Tool lấy ID Video Tiktok
Tool lấy ID Video Tiktok

Công cụ này để trích xuất video ID từ link tiktok gốc. Để sử dụng cho nhiều mục đích như báo cáo chẳng hạn hoặc buff link thủ công.

hoặc

Nếu bạn muốn tra cứu thông tin về video tiktok có ID đã lấy bên dưới, bạn có thể tham khảo công cụ XEM BÁO CÁO 1 VIDEO BẤT KÌ TỪ TIKTOK BẰNG ID

HTML Trích xuất ID Video TikTok

Trích xuất ID Video TikTok

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn