Top 5000 Hospitals Contact & Address Data - Update 2022 (Part 4 of 5000 Hospitals)

Top 931 Hospitals Contact & Address Data - Update 2022 (Part 4 of 5000 Hospitals)


Cảm ơn Hương Trà Beauty, đơn vị chuyên đào tạo điêu khắc chân mày Hồ Chí Minh đã hỗ trợ chúng tôi bộ data này

Cảm ơn Khochat.com, website chuyên chia sẻ data khách hàng bds miễn phí đã hỗ trợ code này!


2564. BRYAN MEDICAL CENTER - Phone: 4024811111


Hospital Name: BRYAN MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 4024811111
Address: 1600 SOUTH 48TH ST, LANCASTER, LINCOLN, NE, 68506 | VIEW GOOGLE MAP

2565. CHI HEALTH GOOD SAMARITAN - Phone: 3088657100


Hospital Name: CHI HEALTH GOOD SAMARITAN
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Church
Emergency Services: Yes
Phone Number: 3088657100
Address: P O BOX 1990, 10 EAST 31ST ST, BUFFALO, KEARNEY, NE, 68848 | VIEW GOOGLE MAP

2566. THE NEBRASKA MEDICAL CENTER DBA NEBRASKA MEDICINE - Phone: 4025522040


Hospital Name: THE NEBRASKA MEDICAL CENTER DBA NEBRASKA MEDICINE
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 4025522040
Address: 987400 NEBRASKA MEDICAL CENTER, DOUGLAS, OMAHA, NE, 68198 | VIEW GOOGLE MAP

2567. CHI HEALTH ST ELIZABETH - Phone: 4022197700


Hospital Name: CHI HEALTH ST ELIZABETH
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 4022197700
Address: 555 SOUTH 70TH ST, LANCASTER, LINCOLN, NE, 68510 | VIEW GOOGLE MAP

2568. CHI HEALTH ST FRANCIS - Phone: 3083844600


Hospital Name: CHI HEALTH ST FRANCIS
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Church
Emergency Services: Yes
Phone Number: 3083844600
Address: 2620 WEST FAIDLEY AVE, HALL, GRAND ISLAND, NE, 68803 | VIEW GOOGLE MAP

2569. MARY LANNING HEALTHCARE - Phone: 4024634521


Hospital Name: MARY LANNING HEALTHCARE
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Other
Emergency Services: Yes
Phone Number: 4024634521
Address: 715 N ST JOSEPH AVE, ADAMS, HASTINGS, NE, 68901 | VIEW GOOGLE MAP

2570. METHODIST HOSPITAL - Phone: 4023544000


Hospital Name: METHODIST HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 4023544000
Address: 8303 DODGE ST, DOUGLAS, OMAHA, NE, 68114 | VIEW GOOGLE MAP

2571. CHI HEALTH BERGAN MERCY - Phone: 4023986060


Hospital Name: CHI HEALTH BERGAN MERCY
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 4023986060
Address: 7500 MERCY RD, DOUGLAS, OMAHA, NE, 68124 | VIEW GOOGLE MAP

2572. REGIONAL WEST MEDICAL CENTER - Phone: 3086353711


Hospital Name: REGIONAL WEST MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 3086353711
Address: 4021 AVE B, SCOTTS BLUFF, SCOTTSBLUFF, NE, 69361 | VIEW GOOGLE MAP

2573. GREAT PLAINS HEALTH - Phone: 3086968000


Hospital Name: GREAT PLAINS HEALTH
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 3086968000
Address: 601 WEST LEOTA ST, LINCOLN, NORTH PLATTE, NE, 69101 | VIEW GOOGLE MAP

2574. FREMONT HEALTH MEDICAL CENTER - Phone: 4027211610


Hospital Name: FREMONT HEALTH MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Government - Local
Emergency Services: Yes
Phone Number: 4027211610
Address: 450 EAST 23RD ST, DODGE, FREMONT, NE, 68025 | VIEW GOOGLE MAP

2575. CHI HEALTH IMMANUEL - Phone: 4025722121


Hospital Name: CHI HEALTH IMMANUEL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 4025722121
Address: 6901 NORTH 72ND ST, DOUGLAS, OMAHA, NE, 68122 | VIEW GOOGLE MAP

2576. CHI HEALTH MIDLANDS - Phone: 4025933000


Hospital Name: CHI HEALTH MIDLANDS
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Church
Emergency Services: Yes
Phone Number: 4025933000
Address: 11111 SOUTH 84TH ST, SARPY, PAPILLION, NE, 68046 | VIEW GOOGLE MAP

2577. COLUMBUS COMMUNITY HOSPITAL - Phone: 4025647118


Hospital Name: COLUMBUS COMMUNITY HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Other
Emergency Services: Yes
Phone Number: 4025647118
Address: 4600 38TH ST, PLATTE, COLUMBUS, NE, 68601 | VIEW GOOGLE MAP

2578. FAITH REGIONAL HEALTH SERVICES - Phone: 4023714880


Hospital Name: FAITH REGIONAL HEALTH SERVICES
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 4023714880
Address: 2700 WEST NORFOLK AVE, MADISON, NORFOLK, NE, 68701 | VIEW GOOGLE MAP

2579. LINCOLN SURGICAL HOSPITAL - Phone: 4024849090


Hospital Name: LINCOLN SURGICAL HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Proprietary
Emergency Services: No
Phone Number: 4024849090
Address: 1710 SOUTH 70TH ST, SUITE 200, LANCASTER, LINCOLN, NE, 68506 | VIEW GOOGLE MAP

2580. CHI HEALTH NEBRASKA HEART - Phone: 4023283000


Hospital Name: CHI HEALTH NEBRASKA HEART
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: No
Phone Number: 4023283000
Address: 7500 SOUTH 91ST ST, LANCASTER, LINCOLN, NE, 68526 | VIEW GOOGLE MAP

2581. NEBRASKA ORTHOPAEDIC HOSPITAL - Phone: 4026091600


Hospital Name: NEBRASKA ORTHOPAEDIC HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Physician
Emergency Services: Yes
Phone Number: 4026091600
Address: 2808 SOUTH 143RD PLZ, DOUGLAS, OMAHA, NE, 68144 | VIEW GOOGLE MAP

2582. CHI HEALTH LAKESIDE - Phone: 4027178000


Hospital Name: CHI HEALTH LAKESIDE
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Church
Emergency Services: Yes
Phone Number: 4027178000
Address: 16901 LAKESIDE HILLS CT, DOUGLAS, OMAHA, NE, 68130 | VIEW GOOGLE MAP

2583. MIDWEST SURGICAL HOSPITAL LLC - Phone: 4023991900


Hospital Name: MIDWEST SURGICAL HOSPITAL LLC
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Physician
Emergency Services: No
Phone Number: 4023991900
Address: 7915 FARNAM DRIVE, DOUGLAS, OMAHA, NE, 68114 | VIEW GOOGLE MAP

2584. BELLEVUE MEDICAL CENTER - Phone: 4027633600


Hospital Name: BELLEVUE MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Proprietary
Emergency Services: Yes
Phone Number: 4027633600
Address: 2500 BELLEVUE MEDICAL CENTER DR, SARPY, BELLEVUE, NE, 68123 | VIEW GOOGLE MAP

2585. NEBRASKA SPINE HOSPITAL, LLC - Phone: 4025723000


Hospital Name: NEBRASKA SPINE HOSPITAL, LLC
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Proprietary
Emergency Services: No
Phone Number: 4025723000
Address: P O BOX 34400, 6901 NORTH 72ND ST, STE 20300, DOUGLAS, OMAHA, NE, 68122 | VIEW GOOGLE MAP

2586. KEARNEY REGIONAL MEDICAL CENTER - Phone: 3084553600


Hospital Name: KEARNEY REGIONAL MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Proprietary
Emergency Services: No
Phone Number: 3084553600
Address: 804 22ND AVENUE, BUFFALO, KEARNEY, NE, 68845 | VIEW GOOGLE MAP

2587. HARLAN COUNTY HEALTH SYSTEM - Phone: 3089282151


Hospital Name: HARLAN COUNTY HEALTH SYSTEM
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Other
Emergency Services: Yes
Phone Number: 3089282151
Address: P O BOX 836, 717 NORTH BROWN ST, HARLAN, ALMA, NE, 68920 | VIEW GOOGLE MAP

2588. FILLMORE COUNTY HOSPITAL - Phone: 4027593167


Hospital Name: FILLMORE COUNTY HOSPITAL
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Government - Local
Emergency Services: Yes
Phone Number: 4027593167
Address: P O BOX 193, 1900 F STREET, FILLMORE, GENEVA, NE, 68361 | VIEW GOOGLE MAP

2589. PAWNEE COUNTY MEMORIAL HOSPITAL - Phone: 4028522231


Hospital Name: PAWNEE COUNTY MEMORIAL HOSPITAL
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Government - Local
Emergency Services: Yes
Phone Number: 4028522231
Address: P O BOX 433, 600 I ST, PAWNEE, PAWNEE CITY, NE, 68420 | VIEW GOOGLE MAP

2590. NIOBRARA VALLEY HOSPITAL - Phone: 4025692451


Hospital Name: NIOBRARA VALLEY HOSPITAL
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 4025692451
Address: P O BOX 118, 401 SOUTH 5TH STREET, BOYD, LYNCH, NE, 68746 | VIEW GOOGLE MAP

2591. THAYER COUNTY HEALTH SERVICES - Phone: 4027686041


Hospital Name: THAYER COUNTY HEALTH SERVICES
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Government - Local
Emergency Services: Yes
Phone Number: 4027686041
Address: 120 PARK AVE, THAYER, HEBRON, NE, 68370 | VIEW GOOGLE MAP

2592. KIMBALL HEALTH SERVICES - Phone: 3082351952


Hospital Name: KIMBALL HEALTH SERVICES
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Government - Local
Emergency Services: Yes
Phone Number: 3082351952
Address: 505 SOUTH BURG ST, KIMBALL, KIMBALL, NE, 69145 | VIEW GOOGLE MAP

2593. KEARNEY COUNTY HEALTH SERVICES HOSPITAL - Phone: 3088323400


Hospital Name: KEARNEY COUNTY HEALTH SERVICES HOSPITAL
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Government - Local
Emergency Services: Yes
Phone Number: 3088323400
Address: 727 EAST 1ST ST, KEARNEY, MINDEN, NE, 68959 | VIEW GOOGLE MAP

2594. SAUNDERS MEDICAL CENTER - Phone: 4024434191


Hospital Name: SAUNDERS MEDICAL CENTER
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Government - Local
Emergency Services: Yes
Phone Number: 4024434191
Address: 1760 COUNTY RD J, SAUNDERS, WAHOO, NE, 68066 | VIEW GOOGLE MAP

2595. HENDERSON HEALTH CARE SERVICES - Phone: 4027234512


Hospital Name: HENDERSON HEALTH CARE SERVICES
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 4027234512
Address: 1621 FRONT STREET, YORK, HENDERSON, NE, 68371 | VIEW GOOGLE MAP

2596. COMMUNITY MEMORIAL HOSPITAL - Phone: 4022692011


Hospital Name: COMMUNITY MEMORIAL HOSPITAL
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Government - Hospital District or Authority
Emergency Services: Yes
Phone Number: 4022692011
Address: P O BOX N, 1579 MIDLAND ST, OTOE, SYRACUSE, NE, 68446 | VIEW GOOGLE MAP

2597. REGIONAL WEST GARDEN COUNTY HOSPITAL - Phone: 3087723283


Hospital Name: REGIONAL WEST GARDEN COUNTY HOSPITAL
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 3087723283
Address: 1100 WEST 2ND ST, GARDEN, OSHKOSH, NE, 69154 | VIEW GOOGLE MAP

2598. FRANKLIN COUNTY MEMORIAL HOSPITAL - Phone: 3084256221


Hospital Name: FRANKLIN COUNTY MEMORIAL HOSPITAL
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Government - Local
Emergency Services: Yes
Phone Number: 3084256221
Address: 1406 Q ST, FRANKLIN, FRANKLIN, NE, 68939 | VIEW GOOGLE MAP

2599. GENOA COMMUNITY HOSPITAL - Phone: 4029932283


Hospital Name: GENOA COMMUNITY HOSPITAL
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Government - Local
Emergency Services: Yes
Phone Number: 4029932283
Address: P O BOX 310, 706 EWING AVE, NANCE, GENOA, NE, 68640 | VIEW GOOGLE MAP

2600. GOTHENBURG MEMORIAL HOSPITAL - Phone: 3085373661


Hospital Name: GOTHENBURG MEMORIAL HOSPITAL
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Government - Hospital District or Authority
Emergency Services: Yes
Phone Number: 3085373661
Address: 910 20TH ST, DAWSON, GOTHENBURG, NE, 69138 | VIEW GOOGLE MAP

2601. ANNIE JEFFREY MEMORIAL COUNTY HEALTH CENTER - Phone: 4027472031


Hospital Name: ANNIE JEFFREY MEMORIAL COUNTY HEALTH CENTER
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Government - Local
Emergency Services: Yes
Phone Number: 4027472031
Address: P O BOX 428, 531 BEEBE ST, POLK, OSCEOLA, NE, 68651 | VIEW GOOGLE MAP

2602. BRODSTONE MEMORIAL HOSP - Phone: 4028793281


Hospital Name: BRODSTONE MEMORIAL HOSP
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 4028793281
Address: P O BOX 187, 520 EAST 10TH ST, NUCKOLLS, SUPERIOR, NE, 68978 | VIEW GOOGLE MAP

2603. WEBSTER COUNTY COMMUNITY HOSPITAL - Phone: 4027465600


Hospital Name: WEBSTER COUNTY COMMUNITY HOSPITAL
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Government - Local
Emergency Services: Yes
Phone Number: 4027465600
Address: P O BOX 465, 621 N FRANKLIN ST, WEBSTER, RED CLOUD, NE, 68970 | VIEW GOOGLE MAP

2604. MORRILL COUNTY COMMUNITY HOSPITAL - Phone: 3082621616


Hospital Name: MORRILL COUNTY COMMUNITY HOSPITAL
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Government - Local
Emergency Services: Yes
Phone Number: 3082621616
Address: 1313 S STREET, MORRILL, BRIDGEPORT, NE, 69336 | VIEW GOOGLE MAP

2605. JEFFERSON COMMUNITY HEALTH CENTER - Phone: 4027293351


Hospital Name: JEFFERSON COMMUNITY HEALTH CENTER
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 4027293351
Address: P O BOX 277, 2200 H ST, JEFFERSON, FAIRBURY, NE, 68352 | VIEW GOOGLE MAP

2606. MEMORIAL HOSPITAL - Phone: 4026943171


Hospital Name: MEMORIAL HOSPITAL
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 4026943171
Address: 1423 SEVENTH ST, HAMILTON, AURORA, NE, 68818 | VIEW GOOGLE MAP

2607. OAKLAND MERCY HOSPITAL - Phone: 4026855601


Hospital Name: OAKLAND MERCY HOSPITAL
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 4026855601
Address: 601 EAST SECOND ST, BURT, OAKLAND, NE, 68045 | VIEW GOOGLE MAP

2608. ST FRANCIS MEMORIAL HOSPITAL - Phone: 4023722404


Hospital Name: ST FRANCIS MEMORIAL HOSPITAL
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 4023722404
Address: 430 NORTH MONITOR ST, CUMING, WEST POINT, NE, 68788 | VIEW GOOGLE MAP

2609. CHI HEALTH SCHUYLER - Phone: 4023522441


Hospital Name: CHI HEALTH SCHUYLER
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 4023522441
Address: 104 WEST 17TH ST, COLFAX, SCHUYLER, NE, 68661 | VIEW GOOGLE MAP

2610. NEMAHA COUNTY HOSPITAL - Phone: 4022744366


Hospital Name: NEMAHA COUNTY HOSPITAL
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Government - Local
Emergency Services: Yes
Phone Number: 4022744366
Address: 2022 13TH ST, NEMAHA, AUBURN, NE, 68305 | VIEW GOOGLE MAP

2611. BROWN COUNTY HOSPITAL - Phone: 4023872800


Hospital Name: BROWN COUNTY HOSPITAL
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Government - Local
Emergency Services: Yes
Phone Number: 4023872800
Address: 945 EAST ZERO ST, BROWN, AINSWORTH, NE, 69210 | VIEW GOOGLE MAP

2612. ANTELOPE MEMORIAL HOSPITAL - Phone: 4028874151


Hospital Name: ANTELOPE MEMORIAL HOSPITAL
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 4028874151
Address: P O BOX 229, 102 WEST 9TH ST, ANTELOPE, NELIGH, NE, 68756 | VIEW GOOGLE MAP

2613. COZAD COMMUNITY HOSPITAL - Phone: 3087842261


Hospital Name: COZAD COMMUNITY HOSPITAL
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Government - Hospital District or Authority
Emergency Services: Yes
Phone Number: 3087842261
Address: P O BOX 108, 300 EAST 12TH ST, DAWSON, COZAD, NE, 69130 | VIEW GOOGLE MAP

2614. LITZENBERG MEMORIAL COUNTY HOSPITAL - Phone: 3089463015


Hospital Name: LITZENBERG MEMORIAL COUNTY HOSPITAL
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Government - Local
Emergency Services: Yes
Phone Number: 3089463015
Address: 1715 26TH ST, MERRICK, CENTRAL CITY, NE, 68826 | VIEW GOOGLE MAP

2615. AVERA ST ANTHONY'S HOSPITAL - Phone: 4023362611


Hospital Name: AVERA ST ANTHONY'S HOSPITAL
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Church
Emergency Services: Yes
Phone Number: 4023362611
Address: 300 NORTH 2ND ST, HOLT, O' NEILL, NE, 68763 | VIEW GOOGLE MAP

2616. WARREN MEMORIAL HOSPITAL - Phone: 4029472541


Hospital Name: WARREN MEMORIAL HOSPITAL
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Government - Local
Emergency Services: Yes
Phone Number: 4029472541
Address: 905 SECOND ST, SALINE, FRIEND, NE, 68359 | VIEW GOOGLE MAP

2617. AVERA CREIGHTON HOSPITAL - Phone: 4023585700


Hospital Name: AVERA CREIGHTON HOSPITAL
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 4023585700
Address: P O BOX 186, 1503 MAIN ST, KNOX, CREIGHTON, NE, 68729 | VIEW GOOGLE MAP

2618. BUTLER COUNTY HEALTH CARE CENTER - Phone: 4023671200


Hospital Name: BUTLER COUNTY HEALTH CARE CENTER
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Government - Local
Emergency Services: Yes
Phone Number: 4023671200
Address: 372 SOUTH 9TH ST, BUTLER, DAVID CITY, NE, 68632 | VIEW GOOGLE MAP

2619. ROCK COUNTY HOSPITAL - Phone: 4026843366


Hospital Name: ROCK COUNTY HOSPITAL
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Government - Local
Emergency Services: Yes
Phone Number: 4026843366
Address: 102 EAST SOUTH STREET, ROCK, BASSETT, NE, 68714 | VIEW GOOGLE MAP

2620. BOONE COUNTY HEALTH CENTER - Phone: 4023952191


Hospital Name: BOONE COUNTY HEALTH CENTER
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Government - Local
Emergency Services: Yes
Phone Number: 4023952191
Address: P O BOX 151, 723 WEST FAIRVIEW ST, BOONE, ALBION, NE, 68620 | VIEW GOOGLE MAP

2621. CALLAWAY DISTRICT HOSPITAL - Phone: 3088362228


Hospital Name: CALLAWAY DISTRICT HOSPITAL
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Government - Hospital District or Authority
Emergency Services: Yes
Phone Number: 3088362228
Address: P O BOX 100, 211 E KIMBALL ST, CUSTER, CALLAWAY, NE, 68825 | VIEW GOOGLE MAP

2622. YORK GENERAL HOSPITAL - Phone: 4023626671


Hospital Name: YORK GENERAL HOSPITAL
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 4023626671
Address: 2222 LINCOLN AVE, YORK, YORK, NE, 68467 | VIEW GOOGLE MAP

2623. HOWARD COUNTY MEDICAL CENTER - Phone: 3087544421


Hospital Name: HOWARD COUNTY MEDICAL CENTER
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Other
Emergency Services: Yes
Phone Number: 3087544421
Address: P O BOX 406, 1113 SHERMAN ST, HOWARD, ST PAUL, NE, 68873 | VIEW GOOGLE MAP

2624. MEMORIAL HEALTH CARE SYSTEMS - Phone: 4026432971


Hospital Name: MEMORIAL HEALTH CARE SYSTEMS
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 4026432971
Address: 300 NORTH COLUMBIA AVE, SEWARD, SEWARD, NE, 68434 | VIEW GOOGLE MAP

2625. DUNDY COUNTY HOSPITAL - Phone: 3084232204


Hospital Name: DUNDY COUNTY HOSPITAL
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Government - Local
Emergency Services: Yes
Phone Number: 3084232204
Address: P O BOX 626, 1313 NORTH CHEYENNE ST, DUNDY, BENKELMAN, NE, 69021 | VIEW GOOGLE MAP

2626. CHADRON COMMUNITY HOSPITAL AND HEALTH SERVICES - Phone: 3084325586


Hospital Name: CHADRON COMMUNITY HOSPITAL AND HEALTH SERVICES
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 3084325586
Address: 825 CENTENNIAL DRIVE, DAWES, CHADRON, NE, 69337 | VIEW GOOGLE MAP

2627. CHI HEALTH ST MARY'S - Phone: 4028733321


Hospital Name: CHI HEALTH ST MARY'S
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Church
Emergency Services: Yes
Phone Number: 4028733321
Address: 1301 GRUNDMAN BLVD, OTOE, NEBRASKA CITY, NE, 68410 | VIEW GOOGLE MAP

2628. WEST HOLT MEMORIAL HOSPITAL - Phone: 4029252811


Hospital Name: WEST HOLT MEMORIAL HOSPITAL
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 4029252811
Address: 406 W NEELY ST, HOLT, ATKINSON, NE, 68713 | VIEW GOOGLE MAP

2629. CHERRY COUNTY HOSPITAL - Phone: 4023762525


Hospital Name: CHERRY COUNTY HOSPITAL
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Government - Local
Emergency Services: Yes
Phone Number: 4023762525
Address: P O BOX 410, 510 NORTH GREEN ST, CHERRY, VALENTINE, NE, 69201 | VIEW GOOGLE MAP

2630. PROVIDENCE MEDICAL CENTER - Phone: 4023753800


Hospital Name: PROVIDENCE MEDICAL CENTER
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 4023753800
Address: 1200 PROVIDENCE RD, WAYNE, WAYNE, NE, 68787 | VIEW GOOGLE MAP

2631. CHI HEALTH PLAINVIEW - Phone: 4025824245


Hospital Name: CHI HEALTH PLAINVIEW
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Church
Emergency Services: Yes
Phone Number: 4025824245
Address: P O BOX 489, 704 NORTH THIRD ST, PIERCE, PLAINVIEW, NE, 68769 | VIEW GOOGLE MAP

2632. OSMOND GENERAL HOSPITAL - Phone: 4027483393


Hospital Name: OSMOND GENERAL HOSPITAL
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 4027483393
Address: P O BOX 429, 402 NORTH MAPLE ST, PIERCE, OSMOND, NE, 68765 | VIEW GOOGLE MAP

2633. TRI VALLEY HEALTH SYSTEM - Phone: 3086973329


Hospital Name: TRI VALLEY HEALTH SYSTEM
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 3086973329
Address: 1305 WEST HIGHWAY 6/34, FURNAS, CAMBRIDGE, NE, 69022 | VIEW GOOGLE MAP

2634. PENDER COMMUNITY HOSPITAL - Phone: 4023853083


Hospital Name: PENDER COMMUNITY HOSPITAL
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Government - Hospital District or Authority
Emergency Services: Yes
Phone Number: 4023853083
Address: P O BOX 100, 100 HOSPITAL DRIVE, THURSTON, PENDER, NE, 68047 | VIEW GOOGLE MAP

2635. JOHNSON COUNTY HOSPITAL - Phone: 4023353361


Hospital Name: JOHNSON COUNTY HOSPITAL
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Government - Local
Emergency Services: Yes
Phone Number: 4023353361
Address: 202 HIGH ST, JOHNSON, TECUMSEH, NE, 68450 | VIEW GOOGLE MAP

2636. CHASE COUNTY COMMUNITY HOSPITAL - Phone: 3088827111


Hospital Name: CHASE COUNTY COMMUNITY HOSPITAL
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Government - Local
Emergency Services: Yes
Phone Number: 3088827111
Address: P O BOX 819, 600 W 12TH ST, CHASE, IMPERIAL, NE, 69033 | VIEW GOOGLE MAP

2637. COMMUNITY MEDICAL CENTER, INC - Phone: 4022452428


Hospital Name: COMMUNITY MEDICAL CENTER, INC
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 4022452428
Address: P O BOX 399, 3307 BARADA ST, RICHARDSON, FALLS CITY, NE, 68355 | VIEW GOOGLE MAP

2638. VALLEY COUNTY HEALTH SYSTEM - Phone: 3087284200


Hospital Name: VALLEY COUNTY HEALTH SYSTEM
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Government - Local
Emergency Services: Yes
Phone Number: 3087284200
Address: 2707 L STREET, VALLEY, ORD, NE, 68862 | VIEW GOOGLE MAP

2639. CRETE AREA MEDICAL CENTER - Phone: 4028262102


Hospital Name: CRETE AREA MEDICAL CENTER
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 4028262102
Address: P O BOX 220, 2910 BETTEN DR, SALINE, CRETE, NE, 68333 | VIEW GOOGLE MAP

2640. OGALLALA COMMUNITY HOSPITAL - Phone: 3082844011


Hospital Name: OGALLALA COMMUNITY HOSPITAL
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Government - Hospital District or Authority
Emergency Services: Yes
Phone Number: 3082844011
Address: 2601 NORTH SPRUCE ST, KEITH, OGALLALA, NE, 69153 | VIEW GOOGLE MAP

2641. PERKINS COUNTY HEALTH SERVICES - Phone: 3083527200


Hospital Name: PERKINS COUNTY HEALTH SERVICES
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Government - Hospital District or Authority
Emergency Services: Yes
Phone Number: 3083527200
Address: 900 LINCOLN AVE, PERKINS, GRANT, NE, 69140 | VIEW GOOGLE MAP

2642. SIDNEY REGIONAL MEDICAL CENTER - Phone: 3082545825


Hospital Name: SIDNEY REGIONAL MEDICAL CENTER
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 3082545825
Address: 1000 POLE CREEK CROSSING, CHEYENNE, SIDNEY, NE, 69162 | VIEW GOOGLE MAP

2643. GORDON MEMORIAL HOSPITAL DISTRICT - Phone: 3082820401


Hospital Name: GORDON MEMORIAL HOSPITAL DISTRICT
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Government - Hospital District or Authority
Emergency Services: Yes
Phone Number: 3082820401
Address: 300 EAST 8TH ST, SHERIDAN, GORDON, NE, 69343 | VIEW GOOGLE MAP

2644. MEMORIAL COMMUNITY HOSPITAL MCH & HEALTH SYSTEM - Phone: 4024262182


Hospital Name: MEMORIAL COMMUNITY HOSPITAL MCH & HEALTH SYSTEM
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 4024262182
Address: 810 NORTH 22ND ST, WASHINGTON, BLAIR, NE, 68008 | VIEW GOOGLE MAP

2645. BOX BUTTE GENERAL HOSPITAL - Phone: 3087626660


Hospital Name: BOX BUTTE GENERAL HOSPITAL
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Government - Local
Emergency Services: Yes
Phone Number: 3087626660
Address: P O BOX 810, 2101 BOX BUTTE AVE, BOX BUTTE, ALLIANCE, NE, 69301 | VIEW GOOGLE MAP

2646. LEXINGTON REGIONAL HEALTH CENTER - Phone: 3083245651


Hospital Name: LEXINGTON REGIONAL HEALTH CENTER
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Government - Hospital District or Authority
Emergency Services: Yes
Phone Number: 3083245651
Address: P O BOX 980, 1201 NORTH ERIE ST, DAWSON, LEXINGTON, NE, 68850 | VIEW GOOGLE MAP

2647. PHELPS MEMORIAL HEALTH CENTER - Phone: 3089952211


Hospital Name: PHELPS MEMORIAL HEALTH CENTER
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 3089952211
Address: 1215 TIBBALS ST, PHELPS, HOLDREGE, NE, 68949 | VIEW GOOGLE MAP

2648. COMMUNITY HOSPITAL - Phone: 3083442650


Hospital Name: COMMUNITY HOSPITAL
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Other
Emergency Services: Yes
Phone Number: 3083442650
Address: P O BOX 1328, 1301 EAST H ST, RED WILLOW, MCCOOK, NE, 69001 | VIEW GOOGLE MAP

2649. BEATRICE COMMUNITY HOSPITAL & HEALTH CENTER, INC - Phone: 4022283344


Hospital Name: BEATRICE COMMUNITY HOSPITAL & HEALTH CENTER, INC
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 4022283344
Address: P O BOX 278, 4800 HOSPITAL PARKWAY, GAGE, BEATRICE, NE, 68310 | VIEW GOOGLE MAP

2650. JENNIE M MELHAM MEMORIAL MEDICAL CENTER - Phone: 3088724100


Hospital Name: JENNIE M MELHAM MEMORIAL MEDICAL CENTER
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 3088724100
Address: 145 MEMORIAL DRIVE, CUSTER, BROKEN BOW, NE, 68822 | VIEW GOOGLE MAP

2651. BOYS TOWN NATIONAL RESEARCH HOSPITAL - Phone: 4024986362


Hospital Name: BOYS TOWN NATIONAL RESEARCH HOSPITAL
Hospital Type: Childrens
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: No
Phone Number: 4024986362
Address: 555 NORTH 30TH ST, DOUGLAS, OMAHA, NE, 68131 | VIEW GOOGLE MAP

2652. CHILDREN'S HOSPITAL & MEDICAL CENTER - Phone: 4029555400


Hospital Name: CHILDREN'S HOSPITAL & MEDICAL CENTER
Hospital Type: Childrens
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 4029555400
Address: 8200 DODGE ST, DOUGLAS, OMAHA, NE, 68114 | VIEW GOOGLE MAP

2653. RENOWN REGIONAL MEDICAL CENTER - Phone: 7759824100


Hospital Name: RENOWN REGIONAL MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Other
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7759824100
Address: 1155 MILL STREET, WASHOE, RENO, NV, 89502 | VIEW GOOGLE MAP

2654. SUNRISE HOSPITAL AND MEDICAL CENTER - Phone: 7027318000


Hospital Name: SUNRISE HOSPITAL AND MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Proprietary
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7027318000
Address: 3186 S MARYLAND PKWY, CLARK, LAS VEGAS, NV, 89109 | VIEW GOOGLE MAP

2655. NORTH VISTA HOSPITAL - Phone: 7026575504


Hospital Name: NORTH VISTA HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7026575504
Address: 1409 EAST LAKE MEAD BLVD, CLARK, NORTH LAS VEGAS, NV, 89030 | VIEW GOOGLE MAP

2656. UNIVERSITY MEDICAL CENTER - Phone: 7023832000


Hospital Name: UNIVERSITY MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Government - Local
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7023832000
Address: 1800 W CHARLESTON BLVD, CLARK, LAS VEGAS, NV, 89102 | VIEW GOOGLE MAP

2657. NORTHEASTERN NEVADA REGIONAL HOSPITAL - Phone: 7757385151


Hospital Name: NORTHEASTERN NEVADA REGIONAL HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7757385151
Address: 2001 ERRECART BLVD, ELKO, ELKO, NV, 89801 | VIEW GOOGLE MAP

2658. SAINT MARY'S REGIONAL MEDICAL CENTER - Phone: 7757703000


Hospital Name: SAINT MARY'S REGIONAL MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7757703000
Address: 235 W 6TH ST, WASHOE, RENO, NV, 89503 | VIEW GOOGLE MAP

2659. ST ROSE DOMINICAN HOSPITALS - ROSE DE LIMA CAMPUS - Phone: 7026165000


Hospital Name: ST ROSE DOMINICAN HOSPITALS - ROSE DE LIMA CAMPUS
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Church
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7026165000
Address: 102 E LAKE MEAD DR, CLARK, HENDERSON, NV, 89015 | VIEW GOOGLE MAP

2660. CARSON TAHOE REGIONAL MEDICAL CENTER - Phone: 7754458000


Hospital Name: CARSON TAHOE REGIONAL MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7754458000
Address: 1600 MEDICAL PARKWAY, CARSON CITY, CARSON CITY, NV, 89703 | VIEW GOOGLE MAP

2661. VALLEY HOSPITAL MEDICAL CENTER - Phone: 7023884000


Hospital Name: VALLEY HOSPITAL MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Proprietary
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7023884000
Address: 620 SHADOW LANE, CLARK, LAS VEGAS, NV, 89106 | VIEW GOOGLE MAP

2662. DESERT SPRINGS HOSPITAL - Phone: 7023697600


Hospital Name: DESERT SPRINGS HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Proprietary
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7023697600
Address: 2075 EAST FLAMINGO ROAD, CLARK, LAS VEGAS, NV, 89119 | VIEW GOOGLE MAP

2663. NORTHERN NEVADA MEDICAL CENTER - Phone: 7753317000


Hospital Name: NORTHERN NEVADA MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Proprietary
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7753317000
Address: 2375 PRATER WAY, WASHOE, SPARKS, NV, 89434 | VIEW GOOGLE MAP

2664. MOUNTAINVIEW HOSPITAL - Phone: 7022555065


Hospital Name: MOUNTAINVIEW HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Proprietary
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7022555065
Address: 3100 N TENAYA WAY, CLARK, LAS VEGAS, NV, 89128 | VIEW GOOGLE MAP

2665. SUMMERLIN HOSPITAL MEDICAL CENTER - Phone: 7022337500


Hospital Name: SUMMERLIN HOSPITAL MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Proprietary
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7022337500
Address: 657 TOWN CENTER DRIVE, CLARK, LAS VEGAS, NV, 89144 | VIEW GOOGLE MAP

2666. HARMON HOSPITAL - Phone: 7027940100


Hospital Name: HARMON HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: No
Phone Number: 7027940100
Address: 2170 EAST HARMON AVENUE, CLARK, LAS VEGAS, NV, 89119 | VIEW GOOGLE MAP

2667. ST ROSE DOMINICAN HOSPITALS - SIENA CAMPUS - Phone: 7026165000


Hospital Name: ST ROSE DOMINICAN HOSPITALS - SIENA CAMPUS
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7026165000
Address: 3001 ST ROSE PARKWAY, CLARK, HENDERSON, NV, 89052 | VIEW GOOGLE MAP

2668. SPRING VALLEY HOSPITAL MEDICAL CENTER - Phone: 7028533000


Hospital Name: SPRING VALLEY HOSPITAL MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Proprietary
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7028533000
Address: 5400 SOUTH RAINBOW BLVD, CLARK, LAS VEGAS, NV, 89118 | VIEW GOOGLE MAP

2669. SOUTHERN HILLS HOSPITAL AND MEDICAL CENTER - Phone: 7028802100


Hospital Name: SOUTHERN HILLS HOSPITAL AND MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7028802100
Address: 9300 WEST SUNSET RD, CLARK, LAS VEGAS, NV, 89148 | VIEW GOOGLE MAP

2670. RENOWN SOUTH MEADOWS MEDICAL CENTER - Phone: 7759827063


Hospital Name: RENOWN SOUTH MEADOWS MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7759827063
Address: 10101 DOUBLE R BLVD, CARSON CITY, RENO, NV, 89521 | VIEW GOOGLE MAP

2671. ST ROSE DOMINICAN HOSPITALS - SAN MARTIN CAMPUS - Phone: 7024928509


Hospital Name: ST ROSE DOMINICAN HOSPITALS - SAN MARTIN CAMPUS
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Church
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7024928509
Address: 8280 W WARM SPRINGS ROAD, CLARK, LAS VEGAS, NV, 89113 | VIEW GOOGLE MAP

2672. CENTENNIAL HILLS HOSPITAL MEDICAL CENTER - Phone: 7028359700


Hospital Name: CENTENNIAL HILLS HOSPITAL MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Proprietary
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7028359700
Address: 6900 N DURANGO DR, CLARK, LAS VEGAS, NV, 89149 | VIEW GOOGLE MAP

2673. MOUNTAIN'S EDGE HOSPITAL - Phone: 7025920281


Hospital Name: MOUNTAIN'S EDGE HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: No
Phone Number: 7025920281
Address: 8656 WEST PATRICK LANE, CLARK, LAS VEGAS, NV, 89148 | VIEW GOOGLE MAP

2674. HENDERSON HOSPITAL - Phone: 3182904395


Hospital Name: HENDERSON HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Proprietary
Emergency Services: Yes
Phone Number: 3182904395
Address: 1050 WEST GALLERIA DRIVE, CLARK, HENDERSON, NV, 89011 | VIEW GOOGLE MAP

2675. MOUNT GRANT GENERAL HOSPITAL - Phone: 7029452461


Hospital Name: MOUNT GRANT GENERAL HOSPITAL
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Government - Hospital District or Authority
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7029452461
Address: FIRST AND A STREETS, MINERAL, HAWTHORNE, NV, 89415 | VIEW GOOGLE MAP

2676. INCLINE VILLAGE HEALTH CENTER - Phone: 7758334100


Hospital Name: INCLINE VILLAGE HEALTH CENTER
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Government - Hospital District or Authority
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7758334100
Address: 880 ALDER STREET, WASHOE, INCLINE VILLAGE, NV, 89451 | VIEW GOOGLE MAP

2677. WILLIAM BEE RIRIE HOSPITAL - Phone: 7752893001


Hospital Name: WILLIAM BEE RIRIE HOSPITAL
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Government - Hospital District or Authority
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7752893001
Address: 1500 AVENUE H, WHITE PINE, ELY, NV, 89301 | VIEW GOOGLE MAP

2678. BATTLE MOUNTAIN GENERAL HOSPITAL - Phone: 7756352550


Hospital Name: BATTLE MOUNTAIN GENERAL HOSPITAL
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Government - Hospital District or Authority
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7756352550
Address: 535 SOUTH HUMBOLDT STREET, LANDER, BATTE MTN, NV, 89820 | VIEW GOOGLE MAP

2679. PERSHING GENERAL HOSPITAL - Phone: 7752732621


Hospital Name: PERSHING GENERAL HOSPITAL
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Government - Hospital District or Authority
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7752732621
Address: 855 6TH STREET/PO BOX 661, PERSHING, LOVELOCK, NV, 89419 | VIEW GOOGLE MAP

2680. CARSON VALLEY MEDICAL CENTER - Phone: 7757821500


Hospital Name: CARSON VALLEY MEDICAL CENTER
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7757821500
Address: 1107 HIGHWAY 395, DOUGLAS, GARDNERVILLE, NV, 89410 | VIEW GOOGLE MAP

2681. MESA VIEW REGIONAL HOSPITAL - Phone: 7023468040


Hospital Name: MESA VIEW REGIONAL HOSPITAL
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7023468040
Address: 1299 BERTHA HOWE AVENUE, CLARK, MESQUITE, NV, 89027 | VIEW GOOGLE MAP

2682. HUMBOLDT GENERAL HOSPITAL - Phone: 7756235222


Hospital Name: HUMBOLDT GENERAL HOSPITAL
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Government - Hospital District or Authority
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7756235222
Address: 118 EAST HASKELL STREET, HUMBOLDT, WINNEMUCCA, NV, 89445 | VIEW GOOGLE MAP

2683. BOULDER CITY HOSPITAL - Phone: 7022934111


Hospital Name: BOULDER CITY HOSPITAL
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7022934111
Address: 901 ADAMS BLVD, CLARK, BOULDER CITY, NV, 89005 | VIEW GOOGLE MAP

2684. DESERT VIEW REGIONAL MEDICAL CENTER - Phone: 7757517500


Hospital Name: DESERT VIEW REGIONAL MEDICAL CENTER
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Proprietary
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7757517500
Address: 360 SOUTH LOLA LANE, NYE, PAHRUMP, NV, 89048 | VIEW GOOGLE MAP

2685. GROVER C DILS MEDICAL CENTER - Phone: 7757263171


Hospital Name: GROVER C DILS MEDICAL CENTER
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Government - Hospital District or Authority
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7757263171
Address: 700 N SPRING ST, BOX 1010-C-ADM BLDG, LINCOLN, CALIENTE, NV, 89008 | VIEW GOOGLE MAP

2686. BANNER CHURCHILL COMMUNITY HOSPITAL - Phone: 7754233151


Hospital Name: BANNER CHURCHILL COMMUNITY HOSPITAL
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Other
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7754233151
Address: 801 EAST WILLIAMS AVENUE, CHURCHILL, FALLON, NV, 89406 | VIEW GOOGLE MAP

2687. SOUTH LYON MEDICAL CENTER - Phone: 7757813761


Hospital Name: SOUTH LYON MEDICAL CENTER
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Government - Hospital District or Authority
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7757813761
Address: 213 S WHITACRE/PO BOX 940, LYON, YERINGTON, NV, 89447 | VIEW GOOGLE MAP

2688. CONCORD HOSPITAL - Phone: 6032252711


Hospital Name: CONCORD HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 6032252711
Address: 250 PLEASANT ST, MERRIMACK, CONCORD, NH, 3301 | VIEW GOOGLE MAP

2689. MARY HITCHCOCK MEMORIAL HOSPITAL - Phone: 6036505000


Hospital Name: MARY HITCHCOCK MEMORIAL HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Other
Emergency Services: Yes
Phone Number: 6036505000
Address: 1 MEDICAL CENTER DRIVE, GRAFTON, LEBANON, NH, 3756 | VIEW GOOGLE MAP

2690. LAKES REGION GENERAL HOSPITAL - Phone: 6035243211


Hospital Name: LAKES REGION GENERAL HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 6035243211
Address: 80 HIGHLAND ST, BELKNAP, LACONIA, NH, 3246 | VIEW GOOGLE MAP

2691. ST JOSEPH HOSPITAL - Phone: 6038823000


Hospital Name: ST JOSEPH HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Other
Emergency Services: Yes
Phone Number: 6038823000
Address: 172 KINSLEY ST, HILLSBOROUGH, NASHUA, NH, 3060 | VIEW GOOGLE MAP

2692. ELLIOT HOSPITAL - Phone: 6036695300


Hospital Name: ELLIOT HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 6036695300
Address: 1 ELLIOT WAY, HILLSBOROUGH, MANCHESTER, NH, 3103 | VIEW GOOGLE MAP

2693. FRISBIE MEMORIAL HOSPITAL - Phone: 6033325211


Hospital Name: FRISBIE MEMORIAL HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 6033325211
Address: 11 WHITEHALL ROAD, STRAFFORD, ROCHESTER, NH, 3867 | VIEW GOOGLE MAP

2694. PARKLAND MEDICAL CENTER - Phone: 6034212100


Hospital Name: PARKLAND MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Proprietary
Emergency Services: Yes
Phone Number: 6034212100
Address: 1 PARKLAND DRIVE, ROCKINGHAM, DERRY, NH, 3038 | VIEW GOOGLE MAP

2695. WENTWORTH-DOUGLASS HOSPITAL - Phone: 6037402580


Hospital Name: WENTWORTH-DOUGLASS HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 6037402580
Address: 789 CENTRAL AVE, STRAFFORD, DOVER, NH, 3820 | VIEW GOOGLE MAP

2696. CHESHIRE MEDICAL CENTER - Phone: 6033545400


Hospital Name: CHESHIRE MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 6033545400
Address: 580 COURT STREET, CHESHIRE, KEENE, NH, 3431 | VIEW GOOGLE MAP

2697. SOUTHERN NH MEDICAL CENTER - Phone: 6035772000


Hospital Name: SOUTHERN NH MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 6035772000
Address: 8 PROSPECT STREET, HILLSBOROUGH, NASHUA, NH, 3060 | VIEW GOOGLE MAP

2698. EXETER HOSPITAL INC - Phone: 6037787311


Hospital Name: EXETER HOSPITAL INC
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 6037787311
Address: 5 ALUMNI DRIVE, ROCKINGHAM, EXETER, NH, 3833 | VIEW GOOGLE MAP

2699. PORTSMOUTH REGIONAL HOSPITAL - Phone: 6034365110


Hospital Name: PORTSMOUTH REGIONAL HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Proprietary
Emergency Services: Yes
Phone Number: 6034365110
Address: 333 BORTHWICK AVE, ROCKINGHAM, PORTSMOUTH, NH, 3801 | VIEW GOOGLE MAP

2700. CATHOLIC MEDICAL CENTER - Phone: 6036683545


Hospital Name: CATHOLIC MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 6036683545
Address: 100 MCGREGOR STREET, HILLSBOROUGH, MANCHESTER, NH, 3102 | VIEW GOOGLE MAP

2701. UPPER CONNECTICUT VALLEY HOSPITAL - Phone: 6032374971


Hospital Name: UPPER CONNECTICUT VALLEY HOSPITAL
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 6032374971
Address: 181 CORLISS LANE, COOS, COLEBROOK, NH, 3576 | VIEW GOOGLE MAP

2702. COTTAGE HOSPITAL - Phone: 6037479000


Hospital Name: COTTAGE HOSPITAL
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 6037479000
Address: 90 SWIFTWATER RD, GRAFTON, WOODSVILLE, NH, 3785 | VIEW GOOGLE MAP

2703. LITTLETON REGIONAL HEALTHCARE - Phone: 6034449000


Hospital Name: LITTLETON REGIONAL HEALTHCARE
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 6034449000
Address: 600 ST JOHNSBURY ROAD, GRAFTON, LITTLETON, NH, 3561 | VIEW GOOGLE MAP

2704. WEEKS MEDICAL CENTER - Phone: 6037884911


Hospital Name: WEEKS MEDICAL CENTER
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 6037884911
Address: 173 MIDDLE STREET, COOS, LANCASTER, NH, 3584 | VIEW GOOGLE MAP

2705. NEW LONDON HOSPITAL - Phone: 6035262911


Hospital Name: NEW LONDON HOSPITAL
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 6035262911
Address: 273 COUNTY ROAD, MERRIMACK, NEW LONDON, NH, 3257 | VIEW GOOGLE MAP

2706. ALICE PECK DAY MEMORIAL HOSPITAL - Phone: 6034483121


Hospital Name: ALICE PECK DAY MEMORIAL HOSPITAL
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 6034483121
Address: 10 ALICE PECK DAY DRIVE, GRAFTON, LEBANON, NH, 3766 | VIEW GOOGLE MAP

2707. FRANKLIN REGIONAL HOSPITAL - Phone: 6039342060


Hospital Name: FRANKLIN REGIONAL HOSPITAL
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 6039342060
Address: 15 AIKEN AVENUE, MERRIMACK, FRANKLIN, NH, 3235 | VIEW GOOGLE MAP

2708. MEMORIAL HOSPITAL, THE - Phone: 6033565461


Hospital Name: MEMORIAL HOSPITAL, THE
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 6033565461
Address: 3073 WHITE MOUNTAIN HIGHWAY, CARROLL, NORTH CONWAY, NH, 3860 | VIEW GOOGLE MAP

2709. VALLEY REGIONAL HOSPITAL - Phone: 6035427771


Hospital Name: VALLEY REGIONAL HOSPITAL
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 6035427771
Address: 243 ELM STREET, SULLIVAN, CLAREMONT, NH, 3743 | VIEW GOOGLE MAP

2710. MONADNOCK COMMUNITY HOSPITAL - Phone: 6039247191


Hospital Name: MONADNOCK COMMUNITY HOSPITAL
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 6039247191
Address: 452 OLD STREET ROAD, HILLSBOROUGH, PETERBOROUGH, NH, 3458 | VIEW GOOGLE MAP

2711. ANDROSCOGGIN VALLEY HOSPITAL - Phone: 6037522200


Hospital Name: ANDROSCOGGIN VALLEY HOSPITAL
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 6037522200
Address: 59 PAGE HILL ROAD, COOS, BERLIN, NH, 3570 | VIEW GOOGLE MAP

2712. SPEARE MEMORIAL HOSPITAL - Phone: 6035361120


Hospital Name: SPEARE MEMORIAL HOSPITAL
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 6035361120
Address: 16 HOSPITAL ROAD, GRAFTON, PLYMOUTH, NH, 3264 | VIEW GOOGLE MAP

2713. HUGGINS HOSPITAL - Phone: 6035697500


Hospital Name: HUGGINS HOSPITAL
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 6035697500
Address: 240 SOUTH MAIN STREET, CARROLL, WOLFEBORO, NH, 3894 | VIEW GOOGLE MAP

2714. HACKENSACK UNIVERSITY MEDICAL CENTER - Phone: 5519962000


Hospital Name: HACKENSACK UNIVERSITY MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5519962000
Address: 30 PROSPECT AVE, BERGEN, HACKENSACK, NJ, 7601 | VIEW GOOGLE MAP

2715. NEWARK BETH ISRAEL MEDICAL CENTER - Phone: 9739267850


Hospital Name: NEWARK BETH ISRAEL MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 9739267850
Address: 201 LYONS AVE, ESSEX, NEWARK, NJ, 7112 | VIEW GOOGLE MAP

2716. PALISADES MEDICAL CENTER - Phone: 2018545000


Hospital Name: PALISADES MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 2018545000
Address: 7600 RIVER RD, HUDSON, NORTH BERGEN, NJ, 7047 | VIEW GOOGLE MAP

2717. HUNTERDON MEDICAL CENTER - Phone: 9087886100


Hospital Name: HUNTERDON MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 9087886100
Address: 2100 WESCOTT DRIVE, HUNTERDON, FLEMINGTON, NJ, 8822 | VIEW GOOGLE MAP

2718. ST MARY'S GENERAL HOSPITAL - Phone: 9733654300


Hospital Name: ST MARY'S GENERAL HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Proprietary
Emergency Services: Yes
Phone Number: 9733654300
Address: 350 BOULEVARD, PASSAIC, PASSAIC, NJ, 7055 | VIEW GOOGLE MAP

2719. HOLY NAME MEDICAL CENTER - Phone: 2018333000


Hospital Name: HOLY NAME MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 2018333000
Address: 718 TEANECK RD, BERGEN, TEANECK, NJ, 7666 | VIEW GOOGLE MAP

2720. CLARA MAASS MEDICAL CENTER - Phone: 9734502002


Hospital Name: CLARA MAASS MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 9734502002
Address: ONE CLARA MAASS DRIVE, ESSEX, BELLEVILLE, NJ, 7109 | VIEW GOOGLE MAP

2721. UNIV MEDICAL CENTER OF PRINCETON AT PLAINSBORO - Phone: 8664604776


Hospital Name: UNIV MEDICAL CENTER OF PRINCETON AT PLAINSBORO
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 8664604776
Address: ONE-FIVE PLAINSBORO ROAD, MIDDLESEX, PLAINSBORO, NJ, 8536 | VIEW GOOGLE MAP

2722. CAPE REGIONAL MEDICAL CENTER INC - Phone: 6094632000


Hospital Name: CAPE REGIONAL MEDICAL CENTER INC
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 6094632000
Address: TWO STONE HARBOR BLVD, CAPE MAY, CAPE MAY COURT HOUSE, NJ, 8210 | VIEW GOOGLE MAP

2723. VALLEY HOSPITAL - Phone: 2014478000


Hospital Name: VALLEY HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 2014478000
Address: 223 N VAN DIEN AVENUE, BERGEN, RIDGEWOOD, NJ, 7450 | VIEW GOOGLE MAP

2724. COOPER UNIVERSITY HOSPITAL - Phone: 8563422000


Hospital Name: COOPER UNIVERSITY HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 8563422000
Address: 1 COOPER PLAZA, CAMDEN, CAMDEN, NJ, 8103 | VIEW GOOGLE MAP

2725. MORRISTOWN MEDICAL CENTER - Phone: 9739715450


Hospital Name: MORRISTOWN MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 9739715450
Address: 100 MADISON AVE, MORRIS, MORRISTOWN, NJ, 7962 | VIEW GOOGLE MAP

2726. CAREPOINT HEALTH-CHRIST HOSPITAL - Phone: 2017958200


Hospital Name: CAREPOINT HEALTH-CHRIST HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Church
Emergency Services: Yes
Phone Number: 2017958200
Address: 176 PALISADE AVE, HUDSON, JERSEY CITY, NJ, 7306 | VIEW GOOGLE MAP

2727. CHILTON MEDICAL CENTER - Phone: 9738315000


Hospital Name: CHILTON MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 9738315000
Address: 97 WEST PARKWAY, MORRIS, POMPTON PLAINS, NJ, 7444 | VIEW GOOGLE MAP

2728. ST JOSEPH'S REGIONAL MEDICAL CENTER - Phone: 9737542010


Hospital Name: ST JOSEPH'S REGIONAL MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Church
Emergency Services: Yes
Phone Number: 9737542010
Address: 703 MAIN ST, PASSAIC, PATERSON, NJ, 7503 | VIEW GOOGLE MAP

2729. ST FRANCIS MEDICAL CENTER - Phone: 6095995000


Hospital Name: ST FRANCIS MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 6095995000
Address: 601 HAMILTON AVE, MERCER, TRENTON, NJ, 8629 | VIEW GOOGLE MAP

2730. VIRTUA WEST JERSEY HOSPITALS BERLIN - Phone: 8563223200


Hospital Name: VIRTUA WEST JERSEY HOSPITALS BERLIN
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 8563223200
Address: WHITEHORSE PIKE AND TOWNSEND AVENUE, CAMDEN, BERLIN, NJ, 8009 | VIEW GOOGLE MAP

2731. ROBERT WOOD JOHNSON UNIVERSITY HOSPITAL AT RAHWAY - Phone: 7323814200


Hospital Name: ROBERT WOOD JOHNSON UNIVERSITY HOSPITAL AT RAHWAY
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7323814200
Address: 865 STONE ST, UNION, RAHWAY, NJ, 7065 | VIEW GOOGLE MAP

2732. CAREPOINT HEALTH - BAYONNE MEDICAL CENTER - Phone: 2018585000


Hospital Name: CAREPOINT HEALTH - BAYONNE MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 2018585000
Address: 29 EAST 29TH ST, HUDSON, BAYONNE, NJ, 7002 | VIEW GOOGLE MAP

2733. TRINITAS REGIONAL MEDICAL CENTER - Phone: 9089945000


Hospital Name: TRINITAS REGIONAL MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 9089945000
Address: 225 WILLIAMSON STREET, UNION, ELIZABETH, NJ, 7207 | VIEW GOOGLE MAP

2734. NEWTON MEDICAL CENTER - Phone: 9735798300


Hospital Name: NEWTON MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 9735798300
Address: 175 HIGH ST, SUSSEX, NEWTON, NJ, 7860 | VIEW GOOGLE MAP

2735. OUR LADY OF LOURDES MEDICAL CENTER - Phone: 8567573500


Hospital Name: OUR LADY OF LOURDES MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 8567573500
Address: 1600 HADDON AVENUE, CAMDEN, CAMDEN, NJ, 8103 | VIEW GOOGLE MAP

2736. DEBORAH HEART AND LUNG CENTER - Phone: 6098936611


Hospital Name: DEBORAH HEART AND LUNG CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: No
Phone Number: 6098936611
Address: 200 TRENTON ROAD, BURLINGTON, BROWNS MILLS, NJ, 8015 | VIEW GOOGLE MAP

2737. INSPIRA MEDICAL CENTER VINELAND - Phone: 8566416610


Hospital Name: INSPIRA MEDICAL CENTER VINELAND
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 8566416610
Address: 1505 W SHERMAN AVE, CUMBERLAND, VINELAND, NJ, 8360 | VIEW GOOGLE MAP

2738. RIVERVIEW MEDICAL CENTER - Phone: 7327412700


Hospital Name: RIVERVIEW MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Proprietary
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7327412700
Address: ONE RIVERVIEW PLAZA, MONMOUTH, RED BANK, NJ, 7701 | VIEW GOOGLE MAP

2739. ROBERT WOOD JOHNSON UNIVERSITY HOSPITAL - Phone: 7329378525


Hospital Name: ROBERT WOOD JOHNSON UNIVERSITY HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7329378525
Address: ONE ROBERT WOOD JOHNSON PLACE, MIDDLESEX, NEW BRUNSWICK, NJ, 8901 | VIEW GOOGLE MAP

2740. RARITAN BAY MEDICAL CENTER PERTH AMBOY DIVISION - Phone: 7324423700


Hospital Name: RARITAN BAY MEDICAL CENTER PERTH AMBOY DIVISION
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7324423700
Address: 530 NEW BRUNSWICK AVE, MIDDLESEX, PERTH AMBOY, NJ, 8861 | VIEW GOOGLE MAP

2741. CAREPOINT HEALTH-HOBOKEN UNIVERSITY MEDICAL CENTER - Phone: 2014181000


Hospital Name: CAREPOINT HEALTH-HOBOKEN UNIVERSITY MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Church
Emergency Services: Yes
Phone Number: 2014181000
Address: 308 WILLOW AVE, HUDSON, HOBOKEN, NJ, 7030 | VIEW GOOGLE MAP

2742. COMMUNITY MEDICAL CENTER - Phone: 7325578000


Hospital Name: COMMUNITY MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7325578000
Address: 99 RT 37 WEST, OCEAN, TOMS RIVER, NJ, 8755 | VIEW GOOGLE MAP

2743. CAPITAL HEALTH MEDICAL CENTER - HOPEWELL - Phone: 6093034000


Hospital Name: CAPITAL HEALTH MEDICAL CENTER - HOPEWELL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 6093034000
Address: ONE CAPITAL WAY, MERCER, PENNINGTON, NJ, 8534 | VIEW GOOGLE MAP

2744. ENGLEWOOD HOSPITAL AND MEDICAL CENTER - Phone: 2018943000


Hospital Name: ENGLEWOOD HOSPITAL AND MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 2018943000
Address: 350 ENGLE ST, BERGEN, ENGLEWOOD, NJ, 7631 | VIEW GOOGLE MAP

2745. SHORE MEDICAL CENTER - Phone: 6096533545


Hospital Name: SHORE MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 6096533545
Address: 100 MEDICAL CENTER WAY, ATLANTIC, SOMERS POINT, NJ, 8244 | VIEW GOOGLE MAP

2746. ROBERT WOOD JOHNSON UNIVERSITY HOSPITAL SOMERSET - Phone: 9086852200


Hospital Name: ROBERT WOOD JOHNSON UNIVERSITY HOSPITAL SOMERSET
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 9086852200
Address: 110 REHILL AVE, SOMERSET, SOMERVILLE, NJ, 8876 | VIEW GOOGLE MAP

2747. SAINT CLARE'S HOSPITAL/ DENVILLE CAMPUS - Phone: 9739835569


Hospital Name: SAINT CLARE'S HOSPITAL/ DENVILLE CAMPUS
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Proprietary
Emergency Services: Yes
Phone Number: 9739835569
Address: 25 POCONO ROAD, MORRIS, DENVILLE, NJ, 7834 | VIEW GOOGLE MAP

2748. OVERLOOK MEDICAL CENTER - Phone: 9085222000


Hospital Name: OVERLOOK MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Other
Emergency Services: Yes
Phone Number: 9085222000
Address: 99 BEAUVOIR AVENUE, UNION, SUMMIT, NJ, 7902 | VIEW GOOGLE MAP

2749. OCEAN MEDICAL CENTER - Phone: 7328402200


Hospital Name: OCEAN MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Other
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7328402200
Address: 425 JACK MARTIN BLVD, OCEAN, BRICK, NJ, 8724 | VIEW GOOGLE MAP

2750. HACKENSACK-UMC MOUNTAINSIDE - Phone: 9734296000


Hospital Name: HACKENSACK-UMC MOUNTAINSIDE
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 9734296000
Address: BAY AND HIGHLAND AVE, ESSEX, MONTCLAIR, NJ, 7042 | VIEW GOOGLE MAP

2751. VIRTUA MEMORIAL HOSPITAL OF BURLINGTON COUNTY - Phone: 6099146200


Hospital Name: VIRTUA MEMORIAL HOSPITAL OF BURLINGTON COUNTY
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 6099146200
Address: 175 MADISON AVE, BURLINGTON, MOUNT HOLLY, NJ, 8060 | VIEW GOOGLE MAP

2752. BERGEN REGIONAL MEDICAL CENTER - Phone: 2019674000


Hospital Name: BERGEN REGIONAL MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Government - Local
Emergency Services: Yes
Phone Number: 2019674000
Address: 230 EAST RIDGEWOOD AVE, BERGEN, PARAMUS, NJ, 7652 | VIEW GOOGLE MAP

2753. ST LUKE'S WARREN HOSPITAL - Phone: 9088476700


Hospital Name: ST LUKE'S WARREN HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Other
Emergency Services: Yes
Phone Number: 9088476700
Address: 185 ROSEBERRY ST, WARREN, PHILLIPSBURG, NJ, 8865 | VIEW GOOGLE MAP

2754. LOURDES MEDICAL CENTER OF BURLINGTON COUNTY - Phone: 6098352900


Hospital Name: LOURDES MEDICAL CENTER OF BURLINGTON COUNTY
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 6098352900
Address: 218A SUNSET ROAD, BURLINGTON, WILLINGBORO, NJ, 8046 | VIEW GOOGLE MAP

2755. ATLANTICARE REGIONAL MEDICAL CENTER - CITY CAMPUS - Phone: 6094418020


Hospital Name: ATLANTICARE REGIONAL MEDICAL CENTER - CITY CAMPUS
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Other
Emergency Services: Yes
Phone Number: 6094418020
Address: 1925 PACIFIC AVENUE, ATLANTIC, ATLANTIC CITY, NJ, 8401 | VIEW GOOGLE MAP

2756. INSPIRA MEDICAL CENTER ELMER - Phone: 8563631000


Hospital Name: INSPIRA MEDICAL CENTER ELMER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 8563631000
Address: 501 WEST FRONT STREET, POST OFFICE BOX 1090, SALEM, ELMER, NJ, 8318 | VIEW GOOGLE MAP

2757. SAINT PETER'S UNIVERSITY HOSPITAL - Phone: 7327458600


Hospital Name: SAINT PETER'S UNIVERSITY HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Church
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7327458600
Address: 254 EASTON AVE, MIDDLESEX, NEW BRUNSWICK, NJ, 8901 | VIEW GOOGLE MAP

2758. JERSEY SHORE UNIVERSITY MEDICAL CENTER - Phone: 7327755500


Hospital Name: JERSEY SHORE UNIVERSITY MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7327755500
Address: 1945 RTE 33, MONMOUTH, NEPTUNE, NJ, 7754 | VIEW GOOGLE MAP

2759. JERSEY CITY MEDICAL CENTER - Phone: 2019152000


Hospital Name: JERSEY CITY MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 2019152000
Address: 355 GRAND STREET, HUDSON, JERSEY CITY, NJ, 7302 | VIEW GOOGLE MAP

2760. MONMOUTH MEDICAL CENTER - Phone: 7322225200


Hospital Name: MONMOUTH MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7322225200
Address: 300 SECOND AVENUE, MONMOUTH, LONG BRANCH, NJ, 7740 | VIEW GOOGLE MAP

2761. SAINT BARNABAS MEDICAL CENTER - Phone: 9733225000


Hospital Name: SAINT BARNABAS MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Other
Emergency Services: Yes
Phone Number: 9733225000
Address: 94 OLD SHORT HILLS ROAD, ESSEX, LIVINGSTON, NJ, 7039 | VIEW GOOGLE MAP

2762. INSPIRA MEDICAL CENTER WOODBURY - Phone: 8568450100


Hospital Name: INSPIRA MEDICAL CENTER WOODBURY
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 8568450100
Address: 509 N BROAD ST, GLOUCESTER, WOODBURY, NJ, 8096 | VIEW GOOGLE MAP

2763. EAST ORANGE GENERAL HOSPITAL - Phone: 9732664401


Hospital Name: EAST ORANGE GENERAL HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 9732664401
Address: 300 CENTRAL AVE, ESSEX, EAST ORANGE, NJ, 7018 | VIEW GOOGLE MAP

2764. MONMOUTH MEDICAL CENTER-SOUTHERN CAMPUS - Phone: 7323631900


Hospital Name: MONMOUTH MEDICAL CENTER-SOUTHERN CAMPUS
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7323631900
Address: 600 RIVER AVE, OCEAN, LAKEWOOD, NJ, 8701 | VIEW GOOGLE MAP

2765. KENNEDY UNIVERSITY HOSPITAL - STRATFORD DIV - Phone: 8563467802


Hospital Name: KENNEDY UNIVERSITY HOSPITAL - STRATFORD DIV
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 8563467802
Address: 18 EAST LAUREL ROAD, CAMDEN, STRATFORD, NJ, 8084 | VIEW GOOGLE MAP

2766. MEMORIAL HOSPITAL OF SALEM COUNTY - Phone: 8569351000


Hospital Name: MEMORIAL HOSPITAL OF SALEM COUNTY
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 8569351000
Address: 310 WOODSTOWN ROAD, SALEM, SALEM, NJ, 8079 | VIEW GOOGLE MAP

2767. CAPITAL HEALTH SYSTEM-FULD CAMPUS - Phone: 6093946000


Hospital Name: CAPITAL HEALTH SYSTEM-FULD CAMPUS
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 6093946000
Address: 750 BRUNSWICK AVE, MERCER, TRENTON, NJ, 8638 | VIEW GOOGLE MAP

2768. SAINT MICHAEL'S MEDICAL CENTER - Phone: 9738775350


Hospital Name: SAINT MICHAEL'S MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: No
Phone Number: 9738775350
Address: 111 CENTRAL AVENUE, ESSEX, NEWARK, NJ, 7102 | VIEW GOOGLE MAP

2769. JFK MEDICAL CTR - ANTHONY M. YELENCSICS COMMUNITY - Phone: 7323217000


Hospital Name: JFK MEDICAL CTR - ANTHONY M. YELENCSICS COMMUNITY
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7323217000
Address: 65 JAMES STREET, MIDDLESEX, EDISON, NJ, 8818 | VIEW GOOGLE MAP

2770. ROBERT WOOD JOHNSON UNIVERSITY HOSPITAL HAMILTON - Phone: 6095867900


Hospital Name: ROBERT WOOD JOHNSON UNIVERSITY HOSPITAL HAMILTON
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 6095867900
Address: ONE HAMILTON HEALTH PLACE, MERCER, HAMILTON, NJ, 8690 | VIEW GOOGLE MAP

2771. CENTRASTATE MEDICAL CENTER - Phone: 7324312000


Hospital Name: CENTRASTATE MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7324312000
Address: 901 WEST MAIN STREET, MONMOUTH, FREEHOLD, NJ, 7728 | VIEW GOOGLE MAP

2772. BAYSHORE COMMUNITY HOSPITAL - Phone: 7327395900


Hospital Name: BAYSHORE COMMUNITY HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Proprietary
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7327395900
Address: 727 N BEERS ST, MONMOUTH, HOLMDEL, NJ, 7733 | VIEW GOOGLE MAP

2773. SOUTHERN OCEAN MEDICAL CENTER - Phone: 6095976011


Hospital Name: SOUTHERN OCEAN MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 6095976011
Address: 1140 RT 72 W, OCEAN, MANAHAWKIN, NJ, 8050 | VIEW GOOGLE MAP

2774. HACKETTSTOWN MEDICAL CENTER - Phone: 9088525100


Hospital Name: HACKETTSTOWN MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Church
Emergency Services: Yes
Phone Number: 9088525100
Address: 651 WILLOW GROVE ST, WARREN, HACKETTSTOWN, NJ, 7840 | VIEW GOOGLE MAP

2775. MEADOWLANDS HOSPITAL MEDICAL CENTER - Phone: 2013923200


Hospital Name: MEADOWLANDS HOSPITAL MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Proprietary
Emergency Services: Yes
Phone Number: 2013923200
Address: 55 MEADOWLANDS PKWY, HUDSON, SECAUCUS, NJ, 7094 | VIEW GOOGLE MAP

2776. UNIVERSITY HOSPITAL - Phone: 9739725658


Hospital Name: UNIVERSITY HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Government - State
Emergency Services: Yes
Phone Number: 9739725658
Address: 150 BERGEN ST, ESSEX, NEWARK, NJ, 7101 | VIEW GOOGLE MAP

2777. HACKENSACK-UMC AT PASCACK VALLEY - Phone: 2013831074


Hospital Name: HACKENSACK-UMC AT PASCACK VALLEY
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Proprietary
Emergency Services: Yes
Phone Number: 2013831074
Address: 250 OLD HOOK ROAD, BERGEN, WESTWOOD, NJ, 7675 | VIEW GOOGLE MAP

2778. CHILDREN'S SPECIALIZED HOSPITAL - Phone: 7322587050


Hospital Name: CHILDREN'S SPECIALIZED HOSPITAL
Hospital Type: Childrens
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: No
Phone Number: 7322587050
Address: 200 SOMERSET STREET, MIDDLESEX, NEW BRUNSWICK, NJ, 8901 | VIEW GOOGLE MAP

2779. WEISMAN CHILDRENS REHABILITATION HOSPITAL - Phone: 8564894520


Hospital Name: WEISMAN CHILDRENS REHABILITATION HOSPITAL
Hospital Type: Childrens
Hospital Ownership: Proprietary
Emergency Services: Yes
Phone Number: 8564894520
Address: 92 BRICK ROAD, 3RD FLOOR, BURLINGTON, MARLTON, NJ, 8053 | VIEW GOOGLE MAP

2780. UNM HOSPITAL - Phone: 5052722111


Hospital Name: UNM HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Other
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5052722111
Address: 2211 LOMAS BOULEVARD NE, BERNALILLO, ALBUQUERQUE, NM, 87106 | VIEW GOOGLE MAP

2781. CHRISTUS ST VINCENT REGIONAL MEDICAL CENTER - Phone: 5059135201


Hospital Name: CHRISTUS ST VINCENT REGIONAL MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5059135201
Address: 455 ST MICHAEL'S DRIVE, SANTA FE, SANTA FE, NM, 87505 | VIEW GOOGLE MAP

2782. SAN MIGUEL CORP D/B/A ALTA VISTA REGIONAL HOSPITAL - Phone: 5054263930


Hospital Name: SAN MIGUEL CORP D/B/A ALTA VISTA REGIONAL HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Government - Hospital District or Authority
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5054263930
Address: 104 LEGION DRIVE, SAN MIGUEL, LAS VEGAS, NM, 87701 | VIEW GOOGLE MAP

2783. GERALD CHAMPION REGIONAL MEDICAL CENTER - Phone: 5754396100


Hospital Name: GERALD CHAMPION REGIONAL MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5754396100
Address: 2669 NORTH SCENIC DRIVE, OTERO, ALAMOGORDO, NM, 88310 | VIEW GOOGLE MAP

2784. SAN JUAN REGIONAL MEDICAL CENTER - Phone: 5056092000


Hospital Name: SAN JUAN REGIONAL MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5056092000
Address: 801 WEST MAPLE STREET, SAN JUAN, FARMINGTON, NM, 87401 | VIEW GOOGLE MAP

2785. EASTERN NEW MEXICO MEDICAL CENTER - Phone: 5756274032


Hospital Name: EASTERN NEW MEXICO MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Proprietary
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5756274032
Address: 405 W COUNTRY CLUB ROAD, CHAVES, ROSWELL, NM, 88201 | VIEW GOOGLE MAP

2786. LOVELACE MEDICAL CENTER - Phone: 5057277900


Hospital Name: LOVELACE MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5057277900
Address: 601 DR MARTIN LUTHER KING JR AVE NE, BERNALILLO, ALBUQUERQUE, NM, 87102 | VIEW GOOGLE MAP

2787. PRESBYTERIAN ESPANOLA HOSPITAL - Phone: 5057531502


Hospital Name: PRESBYTERIAN ESPANOLA HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5057531502
Address: 1010 SPRUCE STREET, RIO ARRIBA, ESPANOLA, NM, 87532 | VIEW GOOGLE MAP

2788. HOLY CROSS HOSPITAL A DIV OF TAOS HEALTH SYSTEMS - Phone: 5757588883


Hospital Name: HOLY CROSS HOSPITAL A DIV OF TAOS HEALTH SYSTEMS
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5757588883
Address: 1397 WEIMER ROAD, TAOS, TAOS, NM, 87571 | VIEW GOOGLE MAP

2789. GILA REGIONAL MEDICAL CENTER - Phone: 5755384000


Hospital Name: GILA REGIONAL MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Government - Hospital District or Authority
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5755384000
Address: 1313 E 32ND ST, GRANT, SILVER CITY, NM, 88061 | VIEW GOOGLE MAP

2790. LOVELACE WOMEN'S HOSPITAL - Phone: 5057277805


Hospital Name: LOVELACE WOMEN'S HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Government - State
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5057277805
Address: 4701 MONTGOMERY BOULEVARD NE, BERNALILLO, ALBUQUERQUE, NM, 87109 | VIEW GOOGLE MAP

2791. MEMORIAL MEDICAL CENTER - Phone: 5755228641


Hospital Name: MEMORIAL MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Proprietary
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5755228641
Address: 2450 SOUTH TELSHOR BLVD, DONA ANA, LAS CRUCES, NM, 88011 | VIEW GOOGLE MAP

2792. PRESBYTERIAN HOSPITAL - Phone: 5057248386


Hospital Name: PRESBYTERIAN HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Government - Hospital District or Authority
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5057248386
Address: 1100 CENTRAL AVENUE SE, BERNALILLO, ALBUQUERQUE, NM, 87106 | VIEW GOOGLE MAP

2793. PLAINS REGIONAL MEDICAL CENTER - Phone: 5757697155


Hospital Name: PLAINS REGIONAL MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Government - Federal
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5757697155
Address: 2100 N MARTIN LUTHER KING, JR, BLVD, CURRY, CLOVIS, NM, 88101 | VIEW GOOGLE MAP

2794. ARTESIA GENERAL HOSPITAL - Phone: 5757483333


Hospital Name: ARTESIA GENERAL HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Other
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5757483333
Address: 702 N 13TH STREET, EDDY, ARTESIA, NM, 88210 | VIEW GOOGLE MAP

2795. LOS ALAMOS MEDICAL CENTER - Phone: 5056624201


Hospital Name: LOS ALAMOS MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Proprietary
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5056624201
Address: 3917 WEST ROAD, LOS ALAMOS, LOS ALAMOS, NM, 87544 | VIEW GOOGLE MAP

2796. REHOBOTH MCKINLEY CHRISTIAN HEALTH CARE SERVICES - Phone: 5058637000


Hospital Name: REHOBOTH MCKINLEY CHRISTIAN HEALTH CARE SERVICES
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5058637000
Address: 1901 RED ROCK DRIVE, MCKINLEY, GALLUP, NM, 87301 | VIEW GOOGLE MAP

2797. SANTA FE PHS INDIAN HOSPITAL - Phone: 5059889821


Hospital Name: SANTA FE PHS INDIAN HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Government - Federal
Emergency Services: No
Phone Number: 5059889821
Address: 1700 CERRILLOS ROAD, SANTA FE, SANTA FE, NM, 87501 | VIEW GOOGLE MAP

2798. MESCALERO PHS INDIAN HOSPITAL - Phone: 5054644441


Hospital Name: MESCALERO PHS INDIAN HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Government - Federal
Emergency Services: No
Phone Number: 5054644441
Address: P O BOX 210, OTERO, MESCALERO, NM, 88340 | VIEW GOOGLE MAP

