(Review) Quán banned tuyệt vời - Coffee - Địa chỉ: 83 bình phú

(Review) Quán banned tuyệt vời - Coffee - Địa chỉ: 83 bình phú
 
Cảm nhận quán và phục vụ tốt
 
Nguồn: Khu du lịch ăn uống đẹp có cả view

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn