THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG: 6h - 21h
 • HÌNH THỨC GIAO HÀNG TRỰC TUYẾN: Đặt hàng trực tuyến qua Hotline 1900555568 hoặc APP: Beamin/ Grabmart/ Now

43. Cửa hàng Co.op Food Địa chỉ:1802 Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8


 • TÊN ĐIỂM BÁN: Cửa hàng Co.op Food
 • Địa chỉ: 1802 Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8
 • Tình trạng: Hoạt động bình thường
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ: Hotline
 • ĐIỆN THOẠI: 0935174904
 • THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG: 6h - 21h
 • HÌNH THỨC GIAO HÀNG TRỰC TUYẾN: Đặt hàng trực tuyến qua Hotline 1900555568 hoặc APP: Beamin/ Grabmart/ Now

44. Cửa hàng Co.op Food Địa chỉ:45 Trương Đình Hội, Phường 16, Quận 8


 • TÊN ĐIỂM BÁN: Cửa hàng Co.op Food
 • Địa chỉ: 45 Trương Đình Hội, Phường 16, Quận 8
 • Tình trạng: Hoạt động bình thường
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ: Hotline
 • ĐIỆN THOẠI: 0983130804
 • THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG: 6h - 21h
 • HÌNH THỨC GIAO HÀNG TRỰC TUYẾN: Đặt hàng trực tuyến qua Hotline 1900555568 hoặc APP: Beamin/ Grabmart/ Now

45. Cửa hàng Co.op Food Địa chỉ:4 Lê Quang Kim, Phường 9, Quận 8


 • TÊN ĐIỂM BÁN: Cửa hàng Co.op Food
 • Địa chỉ: 4 Lê Quang Kim, Phường 9, Quận 8
 • Tình trạng: Hoạt động bình thường
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ: Hotline
 • ĐIỆN THOẠI: 0933390471
 • THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG: 6h - 21h
 • HÌNH THỨC GIAO HÀNG TRỰC TUYẾN: Đặt hàng trực tuyến qua Hotline 1900555568 hoặc APP: Beamin/ Grabmart/ Now

46. Cửa hàng Co.op Food Địa chỉ:1289 Phạm Thế Hiển, Phường 15, Quận 8


 • TÊN ĐIỂM BÁN: Cửa hàng Co.op Food
 • Địa chỉ: 1289 Phạm Thế Hiển, Phường 15, Quận 8
 • Tình trạng: Hoạt động bình thường
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ: Hotline
 • ĐIỆN THOẠI: 0934091794
 • THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG: 6h - 21h
 • HÌNH THỨC GIAO HÀNG TRỰC TUYẾN: Đặt hàng trực tuyến qua Hotline 1900555568 hoặc APP: Beamin/ Grabmart/ Now

47. Cửa hàng Co.op Food Địa chỉ:CC Carina, 1648 Võ Văn Kiệt, Phường 16, Quận 8


 • TÊN ĐIỂM BÁN: Cửa hàng Co.op Food
 • Địa chỉ: CC Carina, 1648 Võ Văn Kiệt, Phường 16, Quận 8
 • Tình trạng: Hoạt động bình thường
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ: Hotline
 • ĐIỆN THOẠI: 0917578023
 • THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG: 6h - 21h
 • HÌNH THỨC GIAO HÀNG TRỰC TUYẾN: Đặt hàng trực tuyến qua Hotline 1900555568 hoặc APP: Beamin/ Grabmart/ Now

48. Cửa hàng Co.op Food Địa chỉ:2649 Phạm Thế Hiển, Phường 7, Quận 8


 • TÊN ĐIỂM BÁN: Cửa hàng Co.op Food
 • Địa chỉ: 2649 Phạm Thế Hiển, Phường 7, Quận 8
 • Tình trạng: Hoạt động bình thường
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ: Hotline
 • ĐIỆN THOẠI: 0356193349
 • THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG: 6h - 21h
 • HÌNH THỨC GIAO HÀNG TRỰC TUYẾN: Đặt hàng trực tuyến qua Hotline 1900555568 hoặc APP: Beamin/ Grabmart/ Now

49. Cửa hàng Co.op Food Địa chỉ:297 - 299 Âu Dương Lân, Phường 2, Quận 8


 • TÊN ĐIỂM BÁN: Cửa hàng Co.op Food
 • Địa chỉ: 297 - 299 Âu Dương Lân, Phường 2, Quận 8
 • Tình trạng: Hoạt động bình thường
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ: Hotline
 • ĐIỆN THOẠI: '0938321484
 • THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG: 6h - 21h
 • HÌNH THỨC GIAO HÀNG TRỰC TUYẾN: Đặt hàng trực tuyến qua Hotline 1900555568 hoặc APP: Beamin/ Grabmart/ Now

50. Cửa hàng Co.op Food Địa chỉ:Căn hộ A1-03-05 Block A1, Chung cư Citigate Tower, Đường Võ Văn Kiệt, Phường 16, Quận 8


 • TÊN ĐIỂM BÁN: Cửa hàng Co.op Food
 • Địa chỉ: Căn hộ A1-03-05 Block A1, Chung cư Citigate Tower, Đường Võ Văn Kiệt, Phường 16, Quận 8
 • Tình trạng: Hoạt động bình thường
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ: Hotline
 • ĐIỆN THOẠI: 0918833970
 • THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG: 6h - 21h
 • HÌNH THỨC GIAO HÀNG TRỰC TUYẾN: Đặt hàng trực tuyến qua Hotline 1900555568 hoặc APP: Beamin/ Grabmart/ Now

51. Cửa hàng Co.op Food Địa chỉ:Lô 01.11 Khu chung cư Phương Việt, 1002 Tạ Quang Bửu, Phường 6, Quận 8


 • TÊN ĐIỂM BÁN: Cửa hàng Co.op Food
 • Địa chỉ: Lô 01.11 Khu chung cư Phương Việt, 1002 Tạ Quang Bửu, Phường 6, Quận 8
 • Tình trạng: Hoạt động bình thường
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ: Hotline
 • ĐIỆN THOẠI: 0902 451 099
 • THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG: 6h - 21h
 • HÌNH THỨC GIAO HÀNG TRỰC TUYẾN: Đặt hàng trực tuyến qua Hotline 1900555568 hoặc APP: Beamin/ Grabmart/ Now

52. Cửa hàng Co.op Food Địa chỉ:012, Lô B1, Chung cư Bông Sao, Phường 5, Quận 8


 • TÊN ĐIỂM BÁN: Cửa hàng Co.op Food
 • Địa chỉ: 012, Lô B1, Chung cư Bông Sao, Phường 5, Quận 8
 • Tình trạng: Hoạt động bình thường
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ: Hotline
 • ĐIỆN THOẠI: 0915 769 468
 • THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG: 6h - 21h
 • HÌNH THỨC GIAO HÀNG TRỰC TUYẾN: Đặt hàng trực tuyến qua Hotline 1900555568 hoặc APP: Beamin/ Grabmart/ Now

53. Cửa hàng Co.op Food Địa chỉ:11-13 Phạm Nhữ Tăng, Phường 4, Quận 8


 • TÊN ĐIỂM BÁN: Cửa hàng Co.op Food
 • Địa chỉ: 11-13 Phạm Nhữ Tăng, Phường 4, Quận 8
 • Tình trạng: Hoạt động bình thường
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ: Hotline
 • ĐIỆN THOẠI: 0909551178
 • THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG: 6h - 21h
 • HÌNH THỨC GIAO HÀNG TRỰC TUYẾN: Đặt hàng trực tuyến qua Hotline 1900555568 hoặc APP: Beamin/ Grabmart/ Now

54. Cửa hàng Co.op Food Địa chỉ:827 Ba Đình, Phường 10, Quận 8


 • TÊN ĐIỂM BÁN: Cửa hàng Co.op Food
 • Địa chỉ: 827 Ba Đình, Phường 10, Quận 8
 • Tình trạng: Đang tạm ngưng hoạt động - BC 07072021 HCM
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ: Hotline
 • ĐIỆN THOẠI: 0356193349
 • THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG: 6h - 21h
 • HÌNH THỨC GIAO HÀNG TRỰC TUYẾN: Đặt hàng trực tuyến qua Hotline 1900555568 hoặc APP: Beamin/ Grabmart/ Now

55. Cửa hàng Co.op Food Địa chỉ:62 An Dương Vương, Phường 16, Quận 8


 • TÊN ĐIỂM BÁN: Cửa hàng Co.op Food
 • Địa chỉ: 62 An Dương Vương, Phường 16, Quận 8
 • Tình trạng: Đang tạm ngưng hoạt động - BC 07072021 HCM
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ: Hotline
 • ĐIỆN THOẠI: 0983130804
 • THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG: 6h - 21h
 • HÌNH THỨC GIAO HÀNG TRỰC TUYẾN: Đặt hàng trực tuyến qua Hotline 1900555568 hoặc APP: Beamin/ Grabmart/ Now

56. Cửa hàng Co.op Smile Địa chỉ:59 Bùi Điền, Phường 4, Quận 8


 • TÊN ĐIỂM BÁN: Cửa hàng Co.op Smile
 • Địa chỉ: 59 Bùi Điền, Phường 4, Quận 8
 • Tình trạng: Đang tạm ngưng hoạt động - BC 07072021 HCM
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ: Hotline
 • ĐIỆN THOẠI: 0911842766
 • THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG: 6h - 21h
 • HÌNH THỨC GIAO HÀNG TRỰC TUYẾN: Đặt hàng trực tuyến qua Hotline 1900555568 hoặc APP: Beamin/ Grabmart/ Now

57. Cửa hàng Co.op Smile Địa chỉ:157/46 Dương Bá Trạc, Phường 1, Quận 8


 • TÊN ĐIỂM BÁN: Cửa hàng Co.op Smile
 • Địa chỉ: 157/46 Dương Bá Trạc, Phường 1, Quận 8
 • Tình trạng: Hoạt động bình thường
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ: Hotline
 • ĐIỆN THOẠI: 0911901151
 • THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG: 6h - 21h
 • HÌNH THỨC GIAO HÀNG TRỰC TUYẾN: Đặt hàng trực tuyến qua Hotline 1900555568 hoặc APP: Beamin/ Grabmart/ Now

58. Cửa hàng Bách Hóa Xanh Địa chỉ:61A đường Phú Định, Phường 16, Quận 8


 • TÊN ĐIỂM BÁN: Cửa hàng Bách Hóa Xanh
 • Địa chỉ: 61A đường Phú Định, Phường 16, Quận 8
 • Tình trạng: Hoạt động bình thường
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ: 58942 - Vương Anh Minh
 • ĐIỆN THOẠI: 0908706994
 • THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG: 6h30 - 21h30
 • HÌNH THỨC GIAO HÀNG TRỰC TUYẾN: Đặt hàng qua Hotline 19001908 hoặc Website: bachhoaxanh.com

59. Cửa hàng Bách Hóa Xanh Địa chỉ:79/25 đường Phú Định, Phường 16, Quận 8


 • TÊN ĐIỂM BÁN: Cửa hàng Bách Hóa Xanh
 • Địa chỉ: 79/25 đường Phú Định, Phường 16, Quận 8
 • Tình trạng: Hoạt động bình thường
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ: 58942 - Vương Anh Minh
 • ĐIỆN THOẠI: 0908706994
 • THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG: 6h30 - 21h30
 • HÌNH THỨC GIAO HÀNG TRỰC TUYẾN: Đặt hàng qua Hotline 19001908 hoặc Website: bachhoaxanh.com

60. Cửa hàng Bách Hóa Xanh Địa chỉ:162 An Dương Vương6, Phường 16, Quận 8


 • TÊN ĐIỂM BÁN: Cửa hàng Bách Hóa Xanh
 • Địa chỉ: 162 An Dương Vương6, Phường 16, Quận 8
 • Tình trạng: Hoạt động bình thường
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ: 58942 - Vương Anh Minh
 • ĐIỆN THOẠI: 0908706994
 • THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG: 6h30 - 21h30
 • HÌNH THỨC GIAO HÀNG TRỰC TUYẾN: Đặt hàng qua Hotline 19001908 hoặc Website: bachhoaxanh.com

