Bản đồ tổng hợp review địa điểm ăn uống

Danh sách 75 điểm bán hàng thiết yếu ở Huyện Củ Chi có thể mở cửa và đặt hàng online qua Hotline - App - Website 2021 (siêu thị, cửa hàng tiện lợi, cửa hàng 24 giờ…)

Danh sách này được admin Du Lịch Đâu tổng hợp theo yêu cầu của các bạn quan tâm, danh sách này gồm 75 điểm bán hàng thiết yếu tại Huyện Củ Chi, trong đó chỉ có 0 cửa hàng tạm đóng cửa. Hi vọng các bạn có thể có thêm thông tin cần thiết như địa chỉ, số điện thoại để đặt hàng các mặt hàng nhu yếu phẩm của mình như thịt cá trứng sữa nhé!

Thank phòng khám da liễu trực tuyến Pensilia đã hỗ trợ Du Lịch Đâu danh sách này!

Danh sách 75 điểm bán hàng thiết yếu ở Huyện Củ Chi có thể mở cửa và đặt hàng online qua Hotline - App - Website 2021 (siêu thị, cửa hàng tiện lợi, cửa hàng 24 giờ…)

1. Chợ Lô 6 Địa chỉ:Ấp Lô 6, An Nhơn Tây, Huyện Củ Chi


 • TÊN ĐIỂM BÁN: Chợ Lô 6
 • Địa chỉ: Ấp Lô 6, An Nhơn Tây, Huyện Củ Chi
 • Tình trạng: Hoạt động bình thường
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ:
 • ĐIỆN THOẠI:
 • THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG:
 • HÌNH THỨC GIAO HÀNG TRỰC TUYẾN:

2. Chợ An Phú (Trụ Vàng) Địa chỉ:Ấp An Hòa, An Phú, Huyện Củ Chi


 • TÊN ĐIỂM BÁN: Chợ An Phú (Trụ Vàng)
 • Địa chỉ: Ấp An Hòa, An Phú, Huyện Củ Chi
 • Tình trạng: Hoạt động bình thường
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ:
 • ĐIỆN THOẠI:
 • THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG:
 • HÌNH THỨC GIAO HÀNG TRỰC TUYẾN:

3. Chợ Hòa Phú Địa chỉ:Tỉnh lộ 8, ấp 2, Hòa Phú, Huyện Củ Chi


 • TÊN ĐIỂM BÁN: Chợ Hòa Phú
 • Địa chỉ: Tỉnh lộ 8, ấp 2, Hòa Phú, Huyện Củ Chi
 • Tình trạng: Hoạt động bình thường
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ:
 • ĐIỆN THOẠI:
 • THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG:
 • HÌNH THỨC GIAO HÀNG TRỰC TUYẾN:

4. Chợ Phạm Văn Cội Địa chỉ:Ấp 3 , Phạm Văn Cội, Huyện Củ Chi


 • TÊN ĐIỂM BÁN: Chợ Phạm Văn Cội
 • Địa chỉ: Ấp 3 , Phạm Văn Cội, Huyện Củ Chi
 • Tình trạng: Hoạt động bình thường
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ:
 • ĐIỆN THOẠI:
 • THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG:
 • HÌNH THỨC GIAO HÀNG TRỰC TUYẾN:

5. Chợ chiều Tân Thạnh Đông Địa chỉ:Tỉnh lộ 15, ấp 14 (Ấp 3B, xã Tân Thạnh Đông), Tân Thạnh Đông, Huyện Củ Chi


 • TÊN ĐIỂM BÁN: Chợ chiều Tân Thạnh Đông
 • Địa chỉ: Tỉnh lộ 15, ấp 14 (Ấp 3B, xã Tân Thạnh Đông), Tân Thạnh Đông, Huyện Củ Chi
 • Tình trạng: Hoạt động bình thường
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ:
 • ĐIỆN THOẠI:
 • THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG:
 • HÌNH THỨC GIAO HÀNG TRỰC TUYẾN:

6. Chợ Tân Thạnh Tây Địa chỉ:Tỉnh lộ 8, ấp 1A, Tân Thạnh Tây, Huyện Củ Chi


 • TÊN ĐIỂM BÁN: Chợ Tân Thạnh Tây
 • Địa chỉ: Tỉnh lộ 8, ấp 1A, Tân Thạnh Tây, Huyện Củ Chi
 • Tình trạng: Hoạt động bình thường
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ:
 • ĐIỆN THOẠI:
 • THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG:
 • HÌNH THỨC GIAO HÀNG TRỰC TUYẾN:

7. Chợ Trung An Địa chỉ:Ấp Chợ, Trung An, Huyện Củ Chi


 • TÊN ĐIỂM BÁN: Chợ Trung An
 • Địa chỉ: Ấp Chợ, Trung An, Huyện Củ Chi
 • Tình trạng: Hoạt động bình thường
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ:
 • ĐIỆN THOẠI:
 • THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG:
 • HÌNH THỨC GIAO HÀNG TRỰC TUYẾN:

8. Chợ Trung Lập Hạ (Tân Trung Hạ) Địa chỉ:Ấp Xóm Mới, Trung Lập Hạ, Huyện Củ Chi


 • TÊN ĐIỂM BÁN: Chợ Trung Lập Hạ (Tân Trung Hạ)
 • Địa chỉ: Ấp Xóm Mới, Trung Lập Hạ, Huyện Củ Chi
 • Tình trạng: Hoạt động bình thường
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ:
 • ĐIỆN THOẠI:
 • THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG:
 • HÌNH THỨC GIAO HÀNG TRỰC TUYẾN:

9. Chợ Trung Lập Thượng Địa chỉ:Ấp Trung Hiệp Thạnh, Trung Lập Thượng, Huyện Củ Chi


 • TÊN ĐIỂM BÁN: Chợ Trung Lập Thượng
 • Địa chỉ: Ấp Trung Hiệp Thạnh, Trung Lập Thượng, Huyện Củ Chi
 • Tình trạng: Hoạt động bình thường
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ:
 • ĐIỆN THOẠI:
 • THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG:
 • HÌNH THỨC GIAO HÀNG TRỰC TUYẾN:

10. Chợ Phước Thạnh Địa chỉ:Quốc lộ 22, Ấp Chợ, Phước Thạnh, Huyện Củ Chi


 • TÊN ĐIỂM BÁN: Chợ Phước Thạnh
 • Địa chỉ: Quốc lộ 22, Ấp Chợ, Phước Thạnh, Huyện Củ Chi
 • Tình trạng: Hoạt động bình thường
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ:
 • ĐIỆN THOẠI:
 • THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG:
 • HÌNH THỨC GIAO HÀNG TRỰC TUYẾN:

11. Chợ An Nhơn Tây Địa chỉ:Ấp Chợ Cũ, An Nhơn Tây, Huyện Củ Chi


 • TÊN ĐIỂM BÁN: Chợ An Nhơn Tây
 • Địa chỉ: Ấp Chợ Cũ, An Nhơn Tây, Huyện Củ Chi
 • Tình trạng: Hoạt động bình thường
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ:
 • ĐIỆN THOẠI:
 • THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG:
 • HÌNH THỨC GIAO HÀNG TRỰC TUYẾN:

12. Chợ Phú Hòa Đông Địa chỉ:Tỉnh lộ 15, ấp Chợ, Phú Hòa Đông, Huyện Củ Chi


 • TÊN ĐIỂM BÁN: Chợ Phú Hòa Đông
 • Địa chỉ: Tỉnh lộ 15, ấp Chợ, Phú Hòa Đông, Huyện Củ Chi
 • Tình trạng: Hoạt động bình thường
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ:
 • ĐIỆN THOẠI:
 • THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG:
 • HÌNH THỨC GIAO HÀNG TRỰC TUYẾN:

13. Chợ sáng Tân Phú Trung Địa chỉ:Quốc lộ 22, ấp Chợ (QL22, Ấp Đình), Tân Phú Trung, Huyện Củ Chi


 • TÊN ĐIỂM BÁN: Chợ sáng Tân Phú Trung
 • Địa chỉ: Quốc lộ 22, ấp Chợ (QL22, Ấp Đình), Tân Phú Trung, Huyện Củ Chi
 • Tình trạng: Hoạt động bình thường
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ:
 • ĐIỆN THOẠI:
 • THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG:
 • HÌNH THỨC GIAO HÀNG TRỰC TUYẾN:

14. Chợ sáng Tân Thạnh Đông Địa chỉ:Tỉnh lộ 15, ấp 11, Tân Thạnh Đông, Huyện Củ Chi


 • TÊN ĐIỂM BÁN: Chợ sáng Tân Thạnh Đông
 • Địa chỉ: Tỉnh lộ 15, ấp 11, Tân Thạnh Đông, Huyện Củ Chi
 • Tình trạng: Hoạt động bình thường
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ:
 • ĐIỆN THOẠI:
 • THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG:
 • HÌNH THỨC GIAO HÀNG TRỰC TUYẾN:

15. Chợ Tân Thông Hội Địa chỉ:Liêu Bình Hương, ấp Tân Tiến, Tân Thông Hội, Huyện Củ Chi


 • TÊN ĐIỂM BÁN: Chợ Tân Thông Hội
 • Địa chỉ: Liêu Bình Hương, ấp Tân Tiến, Tân Thông Hội, Huyện Củ Chi
 • Tình trạng: Hoạt động bình thường
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ:
 • ĐIỆN THOẠI:
 • THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG:
 • HÌNH THỨC GIAO HÀNG TRỰC TUYẾN:

16. Chợ Củ Chi Địa chỉ:Quốc lộ 22, khu phố 5, Thị trấn Củ Chi, Huyện Củ Chi


 • TÊN ĐIỂM BÁN: Chợ Củ Chi
 • Địa chỉ: Quốc lộ 22, khu phố 5, Thị trấn Củ Chi, Huyện Củ Chi
 • Tình trạng: Hoạt động bình thường
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ:
 • ĐIỆN THOẠI:
 • THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG:
 • HÌNH THỨC GIAO HÀNG TRỰC TUYẾN:

17. Siêu thị Co.opmart Địa chỉ:357 QL 22, ấp Thượng, Xã Tân Thông Hội, Huyện Củ Chi


 • TÊN ĐIỂM BÁN: Siêu thị Co.opmart
 • Địa chỉ: 357 QL 22, ấp Thượng, Xã Tân Thông Hội, Huyện Củ Chi
 • Tình trạng: Hoạt động bình thường
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ: Võ Quốc Oai
 • ĐIỆN THOẠI: 0903770144
 • THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG: 7h - 22h
 • HÌNH THỨC GIAO HÀNG TRỰC TUYẾN: Đặt hàng trực tuyến qua Hotline 1900555568 hoặc APP: Beamin/ Grabmart/ Now

18. Siêu thị Satra Địa chỉ:1239 Tỉnh lộ 8, ấp Thạnh An, Xã Trung An, Huyện Củ Chi


 • TÊN ĐIỂM BÁN: Siêu thị Satra
 • Địa chỉ: 1239 Tỉnh lộ 8, ấp Thạnh An, Xã Trung An, Huyện Củ Chi
 • Tình trạng: Hoạt động bình thường
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ: Nghiêm Nhật NamThanhTrọng
 • ĐIỆN THOẠI: 094920000209078243180898422648
 • THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG: 7h - 22h
 • HÌNH THỨC GIAO HÀNG TRỰC TUYẾN: Đặt hàng qua Hotline tại siêu thị gần nhất

19. Cửa hàng Sagrifood Địa chỉ:SỐ 36 Bến Súc, Ấp An Hòa, Xã An Phú, Huyện Củ Chi


 • TÊN ĐIỂM BÁN: Cửa hàng Sagrifood
 • Địa chỉ: SỐ 36 Bến Súc, Ấp An Hòa, Xã An Phú, Huyện Củ Chi
 • Tình trạng: Hoạt động bình thường
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ: Trương thị Cẩm Hồng
 • ĐIỆN THOẠI: 028.66548750
 • THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG: 06h-20h
 • HÌNH THỨC GIAO HÀNG TRỰC TUYẾN: Hiện nay, hệ thống chưa triển khai hình thức bán hàng trực tuyến

20. Cửa hàng Concung.com Địa chỉ:864 Quốc lộ 22, Tổ 8, Khu phố 8, Thị trấn Củ Chi, Huyện Củ Chi


 • TÊN ĐIỂM BÁN: Cửa hàng Concung.com
 • Địa chỉ: 864 Quốc lộ 22, Tổ 8, Khu phố 8, Thị trấn Củ Chi, Huyện Củ Chi
 • Tình trạng: Hoạt động bình thường
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ: Bộ phận Mua hàng
 • ĐIỆN THOẠI: 1827 6609
 • THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG: 7h30-22h
 • HÌNH THỨC GIAO HÀNG TRỰC TUYẾN: Đặt hàng trực tuyến qua APP hoặc website https://concung.com/

21. Cửa hàng Concung.com Địa chỉ:266A Tỉnh Lộ 15, Tổ 5, Ấp 11, Xã Tân Thạnh Đông, Huyện Củ Chi


 • TÊN ĐIỂM BÁN: Cửa hàng Concung.com
 • Địa chỉ: 266A Tỉnh Lộ 15, Tổ 5, Ấp 11, Xã Tân Thạnh Đông, Huyện Củ Chi
 • Tình trạng: Hoạt động bình thường
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ: Bộ phận Mua hàng
 • ĐIỆN THOẠI: 1874 6609
 • THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG: 7h30-22h
 • HÌNH THỨC GIAO HÀNG TRỰC TUYẾN: Đặt hàng trực tuyến qua APP hoặc website https://concung.com/

22. Cửa hàng Concung.com Địa chỉ:158 Quốc Lộ 22, Ấp Đình, Xã Tân Phú Trung, Huyện Củ Chi


 • TÊN ĐIỂM BÁN: Cửa hàng Concung.com
 • Địa chỉ: 158 Quốc Lộ 22, Ấp Đình, Xã Tân Phú Trung, Huyện Củ Chi
 • Tình trạng: Hoạt động bình thường
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ: Bộ phận Mua hàng
 • ĐIỆN THOẠI: 1896 6609
 • THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG: 7h30-22h
 • HÌNH THỨC GIAO HÀNG TRỰC TUYẾN: Đặt hàng trực tuyến qua APP hoặc website https://concung.com/

23. Cửa hàng Concung.com Địa chỉ:47 Tỉnh Lộ 8, Thị Trấn Củ Chi, Huyện Củ Chi


 • TÊN ĐIỂM BÁN: Cửa hàng Concung.com
 • Địa chỉ: 47 Tỉnh Lộ 8, Thị Trấn Củ Chi, Huyện Củ Chi
 • Tình trạng: Hoạt động bình thường
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ: Bộ phận Mua hàng
 • ĐIỆN THOẠI: 1905 6609
 • THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG: 7h30-22h
 • HÌNH THỨC GIAO HÀNG TRỰC TUYẾN: Đặt hàng trực tuyến qua APP hoặc website https://concung.com/

24. Cửa hàng Concung.com Địa chỉ:425 Tỉnh lộ 15, tổ 4, ấp 8, xã Tân Thạnh Đông, Huyện Củ Chi


 • TÊN ĐIỂM BÁN: Cửa hàng Concung.com
 • Địa chỉ: 425 Tỉnh lộ 15, tổ 4, ấp 8, xã Tân Thạnh Đông, Huyện Củ Chi
 • Tình trạng: Hoạt động bình thường
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ: Bộ phận Mua hàng
 • ĐIỆN THOẠI: 1937 6609
 • THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG: 7h30-22h
 • HÌNH THỨC GIAO HÀNG TRỰC TUYẾN: Đặt hàng trực tuyến qua APP hoặc website https://concung.com/

25. Cửa hàng Co.op Food Địa chỉ:Đường N4, KCN Tây Bắc Củ Chi, Xã Tân An Hội, Huyện Củ Chi


 • TÊN ĐIỂM BÁN: Cửa hàng Co.op Food
 • Địa chỉ: Đường N4, KCN Tây Bắc Củ Chi, Xã Tân An Hội, Huyện Củ Chi
 • Tình trạng: Hoạt động bình thường
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ: Hotline
 • ĐIỆN THOẠI: 0989177415
 • THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG: 6h - 21h
 • HÌNH THỨC GIAO HÀNG TRỰC TUYẾN: Đặt hàng trực tuyến qua Hotline 1900555568 hoặc APP: Beamin/ Grabmart/ Now

26. Cửa hàng Co.op Food Địa chỉ:1031 Tỉnh Lộ 15, Xã An Nhơn Tây, Huyện Củ Chi


 • TÊN ĐIỂM BÁN: Cửa hàng Co.op Food
 • Địa chỉ: 1031 Tỉnh Lộ 15, Xã An Nhơn Tây, Huyện Củ Chi
 • Tình trạng: Hoạt động bình thường
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ: Hotline
 • ĐIỆN THOẠI: 0938383331
 • THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG: 6h - 21h
 • HÌNH THỨC GIAO HÀNG TRỰC TUYẾN: Đặt hàng trực tuyến qua Hotline 1900555568 hoặc APP: Beamin/ Grabmart/ Now

27. Cửa hàng Co.op Food Địa chỉ:726 Quốc Lộ 22, TT Củ Chi, Huyện Củ Chi


 • TÊN ĐIỂM BÁN: Cửa hàng Co.op Food
 • Địa chỉ: 726 Quốc Lộ 22, TT Củ Chi, Huyện Củ Chi
 • Tình trạng: Hoạt động bình thường
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ: Hotline
 • ĐIỆN THOẠI: 0909575025
 • THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG: 6h - 21h
 • HÌNH THỨC GIAO HÀNG TRỰC TUYẾN: Đặt hàng trực tuyến qua Hotline 1900555568 hoặc APP: Beamin/ Grabmart/ Now

28. Cửa hàng Co.op Food Địa chỉ:533 Tỉnh Lộ 15, Xã Tân Thạnh Đông, Huyện Củ Chi


 • TÊN ĐIỂM BÁN: Cửa hàng Co.op Food
 • Địa chỉ: 533 Tỉnh Lộ 15, Xã Tân Thạnh Đông, Huyện Củ Chi
 • Tình trạng: Hoạt động bình thường
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ: Hotline
 • ĐIỆN THOẠI: 0399806107
 • THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG: 6h - 21h
 • HÌNH THỨC GIAO HÀNG TRỰC TUYẾN: Đặt hàng trực tuyến qua Hotline 1900555568 hoặc APP: Beamin/ Grabmart/ Now

29. Cửa hàng Co.op Food Địa chỉ:198 Nguyễn Văn Khạ, Thị trấn Củ Chi, Huyện Củ Chi


 • TÊN ĐIỂM BÁN: Cửa hàng Co.op Food
 • Địa chỉ: 198 Nguyễn Văn Khạ, Thị trấn Củ Chi, Huyện Củ Chi
 • Tình trạng: Hoạt động bình thường
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ: Hotline
 • ĐIỆN THOẠI: 0909521595
 • THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG: 6h - 21h
 • HÌNH THỨC GIAO HÀNG TRỰC TUYẾN: Đặt hàng trực tuyến qua Hotline 1900555568 hoặc APP: Beamin/ Grabmart/ Now

30. Cửa hàng Co.op Food Địa chỉ:628 Tỉnh Lộ 8, Xã Phước Vĩnh An, Huyện Củ Chi


 • TÊN ĐIỂM BÁN: Cửa hàng Co.op Food
 • Địa chỉ: 628 Tỉnh Lộ 8, Xã Phước Vĩnh An, Huyện Củ Chi
 • Tình trạng: Hoạt động bình thường
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ: Hotline
 • ĐIỆN THOẠI: 0367014775
 • THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG: 6h - 21h
 • HÌNH THỨC GIAO HÀNG TRỰC TUYẾN: Đặt hàng trực tuyến qua Hotline 1900555568 hoặc APP: Beamin/ Grabmart/ Now

31. Cửa hàng Co.op Food Địa chỉ:275 Tỉnh Lộ 15, Ấp 9, Xã Tân Thạnh Đông, Huyện Củ Chi


 • TÊN ĐIỂM BÁN: Cửa hàng Co.op Food
 • Địa chỉ: 275 Tỉnh Lộ 15, Ấp 9, Xã Tân Thạnh Đông, Huyện Củ Chi
 • Tình trạng: Hoạt động bình thường
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ: Hotline
 • ĐIỆN THOẠI: 0931777360
 • THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG: 6h - 21h
 • HÌNH THỨC GIAO HÀNG TRỰC TUYẾN: Đặt hàng trực tuyến qua Hotline 1900555568 hoặc APP: Beamin/ Grabmart/ Now

32. Cửa hàng Co.op Smile Địa chỉ:1132 Tỉnh Lộ 15, Tổ 7, Ấp Thạnh An, Xã Trung An, Huyện Củ Chi


 • TÊN ĐIỂM BÁN: Cửa hàng Co.op Smile
 • Địa chỉ: 1132 Tỉnh Lộ 15, Tổ 7, Ấp Thạnh An, Xã Trung An, Huyện Củ Chi
 • Tình trạng: Hoạt động bình thường
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ: Hotline
 • ĐIỆN THOẠI: 0911842746
 • THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG: 6h - 21h
 • HÌNH THỨC GIAO HÀNG TRỰC TUYẾN: Đặt hàng trực tuyến qua Hotline 1900555568 hoặc APP: Beamin/ Grabmart/ Now

33. Cửa hàng Co.op Smile Địa chỉ:KCN Tây Bắc, đường Giáp Hải, Xã Trung Lập Hạ, Huyện Củ Chi


 • TÊN ĐIỂM BÁN: Cửa hàng Co.op Smile
 • Địa chỉ: KCN Tây Bắc, đường Giáp Hải, Xã Trung Lập Hạ, Huyện Củ Chi
 • Tình trạng: Hoạt động bình thường
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ: Hotline
 • ĐIỆN THOẠI: 091182575
 • THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG: 6h - 21h
 • HÌNH THỨC GIAO HÀNG TRỰC TUYẾN: Đặt hàng trực tuyến qua Hotline 1900555568 hoặc APP: Beamin/ Grabmart/ Now

34. Cửa hàng Bách Hóa Xanh Địa chỉ:161 Bình Mỹ, ấp 7, Xã Bình Mỹ, Huyện Củ Chi


 • TÊN ĐIỂM BÁN: Cửa hàng Bách Hóa Xanh
 • Địa chỉ: 161 Bình Mỹ, ấp 7, Xã Bình Mỹ, Huyện Củ Chi
 • Tình trạng: Hoạt động bình thường
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ: 14667 - Phan Hoài Dũng
 • ĐIỆN THOẠI: 0909258090
 • THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG: 6h30 - 21h30
 • HÌNH THỨC GIAO HÀNG TRỰC TUYẾN: Đặt hàng qua Hotline 19001908 hoặc Website: bachhoaxanh.com

35. Cửa hàng Bách Hóa Xanh Địa chỉ:Số 149/30 đường Trung An, ấp chợ,, Xã Trung An, Huyện Củ Chi


 • TÊN ĐIỂM BÁN: Cửa hàng Bách Hóa Xanh
 • Địa chỉ: Số 149/30 đường Trung An, ấp chợ,, Xã Trung An, Huyện Củ Chi
 • Tình trạng: Hoạt động bình thường
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ: 14667 - Phan Hoài Dũng
 • ĐIỆN THOẠI: 0909258090
 • THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG: 6h30 - 21h30
 • HÌNH THỨC GIAO HÀNG TRỰC TUYẾN: Đặt hàng qua Hotline 19001908 hoặc Website: bachhoaxanh.com

36. Cửa hàng Bách Hóa Xanh Địa chỉ:Số 02 đường Giồng Cát, tổ 01, Ấp chợ, Xã Tân Phú Trung, Huyện Củ Chi


 • TÊN ĐIỂM BÁN: Cửa hàng Bách Hóa Xanh
 • Địa chỉ: Số 02 đường Giồng Cát, tổ 01, Ấp chợ, Xã Tân Phú Trung, Huyện Củ Chi
 • Tình trạng: Hoạt động bình thường
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ: 14667 - Phan Hoài Dũng
 • ĐIỆN THOẠI: 0909258090
 • THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG: 6h30 - 21h30
 • HÌNH THỨC GIAO HÀNG TRỰC TUYẾN: Đặt hàng qua Hotline 19001908 hoặc Website: bachhoaxanh.com

37. Cửa hàng Bách Hóa Xanh Địa chỉ:427B Tỉnh lộ 15, Ấp 8, Xã Tân Thạnh Đông, Huyện Củ Chi


 • TÊN ĐIỂM BÁN: Cửa hàng Bách Hóa Xanh
 • Địa chỉ: 427B Tỉnh lộ 15, Ấp 8, Xã Tân Thạnh Đông, Huyện Củ Chi
 • Tình trạng: Hoạt động bình thường
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ: 14667 - Phan Hoài Dũng
 • ĐIỆN THOẠI: 0909258090
 • THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG: 6h30 - 21h30
 • HÌNH THỨC GIAO HÀNG TRỰC TUYẾN: Đặt hàng qua Hotline 19001908 hoặc Website: bachhoaxanh.com

38. Cửa hàng Bách Hóa Xanh Địa chỉ:61 Tỉnh lộ 8, ấp 1A,, Xã Tân Thạnh Tây, Huyện Củ Chi


 • TÊN ĐIỂM BÁN: Cửa hàng Bách Hóa Xanh
 • Địa chỉ: 61 Tỉnh lộ 8, ấp 1A,, Xã Tân Thạnh Tây, Huyện Củ Chi
 • Tình trạng: Hoạt động bình thường
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ: 14667 - Phan Hoài Dũng
 • ĐIỆN THOẠI: 0909258090
 • THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG: 6h30 - 21h30
 • HÌNH THỨC GIAO HÀNG TRỰC TUYẾN: Đặt hàng qua Hotline 19001908 hoặc Website: bachhoaxanh.com

39. Cửa hàng Bách Hóa Xanh Địa chỉ:85 đường Liêu Bình Hương, ấp Tân Lập, Xã Tân Thông Hội, Huyện Củ Chi


 • TÊN ĐIỂM BÁN: Cửa hàng Bách Hóa Xanh
 • Địa chỉ: 85 đường Liêu Bình Hương, ấp Tân Lập, Xã Tân Thông Hội, Huyện Củ Chi
 • Tình trạng: Hoạt động bình thường
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ: 14667 - Phan Hoài Dũng
 • ĐIỆN THOẠI: 0909258090
 • THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG: 6h30 - 21h30
 • HÌNH THỨC GIAO HÀNG TRỰC TUYẾN: Đặt hàng qua Hotline 19001908 hoặc Website: bachhoaxanh.com

40. Cửa hàng Bách Hóa Xanh Địa chỉ:1340 Tỉnh Lộ 8, ấp 12, Xã Tân Thạnh Đông, Huyện Củ Chi


 • TÊN ĐIỂM BÁN: Cửa hàng Bách Hóa Xanh
 • Địa chỉ: 1340 Tỉnh Lộ 8, ấp 12, Xã Tân Thạnh Đông, Huyện Củ Chi
 • Tình trạng: Hoạt động bình thường
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ: 14667 - Phan Hoài Dũng
 • ĐIỆN THOẠI: 0909258090
 • THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG: 6h30 - 21h30
 • HÌNH THỨC GIAO HÀNG TRỰC TUYẾN: Đặt hàng qua Hotline 19001908 hoặc Website: bachhoaxanh.com