2799. NORTHERN NAVAJO MEDICAL CENTER - Phone: 5053686001


Hospital Name: NORTHERN NAVAJO MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Government - Federal
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5053686001
Address: US HWY 491 NORTH, SAN JUAN, SHIPROCK, NM, 87420 | VIEW GOOGLE MAP

2800. ZUNI COMPREHENSIVE COMMUNITY HEALTH CENTER - Phone: 5057824431


Hospital Name: ZUNI COMPREHENSIVE COMMUNITY HEALTH CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Government - Federal
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5057824431
Address: ROUTE 301 NORTH B STREET, MCKINLEY, ZUNI, NM, 87327 | VIEW GOOGLE MAP

2801. GALLUP INDIAN MEDICAL CENTER - Phone: 5057221000


Hospital Name: GALLUP INDIAN MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Government - Federal
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5057221000
Address: 516 E NIZHONI BLVD, MCKINLEY, GALLUP, NM, 87301 | VIEW GOOGLE MAP

2802. CROWNPOINT HEALTHCARE FACILITY - Phone: 5057865291


Hospital Name: CROWNPOINT HEALTHCARE FACILITY
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Government - Federal
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5057865291
Address: JUNCTION OF HWY 371, MCKINLEY, CROWNPOINT, NM, 87313 | VIEW GOOGLE MAP

2803. CARLSBAD MEDICAL CENTER - Phone: 5758874570


Hospital Name: CARLSBAD MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Proprietary
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5758874570
Address: 2430 WEST PIERCE STREET, EDDY, CARLSBAD, NM, 88220 | VIEW GOOGLE MAP

2804. LEA REGIONAL MEDICAL CENTER - Phone: 5754925000


Hospital Name: LEA REGIONAL MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Proprietary
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5754925000
Address: 5419 N LOVINGTON HIGHWAY, LEA, HOBBS, NM, 88240 | VIEW GOOGLE MAP

2805. GUADALUPE COUNTY HOSPITAL - Phone: 5754723417


Hospital Name: GUADALUPE COUNTY HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Government - Local
Emergency Services: No
Phone Number: 5754723417
Address: 117 CAMINO DE VIDA, SUITE 100, GUADALUPE, SANTA ROSA, NM, 88435 | VIEW GOOGLE MAP

2806. DHHS USPHS INDIAN HEALTH SERVICES - Phone: 5055525300


Hospital Name: DHHS USPHS INDIAN HEALTH SERVICES
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Government - Federal
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5055525300
Address: EXIT #102 OFF I-40 1/2 MILE SOUTH, CIBOLA, SAN FIDEL, NM, 87049 | VIEW GOOGLE MAP

2807. LOVELACE WESTSIDE HOSPITAL - Phone: 5057272001


Hospital Name: LOVELACE WESTSIDE HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Government - Federal
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5057272001
Address: 10501 GOLF COURSE ROAD NW, BERNALILLO, ALBUQUERQUE, NM, 87114 | VIEW GOOGLE MAP

2808. ROOSEVELT GENERAL HOSPITAL - Phone: 5753591800


Hospital Name: ROOSEVELT GENERAL HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Government - State
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5753591800
Address: 42121 US HIGHWAY 70, ROOSEVELT, PORTALES, NM, 88130 | VIEW GOOGLE MAP

2809. MOUNTAIN VIEW REGIONAL MEDICAL CENTER - Phone: 5755567600


Hospital Name: MOUNTAIN VIEW REGIONAL MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Proprietary
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5755567600
Address: 4311 EAST LOHMAN AVENUE, DONA ANA, LAS CRUCES, NM, 88011 | VIEW GOOGLE MAP

2810. LOVELACE REGIONAL HOSPITAL - ROSWELL - Phone: 5756253345


Hospital Name: LOVELACE REGIONAL HOSPITAL - ROSWELL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Proprietary
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5756253345
Address: 117 EAST 19TH STREET, CHAVES, ROSWELL, NM, 88201 | VIEW GOOGLE MAP

2811. UNM SANDOVAL REGIONAL MEDICAL CENTER - Phone: 5052728087


Hospital Name: UNM SANDOVAL REGIONAL MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5052728087
Address: 3001 BROADMOOR BLVD NE, SANDOVAL, RIO RANCHO, NM, 87144 | VIEW GOOGLE MAP

2812. SIERRA VISTA HOSPITAL - Phone: 5758942111


Hospital Name: SIERRA VISTA HOSPITAL
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Proprietary
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5758942111
Address: 800 EAST 9TH STREET, SIERRA, T OR C, NM, 87901 | VIEW GOOGLE MAP

2813. SOCORRO GENERAL HOSPITAL - Phone: 5758358700


Hospital Name: SOCORRO GENERAL HOSPITAL
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Proprietary
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5758358700
Address: 1202 HIGHWAY 60 WEST, SOCORRO, SOCORRO, NM, 87801 | VIEW GOOGLE MAP

2814. DR DAN C TRIGG MEMORIAL HOSPITAL - Phone: 5754617007


Hospital Name: DR DAN C TRIGG MEMORIAL HOSPITAL
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5754617007
Address: 301 EAST MIEL DE LUNA AVENUE, QUAY, TUCUMCARI, NM, 88401 | VIEW GOOGLE MAP

2815. UNION COUNTY GENERAL HOSPITAL - Phone: 5753747001


Hospital Name: UNION COUNTY GENERAL HOSPITAL
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5753747001
Address: 300 WILSON STREET, UNION, CLAYTON, NM, 88415 | VIEW GOOGLE MAP

2816. NOR-LEA HOSPITAL DISTRICT - Phone: 5753966611


Hospital Name: NOR-LEA HOSPITAL DISTRICT
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Government - Hospital District or Authority
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5753966611
Address: 1600 NORTH MAIN AVE, LEA, LOVINGTON, NM, 88260 | VIEW GOOGLE MAP

2817. LINCOLN COUNTY MEDICAL CENTER - Phone: 5752578200


Hospital Name: LINCOLN COUNTY MEDICAL CENTER
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5752578200
Address: 211 SUDDERTH DRIVE, LINCOLN, RUIDOSO, NM, 88345 | VIEW GOOGLE MAP

2818. MINERS' COLFAX MEDICAL CENTER - Phone: 5754453661


Hospital Name: MINERS' COLFAX MEDICAL CENTER
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Government - State
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5754453661
Address: 203 HOSPITAL DRIVE, COLFAX, RATON, NM, 87740 | VIEW GOOGLE MAP

2819. CIBOLA GENERAL HOSPITAL - Phone: 5052874446


Hospital Name: CIBOLA GENERAL HOSPITAL
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Government - Local
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5052874446
Address: 1016 E ROOSEVELT AVENUE, CIBOLA, GRANTS, NM, 87020 | VIEW GOOGLE MAP

2820. MIMBRES MEMORIAL HOSPITAL - Phone: 5755465803


Hospital Name: MIMBRES MEMORIAL HOSPITAL
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Proprietary
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5755465803
Address: 900 W ASH, LUNA, DEMING, NM, 88031 | VIEW GOOGLE MAP

2821. ALBANY MEMORIAL HOSPITAL - Phone: 5184713221


Hospital Name: ALBANY MEMORIAL HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5184713221
Address: 600 NORTHERN BOULEVARD, ALBANY, ALBANY, NY, 12204 | VIEW GOOGLE MAP

2822. HEALTHALLIANCE HOSPITAL BROADWAY CAMPUS - Phone: 9143313131


Hospital Name: HEALTHALLIANCE HOSPITAL BROADWAY CAMPUS
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 9143313131
Address: 396 BROADWAY, ULSTER, KINGSTON, NY, 12401 | VIEW GOOGLE MAP

2823. KALEIDA HEALTH - Phone: 7168598620


Hospital Name: KALEIDA HEALTH
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7168598620
Address: 726 EXCHANGE STREET, SUITE 522, ERIE, BUFFALO, NY, 14210 | VIEW GOOGLE MAP

2824. ST JOSEPH'S MEDICAL CENTER - Phone: 9143787000


Hospital Name: ST JOSEPH'S MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 9143787000
Address: 127 SOUTH BROADWAY, WESTCHESTER, YONKERS, NY, 10701 | VIEW GOOGLE MAP

2825. WYOMING COUNTY COMMUNITY HOSPITAL - Phone: 5857862233


Hospital Name: WYOMING COUNTY COMMUNITY HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Government - Local
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5857862233
Address: 400 NORTH MAIN STREET, WYOMING, WARSAW, NY, 14569 | VIEW GOOGLE MAP

2826. BRONX-LEBANON HOSPITAL CENTER - Phone: 2125887000


Hospital Name: BRONX-LEBANON HOSPITAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Proprietary
Emergency Services: Yes
Phone Number: 2125887000
Address: 1276 FULTON AVENUE, BRONX, BRONX, NY, 10456 | VIEW GOOGLE MAP

2827. OUR LADY OF LOURDES MEMORIAL HOSPITAL, INC - Phone: 6077985111


Hospital Name: OUR LADY OF LOURDES MEMORIAL HOSPITAL, INC
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 6077985111
Address: 169 RIVERSIDE DRIVE, BROOME, BINGHAMTON, NY, 13905 | VIEW GOOGLE MAP

2828. ALBANY MEDICAL CENTER HOSPITAL - Phone: 5182623000


Hospital Name: ALBANY MEDICAL CENTER HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5182623000
Address: 43 NEW SCOTLAND AVENUE, MAIL CODE 34, ALBANY, ALBANY, NY, 12208 | VIEW GOOGLE MAP

2829. JAMAICA HOSPITAL MEDICAL CENTER - Phone: 7182626000


Hospital Name: JAMAICA HOSPITAL MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7182626000
Address: 89TH AVENUE AND VAN WYCK EXPRESSWAY, QUEENS, JAMAICA, NY, 11418 | VIEW GOOGLE MAP

2830. NEW YORK COMMUNITY HOSPITAL OF BROOKLYN, INC. - Phone: 7186925302


Hospital Name: NEW YORK COMMUNITY HOSPITAL OF BROOKLYN, INC.
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7186925302
Address: 2525 KINGS HIGHWAY, KINGS, BROOKLYN, NY, 11229 | VIEW GOOGLE MAP

2831. VASSAR BROTHERS MEDICAL CENTER - Phone: 8454548500


Hospital Name: VASSAR BROTHERS MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 8454548500
Address: 45 READE PLACE, DUTCHESS, POUGHKEEPSIE, NY, 12601 | VIEW GOOGLE MAP

2832. MOUNT SINAI HOSPITAL - Phone: 2122417981


Hospital Name: MOUNT SINAI HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 2122417981
Address: ONE GUSTAVE L LEVY PLACE, NEW YORK, NEW YORK, NY, 10029 | VIEW GOOGLE MAP

2833. NASSAU UNIVERSITY MEDICAL CENTER - Phone: 5165720123


Hospital Name: NASSAU UNIVERSITY MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Government - Local
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5165720123
Address: 2201 HEMPSTEAD TURNPIKE, NASSAU, EAST MEADOW, NY, 11554 | VIEW GOOGLE MAP

2834. RICHMOND UNIVERSITY MEDICAL CENTER - Phone: 7188181234


Hospital Name: RICHMOND UNIVERSITY MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7188181234
Address: 355 BARD AVENUE, RICHMOND, STATEN ISLAND, NY, 10304 | VIEW GOOGLE MAP

2835. NEWARK-WAYNE COMMUNITY HOSPITAL - Phone: 3153322022


Hospital Name: NEWARK-WAYNE COMMUNITY HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 3153322022
Address: 111 DRIVING PARK AVENUE, WAYNE, NEWARK, NY, 14513 | VIEW GOOGLE MAP

2836. CHENANGO MEMORIAL HOSPITAL, INC - Phone: 6073354111


Hospital Name: CHENANGO MEMORIAL HOSPITAL, INC
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 6073354111
Address: 179 NORTH BROAD STREET, CHENANGO, NORWICH, NY, 13815 | VIEW GOOGLE MAP

2837. SOUTHSIDE HOSPITAL - Phone: 6319683000


Hospital Name: SOUTHSIDE HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 6319683000
Address: 301 EAST MAIN STREET, SUFFOLK, BAY SHORE, NY, 11706 | VIEW GOOGLE MAP

2838. FAXTON-ST LUKE'S HEALTHCARE - Phone: 3157986000


Hospital Name: FAXTON-ST LUKE'S HEALTHCARE
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 3157986000
Address: 1656 CHAMPLIN AVENUE, ONEIDA, UTICA, NY, 13503 | VIEW GOOGLE MAP

2839. HUNTINGTON HOSPITAL - Phone: 6313512000


Hospital Name: HUNTINGTON HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 6313512000
Address: 270 PARK AVENUE, SUFFOLK, HUNTINGTON, NY, 11743 | VIEW GOOGLE MAP

2840. MOUNT SINAI WEST - Phone: 2125234000


Hospital Name: MOUNT SINAI WEST
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 2125234000
Address: 1000 TENTH AVENUE, NEW YORK, NEW YORK, NY, 10019 | VIEW GOOGLE MAP

2841. ST MARY'S HOSPITAL AT AMSTERDAM - Phone: 5188417101


Hospital Name: ST MARY'S HOSPITAL AT AMSTERDAM
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5188417101
Address: 427 GUY PARK AVENUE, MONTGOMERY, AMSTERDAM, NY, 12010 | VIEW GOOGLE MAP

2842. NORTHERN DUTCHESS HOSPITAL - Phone: 8458713391


Hospital Name: NORTHERN DUTCHESS HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 8458713391
Address: 6511 SPRINGBROOK AVENUE, DUTCHESS, RHINEBECK, NY, 12572 | VIEW GOOGLE MAP

2843. NEW YORK-PRESBYTERIAN/QUEENS - Phone: 7186702000


Hospital Name: NEW YORK-PRESBYTERIAN/QUEENS
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7186702000
Address: 56-45 MAIN STREET, QUEENS, FLUSHING, NY, 11355 | VIEW GOOGLE MAP

2844. BROOKLYN HOSPITAL CENTER AT DOWNTOWN CAMPUS - Phone: 7182508000


Hospital Name: BROOKLYN HOSPITAL CENTER AT DOWNTOWN CAMPUS
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7182508000
Address: 121 DEKALB AVENUE, KINGS, BROOKLYN, NY, 11201 | VIEW GOOGLE MAP

2845. ST PETER'S HOSPITAL - Phone: 5185251550


Hospital Name: ST PETER'S HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5185251550
Address: 315 SOUTH MANNING BOULEVARD, ALBANY, ALBANY, NY, 12208 | VIEW GOOGLE MAP

2846. GENEVA GENERAL HOSPITAL - Phone: 3157874175


Hospital Name: GENEVA GENERAL HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 3157874175
Address: 196 -198 NORTH STREET, ONTARIO, GENEVA, NY, 14456 | VIEW GOOGLE MAP

2847. MONTEFIORE MEDICAL CENTER - Phone: 7189204321


Hospital Name: MONTEFIORE MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7189204321
Address: 111 EAST 210TH STREET, BRONX, BRONX, NY, 10467 | VIEW GOOGLE MAP

2848. LAWRENCE HOSPITAL CENTER - Phone: 9147871000


Hospital Name: LAWRENCE HOSPITAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 9147871000
Address: 55 PALMER AVENUE, WESTCHESTER, BRONXVILLE, NY, 10708 | VIEW GOOGLE MAP

2849. NIAGARA FALLS MEMORIAL MEDICAL CENTER - Phone: 7162784000


Hospital Name: NIAGARA FALLS MEMORIAL MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Other
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7162784000
Address: 621 TENTH STREET, NIAGARA, NIAGARA FALLS, NY, 14302 | VIEW GOOGLE MAP

2850. UNITED MEMORIAL MEDICAL CENTER - Phone: 5853436030


Hospital Name: UNITED MEMORIAL MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5853436030
Address: 127 NORTH STREET, GENESEE, BATAVIA, NY, 14020 | VIEW GOOGLE MAP

2851. F F THOMPSON HOSPITAL - Phone: 5853966000


Hospital Name: F F THOMPSON HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5853966000
Address: 350 PARRISH STREET, ONTARIO, CANANDAIGUA, NY, 14424 | VIEW GOOGLE MAP

2852. SISTERS OF CHARITY HOSPITAL - Phone: 7168621000


Hospital Name: SISTERS OF CHARITY HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7168621000
Address: 2157 MAIN STREET, ERIE, BUFFALO, NY, 14214 | VIEW GOOGLE MAP

2853. ADIRONDACK MEDICAL CENTER - Phone: 5188914141


Hospital Name: ADIRONDACK MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Other
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5188914141
Address: 2233 STATE ROUTE 86, FRANKLIN, SARANAC LAKE, NY, 12983 | VIEW GOOGLE MAP

2854. LINCOLN MEDICAL & MENTAL HEALTH CENTER - Phone: 7185795000


Hospital Name: LINCOLN MEDICAL & MENTAL HEALTH CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Government - Local
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7185795000
Address: 234 EAST 149TH STREET, BRONX, BRONX, NY, 10451 | VIEW GOOGLE MAP

2855. ALICE HYDE MEDICAL CENTER - Phone: 5184833000


Hospital Name: ALICE HYDE MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Other
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5184833000
Address: 133 PARK STREET, FRANKLIN, MALONE, NY, 12953 | VIEW GOOGLE MAP

2856. AURELIA OSBORN FOX MEMORIAL HOSPITAL - Phone: 6074322000


Hospital Name: AURELIA OSBORN FOX MEMORIAL HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Other
Emergency Services: Yes
Phone Number: 6074322000
Address: ONE NORTON AVENUE, OTSEGO, ONEONTA, NY, 13820 | VIEW GOOGLE MAP

2857. MONTEFIORE MOUNT VERNON HOSPITAL - Phone: 9146648000


Hospital Name: MONTEFIORE MOUNT VERNON HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 9146648000
Address: 12 NORTH 7TH AVENUE, WESTCHESTER, MOUNT VERNON, NY, 10550 | VIEW GOOGLE MAP

2858. EASTERN LONG ISLAND HOSPITAL - Phone: 6314771000


Hospital Name: EASTERN LONG ISLAND HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 6314771000
Address: 201 MANOR PLACE, SUFFOLK, GREENPORT, NY, 11944 | VIEW GOOGLE MAP

2859. ARNOT OGDEN MEDICAL CENTER - Phone: 6077374100


Hospital Name: ARNOT OGDEN MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 6077374100
Address: 600 ROE AVENUE, CHEMUNG, ELMIRA, NY, 14905 | VIEW GOOGLE MAP

2860. COLUMBIA MEMORIAL HOSPITAL - Phone: 5188287601


Hospital Name: COLUMBIA MEMORIAL HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5188287601
Address: 71 PROSPECT AVENUE, COLUMBIA, HUDSON, NY, 12534 | VIEW GOOGLE MAP

2861. JONES MEMORIAL HOSPITAL - Phone: 5855931100


Hospital Name: JONES MEMORIAL HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5855931100
Address: 191 NORTH MAIN STREET, ALLEGANY, WELLSVILLE, NY, 14895 | VIEW GOOGLE MAP

2862. N Y EYE AND EAR INFIRMARY - Phone: 2129794000


Hospital Name: N Y EYE AND EAR INFIRMARY
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: No
Phone Number: 2129794000
Address: 230 SECOND AVE, NEW YORK, NEW YORK, NY, 10003 | VIEW GOOGLE MAP

2863. NEW YORK-PRESBYTERIAN HOSPITAL - Phone: 2127465454


Hospital Name: NEW YORK-PRESBYTERIAN HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 2127465454
Address: 525 EAST 68TH STREET, NEW YORK, NEW YORK, NY, 10065 | VIEW GOOGLE MAP

2864. KENMORE MERCY HOSPITAL - Phone: 7164476100


Hospital Name: KENMORE MERCY HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Church
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7164476100
Address: 2950 ELMWOOD AVENUE, ERIE, KENMORE, NY, 14217 | VIEW GOOGLE MAP

2865. OLEAN GENERAL HOSPITAL - Phone: 7163732600


Hospital Name: OLEAN GENERAL HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Proprietary
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7163732600
Address: 515 MAIN STREET, CATTARAUGUS, OLEAN, NY, 14760 | VIEW GOOGLE MAP

2866. NYACK HOSPITAL - Phone: 8453482000


Hospital Name: NYACK HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Other
Emergency Services: Yes
Phone Number: 8453482000
Address: 160 NORTH MIDLAND AVENUE, ROCKLAND, NYACK, NY, 10960 | VIEW GOOGLE MAP

2867. NORTH SHORE UNIVERSITY HOSPITAL - Phone: 5165620100


Hospital Name: NORTH SHORE UNIVERSITY HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5165620100
Address: 300 COMMUNITY DRIVE, NASSAU, MANHASSET, NY, 11030 | VIEW GOOGLE MAP

2868. PECONIC BAY MEDICAL CENTER - Phone: 6315486000


Hospital Name: PECONIC BAY MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 6315486000
Address: 1300 ROANOKE AVENUE, SUFFOLK, RIVERHEAD, NY, 11901 | VIEW GOOGLE MAP

2869. ST JOSEPH'S HOSPITAL, INC - Phone: 6077336541


Hospital Name: ST JOSEPH'S HOSPITAL, INC
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 6077336541
Address: 555 ST JOSEPH'S BLVD, CHEMUNG, ELMIRA, NY, 14902 | VIEW GOOGLE MAP

2870. BERTRAND CHAFFEE HOSPITAL - Phone: 7165922871


Hospital Name: BERTRAND CHAFFEE HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7165922871
Address: 224 EAST MAIN STREET, ERIE, SPRINGVILLE, NY, 14141 | VIEW GOOGLE MAP

2871. ONEIDA HEALTHCARE - Phone: 3153636000


Hospital Name: ONEIDA HEALTHCARE
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Other
Emergency Services: Yes
Phone Number: 3153636000
Address: 321 GENESEE STREET, MADISON, ONEIDA, NY, 13421 | VIEW GOOGLE MAP

2872. LENOX HILL HOSPITAL - Phone: 2124392345


Hospital Name: LENOX HILL HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 2124392345
Address: 100 EAST 77TH STREET, NEW YORK, NEW YORK, NY, 10021 | VIEW GOOGLE MAP

2873. ROCHESTER GENERAL HOSPITAL - Phone: 5859224000


Hospital Name: ROCHESTER GENERAL HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5859224000
Address: 1425 PORTLAND AVENUE, MONROE, ROCHESTER, NY, 14621 | VIEW GOOGLE MAP

2874. ORANGE REGIONAL MEDICAL CENTER - Phone: 8453432424


Hospital Name: ORANGE REGIONAL MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 8453432424
Address: 707 EAST MAIN STREET, ORANGE, MIDDLETOWN, NY, 10940 | VIEW GOOGLE MAP

2875. JACOBI MEDICAL CENTER - Phone: 7189185000


Hospital Name: JACOBI MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Government - Local
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7189185000
Address: 1400 PELHAM PARKWAY SOUTH, BRONX, BRONX, NY, 10461 | VIEW GOOGLE MAP

2876. ELMHURST HOSPITAL CENTER - Phone: 7183341141


Hospital Name: ELMHURST HOSPITAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Government - Local
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7183341141
Address: 79-01 BROADWAY, QUEENS, ELMHURST, NY, 11373 | VIEW GOOGLE MAP

2877. TLC HEALTH NETWORK - Phone: 7165323377


Hospital Name: TLC HEALTH NETWORK
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7165323377
Address: 845 ROUTES 5 AND 20, CHAUTAUQUA, IRVING, NY, 14081 | VIEW GOOGLE MAP

2878. BON SECOURS COMMUNITY HOSPITAL - Phone: 8458565351


Hospital Name: BON SECOURS COMMUNITY HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Church
Emergency Services: Yes
Phone Number: 8458565351
Address: 160 EAST MAIN STREET, ORANGE, PORT JERVIS, NY, 12771 | VIEW GOOGLE MAP

2879. MARY IMOGENE BASSETT HOSPITAL - Phone: 6075473456


Hospital Name: MARY IMOGENE BASSETT HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 6075473456
Address: ONE ATWELL ROAD, OTSEGO, COOPERSTOWN, NY, 13326 | VIEW GOOGLE MAP

2880. ST JOSEPH'S HOSPITAL HEALTH CENTER - Phone: 3154485111


Hospital Name: ST JOSEPH'S HOSPITAL HEALTH CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 3154485111
Address: 301 PROSPECT AVENUE, ONONDAGA, SYRACUSE, NY, 13203 | VIEW GOOGLE MAP

2881. BROOKHAVEN MEMORIAL HOSPITAL MEDICAL CENTER - Phone: 6316547100


Hospital Name: BROOKHAVEN MEMORIAL HOSPITAL MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 6316547100
Address: 101 HOSPITAL ROAD, SUFFOLK, PATCHOGUE, NY, 11772 | VIEW GOOGLE MAP

2882. IRA DAVENPORT MEMORIAL HOSPITAL, INC - Phone: 6077768500


Hospital Name: IRA DAVENPORT MEMORIAL HOSPITAL, INC
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Other
Emergency Services: Yes
Phone Number: 6077768500
Address: 7571 STATE ROUTE 54, STEUBEN, BATH, NY, 14810 | VIEW GOOGLE MAP

2883. ST JAMES MERCY HOSPITAL - Phone: 6073248000


Hospital Name: ST JAMES MERCY HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Church
Emergency Services: Yes
Phone Number: 6073248000
Address: 411 CANISTEO STREET, STEUBEN, HORNELL, NY, 14843 | VIEW GOOGLE MAP

2884. ELLIS HOSPITAL - Phone: 5182434000


Hospital Name: ELLIS HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Proprietary
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5182434000
Address: 1101 NOTT STREET, SCHENECTADY, SCHENECTADY, NY, 12308 | VIEW GOOGLE MAP

2885. SAMARITAN MEDICAL CENTER - Phone: 3157854121


Hospital Name: SAMARITAN MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 3157854121
Address: 830 WASHINGTON STREET, JEFFERSON, WATERTOWN, NY, 13601 | VIEW GOOGLE MAP

2886. GOOD SAMARITAN HOSPITAL OF SUFFERN - Phone: 9143685000


Hospital Name: GOOD SAMARITAN HOSPITAL OF SUFFERN
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Church
Emergency Services: Yes
Phone Number: 9143685000
Address: 255 LAFAYETTE AVENUE, ROCKLAND, SUFFERN, NY, 10901 | VIEW GOOGLE MAP

2887. STATEN ISLAND UNIVERSITY HOSPITAL - Phone: 7182269000


Hospital Name: STATEN ISLAND UNIVERSITY HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7182269000
Address: 475 SEAVIEW AVENUE, RICHMOND, STATEN ISLAND, NY, 10305 | VIEW GOOGLE MAP

2888. NORTHERN WESTCHESTER HOSPITAL - Phone: 9146661200


Hospital Name: NORTHERN WESTCHESTER HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 9146661200
Address: 400 EAST MAIN STREET, WESTCHESTER, MOUNT KISCO, NY, 10549 | VIEW GOOGLE MAP

2889. EASTERN NIAGARA HOSPITAL - Phone: 7165145700


Hospital Name: EASTERN NIAGARA HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7165145700
Address: 521 EAST AVENUE, NIAGARA, LOCKPORT, NY, 14094 | VIEW GOOGLE MAP

2890. HIGHLAND HOSPITAL - Phone: 5854732200


Hospital Name: HIGHLAND HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5854732200
Address: 1000 SOUTH AVENUE, MONROE, ROCHESTER, NY, 14620 | VIEW GOOGLE MAP

2891. WESTFIELD MEMORIAL HOSPITAL, INC - Phone: 7163264921


Hospital Name: WESTFIELD MEMORIAL HOSPITAL, INC
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7163264921
Address: 189 EAST MAIN STREET, CHAUTAUQUA, WESTFIELD, NY, 14787 | VIEW GOOGLE MAP

2892. NYU WINTHROP HOSPITAL - Phone: 5166630333


Hospital Name: NYU WINTHROP HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5166630333
Address: 259 FIRST STREET, NASSAU, MINEOLA, NY, 11501 | VIEW GOOGLE MAP

2893. MOUNT SINAI BETH ISRAEL/PETRIE CAMPUS - Phone: 2124202000


Hospital Name: MOUNT SINAI BETH ISRAEL/PETRIE CAMPUS
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 2124202000
Address: FIRST AVENUE AT 16TH STREET, NEW YORK, NEW YORK, NY, 10003 | VIEW GOOGLE MAP

2894. CORTLAND REGIONAL MEDICAL CENTER, INC - Phone: 6077563500


Hospital Name: CORTLAND REGIONAL MEDICAL CENTER, INC
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 6077563500
Address: 134 HOMER AVENUE, CORTLAND, CORTLAND, NY, 13045 | VIEW GOOGLE MAP

2895. SAMARITAN HOSPITAL - Phone: 5182713300


Hospital Name: SAMARITAN HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5182713300
Address: 2215 BURDETT AVENUE, RENSSELAER, TROY, NY, 12180 | VIEW GOOGLE MAP

2896. GLEN COVE HOSPITAL - Phone: 5166747300


Hospital Name: GLEN COVE HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5166747300
Address: 101 ST ANDREWS LANE, NASSAU, GLEN COVE, NY, 11542 | VIEW GOOGLE MAP

2897. ST FRANCIS HOSPITAL, ROSLYN - Phone: 5165626000


Hospital Name: ST FRANCIS HOSPITAL, ROSLYN
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Church
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5165626000
Address: 100 PORT WASHINGTON BOULEVARD, NASSAU, ROSLYN, NY, 11576 | VIEW GOOGLE MAP

2898. MONTEFIORE NEW ROCHELLE HOSPITAL - Phone: 9146325000


Hospital Name: MONTEFIORE NEW ROCHELLE HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 9146325000
Address: 16 GUION PLACE, WESTCHESTER, NEW ROCHELLE, NY, 10802 | VIEW GOOGLE MAP

2899. JOHN T MATHER MEMORIAL HOSPITAL OF PORT JEFFERSON - Phone: 6314731320


Hospital Name: JOHN T MATHER MEMORIAL HOSPITAL OF PORT JEFFERSON
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 6314731320
Address: 75 NORTH COUNTRY ROAD, SUFFOLK, PORT JEFFERSON, NY, 11777 | VIEW GOOGLE MAP

2900. MOUNT ST MARY'S HOSPITAL AND HEALTH CENTER - Phone: 7162974800


Hospital Name: MOUNT ST MARY'S HOSPITAL AND HEALTH CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Church
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7162974800
Address: 5300 MILITARY ROAD, NIAGARA, LEWISTON, NY, 14092 | VIEW GOOGLE MAP

2901. GLENS FALLS HOSPITAL - Phone: 5189261000


Hospital Name: GLENS FALLS HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5189261000
Address: 100 PARK STREET, WARREN, GLENS FALLS, NY, 12801 | VIEW GOOGLE MAP

2902. FLUSHING HOSPITAL MEDICAL CENTER - Phone: 7186705000


Hospital Name: FLUSHING HOSPITAL MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7186705000
Address: 45TH AVENUE AND PARSONS BOULEVARD, QUEENS, FLUSHING, NY, 11355 | VIEW GOOGLE MAP

2903. MAIMONIDES MEDICAL CENTER - Phone: 7182836000


Hospital Name: MAIMONIDES MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7182836000
Address: 4802 TENTH AVENUE, KINGS, BROOKLYN, NY, 11219 | VIEW GOOGLE MAP

2904. LONG ISLAND JEWISH MEDICAL CENTER - Phone: 7184707000


Hospital Name: LONG ISLAND JEWISH MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7184707000
Address: 270 - 05 76TH AVENUE, QUEENS, NEW HYDE PARK, NY, 11040 | VIEW GOOGLE MAP

2905. CONEY ISLAND HOSPITAL - Phone: 7186163000


Hospital Name: CONEY ISLAND HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Government - Local
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7186163000
Address: 2601 OCEAN PARKWAY, KINGS, BROOKLYN, NY, 11235 | VIEW GOOGLE MAP

2906. CANTON-POTSDAM HOSPITAL - Phone: 3152653300


Hospital Name: CANTON-POTSDAM HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 3152653300
Address: 50 LEROY STREET, SAINT LAWRENCE, POTSDAM, NY, 13676 | VIEW GOOGLE MAP

2907. SOUTH NASSAU COMMUNITIES HOSPITAL - Phone: 5166323000


Hospital Name: SOUTH NASSAU COMMUNITIES HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5166323000
Address: ONE HEALTHY WAY, NASSAU, OCEANSIDE, NY, 11572 | VIEW GOOGLE MAP

2908. METROPOLITAN HOSPITAL CENTER - Phone: 2124236262


Hospital Name: METROPOLITAN HOSPITAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Government - Local
Emergency Services: Yes
Phone Number: 2124236262
Address: 1901 FIRST AVENUE, NEW YORK, NEW YORK, NY, 10029 | VIEW GOOGLE MAP

2909. KINGSBROOK JEWISH MEDICAL CENTER - Phone: 7186045789


Hospital Name: KINGSBROOK JEWISH MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7186045789
Address: 585 SCHENECTADY AVENUE, KINGS, BROOKLYN, NY, 11203 | VIEW GOOGLE MAP

2910. KINGS COUNTY HOSPITAL CENTER - Phone: 7182453901


Hospital Name: KINGS COUNTY HOSPITAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Government - Local
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7182453901
Address: 451 CLARKSON AVENUE, KINGS, BROOKLYN, NY, 11203 | VIEW GOOGLE MAP

2911. CROUSE HOSPITAL - Phone: 3154707449


Hospital Name: CROUSE HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 3154707449
Address: 736 IRVING AVENUE, ONONDAGA, SYRACUSE, NY, 13210 | VIEW GOOGLE MAP

2912. BELLEVUE HOSPITAL CENTER - Phone: 2125614132


Hospital Name: BELLEVUE HOSPITAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Government - Local
Emergency Services: Yes
Phone Number: 2125614132
Address: 462 FIRST AVENUE, NEW YORK, NEW YORK, NY, 10016 | VIEW GOOGLE MAP

2913. ST ANTHONY COMMUNITY HOSPITAL - Phone: 8459862276


Hospital Name: ST ANTHONY COMMUNITY HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Church
Emergency Services: Yes
Phone Number: 8459862276
Address: 15 - 19 MAPLE AVENUE, ORANGE, WARWICK, NY, 10990 | VIEW GOOGLE MAP

2914. ST JOHN'S RIVERSIDE HOSPITAL - Phone: 9149644444


Hospital Name: ST JOHN'S RIVERSIDE HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 9149644444
Address: 976 NORTH BROADWAY, WESTCHESTER, YONKERS, NY, 10701 | VIEW GOOGLE MAP

2915. CLAXTON-HEPBURN MEDICAL CENTER - Phone: 3153933600


Hospital Name: CLAXTON-HEPBURN MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 3153933600
Address: 214 KING STREET, SAINT LAWRENCE, OGDENSBURG, NY, 13669 | VIEW GOOGLE MAP

2916. NYU HOSPITALS CENTER - Phone: 2122637300


Hospital Name: NYU HOSPITALS CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 2122637300
Address: 550 FIRST AVENUE, NEW YORK, NEW YORK, NY, 10016 | VIEW GOOGLE MAP

2917. ROME MEMORIAL HOSPITAL, INC - Phone: 3153387000


Hospital Name: ROME MEMORIAL HOSPITAL, INC
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 3153387000
Address: 1500 NORTH JAMES STREET, ONEIDA, ROME, NY, 13440 | VIEW GOOGLE MAP

2918. OSWEGO HOSPITAL - Phone: 3153495511


Hospital Name: OSWEGO HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 3153495511
Address: 110 WEST SIXTH STREET, OSWEGO, OSWEGO, NY, 13126 | VIEW GOOGLE MAP

2919. ERIE COUNTY MEDICAL CENTER - Phone: 7168983936


Hospital Name: ERIE COUNTY MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7168983936
Address: 462 GRIDER STREET, ERIE, BUFFALO, NY, 14215 | VIEW GOOGLE MAP

2920. WYCKOFF HEIGHTS MEDICAL CENTER - Phone: 7189637272


Hospital Name: WYCKOFF HEIGHTS MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7189637272
Address: 374 STOCKHOLM STREET, KINGS, BROOKLYN, NY, 11237 | VIEW GOOGLE MAP

2921. SARATOGA HOSPITAL - Phone: 5185873222


Hospital Name: SARATOGA HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5185873222
Address: 211 CHURCH STREET, SARATOGA, SARATOGA SPRINGS, NY, 12866 | VIEW GOOGLE MAP

2922. MASSENA MEMORIAL HOSPITAL - Phone: 3157641711


Hospital Name: MASSENA MEMORIAL HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Government - Local
Emergency Services: Yes
Phone Number: 3157641711
Address: 1 HOSPITAL DRIVE, SAINT LAWRENCE, MASSENA, NY, 13662 | VIEW GOOGLE MAP

2923. HEALTHALLIANCE HOSPITAL MARYS AVENUE CAMPUS - Phone: 8453382500


Hospital Name: HEALTHALLIANCE HOSPITAL MARYS AVENUE CAMPUS
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Church
Emergency Services: Yes
Phone Number: 8453382500
Address: 105 MARY'S AVENUE, ULSTER, KINGSTON, NY, 12401 | VIEW GOOGLE MAP

2924. UNITY HOSPITAL OF ROCHESTER - Phone: 5857237000


Hospital Name: UNITY HOSPITAL OF ROCHESTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5857237000
Address: 1555 LONG POND ROAD, MONROE, ROCHESTER, NY, 14626 | VIEW GOOGLE MAP

2925. BROOKS MEMORIAL HOSPITAL - Phone: 7163661111


Hospital Name: BROOKS MEMORIAL HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7163661111
Address: 529 CENTRAL AVENUE, CHAUTAUQUA, DUNKIRK, NY, 14048 | VIEW GOOGLE MAP

2926. QUEENS HOSPITAL CENTER - Phone: 7188833000


Hospital Name: QUEENS HOSPITAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Government - Local
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7188833000
Address: 82-68 164TH STREET, QUEENS, JAMAICA, NY, 11432 | VIEW GOOGLE MAP

2927. ST MARY'S HOSPITAL ( TROY ) - Phone: 5182685000


Hospital Name: ST MARY'S HOSPITAL ( TROY )
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5182685000
Address: 1300 MASSACHUSETTS AVENUE, RENSSELAER, TROY, NY, 12180 | VIEW GOOGLE MAP

2928. BROOKDALE HOSPITAL MEDICAL CENTER - Phone: 7182405966


Hospital Name: BROOKDALE HOSPITAL MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7182405966
Address: 1 BROOKDALE PLAZA, KINGS, BROOKLYN, NY, 11212 | VIEW GOOGLE MAP

2929. WESTCHESTER MEDICAL CENTER - Phone: 9142857017


Hospital Name: WESTCHESTER MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Government - Hospital District or Authority
Emergency Services: Yes
Phone Number: 9142857017
Address: 100 WOODS RD, WESTCHESTER, VALHALLA, NY, 10595 | VIEW GOOGLE MAP

2930. AUBURN MEMORIAL HOSPITAL - Phone: 3152557011


Hospital Name: AUBURN MEMORIAL HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 3152557011
Address: 17 LANSING STREET, CAYUGA, AUBURN, NY, 13021 | VIEW GOOGLE MAP

2931. NEW YORK-PRESBYTERIAN BROOKLYN METHODIST HOSPITAL - Phone: 7187803000


Hospital Name: NEW YORK-PRESBYTERIAN BROOKLYN METHODIST HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7187803000
Address: 506 SIXTH STREET, KINGS, BROOKLYN, NY, 11215 | VIEW GOOGLE MAP

2932. NICHOLAS H NOYES MEMORIAL HOSPITAL - Phone: 5853356001


Hospital Name: NICHOLAS H NOYES MEMORIAL HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5853356001
Address: 111 CLARA BARTON STREET, LIVINGSTON, DANSVILLE, NY, 14437 | VIEW GOOGLE MAP

2933. WOMAN'S CHRISTIAN ASSOCIATION - Phone: 7164870141


Hospital Name: WOMAN'S CHRISTIAN ASSOCIATION
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7164870141
Address: 207 FOOTE AVENUE, CHAUTAUQUA, JAMESTOWN, NY, 14701 | VIEW GOOGLE MAP

2934. HARLEM HOSPITAL CENTER - Phone: 2124918400


Hospital Name: HARLEM HOSPITAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Government - Local
Emergency Services: Yes
Phone Number: 2124918400
Address: 506 LENOX AVENUE, NEW YORK, NEW YORK, NY, 10037 | VIEW GOOGLE MAP

2935. UNIVERSITY HOSPITAL S U N Y HEALTH SCIENCE CENTER - Phone: 3154734240


Hospital Name: UNIVERSITY HOSPITAL S U N Y HEALTH SCIENCE CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Government - State
Emergency Services: Yes
Phone Number: 3154734240
Address: 750 EAST ADAMS STREET, ONONDAGA, SYRACUSE, NY, 13210 | VIEW GOOGLE MAP

2936. ST ELIZABETH MEDICAL CENTER - Phone: 3157988100


Hospital Name: ST ELIZABETH MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 3157988100
Address: 2209 GENESEE STREET, ONEIDA, UTICA, NY, 13501 | VIEW GOOGLE MAP

2937. ST CHARLES HOSPITAL - Phone: 6314746000


Hospital Name: ST CHARLES HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Church
Emergency Services: Yes
Phone Number: 6314746000
Address: 200 BELLE TERRE ROAD, SUFFOLK, PORT JEFFERSON, NY, 11777 | VIEW GOOGLE MAP

2938. CHAMPLAIN VALLEY PHYSICIANS HOSPITAL MEDICAL CTR - Phone: 5185627767


Hospital Name: CHAMPLAIN VALLEY PHYSICIANS HOSPITAL MEDICAL CTR
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5185627767
Address: 75 BEEKMAN STREET, CLINTON, PLATTSBURGH, NY, 12901 | VIEW GOOGLE MAP

2939. MERCY MEDICAL CENTER - Phone: 5167052525


Hospital Name: MERCY MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5167052525
Address: 1000 NORTH VILLAGE AVENUE, NASSAU, ROCKVILLE CENTRE, NY, 11570 | VIEW GOOGLE MAP

2940. PHELPS MEMORIAL HOSPITAL ASSN - Phone: 9143663000


Hospital Name: PHELPS MEMORIAL HOSPITAL ASSN
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Other
Emergency Services: Yes
Phone Number: 9143663000
Address: 701 NORTH BROADWAY, WESTCHESTER, SLEEPY HOLLOW, NY, 10591 | VIEW GOOGLE MAP

2941. ST LUKE'S CORNWALL HOSPITAL - Phone: 8455614400


Hospital Name: ST LUKE'S CORNWALL HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Other
Emergency Services: Yes
Phone Number: 8455614400
Address: 70 DUBOIS STREET, ORANGE, NEWBURGH, NY, 12550 | VIEW GOOGLE MAP

2942. CLIFTON SPRINGS HOSPITAL AND CLINIC - Phone: 3154629561


Hospital Name: CLIFTON SPRINGS HOSPITAL AND CLINIC
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 3154629561
Address: 2 COULTER ROAD, ONTARIO, CLIFTON SPRINGS, NY, 14432 | VIEW GOOGLE MAP

2943. NEW YORK-PRESBYTERIAN/HUDSON VALLEY HOSPITAL - Phone: 9147343611


Hospital Name: NEW YORK-PRESBYTERIAN/HUDSON VALLEY HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 9147343611
Address: 1980 CROMPOND ROAD, WESTCHESTER, CORTLANDT MANOR, NY, 10567 | VIEW GOOGLE MAP

2944. COBLESKILL REGIONAL HOSPITAL - Phone: 5182543300


Hospital Name: COBLESKILL REGIONAL HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5182543300
Address: 178 GRANDVIEW DRIVE, SCHOHARIE, COBLESKILL, NY, 12043 | VIEW GOOGLE MAP

2945. HOSPITAL FOR SPECIAL SURGERY - Phone: 2126061000


Hospital Name: HOSPITAL FOR SPECIAL SURGERY
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 2126061000
Address: 535 EAST 70TH STREET, NEW YORK, NEW YORK, NY, 10021 | VIEW GOOGLE MAP

2946. PUTNAM HOSPITAL CENTER - Phone: 9142795711


Hospital Name: PUTNAM HOSPITAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 9142795711
Address: 670 STONELEIGH AVENUE, PUTNAM, CARMEL, NY, 10512 | VIEW GOOGLE MAP

2947. NATHAN LITTAUER HOSPITAL - Phone: 5187258621


Hospital Name: NATHAN LITTAUER HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5187258621
Address: 99 EAST STATE STREET, FULTON, GLOVERSVILLE, NY, 12078 | VIEW GOOGLE MAP

2948. CORNING HOSPITAL - Phone: 6079377200


Hospital Name: CORNING HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 6079377200
Address: 1 GUTHRIE DRIVE, STEUBEN, CORNING, NY, 14830 | VIEW GOOGLE MAP

2949. MERCY HOSPITAL OF BUFFALO - Phone: 7168267000


Hospital Name: MERCY HOSPITAL OF BUFFALO
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7168267000
Address: 565 ABBOTT ROAD, ERIE, BUFFALO, NY, 14220 | VIEW GOOGLE MAP

2950. STRONG MEMORIAL HOSPITAL - Phone: 5852752121


Hospital Name: STRONG MEMORIAL HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5852752121
Address: 601 ELMWOOD AVE, MONROE, ROCHESTER, NY, 14642 | VIEW GOOGLE MAP

2951. GOOD SAMARITAN HOSPITAL MEDICAL CENTER - Phone: 6313763000


Hospital Name: GOOD SAMARITAN HOSPITAL MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Church
Emergency Services: Yes
Phone Number: 6313763000
Address: 1000 MONTAUK HIGHWAY, SUFFOLK, WEST ISLIP, NY, 11795 | VIEW GOOGLE MAP

2952. WHITE PLAINS HOSPITAL CENTER - Phone: 9146810600


Hospital Name: WHITE PLAINS HOSPITAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 9146810600
Address: 41 EAST POST R0AD, WESTCHESTER, WHITE PLAINS, NY, 10601 | VIEW GOOGLE MAP

2953. CAYUGA MEDICAL CENTER AT ITHACA - Phone: 6072744401


Hospital Name: CAYUGA MEDICAL CENTER AT ITHACA
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 6072744401
Address: 101 DATES DRIVE, TOMPKINS, ITHACA, NY, 14850 | VIEW GOOGLE MAP

2954. PLAINVIEW HOSPITAL - Phone: 5167193000


Hospital Name: PLAINVIEW HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5167193000
Address: 888 OLD COUNTRY ROAD, NASSAU, PLAINVIEW, NY, 11803 | VIEW GOOGLE MAP

2955. ST JOSEPH HOSPITAL - Phone: 5165796000


Hospital Name: ST JOSEPH HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5165796000
Address: 4295 HEMPSTEAD TURNPIKE, NASSAU, BETHPAGE, NY, 11714 | VIEW GOOGLE MAP

2956. SOUTHAMPTON HOSPITAL - Phone: 6317268300


Hospital Name: SOUTHAMPTON HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 6317268300
Address: 240 MEETING HOUSE LANE, SUFFOLK, SOUTHAMPTON, NY, 11968 | VIEW GOOGLE MAP

2957. UNIVERSITY HOSPITAL OF BROOKLYN ( DOWNSTATE ) - Phone: 7182701000


Hospital Name: UNIVERSITY HOSPITAL OF BROOKLYN ( DOWNSTATE )
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Government - State
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7182701000
Address: 445 LENOX ROAD, KINGS, BROOKLYN, NY, 11203 | VIEW GOOGLE MAP

2958. NORTH CENTRAL BRONX HOSPITAL - Phone: 2125195000


Hospital Name: NORTH CENTRAL BRONX HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Government - Local
Emergency Services: Yes
Phone Number: 2125195000
Address: 3424 KOSSUTH AVENUE & 210TH STREET, BRONX, BRONX, NY, 10467 | VIEW GOOGLE MAP

2959. CATSKILL REGIONAL MEDICAL CENTER - Phone: 8457943300


Hospital Name: CATSKILL REGIONAL MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 8457943300
Address: 68 HARRIS BUSHVILLE ROAD, SULLIVAN, HARRIS, NY, 12742 | VIEW GOOGLE MAP

2960. ROCKEFELLER UNIVERSITY HOSPITAL - Phone: 2125708000


Hospital Name: ROCKEFELLER UNIVERSITY HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: No
Phone Number: 2125708000
Address: 1230 YORK AVENUE, NEW YORK, NEW YORK, NY, 10021 | VIEW GOOGLE MAP

2961. UNIVERSITY HOSPITAL ( STONY BROOK ) - Phone: 6314444000


Hospital Name: UNIVERSITY HOSPITAL ( STONY BROOK )
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Government - State
Emergency Services: Yes
Phone Number: 6314444000
Address: HEALTH SCIENCES CENTER SUNY, SUFFOLK, STONY BROOK, NY, 11794 | VIEW GOOGLE MAP

2962. UNITED HEALTH SERVICES HOSPITALS, INC - Phone: 6077636000


Hospital Name: UNITED HEALTH SERVICES HOSPITALS, INC
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 6077636000
Address: 10-42 MITCHELL AVENUE, BROOME, BINGHAMTON, NY, 13903 | VIEW GOOGLE MAP

2963. ST JOHN'S EPISCOPAL HOSPITAL AT SOUTH SHORE - Phone: 7188697000


Hospital Name: ST JOHN'S EPISCOPAL HOSPITAL AT SOUTH SHORE
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7188697000
Address: 327 BEACH 19TH STREET, QUEENS, FAR ROCKAWAY, NY, 11691 | VIEW GOOGLE MAP

2964. WOODHULL MEDICAL AND MENTAL HEALTH CENTER - Phone: 7189638100


Hospital Name: WOODHULL MEDICAL AND MENTAL HEALTH CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Government - Local
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7189638100
Address: 760 BROADWAY, KINGS, BROOKLYN, NY, 11206 | VIEW GOOGLE MAP

2965. INTERFAITH MEDICAL CENTER - Phone: 7186134000


Hospital Name: INTERFAITH MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: No
Phone Number: 7186134000
Address: 1545 ATLANTIC AVENUE, KINGS, BROOKLYN, NY, 11213 | VIEW GOOGLE MAP

2966. ST BARNABAS HOSPITAL - Phone: 2129609000


Hospital Name: ST BARNABAS HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 2129609000
Address: 4422 THIRD AVENUE, BRONX, BRONX, NY, 10457 | VIEW GOOGLE MAP

2967. ST CATHERINE OF SIENA HOSPITAL - Phone: 6318623000


Hospital Name: ST CATHERINE OF SIENA HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 6318623000
Address: 50 ROUTE 25A, SUFFOLK, SMITHTOWN, NY, 11787 | VIEW GOOGLE MAP

2968. MONROE COMMUNITY HOSPITAL - Phone: 5857606500


Hospital Name: MONROE COMMUNITY HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Other
Emergency Services: No
Phone Number: 5857606500
Address: 435 EAST HENRIETTA ROAD, MONROE, ROCHESTER, NY, 14620 | VIEW GOOGLE MAP

2969. HELEN HAYES HOSPITAL - Phone: 8457864000


Hospital Name: HELEN HAYES HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Government - Local
Emergency Services: No
Phone Number: 8457864000
Address: 51 NORTH ROUTE 9W, ROCKLAND, WEST HAVERSTRAW, NY, 10993 | VIEW GOOGLE MAP

2970. SUNNYVIEW HOSPITAL AND REHABILITATION CENTER - Phone: 5183863580


Hospital Name: SUNNYVIEW HOSPITAL AND REHABILITATION CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: No
Phone Number: 5183863580
Address: 1270 BELMONT AVENUE, SCHENECTADY, SCHENECTADY, NY, 12308 | VIEW GOOGLE MAP

2971. TRI-TOWN REGIONAL HEALTHCARE - Phone: 6075637080


Hospital Name: TRI-TOWN REGIONAL HEALTHCARE
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 6075637080
Address: 43 WEST PEARL STREET, DELAWARE, SIDNEY, NY, 13838 | VIEW GOOGLE MAP

2972. BURDETT CARE CENTER - Phone: 5182713655


Hospital Name: BURDETT CARE CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: No
Phone Number: 5182713655
Address: 2215 BURDETT AVE, RENSSELAER, TROY, NY, 12180 | VIEW GOOGLE MAP

2973. CUBA MEMORIAL HOSPITAL, INC - Phone: 5859612000


Hospital Name: CUBA MEMORIAL HOSPITAL, INC
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: No
Phone Number: 5859612000
Address: 140 WEST MAIN STREET, ALLEGANY, CUBA, NY, 14727 | VIEW GOOGLE MAP

2974. ELIZABETHTOWN COMMUNITY HOSPITAL - Phone: 5188736377


Hospital Name: ELIZABETHTOWN COMMUNITY HOSPITAL
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5188736377
Address: 75 PARK STREET, ESSEX, ELIZABETHTOWN, NY, 12932 | VIEW GOOGLE MAP

2975. CATSKILL REGIONAL MEDICAL CENTER - G HERMANN SITE - Phone: 8458875530


Hospital Name: CATSKILL REGIONAL MEDICAL CENTER - G HERMANN SITE
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Government - Federal
Emergency Services: No
Phone Number: 8458875530
Address: 8081 ROUTE 97, SULLIVAN, CALLICOON, NY, 12723 | VIEW GOOGLE MAP

2976. MARGARETVILLE MEMORIAL HOSPITAL - Phone: 8455862631


Hospital Name: MARGARETVILLE MEMORIAL HOSPITAL
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 8455862631
Address: 42084 STATE HIGHWAY 28, DELAWARE, MARGARETVILLE, NY, 12455 | VIEW GOOGLE MAP

2977. O'CONNOR HOSPITAL - Phone: 6077460300


Hospital Name: O'CONNOR HOSPITAL
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 6077460300
Address: 460 ANDES ROAD, DELAWARE, DELHI, NY, 13753 | VIEW GOOGLE MAP

2978. MOSES-LUDINGTON HOSPITAL - Phone: 5185853700


Hospital Name: MOSES-LUDINGTON HOSPITAL
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5185853700
Address: 1019 WICKER STREET, ESSEX, TICONDEROGA, NY, 12883 | VIEW GOOGLE MAP

2979. CLIFTON FINE HOSPITAL - Phone: 3158483351


Hospital Name: CLIFTON FINE HOSPITAL
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 3158483351
Address: 1014 OSWEGATCHIE TRAIL, SAINT LAWRENCE, STAR LAKE, NY, 13690 | VIEW GOOGLE MAP

2980. RIVER HOSPITAL, INC - Phone: 3154822511


Hospital Name: RIVER HOSPITAL, INC
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 3154822511
Address: 4 FULLER STREET, JEFFERSON, ALEXANDRIA BAY, NY, 13607 | VIEW GOOGLE MAP

2981. ELLENVILLE REGIONAL HOSPITAL - Phone: 8456476400


Hospital Name: ELLENVILLE REGIONAL HOSPITAL
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 8456476400
Address: 10 HEALTHY WAY, ULSTER, ELLENVILLE, NY, 12428 | VIEW GOOGLE MAP

2982. LITTLE FALLS HOSPITAL - Phone: 3158235261


Hospital Name: LITTLE FALLS HOSPITAL
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 3158235261
Address: 140 BURWELL STREET, HERKIMER, LITTLE FALLS, NY, 13365 | VIEW GOOGLE MAP

2983. DELAWARE VALLEY HOSPITAL, INC - Phone: 6078652188


Hospital Name: DELAWARE VALLEY HOSPITAL, INC
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 6078652188
Address: 1 TITUS PLACE, DELAWARE, WALTON, NY, 13856 | VIEW GOOGLE MAP

2984. SCHUYLER HOSPITAL, INC - Phone: 6075307121


Hospital Name: SCHUYLER HOSPITAL, INC
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 6075307121
Address: 220 STEUBEN STREET, SCHUYLER, MONTOUR FALLS, NY, 14865 | VIEW GOOGLE MAP

2985. SOLDIERS AND SAILORS MEMORIAL HOSPITAL OF YATES - Phone: 3157874175


Hospital Name: SOLDIERS AND SAILORS MEMORIAL HOSPITAL OF YATES
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Other
Emergency Services: Yes
Phone Number: 3157874175
Address: 418 NORTH MAIN STREET, YATES, PENN YAN, NY, 14527 | VIEW GOOGLE MAP