61. Cửa hàng Bách Hóa Xanh Địa chỉ:3425 - 3427 Phạm Thế Hiển, Phường 7, Quận 8


 • TÊN ĐIỂM BÁN: Cửa hàng Bách Hóa Xanh
 • Địa chỉ: 3425 - 3427 Phạm Thế Hiển, Phường 7, Quận 8
 • Tình trạng: Hoạt động bình thường
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ: 12940 - Nguyễn Công Đức
 • ĐIỆN THOẠI: 0938759879
 • THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG: 6h30 - 21h30
 • HÌNH THỨC GIAO HÀNG TRỰC TUYẾN: Đặt hàng qua Hotline 19001908 hoặc Website: bachhoaxanh.com

62. Cửa hàng Bách Hóa Xanh Địa chỉ:54 Hồ Học Lãm, Phường 16, Quận 8


 • TÊN ĐIỂM BÁN: Cửa hàng Bách Hóa Xanh
 • Địa chỉ: 54 Hồ Học Lãm, Phường 16, Quận 8
 • Tình trạng: Hoạt động bình thường
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ: 58942 - Vương Anh Minh
 • ĐIỆN THOẠI: 0908706994
 • THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG: 6h30 - 21h30
 • HÌNH THỨC GIAO HÀNG TRỰC TUYẾN: Đặt hàng qua Hotline 19001908 hoặc Website: bachhoaxanh.com

63. Cửa hàng Bách Hóa Xanh Địa chỉ:117 - 119 Âu Dương Lân, Phường 2, Quận 8


 • TÊN ĐIỂM BÁN: Cửa hàng Bách Hóa Xanh
 • Địa chỉ: 117 - 119 Âu Dương Lân, Phường 2, Quận 8
 • Tình trạng: Hoạt động bình thường
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ: 12940 - Nguyễn Công Đức
 • ĐIỆN THOẠI: 0938759879
 • THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG: 6h30 - 21h30
 • HÌNH THỨC GIAO HÀNG TRỰC TUYẾN: Đặt hàng qua Hotline 19001908 hoặc Website: bachhoaxanh.com

64. Cửa hàng Bách Hóa Xanh Địa chỉ:411 Tạ Quang Bửu, Phường 2, Quận 8


 • TÊN ĐIỂM BÁN: Cửa hàng Bách Hóa Xanh
 • Địa chỉ: 411 Tạ Quang Bửu, Phường 2, Quận 8
 • Tình trạng: Hoạt động bình thường
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ: 12940 - Nguyễn Công Đức
 • ĐIỆN THOẠI: 0938759879
 • THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG: 6h30 - 21h30
 • HÌNH THỨC GIAO HÀNG TRỰC TUYẾN: Đặt hàng qua Hotline 19001908 hoặc Website: bachhoaxanh.com

65. Cửa hàng Bách Hóa Xanh Địa chỉ:797 Hưng Phú, Phường 9, Quận 8


 • TÊN ĐIỂM BÁN: Cửa hàng Bách Hóa Xanh
 • Địa chỉ: 797 Hưng Phú, Phường 9, Quận 8
 • Tình trạng: Hoạt động bình thường
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ: 12940 - Nguyễn Công Đức
 • ĐIỆN THOẠI: 0938759879
 • THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG: 6h30 - 21h30
 • HÌNH THỨC GIAO HÀNG TRỰC TUYẾN: Đặt hàng qua Hotline 19001908 hoặc Website: bachhoaxanh.com

66. Cửa hàng Bách Hóa Xanh Địa chỉ:338 đường Bình Đông, Phường 15, Quận 8


 • TÊN ĐIỂM BÁN: Cửa hàng Bách Hóa Xanh
 • Địa chỉ: 338 đường Bình Đông, Phường 15, Quận 8
 • Tình trạng: Đang tạm ngưng hoạt động - BC 07072021 HCM
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ: 12940 - Nguyễn Công Đức
 • ĐIỆN THOẠI: 0938759879
 • THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG: 6h30 - 21h30
 • HÌNH THỨC GIAO HÀNG TRỰC TUYẾN: Đặt hàng qua Hotline 19001908 hoặc Website: bachhoaxanh.com

67. Cửa hàng Bách Hóa Xanh Địa chỉ:199 Phú Định, Phường 16, Quận 8


 • TÊN ĐIỂM BÁN: Cửa hàng Bách Hóa Xanh
 • Địa chỉ: 199 Phú Định, Phường 16, Quận 8
 • Tình trạng: Hoạt động bình thường
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ: 58942 - Vương Anh Minh
 • ĐIỆN THOẠI: 0908706994
 • THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG: 6h30 - 21h30
 • HÌNH THỨC GIAO HÀNG TRỰC TUYẾN: Đặt hàng qua Hotline 19001908 hoặc Website: bachhoaxanh.com

68. Cửa hàng Bách Hóa Xanh Địa chỉ:Số 815 - 817 đường Phạm Thế Hiển, Phường 4, Quận 8


 • TÊN ĐIỂM BÁN: Cửa hàng Bách Hóa Xanh
 • Địa chỉ: Số 815 - 817 đường Phạm Thế Hiển, Phường 4, Quận 8
 • Tình trạng: Hoạt động bình thường
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ: 12940 - Nguyễn Công Đức
 • ĐIỆN THOẠI: 0938759879
 • THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG: 6h30 - 21h30
 • HÌNH THỨC GIAO HÀNG TRỰC TUYẾN: Đặt hàng qua Hotline 19001908 hoặc Website: bachhoaxanh.com

69. Cửa hàng Bách Hóa Xanh Địa chỉ:118 Bùi Minh Trực, Phường 5, Quận 8


 • TÊN ĐIỂM BÁN: Cửa hàng Bách Hóa Xanh
 • Địa chỉ: 118 Bùi Minh Trực, Phường 5, Quận 8
 • Tình trạng: Đang tạm ngưng hoạt động - BC 07072021 HCM
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ: 12940 - Nguyễn Công Đức
 • ĐIỆN THOẠI: 0938759879
 • THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG: 6h30 - 21h30
 • HÌNH THỨC GIAO HÀNG TRỰC TUYẾN: Đặt hàng qua Hotline 19001908 hoặc Website: bachhoaxanh.com

70. Cửa hàng Bách Hóa Xanh Địa chỉ:Số 108 Đường An Dương Vương, Khu Phố 16, Phường 16, Quận 8


 • TÊN ĐIỂM BÁN: Cửa hàng Bách Hóa Xanh
 • Địa chỉ: Số 108 Đường An Dương Vương, Khu Phố 16, Phường 16, Quận 8
 • Tình trạng: Hoạt động bình thường
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ: 58942 - Vương Anh Minh
 • ĐIỆN THOẠI: 0908706994
 • THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG: 6h30 - 21h30
 • HÌNH THỨC GIAO HÀNG TRỰC TUYẾN: Đặt hàng qua Hotline 19001908 hoặc Website: bachhoaxanh.com

71. Cửa hàng Bách Hóa Xanh Địa chỉ:264-264A Bùi Minh Trực, Phường 6, Quận 8


 • TÊN ĐIỂM BÁN: Cửa hàng Bách Hóa Xanh
 • Địa chỉ: 264-264A Bùi Minh Trực, Phường 6, Quận 8
 • Tình trạng: Hoạt động bình thường
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ: 12940 - Nguyễn Công Đức
 • ĐIỆN THOẠI: 0938759879
 • THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG: 6h30 - 21h30
 • HÌNH THỨC GIAO HÀNG TRỰC TUYẾN: Đặt hàng qua Hotline 19001908 hoặc Website: bachhoaxanh.com

72. Cửa hàng Bách Hóa Xanh Địa chỉ:Số 1879 - 1881 - 1889/3 Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8


 • TÊN ĐIỂM BÁN: Cửa hàng Bách Hóa Xanh
 • Địa chỉ: Số 1879 - 1881 - 1889/3 Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8
 • Tình trạng: Hoạt động bình thường
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ: 12940 - Nguyễn Công Đức
 • ĐIỆN THOẠI: 0938759879
 • THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG: 6h30 - 21h30
 • HÌNH THỨC GIAO HÀNG TRỰC TUYẾN: Đặt hàng qua Hotline 19001908 hoặc Website: bachhoaxanh.com

73. Cửa hàng Bách Hóa Xanh Địa chỉ:639 Tạ Quang Bửu, Phường 4, Quận 8


 • TÊN ĐIỂM BÁN: Cửa hàng Bách Hóa Xanh
 • Địa chỉ: 639 Tạ Quang Bửu, Phường 4, Quận 8
 • Tình trạng: Hoạt động bình thường
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ: 12940 - Nguyễn Công Đức
 • ĐIỆN THOẠI: 0938759879
 • THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG: 6h30 - 21h30
 • HÌNH THỨC GIAO HÀNG TRỰC TUYẾN: Đặt hàng qua Hotline 19001908 hoặc Website: bachhoaxanh.com

74. Cửa hàng Bách Hóa Xanh Địa chỉ:821A - 823 Tạ Quang Bửu, Phường 5, Quận 8


 • TÊN ĐIỂM BÁN: Cửa hàng Bách Hóa Xanh
 • Địa chỉ: 821A - 823 Tạ Quang Bửu, Phường 5, Quận 8
 • Tình trạng: Hoạt động bình thường
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ: 12940 - Nguyễn Công Đức
 • ĐIỆN THOẠI: 0938759879
 • THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG: 6h30 - 21h30
 • HÌNH THỨC GIAO HÀNG TRỰC TUYẾN: Đặt hàng qua Hotline 19001908 hoặc Website: bachhoaxanh.com

75. Cửa hàng Bách Hóa Xanh Địa chỉ:35B - 35C Mai Hắc Đế, Phường 15, Quận 8


 • TÊN ĐIỂM BÁN: Cửa hàng Bách Hóa Xanh
 • Địa chỉ: 35B - 35C Mai Hắc Đế, Phường 15, Quận 8
 • Tình trạng: Đang tạm ngưng hoạt động - BC 07072021 HCM
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ: 12940 - Nguyễn Công Đức
 • ĐIỆN THOẠI: 0938759879
 • THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG: 6h30 - 21h30
 • HÌNH THỨC GIAO HÀNG TRỰC TUYẾN: Đặt hàng qua Hotline 19001908 hoặc Website: bachhoaxanh.com

76. Cửa hàng Vinmart+ Địa chỉ:Số 0.01 Tầng Trệt - Lô E3 - Chung Cư Him Lam - Nam Khánh - đường Tạ Quang Bửu, Phường 5, Quận 8


 • TÊN ĐIỂM BÁN: Cửa hàng Vinmart+
 • Địa chỉ: Số 0.01 Tầng Trệt - Lô E3 - Chung Cư Him Lam - Nam Khánh - đường Tạ Quang Bửu, Phường 5, Quận 8
 • Tình trạng: Hoạt động bình thường
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ: Lê Thị Mai Tiên
 • ĐIỆN THOẠI: 0982282538
 • THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG: 6h - 22h
 • HÌNH THỨC GIAO HÀNG TRỰC TUYẾN: Đặt hàng trực tuyến Hotline hoặc App VinIDhoặc website vinmart.com

77. Cửa hàng Vinmart+ Địa chỉ:Số 60 đường số 715 Tạ Quang Bửu, Phường 4, Quận 8


 • TÊN ĐIỂM BÁN: Cửa hàng Vinmart+
 • Địa chỉ: Số 60 đường số 715 Tạ Quang Bửu, Phường 4, Quận 8
 • Tình trạng: Hoạt động bình thường
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ: Trần Thị Minh Hải
 • ĐIỆN THOẠI: 0902211740
 • THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG: 6h - 22h
 • HÌNH THỨC GIAO HÀNG TRỰC TUYẾN: Đặt hàng trực tuyến Hotline hoặc App VinIDhoặc website vinmart.com

78. Cửa hàng Vinmart+ Địa chỉ:Số 318/1 đường Phạm Hùng, Phường 5, Quận 8


 • TÊN ĐIỂM BÁN: Cửa hàng Vinmart+
 • Địa chỉ: Số 318/1 đường Phạm Hùng, Phường 5, Quận 8
 • Tình trạng: Hoạt động bình thường
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ: Phạm Thị Hồng Nhung
 • ĐIỆN THOẠI: 0363339579
 • THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG: 6h - 22h
 • HÌNH THỨC GIAO HÀNG TRỰC TUYẾN: Đặt hàng trực tuyến Hotline hoặc App VinIDhoặc website vinmart.com