41. Cửa hàng Bách Hóa Xanh Địa chỉ:130 đường Nguyễn Văn Khạ, Khu phố 7, Thị trấn Củ Chi, Huyện Củ Chi


 • TÊN ĐIỂM BÁN: Cửa hàng Bách Hóa Xanh
 • Địa chỉ: 130 đường Nguyễn Văn Khạ, Khu phố 7, Thị trấn Củ Chi, Huyện Củ Chi
 • Tình trạng: Hoạt động bình thường
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ: 6160 - Cao Quốc Khánh
 • ĐIỆN THOẠI: 0938197983
 • THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG: 6h30 - 21h30
 • HÌNH THỨC GIAO HÀNG TRỰC TUYẾN: Đặt hàng qua Hotline 19001908 hoặc Website: bachhoaxanh.com

42. Cửa hàng Bách Hóa Xanh Địa chỉ:Số 191 đường Tỉnh lộ 15, ấp 10, Xã Tân Thạnh Đông, Huyện Củ Chi


 • TÊN ĐIỂM BÁN: Cửa hàng Bách Hóa Xanh
 • Địa chỉ: Số 191 đường Tỉnh lộ 15, ấp 10, Xã Tân Thạnh Đông, Huyện Củ Chi
 • Tình trạng: Hoạt động bình thường
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ: 14667 - Phan Hoài Dũng
 • ĐIỆN THOẠI: 0909258090
 • THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG: 6h30 - 21h30
 • HÌNH THỨC GIAO HÀNG TRỰC TUYẾN: Đặt hàng qua Hotline 19001908 hoặc Website: bachhoaxanh.com

43. Cửa hàng Bách Hóa Xanh Địa chỉ:Số 847 Tỉnh Lộ 7, Xã An Nhơn Tây, Xã An Nhơn Tây, Huyện Củ Chi


 • TÊN ĐIỂM BÁN: Cửa hàng Bách Hóa Xanh
 • Địa chỉ: Số 847 Tỉnh Lộ 7, Xã An Nhơn Tây, Xã An Nhơn Tây, Huyện Củ Chi
 • Tình trạng: Hoạt động bình thường
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ: 6160 - Cao Quốc Khánh
 • ĐIỆN THOẠI: 0938197983
 • THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG: 6h30 - 21h30
 • HÌNH THỨC GIAO HÀNG TRỰC TUYẾN: Đặt hàng qua Hotline 19001908 hoặc Website: bachhoaxanh.com

44. Cửa hàng Bách Hóa Xanh Địa chỉ:579F, Tỉnh Lộ 15, Ấp 7, Xã Tân Thạnh Đông, Huyện Củ Chi


 • TÊN ĐIỂM BÁN: Cửa hàng Bách Hóa Xanh
 • Địa chỉ: 579F, Tỉnh Lộ 15, Ấp 7, Xã Tân Thạnh Đông, Huyện Củ Chi
 • Tình trạng: Hoạt động bình thường
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ: 14667 - Phan Hoài Dũng
 • ĐIỆN THOẠI: 0909258090
 • THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG: 6h30 - 21h30
 • HÌNH THỨC GIAO HÀNG TRỰC TUYẾN: Đặt hàng qua Hotline 19001908 hoặc Website: bachhoaxanh.com

45. Cửa hàng Bách Hóa Xanh Địa chỉ:Số 415 - 417 Quốc lộ 22, Ấp Phước Hòa, Xã Phước Hiệp, Huyện Củ Chi


 • TÊN ĐIỂM BÁN: Cửa hàng Bách Hóa Xanh
 • Địa chỉ: Số 415 - 417 Quốc lộ 22, Ấp Phước Hòa, Xã Phước Hiệp, Huyện Củ Chi
 • Tình trạng: Hoạt động bình thường
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ: 6160 - Cao Quốc Khánh
 • ĐIỆN THOẠI: 0938197983
 • THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG: 6h30 - 21h30
 • HÌNH THỨC GIAO HÀNG TRỰC TUYẾN: Đặt hàng qua Hotline 19001908 hoặc Website: bachhoaxanh.com

46. Cửa hàng Bách Hóa Xanh Địa chỉ:1391 Tỉnh Lộ 7, Ấp Chợ Cũ 2, Xã An Nhơn Tây, Huyện Củ Chi


 • TÊN ĐIỂM BÁN: Cửa hàng Bách Hóa Xanh
 • Địa chỉ: 1391 Tỉnh Lộ 7, Ấp Chợ Cũ 2, Xã An Nhơn Tây, Huyện Củ Chi
 • Tình trạng: Hoạt động bình thường
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ: 6160 - Cao Quốc Khánh
 • ĐIỆN THOẠI: 0938197983
 • THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG: 6h30 - 21h30
 • HÌNH THỨC GIAO HÀNG TRỰC TUYẾN: Đặt hàng qua Hotline 19001908 hoặc Website: bachhoaxanh.com

47. Cửa hàng Bách Hóa Xanh Địa chỉ:33 Nguyễn Thị Lừa, Khu phố 5, Thị trấn Củ Chi, Huyện Củ Chi


 • TÊN ĐIỂM BÁN: Cửa hàng Bách Hóa Xanh
 • Địa chỉ: 33 Nguyễn Thị Lừa, Khu phố 5, Thị trấn Củ Chi, Huyện Củ Chi
 • Tình trạng: Hoạt động bình thường
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ: 6160 - Cao Quốc Khánh
 • ĐIỆN THOẠI: 0938197983
 • THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG: 6h30 - 21h30
 • HÌNH THỨC GIAO HÀNG TRỰC TUYẾN: Đặt hàng qua Hotline 19001908 hoặc Website: bachhoaxanh.com

48. Cửa hàng Bách Hóa Xanh Địa chỉ:784 Tỉnh Lộ 7, Ấp Chợ,, Xã Phước Thạnh, Huyện Củ Chi


 • TÊN ĐIỂM BÁN: Cửa hàng Bách Hóa Xanh
 • Địa chỉ: 784 Tỉnh Lộ 7, Ấp Chợ,, Xã Phước Thạnh, Huyện Củ Chi
 • Tình trạng: Hoạt động bình thường
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ: 6160 - Cao Quốc Khánh
 • ĐIỆN THOẠI: 0938197983
 • THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG: 6h30 - 21h30
 • HÌNH THỨC GIAO HÀNG TRỰC TUYẾN: Đặt hàng qua Hotline 19001908 hoặc Website: bachhoaxanh.com

49. Cửa hàng Bách Hóa Xanh Địa chỉ:Số 264A Nguyễn Thị Lắng, Ấp Phú Lợi, Xã Tân Phú Trung, Huyện Củ Chi


 • TÊN ĐIỂM BÁN: Cửa hàng Bách Hóa Xanh
 • Địa chỉ: Số 264A Nguyễn Thị Lắng, Ấp Phú Lợi, Xã Tân Phú Trung, Huyện Củ Chi
 • Tình trạng: Hoạt động bình thường
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ: 14667 - Phan Hoài Dũng
 • ĐIỆN THOẠI: 0909258090
 • THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG: 6h30 - 21h30
 • HÌNH THỨC GIAO HÀNG TRỰC TUYẾN: Đặt hàng qua Hotline 19001908 hoặc Website: bachhoaxanh.com

50. Cửa hàng Bách Hóa Xanh Địa chỉ:Số 80 Lê Minh Nhựt, Ấp Chánh,, Xã Tân Thông Hội, Huyện Củ Chi


 • TÊN ĐIỂM BÁN: Cửa hàng Bách Hóa Xanh
 • Địa chỉ: Số 80 Lê Minh Nhựt, Ấp Chánh,, Xã Tân Thông Hội, Huyện Củ Chi
 • Tình trạng: Hoạt động bình thường
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ: 14667 - Phan Hoài Dũng
 • ĐIỆN THOẠI: 0909258090
 • THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG: 6h30 - 21h30
 • HÌNH THỨC GIAO HÀNG TRỰC TUYẾN: Đặt hàng qua Hotline 19001908 hoặc Website: bachhoaxanh.com

51. Cửa hàng Bách Hóa Xanh Địa chỉ:Số 441, Tỉnh Lộ 7, Ấp Trung Bình, Xã Trung Lập Thượng, Huyện Củ Chi


 • TÊN ĐIỂM BÁN: Cửa hàng Bách Hóa Xanh
 • Địa chỉ: Số 441, Tỉnh Lộ 7, Ấp Trung Bình, Xã Trung Lập Thượng, Huyện Củ Chi
 • Tình trạng: Hoạt động bình thường
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ: 6160 - Cao Quốc Khánh
 • ĐIỆN THOẠI: 0938197983
 • THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG: 6h30 - 21h30
 • HÌNH THỨC GIAO HÀNG TRỰC TUYẾN: Đặt hàng qua Hotline 19001908 hoặc Website: bachhoaxanh.com

52. Cửa hàng Bách Hóa Xanh Địa chỉ:253A Đường Tỉnh Lộ 15, Ấp 1, Xã Tân Thạnh Tây, Huyện Củ Chi


 • TÊN ĐIỂM BÁN: Cửa hàng Bách Hóa Xanh
 • Địa chỉ: 253A Đường Tỉnh Lộ 15, Ấp 1, Xã Tân Thạnh Tây, Huyện Củ Chi
 • Tình trạng: Hoạt động bình thường
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ: 6160 - Cao Quốc Khánh
 • ĐIỆN THOẠI: 0938197983
 • THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG: 6h30 - 21h30
 • HÌNH THỨC GIAO HÀNG TRỰC TUYẾN: Đặt hàng qua Hotline 19001908 hoặc Website: bachhoaxanh.com

53. Cửa hàng Bách Hóa Xanh Địa chỉ:73 Đường số 78, Xã Tân Phú Trung, Huyện Củ Chi


 • TÊN ĐIỂM BÁN: Cửa hàng Bách Hóa Xanh
 • Địa chỉ: 73 Đường số 78, Xã Tân Phú Trung, Huyện Củ Chi
 • Tình trạng: Hoạt động bình thường
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ: 14667 - Phan Hoài Dũng
 • ĐIỆN THOẠI: 0909258090
 • THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG: 6h30 - 21h30
 • HÌNH THỨC GIAO HÀNG TRỰC TUYẾN: Đặt hàng qua Hotline 19001908 hoặc Website: bachhoaxanh.com

54. Cửa hàng Bách Hóa Xanh Địa chỉ:47 Phạm Văn Cội, Ấp 3,, Xã Phạm Văn Cội, Huyện Củ Chi


 • TÊN ĐIỂM BÁN: Cửa hàng Bách Hóa Xanh
 • Địa chỉ: 47 Phạm Văn Cội, Ấp 3,, Xã Phạm Văn Cội, Huyện Củ Chi
 • Tình trạng: Hoạt động bình thường
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ: 6160 - Cao Quốc Khánh
 • ĐIỆN THOẠI: 0938197983
 • THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG: 6h30 - 21h30
 • HÌNH THỨC GIAO HÀNG TRỰC TUYẾN: Đặt hàng qua Hotline 19001908 hoặc Website: bachhoaxanh.com

55. Cửa hàng Bách Hóa Xanh Địa chỉ:143 đường Tỉnh Lộ 15, Tổ 65, Ấp Chợ, xã Phú Hòa Đông, Huyện Củ Chi


 • TÊN ĐIỂM BÁN: Cửa hàng Bách Hóa Xanh
 • Địa chỉ: 143 đường Tỉnh Lộ 15, Tổ 65, Ấp Chợ, xã Phú Hòa Đông, Huyện Củ Chi
 • Tình trạng: Hoạt động bình thường
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ: 6160 - Cao Quốc Khánh
 • ĐIỆN THOẠI: 0938197983
 • THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG: 6h30 - 21h30
 • HÌNH THỨC GIAO HÀNG TRỰC TUYẾN: Đặt hàng qua Hotline 19001908 hoặc Website: bachhoaxanh.com

56. Cửa hàng Bách Hóa Xanh Địa chỉ:49 Tỉnh Lộ 2, ấp Xóm Mới,, Xã Trung Lập Hạ, Huyện Củ Chi


 • TÊN ĐIỂM BÁN: Cửa hàng Bách Hóa Xanh
 • Địa chỉ: 49 Tỉnh Lộ 2, ấp Xóm Mới,, Xã Trung Lập Hạ, Huyện Củ Chi
 • Tình trạng: Hoạt động bình thường
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ: 6160 - Cao Quốc Khánh
 • ĐIỆN THOẠI: 0938197983
 • THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG: 6h30 - 21h30
 • HÌNH THỨC GIAO HÀNG TRỰC TUYẾN: Đặt hàng qua Hotline 19001908 hoặc Website: bachhoaxanh.com

57. Cửa hàng Bách Hóa Xanh Địa chỉ:278D Tỉnh Lộ 2, ấp Cây Da, Xã Tân Phú Trung, Huyện Củ Chi


 • TÊN ĐIỂM BÁN: Cửa hàng Bách Hóa Xanh
 • Địa chỉ: 278D Tỉnh Lộ 2, ấp Cây Da, Xã Tân Phú Trung, Huyện Củ Chi
 • Tình trạng: Hoạt động bình thường
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ: 14667 - Phan Hoài Dũng
 • ĐIỆN THOẠI: 0909258090
 • THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG: 6h30 - 21h30
 • HÌNH THỨC GIAO HÀNG TRỰC TUYẾN: Đặt hàng qua Hotline 19001908 hoặc Website: bachhoaxanh.com

58. Cửa hàng Vinmart+ Địa chỉ:314 KP.4 -đường Tỉnh Lộ 8, Thị trấn Củ Chi, Huyện Củ Chi


 • TÊN ĐIỂM BÁN: Cửa hàng Vinmart+
 • Địa chỉ: 314 KP.4 -đường Tỉnh Lộ 8, Thị trấn Củ Chi, Huyện Củ Chi
 • Tình trạng: Hoạt động bình thường
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ: Khổng Thị Hằng
 • ĐIỆN THOẠI: 0967271762
 • THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG: 6h - 22h
 • HÌNH THỨC GIAO HÀNG TRỰC TUYẾN: Đặt hàng trực tuyến Hotline hoặc App VinIDhoặc website vinmart.com

59. Cửa hàng Vinmart+ Địa chỉ:13 Đường số 78 - Âp Đình, Xã Tân Phú Trung, Huyện Củ Chi


 • TÊN ĐIỂM BÁN: Cửa hàng Vinmart+
 • Địa chỉ: 13 Đường số 78 - Âp Đình, Xã Tân Phú Trung, Huyện Củ Chi
 • Tình trạng: Hoạt động bình thường
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ: Lê Mạnh Cường
 • ĐIỆN THOẠI: 0902641011
 • THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG: 6h - 22h
 • HÌNH THỨC GIAO HÀNG TRỰC TUYẾN: Đặt hàng trực tuyến Hotline hoặc App VinIDhoặc website vinmart.com

60. Cửa hàng Vinmart+ Địa chỉ:28 Trần Tử Bình , Xã Tân Thông Hội, Huyện Củ Chi


 • TÊN ĐIỂM BÁN: Cửa hàng Vinmart+
 • Địa chỉ: 28 Trần Tử Bình , Xã Tân Thông Hội, Huyện Củ Chi
 • Tình trạng: Hoạt động bình thường
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ: Trần Trịnh Khánh Thịnh
 • ĐIỆN THOẠI: 0901457987
 • THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG: 6h - 22h
 • HÌNH THỨC GIAO HÀNG TRỰC TUYẾN: Đặt hàng trực tuyến Hotline hoặc App VinIDhoặc website vinmart.com

61. Cửa hàng Vinmart+ Địa chỉ:48 Liêu Bình Hương, ấp Tân Tiến, Xã Tân Thông Hội, Huyện Củ Chi


 • TÊN ĐIỂM BÁN: Cửa hàng Vinmart+
 • Địa chỉ: 48 Liêu Bình Hương, ấp Tân Tiến, Xã Tân Thông Hội, Huyện Củ Chi
 • Tình trạng: Hoạt động bình thường
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ: Trần Trịnh Khánh Thịnh
 • ĐIỆN THOẠI: 0901457987
 • THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG: 6h - 22h
 • HÌNH THỨC GIAO HÀNG TRỰC TUYẾN: Đặt hàng trực tuyến Hotline hoặc App VinIDhoặc website vinmart.com

62. Cửa hàng Vinmart+ Địa chỉ:309 Nguyễn Thị Rành, Ấp Xóm Mới, Xã Trung Lập Hạ, Huyện Củ Chi


 • TÊN ĐIỂM BÁN: Cửa hàng Vinmart+
 • Địa chỉ: 309 Nguyễn Thị Rành, Ấp Xóm Mới, Xã Trung Lập Hạ, Huyện Củ Chi
 • Tình trạng: Hoạt động bình thường
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ: Lê Thị Ngọc Diễm
 • ĐIỆN THOẠI: 0343226165
 • THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG: 6h - 22h
 • HÌNH THỨC GIAO HÀNG TRỰC TUYẾN: Đặt hàng trực tuyến Hotline hoặc App VinIDhoặc website vinmart.com

63. Cửa hàng Satrafoods Địa chỉ:328 Hương Lộ 2, Xã Phước Vĩnh An, Xã Phước Vĩnh An, Huyện Củ Chi


 • TÊN ĐIỂM BÁN: Cửa hàng Satrafoods
 • Địa chỉ: 328 Hương Lộ 2, Xã Phước Vĩnh An, Xã Phước Vĩnh An, Huyện Củ Chi
 • Tình trạng: Hoạt động bình thường
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ: Hotline
 • ĐIỆN THOẠI: 37.961.126 091.528.9348
 • THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG: 6h - 21h
 • HÌNH THỨC GIAO HÀNG TRỰC TUYẾN: Đặt hàng qua Hotline cửa hàng gần nhất

64. Cửa hàng Satrafoods Địa chỉ:199A Tỉnh lộ 8, Thị trấn Củ Chi, Huyện Củ Chi


 • TÊN ĐIỂM BÁN: Cửa hàng Satrafoods
 • Địa chỉ: 199A Tỉnh lộ 8, Thị trấn Củ Chi, Huyện Củ Chi
 • Tình trạng: Hoạt động bình thường
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ: Hotline
 • ĐIỆN THOẠI: 37.900.567090.189.3021
 • THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG: 6h - 21h
 • HÌNH THỨC GIAO HÀNG TRỰC TUYẾN: Đặt hàng qua Hotline cửa hàng gần nhất

65. Cửa hàng Satrafoods Địa chỉ:67 Tỉnh lộ 8, Xã Tân Thạnh Tây, Huyện Củ Chi


 • TÊN ĐIỂM BÁN: Cửa hàng Satrafoods
 • Địa chỉ: 67 Tỉnh lộ 8, Xã Tân Thạnh Tây, Huyện Củ Chi
 • Tình trạng: Hoạt động bình thường
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ: Hotline
 • ĐIỆN THOẠI: 37.355.688090.189.6619
 • THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG: 6h - 21h
 • HÌNH THỨC GIAO HÀNG TRỰC TUYẾN: Đặt hàng qua Hotline cửa hàng gần nhất

66. Cửa hàng Satrafoods Địa chỉ:Lô TT1 - 1, Đường D4, KCN Đông Nam, Xã Hòa Phú, Huyện Củ Chi


 • TÊN ĐIỂM BÁN: Cửa hàng Satrafoods
 • Địa chỉ: Lô TT1 - 1, Đường D4, KCN Đông Nam, Xã Hòa Phú, Huyện Củ Chi
 • Tình trạng: Hoạt động bình thường
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ: Hotline
 • ĐIỆN THOẠI: 37.350.351091.529.7905
 • THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG: 6h - 21h
 • HÌNH THỨC GIAO HÀNG TRỰC TUYẾN: Đặt hàng qua Hotline cửa hàng gần nhất

67. Cửa hàng Satrafoods Địa chỉ:75A Nguyễn Văn Khạ, Thị trấn Củ Chi, Huyện Củ Chi


 • TÊN ĐIỂM BÁN: Cửa hàng Satrafoods
 • Địa chỉ: 75A Nguyễn Văn Khạ, Thị trấn Củ Chi, Huyện Củ Chi
 • Tình trạng: Hoạt động bình thường
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ: Hotline
 • ĐIỆN THOẠI: 37.900.910091.179.6446
 • THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG: 6h - 21h
 • HÌNH THỨC GIAO HÀNG TRỰC TUYẾN: Đặt hàng qua Hotline cửa hàng gần nhất

68. Cửa hàng Satrafoods Địa chỉ:863 Quốc Lộ 22, Ấp Chợ, Xã Phước Thạnh, Huyện Củ Chi


 • TÊN ĐIỂM BÁN: Cửa hàng Satrafoods
 • Địa chỉ: 863 Quốc Lộ 22, Ấp Chợ, Xã Phước Thạnh, Huyện Củ Chi
 • Tình trạng: Hoạt động bình thường
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ: Hotline
 • ĐIỆN THOẠI: 028.36.205.613091.178.1551
 • THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG: 6h - 21h
 • HÌNH THỨC GIAO HÀNG TRỰC TUYẾN: Đặt hàng qua Hotline cửa hàng gần nhất

69. Cửa hàng Satrafoods Địa chỉ:142 Nguyễn Văn Khạ, KP7, Thị trấn Củ Chi, Huyện Củ Chi


 • TÊN ĐIỂM BÁN: Cửa hàng Satrafoods
 • Địa chỉ: 142 Nguyễn Văn Khạ, KP7, Thị trấn Củ Chi, Huyện Củ Chi
 • Tình trạng: Hoạt động bình thường
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ: Hotline
 • ĐIỆN THOẠI: 028.36.209.644091.695.0303
 • THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG: 6h - 21h
 • HÌNH THỨC GIAO HÀNG TRỰC TUYẾN: Đặt hàng qua Hotline cửa hàng gần nhất

70. Cửa hàng Satrafoods Địa chỉ:37 Nguyễn Văn Ni, KP2, Thị trấn Củ Chi, Huyện Củ Chi


 • TÊN ĐIỂM BÁN: Cửa hàng Satrafoods
 • Địa chỉ: 37 Nguyễn Văn Ni, KP2, Thị trấn Củ Chi, Huyện Củ Chi
 • Tình trạng: Hoạt động bình thường
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ: Hotline
 • ĐIỆN THOẠI: 028.36.209.683091.638.0303
 • THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG: 6h - 21h
 • HÌNH THỨC GIAO HÀNG TRỰC TUYẾN: Đặt hàng qua Hotline cửa hàng gần nhất

71. Cửa hàng Satrafoods Địa chỉ:728 Tỉnh Lộ 8, Xã Phước Vĩnh An, Huyện Củ Chi


 • TÊN ĐIỂM BÁN: Cửa hàng Satrafoods
 • Địa chỉ: 728 Tỉnh Lộ 8, Xã Phước Vĩnh An, Huyện Củ Chi
 • Tình trạng: Hoạt động bình thường
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ: Hotline
 • ĐIỆN THOẠI: 028.37.903.968091.142.4884
 • THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG: 6h - 21h
 • HÌNH THỨC GIAO HÀNG TRỰC TUYẾN: Đặt hàng qua Hotline cửa hàng gần nhất

72. Cửa hàng Satrafoods Địa chỉ:68 Liêu Bình Hương,, Xã Tân Thông Hội, Huyện Củ Chi


 • TÊN ĐIỂM BÁN: Cửa hàng Satrafoods
 • Địa chỉ: 68 Liêu Bình Hương,, Xã Tân Thông Hội, Huyện Củ Chi
 • Tình trạng: Hoạt động bình thường
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ: Hotline
 • ĐIỆN THOẠI: 028.37.903.799091.126.4884
 • THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG: 6h - 21h
 • HÌNH THỨC GIAO HÀNG TRỰC TUYẾN: Đặt hàng qua Hotline cửa hàng gần nhất

73. Cửa hàng Satrafoods Địa chỉ:1614A, Tỉnh lộ 8, Ấp 4, Xã Hòa Phú, Huyện Củ Chi


 • TÊN ĐIỂM BÁN: Cửa hàng Satrafoods
 • Địa chỉ: 1614A, Tỉnh lộ 8, Ấp 4, Xã Hòa Phú, Huyện Củ Chi
 • Tình trạng: Hoạt động bình thường
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ: Hotline
 • ĐIỆN THOẠI: 028.36.360.812091.128.3443
 • THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG: 6h - 21h
 • HÌNH THỨC GIAO HÀNG TRỰC TUYẾN: Đặt hàng qua Hotline cửa hàng gần nhất

74. Cửa hàng Satrafoods Địa chỉ:423B, Quốc lộ 22, Ấp Phước Hòa,, Xã Phước Hiệp, Huyện Củ Chi


 • TÊN ĐIỂM BÁN: Cửa hàng Satrafoods
 • Địa chỉ: 423B, Quốc lộ 22, Ấp Phước Hòa,, Xã Phước Hiệp, Huyện Củ Chi
 • Tình trạng: Hoạt động bình thường
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ: Hotline
 • ĐIỆN THOẠI: 028.36.365.265091.129.3443
 • THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG: 6h - 21h
 • HÌNH THỨC GIAO HÀNG TRỰC TUYẾN: Đặt hàng qua Hotline cửa hàng gần nhất

75. Cửa hàng Satrafoods Địa chỉ:01 Lê Minh Nhựt , Ấp Tiền, Xã Tân Thông Hội, Huyện Củ Chi


 • TÊN ĐIỂM BÁN: Cửa hàng Satrafoods
 • Địa chỉ: 01 Lê Minh Nhựt , Ấp Tiền, Xã Tân Thông Hội, Huyện Củ Chi
 • Tình trạng: Hoạt động bình thường
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ: Hotline
 • ĐIỆN THOẠI: 028.36.369.251091.167.5522
 • THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG: 6h - 21h
 • HÌNH THỨC GIAO HÀNG TRỰC TUYẾN: Đặt hàng qua Hotline cửa hàng gần nhất

⭐ Danh sách 75 siêu thị - cửa hàng tiện lợi mở cửa 24 giờ tại Huyện Củ Chi có thông tin gì? Bao gồm những cái tên nào?
Đây là danh sách 75 cửa hàng và siêu thị mở cửa 24/24 và cung cấp các mặt hàng nhu yếu phẩm tại Huyện Củ Chi được Tp Hồ Chí Minh công bố ngày 07/07/2021. Hi vọng bạn sẽ tìm được cửa hàng - siêu thị gần đây trong danh sách hữu ích cho bạn
⭐ Danh sách 75 siêu thị - cửa hàng tiện lợi mở cửa 24 giờ tại Huyện Củ Chi có thông tin gì? Bao gồm những thông tin nào?
Trong danh sách 75 cửa hàng và siêu thị mở cửa 24/24 và cung cấp các mặt hàng nhu yếu phẩm tại Huyện Củ Chi được Tp Hồ Chí Minh công bố ngày 07/07/2021. Admin Du Lịch Đâu đã liệt kê cho bạn 1 số thông tin hữu ích như thông tin liên hệ, địa chỉ để bạn dễ dàng đặt hàng nhất
❤️ Danh sách 75 siêu thị - cửa hàng tiện lợi mở cửa 24 giờ tại Huyện Củ Chi có thông tin gì? Được cập nhật từ nguồn nào, có uy tín không? ❤️
Trong danh sách 75 cửa hàng và siêu thị mở cửa 24/24 và cung cấp các mặt hàng nhu yếu phẩm tại Huyện Củ Chi được Tp Hồ Chí Minh công bố ngày 07/07/2021 trên báo chí. Chúng tôi cũng cố gắng cập nhật đầy đủ nhất cho bạn với hi vọng giảm tải cho các siêu thị lớn trong thành phố. HCM ơi, mau bình phục nhé!

Đăng nhận xét

Bạn muốn góp ý (0)

Mới hơn Cũ hơn