79. Cửa hàng Vinmart+ Địa chỉ:419 Ba Đình , Phường 9, Quận 8


 • TÊN ĐIỂM BÁN: Cửa hàng Vinmart+
 • Địa chỉ: 419 Ba Đình , Phường 9, Quận 8
 • Tình trạng: Hoạt động bình thường
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ: Nguyễn Thị Minh Châu
 • ĐIỆN THOẠI: 0933767978
 • THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG: 6h - 22h
 • HÌNH THỨC GIAO HÀNG TRỰC TUYẾN: Đặt hàng trực tuyến Hotline hoặc App VinIDhoặc website vinmart.com

80. Cửa hàng Vinmart+ Địa chỉ:23N - 24N Nguyễn Thị Tần , Phường 2, Quận 8


 • TÊN ĐIỂM BÁN: Cửa hàng Vinmart+
 • Địa chỉ: 23N - 24N Nguyễn Thị Tần , Phường 2, Quận 8
 • Tình trạng: Hoạt động bình thường
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ: Hồ Xuân Lê
 • ĐIỆN THOẠI: 0798586386
 • THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG: 6h - 22h
 • HÌNH THỨC GIAO HÀNG TRỰC TUYẾN: Đặt hàng trực tuyến Hotline hoặc App VinIDhoặc website vinmart.com

81. Cửa hàng Vinmart+ Địa chỉ:176 Đường 44 Trương Đình Hội , Phường 16, Quận 8


 • TÊN ĐIỂM BÁN: Cửa hàng Vinmart+
 • Địa chỉ: 176 Đường 44 Trương Đình Hội , Phường 16, Quận 8
 • Tình trạng: Hoạt động bình thường
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ: Lâm Hoàng Thuận
 • ĐIỆN THOẠI: 0797776650
 • THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG: 6h - 22h
 • HÌNH THỨC GIAO HÀNG TRỰC TUYẾN: Đặt hàng trực tuyến Hotline hoặc App VinIDhoặc website vinmart.com

82. Cửa hàng Vinmart+ Địa chỉ:268 Bùi Minh Trực , Phường 6, Quận 8


 • TÊN ĐIỂM BÁN: Cửa hàng Vinmart+
 • Địa chỉ: 268 Bùi Minh Trực , Phường 6, Quận 8
 • Tình trạng: Hoạt động bình thường
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ: Trịnh Thị Hồng Trang
 • ĐIỆN THOẠI: 0782130804
 • THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG: 6h - 22h
 • HÌNH THỨC GIAO HÀNG TRỰC TUYẾN: Đặt hàng trực tuyến Hotline hoặc App VinIDhoặc website vinmart.com

83. Cửa hàng Vinmart+ Địa chỉ:2672A Phạm Thế Hiển , Phường 7, Quận 8


 • TÊN ĐIỂM BÁN: Cửa hàng Vinmart+
 • Địa chỉ: 2672A Phạm Thế Hiển , Phường 7, Quận 8
 • Tình trạng: Hoạt động bình thường
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ: Cái Đỗ Cường
 • ĐIỆN THOẠI: 0938792529
 • THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG: 6h - 22h
 • HÌNH THỨC GIAO HÀNG TRỰC TUYẾN: Đặt hàng trực tuyến Hotline hoặc App VinIDhoặc website vinmart.com

84. Cửa hàng Vinmart+ Địa chỉ:258/27 Bông Sao, Phường 5, Quận 8


 • TÊN ĐIỂM BÁN: Cửa hàng Vinmart+
 • Địa chỉ: 258/27 Bông Sao, Phường 5, Quận 8
 • Tình trạng: Hoạt động bình thường
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ: Nguyễn Tuấn Anh
 • ĐIỆN THOẠI: 0901089119
 • THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG: 6h - 22h
 • HÌNH THỨC GIAO HÀNG TRỰC TUYẾN: Đặt hàng trực tuyến Hotline hoặc App VinIDhoặc website vinmart.com

85. Cửa hàng Vinmart+ Địa chỉ:Lô BC1 - Tầng Trệt - Khu B-C - Chung cư D1 - KDC phú lợi 1 - Phạm Thế Hiển , Phường 7, Quận 8


 • TÊN ĐIỂM BÁN: Cửa hàng Vinmart+
 • Địa chỉ: Lô BC1 - Tầng Trệt - Khu B-C - Chung cư D1 - KDC phú lợi 1 - Phạm Thế Hiển , Phường 7, Quận 8
 • Tình trạng: Hoạt động bình thường
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ: Trương Thị Khánh Nhi
 • ĐIỆN THOẠI: 0708457515
 • THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG: 6h - 22h
 • HÌNH THỨC GIAO HÀNG TRỰC TUYẾN: Đặt hàng trực tuyến Hotline hoặc App VinIDhoặc website vinmart.com

86. Cửa hàng Vinmart+ Địa chỉ:195 Cao Lỗ, Phường 8, Quận 8


 • TÊN ĐIỂM BÁN: Cửa hàng Vinmart+
 • Địa chỉ: 195 Cao Lỗ, Phường 8, Quận 8
 • Tình trạng: Hoạt động bình thường
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ: Trần Kim Kiều Vân
 • ĐIỆN THOẠI: 0908449420
 • THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG: 6h - 22h
 • HÌNH THỨC GIAO HÀNG TRỰC TUYẾN: Đặt hàng trực tuyến Hotline hoặc App VinIDhoặc website vinmart.com

87. Cửa hàng Vinmart+ Địa chỉ:Căn Hộ A0106 - A0107, Tầng Trệt CC Quốc Cường Gia Lai, 340 Tạ Quang Bửu ( Giai Việt - Zakka ), Phường 5, Quận 8


 • TÊN ĐIỂM BÁN: Cửa hàng Vinmart+
 • Địa chỉ: Căn Hộ A0106 - A0107, Tầng Trệt CC Quốc Cường Gia Lai, 340 Tạ Quang Bửu ( Giai Việt - Zakka ), Phường 5, Quận 8
 • Tình trạng: Hoạt động bình thường
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ: Trần Thị Thùy Duyên
 • ĐIỆN THOẠI: 0905023140
 • THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG: 6h - 22h
 • HÌNH THỨC GIAO HÀNG TRỰC TUYẾN: Đặt hàng trực tuyến Hotline hoặc App VinIDhoặc website vinmart.com

88. Cửa hàng Vinmart+ Địa chỉ:950-950A Tạ Quang Bửu, Phường 5, Quận 8


 • TÊN ĐIỂM BÁN: Cửa hàng Vinmart+
 • Địa chỉ: 950-950A Tạ Quang Bửu, Phường 5, Quận 8
 • Tình trạng: Hoạt động bình thường
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ: Trần Hạnh Dung
 • ĐIỆN THOẠI: 0901381039
 • THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG: 6h - 22h
 • HÌNH THỨC GIAO HÀNG TRỰC TUYẾN: Đặt hàng trực tuyến Hotline hoặc App VinIDhoặc website vinmart.com

89. Cửa hàng Vinmart+ Địa chỉ:01.04 tầng 1, chung cư Phương Việt, 1002 Tạ quang Bửu ( Lô thương mại dịch vụ Pegasuite-01 ), Phường 6, Quận 8


 • TÊN ĐIỂM BÁN: Cửa hàng Vinmart+
 • Địa chỉ: 01.04 tầng 1, chung cư Phương Việt, 1002 Tạ quang Bửu ( Lô thương mại dịch vụ Pegasuite-01 ), Phường 6, Quận 8
 • Tình trạng: Hoạt động bình thường
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ: Lê Kim Phụng
 • ĐIỆN THOẠI: 0907415050
 • THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG: 6h - 22h
 • HÌNH THỨC GIAO HÀNG TRỰC TUYẾN: Đặt hàng trực tuyến Hotline hoặc App VinIDhoặc website vinmart.com

90. Cửa hàng Vinmart+ Địa chỉ:Căn A1-03-08 Tầng 3, block A1 thuộc Cao ốc City Gate Towers, Phường 16, Quận 8


 • TÊN ĐIỂM BÁN: Cửa hàng Vinmart+
 • Địa chỉ: Căn A1-03-08 Tầng 3, block A1 thuộc Cao ốc City Gate Towers, Phường 16, Quận 8
 • Tình trạng: Hoạt động bình thường
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ: Nguyễn Thị Thanh Thảo
 • ĐIỆN THOẠI: 0903104520
 • THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG: 6h - 22h
 • HÌNH THỨC GIAO HÀNG TRỰC TUYẾN: Đặt hàng trực tuyến Hotline hoặc App VinIDhoặc website vinmart.com

91. Cửa hàng Vinmart+ Địa chỉ:0.04, Tầng trệt, Block B, Khu chung cư Conic Riverside, Lô Ba, Khu dân cư 13B, Đô thị mới Nam Thành phố, Phường 7, Quận 8


 • TÊN ĐIỂM BÁN: Cửa hàng Vinmart+
 • Địa chỉ: 0.04, Tầng trệt, Block B, Khu chung cư Conic Riverside, Lô Ba, Khu dân cư 13B, Đô thị mới Nam Thành phố, Phường 7, Quận 8
 • Tình trạng: Hoạt động bình thường
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ: Phạm Hoàng Phong
 • ĐIỆN THOẠI: 0768686659
 • THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG: 6h - 22h
 • HÌNH THỨC GIAO HÀNG TRỰC TUYẾN: Đặt hàng trực tuyến Hotline hoặc App VinIDhoặc website vinmart.com

92. Cửa hàng VISSAN Địa chỉ:42 Đinh Hòa, Phường 13, Quận 8


 • TÊN ĐIỂM BÁN: Cửa hàng VISSAN
 • Địa chỉ: 42 Đinh Hòa, Phường 13, Quận 8
 • Tình trạng: Hoạt động bình thường
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ: Trần Cẩm Phước
 • ĐIỆN THOẠI: 0918709 335
 • THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG: 5h - 20h
 • HÌNH THỨC GIAO HÀNG TRỰC TUYẾN: Đặt hàng trực tuyến qua Hotline 19001960/ Sendo/ Now/Loship

93. Cửa hàng Satrafoods Địa chỉ:803-805 Phạm Thế Hiển, Phường 4, Quận 8


 • TÊN ĐIỂM BÁN: Cửa hàng Satrafoods
 • Địa chỉ: 803-805 Phạm Thế Hiển, Phường 4, Quận 8
 • Tình trạng: Hoạt động bình thường
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ: Hotline
 • ĐIỆN THOẠI: 38.520.399 091.529.1313
 • THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG: 6h - 21h
 • HÌNH THỨC GIAO HÀNG TRỰC TUYẾN: Đặt hàng qua Hotline cửa hàng gần nhất

94. Cửa hàng Satrafoods Địa chỉ:789-791 Hưng Phú, Phường 9, Quận 8


 • TÊN ĐIỂM BÁN: Cửa hàng Satrafoods
 • Địa chỉ: 789-791 Hưng Phú, Phường 9, Quận 8
 • Tình trạng: Hoạt động bình thường
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ: Hotline
 • ĐIỆN THOẠI: 39.541.699 091.529.1315
 • THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG: 6h - 21h
 • HÌNH THỨC GIAO HÀNG TRỰC TUYẾN: Đặt hàng qua Hotline cửa hàng gần nhất

95. Cửa hàng Satrafoods Địa chỉ:52 Dạ Nam, Phường 2, Quận 8


 • TÊN ĐIỂM BÁN: Cửa hàng Satrafoods
 • Địa chỉ: 52 Dạ Nam, Phường 2, Quận 8
 • Tình trạng: Hoạt động bình thường
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ: Hotline
 • ĐIỆN THOẠI: 38.514.691 091.529.1330
 • THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG: 6h - 21h
 • HÌNH THỨC GIAO HÀNG TRỰC TUYẾN: Đặt hàng qua Hotline cửa hàng gần nhất

96. Cửa hàng Satrafoods Địa chỉ:1438F Phạm Thế Hiển, Phường 5, Quận 8


 • TÊN ĐIỂM BÁN: Cửa hàng Satrafoods
 • Địa chỉ: 1438F Phạm Thế Hiển, Phường 5, Quận 8
 • Tình trạng: Hoạt động bình thường
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ: Hotline
 • ĐIỆN THOẠI: 38.505.161090.189.3035
 • THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG: 6h - 21h
 • HÌNH THỨC GIAO HÀNG TRỰC TUYẾN: Đặt hàng qua Hotline cửa hàng gần nhất

97. Cửa hàng Satrafoods Địa chỉ:3437 Phạm Thế Hiển, Phường 7, Quận 8


 • TÊN ĐIỂM BÁN: Cửa hàng Satrafoods
 • Địa chỉ: 3437 Phạm Thế Hiển, Phường 7, Quận 8
 • Tình trạng: Hoạt động bình thường
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ: Hotline
 • ĐIỆN THOẠI: 39.812.969091.181.0034
 • THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG: 6h - 21h
 • HÌNH THỨC GIAO HÀNG TRỰC TUYẾN: Đặt hàng qua Hotline cửa hàng gần nhất

98. Cửa hàng Satrafoods Địa chỉ:114 An Dương Vương, Phường 16, Quận 8


 • TÊN ĐIỂM BÁN: Cửa hàng Satrafoods
 • Địa chỉ: 114 An Dương Vương, Phường 16, Quận 8
 • Tình trạng: Hoạt động bình thường
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ: Hotline
 • ĐIỆN THOẠI: 028. 36.362.286091.125.3003
 • THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG: 6h - 21h
 • HÌNH THỨC GIAO HÀNG TRỰC TUYẾN: Đặt hàng qua Hotline cửa hàng gần nhất

99. Cửa hàng Satrafoods Địa chỉ:62 An Dương Vương, Phường 16, Quận 8


 • TÊN ĐIỂM BÁN: Cửa hàng Satrafoods
 • Địa chỉ: 62 An Dương Vương, Phường 16, Quận 8
 • Tình trạng: Hoạt động bình thường
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ: Hotline
 • ĐIỆN THOẠI: 028.39.805.815091.725.3003
 • THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG: 6h - 21h
 • HÌNH THỨC GIAO HÀNG TRỰC TUYẾN: Đặt hàng qua Hotline cửa hàng gần nhất

100. Cửa hàng Satrafoods Địa chỉ:1146 Phạm Thế Hiển, Phường 5, Quận 8


 • TÊN ĐIỂM BÁN: Cửa hàng Satrafoods
 • Địa chỉ: 1146 Phạm Thế Hiển, Phường 5, Quận 8
 • Tình trạng: Hoạt động bình thường
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ: Hotline
 • ĐIỆN THOẠI: 028.36.366.033091.174.2438
 • THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG: 6h - 21h
 • HÌNH THỨC GIAO HÀNG TRỰC TUYẾN: Đặt hàng qua Hotline cửa hàng gần nhất

101. Cửa hàng Satrafoods Địa chỉ:454 Tùng Thiện Vương,, Phường 12, Quận 8


 • TÊN ĐIỂM BÁN: Cửa hàng Satrafoods
 • Địa chỉ: 454 Tùng Thiện Vương,, Phường 12, Quận 8
 • Tình trạng: Hoạt động bình thường
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ: Hotline
 • ĐIỆN THOẠI: 028.36.366.252091.135.1331
 • THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG: 6h - 21h
 • HÌNH THỨC GIAO HÀNG TRỰC TUYẾN: Đặt hàng qua Hotline cửa hàng gần nhất

102. Cửa hàng Satrafoods Địa chỉ:5-7 Lô A Đường Số 1, Cảng Sông Phú Định, , Phường 16, Quận 8


 • TÊN ĐIỂM BÁN: Cửa hàng Satrafoods
 • Địa chỉ: 5-7 Lô A Đường Số 1, Cảng Sông Phú Định, , Phường 16, Quận 8
 • Tình trạng: Hoạt động bình thường
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ: Hotline
 • ĐIỆN THOẠI: 028.36.366.592091.334.2020
 • THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG: 6h - 21h
 • HÌNH THỨC GIAO HÀNG TRỰC TUYẾN: Đặt hàng qua Hotline cửa hàng gần nhất

103. Cửa hàng Circle K Địa chỉ:91 Đường Số 204 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8


 • TÊN ĐIỂM BÁN: Cửa hàng Circle K
 • Địa chỉ: 91 Đường Số 204 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8
 • Tình trạng: Hoạt động bình thường
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ: Nguyễn Ngọc Minh Hương
 • ĐIỆN THOẠI: 0767493128
 • THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG: 24/7
 • HÌNH THỨC GIAO HÀNG TRỰC TUYẾN: Đặt hàng trực tuyến qua APP: CK GO/ Now/ Gojek

104. Cửa hàng Circle K Địa chỉ:172 Nguyễn Thị Tần, Phường 15, Quận 8


 • TÊN ĐIỂM BÁN: Cửa hàng Circle K
 • Địa chỉ: 172 Nguyễn Thị Tần, Phường 15, Quận 8
 • Tình trạng: Hoạt động bình thường
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ: Hà Thị Thảo
 • ĐIỆN THOẠI: 0962899140
 • THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG: 24/7
 • HÌNH THỨC GIAO HÀNG TRỰC TUYẾN: Đặt hàng trực tuyến qua APP: CK GO/ Now/ Gojek

105. Cửa hàng Circle K Địa chỉ:277 Âu Dương Lân, Phường 2, Quận 8


 • TÊN ĐIỂM BÁN: Cửa hàng Circle K
 • Địa chỉ: 277 Âu Dương Lân, Phường 2, Quận 8
 • Tình trạng: Hoạt động bình thường
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ: Nguyễn Tuấn Kiệt
 • ĐIỆN THOẠI: 0764941680
 • THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG: 24/7
 • HÌNH THỨC GIAO HÀNG TRỰC TUYẾN: Đặt hàng trực tuyến qua APP: CK GO/ Now/ Gojek

106. Cửa hàng Circle K Địa chỉ:42 Đường 643 Tạ Quang Bửu, Phường 4, Quận 8


 • TÊN ĐIỂM BÁN: Cửa hàng Circle K
 • Địa chỉ: 42 Đường 643 Tạ Quang Bửu, Phường 4, Quận 8
 • Tình trạng: Hoạt động bình thường
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ: Lê Ngọc Nhân
 • ĐIỆN THOẠI: 0327086084
 • THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG: 24/7
 • HÌNH THỨC GIAO HÀNG TRỰC TUYẾN: Đặt hàng trực tuyến qua APP: CK GO/ Now/ Gojek

107. Cửa hàng Circle K Địa chỉ:139-141 Âu Dương Lân, Phường 2, Quận 8


 • TÊN ĐIỂM BÁN: Cửa hàng Circle K
 • Địa chỉ: 139-141 Âu Dương Lân, Phường 2, Quận 8
 • Tình trạng: Hoạt động bình thường
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ: Trần Thị Bích Trâm
 • ĐIỆN THOẠI: 0352121710
 • THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG: 24/7
 • HÌNH THỨC GIAO HÀNG TRỰC TUYẾN: Đặt hàng trực tuyến qua APP: CK GO/ Now/ Gojek

108. Cửa hàng Circle K Địa chỉ:809B – 811 Tạ Quang Bửu, Phường 5, Quận 8


 • TÊN ĐIỂM BÁN: Cửa hàng Circle K
 • Địa chỉ: 809B – 811 Tạ Quang Bửu, Phường 5, Quận 8
 • Tình trạng: Hoạt động bình thường
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ: Nguyễn Văn Duẩn
 • ĐIỆN THOẠI: 0901065074
 • THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG: 24/7
 • HÌNH THỨC GIAO HÀNG TRỰC TUYẾN: Đặt hàng trực tuyến qua APP: CK GO/ Now/ Gojek

109. Cửa hàng FoodcoMart Địa chỉ:144 Âu Dương Lân, Phường 3, Quận 8


 • TÊN ĐIỂM BÁN: Cửa hàng FoodcoMart
 • Địa chỉ: 144 Âu Dương Lân, Phường 3, Quận 8
 • Tình trạng: Hoạt động bình thường
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ: Hotline
 • ĐIỆN THOẠI: 35040095
 • THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG: 6h - 22h
 • HÌNH THỨC GIAO HÀNG TRỰC TUYẾN: Hiện nay, hệ thống chưa triển khai hình thức bán hàng trực tuyến

110. Cửa hàng G-KITCHEN Địa chỉ:124 Bông Sao, Phường 5, Quận 8


 • TÊN ĐIỂM BÁN: Cửa hàng G-KITCHEN
 • Địa chỉ: 124 Bông Sao, Phường 5, Quận 8
 • Tình trạng: Hoạt động bình thường
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ: HUỲNH THỊ THU DUY
 • ĐIỆN THOẠI: 0945675532
 • THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG: 5h - 20h
 • HÌNH THỨC GIAO HÀNG TRỰC TUYẾN: _Đặt hàng trực tuyến qua app Grab, Beamin, Now_Giao hàng trực tiếp đến khách hàng qua Lalamove

111. Cửa hàng G-KITCHEN Địa chỉ:Số 9 Lô M Nguyễn Thị Tần, Phường 2, Quận 8


 • TÊN ĐIỂM BÁN: Cửa hàng G-KITCHEN
 • Địa chỉ: Số 9 Lô M Nguyễn Thị Tần, Phường 2, Quận 8
 • Tình trạng: Hoạt động bình thường
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ: ĐỖ THỊ THANH THẢO
 • ĐIỆN THOẠI: 0765657761
 • THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG: 5h - 20h
 • HÌNH THỨC GIAO HÀNG TRỰC TUYẾN: _Đặt hàng trực tuyến qua app Grab, Beamin, Now_Giao hàng trực tiếp đến khách hàng qua Lalamove

112. Cửa hàng G-KITCHEN Địa chỉ:89 Bến Xóm Củi, Phường 11, Quận 8


 • TÊN ĐIỂM BÁN: Cửa hàng G-KITCHEN
 • Địa chỉ: 89 Bến Xóm Củi, Phường 11, Quận 8
 • Tình trạng: Hoạt động bình thường
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ: HỨA THỊ BÍCH NGỌC
 • ĐIỆN THOẠI: 0764667280
 • THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG: 5h - 20h
 • HÌNH THỨC GIAO HÀNG TRỰC TUYẾN: _Đặt hàng trực tuyến qua app Grab, Beamin, Now_Giao hàng trực tiếp đến khách hàng qua Lalamove

⭐ Danh sách 112 siêu thị - cửa hàng tiện lợi mở cửa 24 giờ tại Quận 8 có thông tin gì? Bao gồm những cái tên nào?
Đây là danh sách 112 cửa hàng và siêu thị mở cửa 24/24 và cung cấp các mặt hàng nhu yếu phẩm tại Quận 8 được Tp Hồ Chí Minh công bố ngày 07/07/2021. Hi vọng bạn sẽ tìm được cửa hàng - siêu thị gần đây trong danh sách hữu ích cho bạn
⭐ Danh sách 112 siêu thị - cửa hàng tiện lợi mở cửa 24 giờ tại Quận 8 có thông tin gì? Bao gồm những thông tin nào?
Trong danh sách 112 cửa hàng và siêu thị mở cửa 24/24 và cung cấp các mặt hàng nhu yếu phẩm tại Quận 8 được Tp Hồ Chí Minh công bố ngày 07/07/2021. Admin Du Lịch Đâu đã liệt kê cho bạn 1 số thông tin hữu ích như thông tin liên hệ, địa chỉ để bạn dễ dàng đặt hàng nhất
❤️ Danh sách 112 siêu thị - cửa hàng tiện lợi mở cửa 24 giờ tại Quận 8 có thông tin gì? Được cập nhật từ nguồn nào, có uy tín không? ❤️
Trong danh sách 112 cửa hàng và siêu thị mở cửa 24/24 và cung cấp các mặt hàng nhu yếu phẩm tại Quận 8 được Tp Hồ Chí Minh công bố ngày 07/07/2021 trên báo chí. Chúng tôi cũng cố gắng cập nhật đầy đủ nhất cho bạn với hi vọng giảm tải cho các siêu thị lớn trong thành phố. HCM ơi, mau bình phục nhé!

Đăng nhận xét

Bạn muốn góp ý (0)

Mới hơn Cũ hơn