2986. GOUVERNEUR HOSPITAL - Phone: 3152871000


Hospital Name: GOUVERNEUR HOSPITAL
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 3152871000
Address: 77 WEST BARNEY STREET, SAINT LAWRENCE, GOUVERNEUR, NY, 13642 | VIEW GOOGLE MAP

2987. COMMUNITY MEMORIAL HOSPITAL, INC - Phone: 3158241100


Hospital Name: COMMUNITY MEMORIAL HOSPITAL, INC
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 3158241100
Address: 150 BROAD STREET, MADISON, HAMILTON, NY, 13346 | VIEW GOOGLE MAP

2988. LEWIS COUNTY GENERAL HOSPITAL - Phone: 3153765200


Hospital Name: LEWIS COUNTY GENERAL HOSPITAL
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Other
Emergency Services: Yes
Phone Number: 3153765200
Address: 7785 NORTH STATE STREET, LEWIS, LOWVILLE, NY, 13367 | VIEW GOOGLE MAP

2989. CARTHAGE AREA HOSPITAL, INC - Phone: 3154931000


Hospital Name: CARTHAGE AREA HOSPITAL, INC
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 3154931000
Address: 1001 WEST STREET, JEFFERSON, CARTHAGE, NY, 13619 | VIEW GOOGLE MAP

2990. MEDINA MEMORIAL HOSPITAL - Phone: 5857988111


Hospital Name: MEDINA MEMORIAL HOSPITAL
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5857988111
Address: 200 OHIO STREET, ORLEANS, MEDINA, NY, 14103 | VIEW GOOGLE MAP

2991. BLYTHEDALE CHILDREN'S HOSPITAL - Phone: 9145927555


Hospital Name: BLYTHEDALE CHILDREN'S HOSPITAL
Hospital Type: Childrens
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: No
Phone Number: 9145927555
Address: 95 BRADHURST AVENUE, WESTCHESTER, VALHALLA, NY, 10595 | VIEW GOOGLE MAP

2992. CAROLINAS HEALTHCARE SYSTEM NORTHEAST - Phone: 7047833000


Hospital Name: CAROLINAS HEALTHCARE SYSTEM NORTHEAST
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Government - Hospital District or Authority
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7047833000
Address: 920 CHURCH ST N, CABARRUS, CONCORD, NC, 28025 | VIEW GOOGLE MAP

2993. MEMORIAL MISSION HOSPITAL AND ASHEVILLE SURGERY CE - Phone: 8282131111


Hospital Name: MEMORIAL MISSION HOSPITAL AND ASHEVILLE SURGERY CE
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 8282131111
Address: 509 BILTMORE AVE, BUNCOMBE, ASHEVILLE, NC, 28801 | VIEW GOOGLE MAP

2994. NORTHERN HOSPITAL OF SURRY COUNTY - Phone: 3367197000


Hospital Name: NORTHERN HOSPITAL OF SURRY COUNTY
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Government - Hospital District or Authority
Emergency Services: Yes
Phone Number: 3367197000
Address: 830 ROCKFORD ST, SURRY, MOUNT AIRY, NC, 27030 | VIEW GOOGLE MAP

2995. HIGH POINT REGIONAL HOSPITAL - Phone: 3368786000


Hospital Name: HIGH POINT REGIONAL HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 3368786000
Address: 601 N ELM ST, GUILFORD, HIGH POINT, NC, 27261 | VIEW GOOGLE MAP

2996. SCOTLAND MEMORIAL HOSPITAL - Phone: 9102917000


Hospital Name: SCOTLAND MEMORIAL HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 9102917000
Address: 500 LAUCHWOOD DR, SCOTLAND, LAURINBURG, NC, 28352 | VIEW GOOGLE MAP

2997. WAYNE MEMORIAL HOSPITAL - Phone: 9197361110


Hospital Name: WAYNE MEMORIAL HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 9197361110
Address: 2700 WAYNE MEMORIAL DR, WAYNE, GOLDSBORO, NC, 27534 | VIEW GOOGLE MAP

2998. RUTHERFORD REGIONAL MEDICAL CENTER - Phone: 8282865000


Hospital Name: RUTHERFORD REGIONAL MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Proprietary
Emergency Services: Yes
Phone Number: 8282865000
Address: 288 SOUTH RIDGECREST AVE, RUTHERFORD, RUTHERFORDTON, NC, 28139 | VIEW GOOGLE MAP

2999. NOVANT HEALTH FORSYTH MEDICAL CENTER - Phone: 3367185000


Hospital Name: NOVANT HEALTH FORSYTH MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 3367185000
Address: 3333 SILAS CREEK PARKWAY, FORSYTH, WINSTON-SALEM, NC, 27103 | VIEW GOOGLE MAP

3000. NOVANT HEALTH ROWAN MEDICAL CENTER - Phone: 7042105000


Hospital Name: NOVANT HEALTH ROWAN MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7042105000
Address: 612 MOCKSVILLE AVE, ROWAN, SALISBURY, NC, 28144 | VIEW GOOGLE MAP

3001. HARRIS REGIONAL HOSPITAL - Phone: 8285867000


Hospital Name: HARRIS REGIONAL HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Proprietary
Emergency Services: Yes
Phone Number: 8285867000
Address: 68 HOSPITAL RD, JACKSON, SYLVA, NC, 28779 | VIEW GOOGLE MAP

3002. MARGARET R PARDEE MEMORIAL HOSPITAL - Phone: 8286961000


Hospital Name: MARGARET R PARDEE MEMORIAL HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Government - Local
Emergency Services: Yes
Phone Number: 8286961000
Address: 800 N JUSTICE ST, HENDERSON, HENDERSONVILLE, NC, 28791 | VIEW GOOGLE MAP

3003. CENTRAL CAROLINA HOSPITAL - Phone: 9197742100


Hospital Name: CENTRAL CAROLINA HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 9197742100
Address: 1135 CARTHAGE ST, LEE, SANFORD, NC, 27330 | VIEW GOOGLE MAP

3004. CAROLINAS HEALTHCARE SYSTEM CLEVELAND - Phone: 7044873000


Hospital Name: CAROLINAS HEALTHCARE SYSTEM CLEVELAND
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Government - Hospital District or Authority
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7044873000
Address: 201 E GROVER ST, CLEVELAND, SHELBY, NC, 28150 | VIEW GOOGLE MAP

3005. PARK RIDGE HEALTH - Phone: 8286848501


Hospital Name: PARK RIDGE HEALTH
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 8286848501
Address: 100 HOSPITAL DRIVE, HENDERSON, HENDERSONVILLE, NC, 28792 | VIEW GOOGLE MAP

3006. SAMPSON REGIONAL MEDICAL CENTER - Phone: 9105928511


Hospital Name: SAMPSON REGIONAL MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Government - Local
Emergency Services: Yes
Phone Number: 9105928511
Address: 607 BEAMAN ST, SAMPSON, CLINTON, NC, 28328 | VIEW GOOGLE MAP

3007. LENOIR MEMORIAL HOSPITAL - Phone: 2525227000


Hospital Name: LENOIR MEMORIAL HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 2525227000
Address: 100 AIRPORT RD, LENOIR, KINSTON, NC, 28501 | VIEW GOOGLE MAP

3008. CAPE FEAR VALLEY MEDICAL CENTER - Phone: 9106094000


Hospital Name: CAPE FEAR VALLEY MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 9106094000
Address: 1638 OWEN DRIVE P O BOX 2000, CUMBERLAND, FAYETTEVILLE, NC, 28302 | VIEW GOOGLE MAP

3009. DUKE UNIVERSITY HOSPITAL - Phone: 9196848111


Hospital Name: DUKE UNIVERSITY HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Proprietary
Emergency Services: Yes
Phone Number: 9196848111
Address: PO BOX 3814 DUMC ERWIN RD, DURHAM, DURHAM, NC, 27710 | VIEW GOOGLE MAP

3010. CAROMONT REGIONAL MEDICAL CENTER - Phone: 7048344891


Hospital Name: CAROMONT REGIONAL MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Government - Local
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7048344891
Address: 2525 COURT DR, GASTON, GASTONIA, NC, 28052 | VIEW GOOGLE MAP

3011. CAROLINAS HEALTHCARE SYSTEM KINGS MOUNTAIN - Phone: 7047393601


Hospital Name: CAROLINAS HEALTHCARE SYSTEM KINGS MOUNTAIN
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Government - Hospital District or Authority
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7047393601
Address: 706 W KING ST, CLEVELAND, KINGS MOUNTAIN, NC, 28086 | VIEW GOOGLE MAP

3012. IREDELL MEMORIAL HOSPITAL INC - Phone: 7048735661


Hospital Name: IREDELL MEMORIAL HOSPITAL INC
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7048735661
Address: 557 BROOKDALE DR P O BOX 1828, IREDELL, STATESVILLE, NC, 28677 | VIEW GOOGLE MAP

3013. VIDANT MEDICAL CENTER - Phone: 2528474100


Hospital Name: VIDANT MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 2528474100
Address: 2100 STANTONSBURG RD, PITT, GREENVILLE, NC, 27834 | VIEW GOOGLE MAP

3014. CALDWELL MEMORIAL HOSPITAL - Phone: 8287575100


Hospital Name: CALDWELL MEMORIAL HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Other
Emergency Services: Yes
Phone Number: 8287575100
Address: 321 MULBERRY ST SW, CALDWELL, LENOIR, NC, 28645 | VIEW GOOGLE MAP

3015. ONSLOW MEMORIAL HOSPITAL - Phone: 9105772345


Hospital Name: ONSLOW MEMORIAL HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Government - Hospital District or Authority
Emergency Services: Yes
Phone Number: 9105772345
Address: 317 WESTERN BOULEVARD, ONSLOW, JACKSONVILLE, NC, 28540 | VIEW GOOGLE MAP

3016. NORTH CAROLINA BAPTIST HOSPITAL - Phone: 3367162011


Hospital Name: NORTH CAROLINA BAPTIST HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 3367162011
Address: MEDICAL CENTER BOULEVARD, FORSYTH, WINSTON-SALEM, NC, 27157 | VIEW GOOGLE MAP

3017. NORTH CAROLINA SPECIALTY HOSPITAL - Phone: 9199569300


Hospital Name: NORTH CAROLINA SPECIALTY HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Proprietary
Emergency Services: No
Phone Number: 9199569300
Address: 3916 BEN FRANKLIN BOULEVARD, DURHAM, DURHAM, NC, 27704 | VIEW GOOGLE MAP

3018. SOUTHEASTERN REGIONAL MEDICAL CENTER - Phone: 9106715000


Hospital Name: SOUTHEASTERN REGIONAL MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 9106715000
Address: 300 W 27 ST PO BOX 1408, ROBESON, LUMBERTON, NC, 28359 | VIEW GOOGLE MAP

3019. WATAUGA MEDICAL CENTER - Phone: 8282624100


Hospital Name: WATAUGA MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Government - Local
Emergency Services: Yes
Phone Number: 8282624100
Address: 336 DEERFIELD ROAD, WATAUGA, BOONE, NC, 28607 | VIEW GOOGLE MAP

3020. NOVANT HEALTH PRESBYTERIAN MEDICAL CENTER - Phone: 7043844000


Hospital Name: NOVANT HEALTH PRESBYTERIAN MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7043844000
Address: 200 HAWTHORNE LANE BOX 33549, MECKLENBURG, CHARLOTTE, NC, 28233 | VIEW GOOGLE MAP

3021. MOREHEAD MEMORIAL HOSPITAL - Phone: 3366239711


Hospital Name: MOREHEAD MEMORIAL HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 3366239711
Address: 117 E KINGS HIGHWAY, ROCKINGHAM, EDEN, NC, 27288 | VIEW GOOGLE MAP

3022. UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA HOSPITAL - Phone: 9199664141


Hospital Name: UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Government - State
Emergency Services: Yes
Phone Number: 9199664141
Address: 101 MANNING DRIVE, ORANGE, CHAPEL HILL, NC, 27514 | VIEW GOOGLE MAP

3023. WILKES REGIONAL MEDICAL CENTER - Phone: 3366518100


Hospital Name: WILKES REGIONAL MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Government - Local
Emergency Services: Yes
Phone Number: 3366518100
Address: 1370 WEST D ST, WILKES, NORTH WILKESBORO, NC, 28659 | VIEW GOOGLE MAP

3024. COLUMBUS REGIONAL HEALTHCARE SYSTEM - Phone: 9106428011


Hospital Name: COLUMBUS REGIONAL HEALTHCARE SYSTEM
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Other
Emergency Services: Yes
Phone Number: 9106428011
Address: 500 JEFFERSON ST, COLUMBUS, WHITEVILLE, NC, 28472 | VIEW GOOGLE MAP

3025. WAKEMED, RALEIGH CAMPUS - Phone: 9193508000


Hospital Name: WAKEMED, RALEIGH CAMPUS
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 9193508000
Address: 3000 NEW BERN AVE, WAKE, RALEIGH, NC, 27610 | VIEW GOOGLE MAP

3026. ALAMANCE REGIONAL MEDICAL CENTER - Phone: 3365387000


Hospital Name: ALAMANCE REGIONAL MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 3365387000
Address: 1240 HUFFMAN MILL RD, ALAMANCE, BURLINGTON, NC, 27216 | VIEW GOOGLE MAP

3027. BETSY JOHNSON REGIONAL HOSPITAL - Phone: 9108927161


Hospital Name: BETSY JOHNSON REGIONAL HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 9108927161
Address: 800 TILGHMAN DR, HARNETT, DUNN, NC, 28334 | VIEW GOOGLE MAP

3028. DUKE HEALTH RALEIGH HOSPITAL - Phone: 9199543000


Hospital Name: DUKE HEALTH RALEIGH HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 9199543000
Address: 3400 WAKE FOREST RD, WAKE, RALEIGH, NC, 27609 | VIEW GOOGLE MAP

3029. CAROLINAS HEALTHCARE SYSTEM-BLUE RIDGE - Phone: 8285805000


Hospital Name: CAROLINAS HEALTHCARE SYSTEM-BLUE RIDGE
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Proprietary
Emergency Services: Yes
Phone Number: 8285805000
Address: 2201 S STERLING ST, BURKE, MORGANTON, NC, 28655 | VIEW GOOGLE MAP

3030. CAROLINAS HEALTH CARE SYSTEM ANSON - Phone: 7046945131


Hospital Name: CAROLINAS HEALTH CARE SYSTEM ANSON
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Government - Hospital District or Authority
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7046945131
Address: 2301 US HIGHWAY 74 WEST, ANSON, WADESBORO, NC, 28170 | VIEW GOOGLE MAP

3031. NOVANT HEALTH THOMASVILLE MEDICAL CENTER - Phone: 3364722000


Hospital Name: NOVANT HEALTH THOMASVILLE MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 3364722000
Address: 207 OLD LEXINGTON RD BOX 789, DAVIDSON, THOMASVILLE, NC, 27360 | VIEW GOOGLE MAP

3032. THE MCDOWELL HOSPITAL - Phone: 8286595000


Hospital Name: THE MCDOWELL HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 8286595000
Address: 430 RANKIN DRIVE P O BOX 730, MCDOWELL, MARION, NC, 28752 | VIEW GOOGLE MAP

3033. JOHNSTON HEALTH - Phone: 9199348171


Hospital Name: JOHNSTON HEALTH
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Government - Hospital District or Authority
Emergency Services: Yes
Phone Number: 9199348171
Address: 509 BRIGHT LEAF BLVD, JOHNSTON, SMITHFIELD, NC, 27577 | VIEW GOOGLE MAP

3034. MOSES H CONE MEMORIAL HOSPITAL, THE - Phone: 3368327000


Hospital Name: MOSES H CONE MEMORIAL HOSPITAL, THE
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 3368327000
Address: 1200 N ELM ST, GUILFORD, GREENSBORO, NC, 27401 | VIEW GOOGLE MAP

3035. LEXINGTON MEMORIAL HOSPITAL INC - Phone: 3362485161


Hospital Name: LEXINGTON MEMORIAL HOSPITAL INC
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 3362485161
Address: 250 HOSPITAL DRIVE PO BOX 1817, DAVIDSON, LEXINGTON, NC, 27293 | VIEW GOOGLE MAP

3036. HUGH CHATHAM MEMORIAL HOSPITAL - Phone: 3365277000


Hospital Name: HUGH CHATHAM MEMORIAL HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 3365277000
Address: 180 PARKWOOD DR, SURRY, ELKIN, NC, 28621 | VIEW GOOGLE MAP

3037. CAROLINAS HEALTHCARE SYSTEM PINEVILLE - Phone: 7043795000


Hospital Name: CAROLINAS HEALTHCARE SYSTEM PINEVILLE
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Government - Hospital District or Authority
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7043795000
Address: 10628 PARK RD, MECKLENBURG, CHARLOTTE, NC, 28210 | VIEW GOOGLE MAP

3038. VIDANT ROANOKE CHOWAN HOSPITAL - Phone: 2522093000


Hospital Name: VIDANT ROANOKE CHOWAN HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 2522093000
Address: 500 S ACADEMY ST, HERTFORD, AHOSKIE, NC, 27910 | VIEW GOOGLE MAP

3039. SANDHILLS REGIONAL MEDICAL CENTER - Phone: 9109582361


Hospital Name: SANDHILLS REGIONAL MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Proprietary
Emergency Services: Yes
Phone Number: 9109582361
Address: 1000 WEST HAMLET AVENUE, RICHMOND, HAMLET, NC, 28345 | VIEW GOOGLE MAP

3040. VIDANT EDGECOMBE HOSPITAL - Phone: 2526417700


Hospital Name: VIDANT EDGECOMBE HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Government - Local
Emergency Services: Yes
Phone Number: 2526417700
Address: 111 HOSPITAL DR, EDGECOMBE, TARBORO, NC, 27886 | VIEW GOOGLE MAP

3041. SENTARA ALBEMARLE MEDICAL CENTER - Phone: 2523350531


Hospital Name: SENTARA ALBEMARLE MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Government - Hospital District or Authority
Emergency Services: Yes
Phone Number: 2523350531
Address: 1144 N ROAD ST, PASQUOTANK, ELIZABETH CITY, NC, 27909 | VIEW GOOGLE MAP

3042. CAROLINAS MEDICAL CENTER/BEHAV HEALTH - Phone: 7043552000


Hospital Name: CAROLINAS MEDICAL CENTER/BEHAV HEALTH
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Government - Hospital District or Authority
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7043552000
Address: 1000 BLYTHE BLVD, MECKLENBURG, CHARLOTTE, NC, 28203 | VIEW GOOGLE MAP

3043. REX HOSPITAL - Phone: 9197843100


Hospital Name: REX HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Government - State
Emergency Services: Yes
Phone Number: 9197843100
Address: 4420 LAKE BOONE TRAIL, WAKE, RALEIGH, NC, 27607 | VIEW GOOGLE MAP

3044. FIRSTHEALTH MOORE REGIONAL HOSPITAL - Phone: 9107151000


Hospital Name: FIRSTHEALTH MOORE REGIONAL HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 9107151000
Address: 155 MEMORIAL DRIVE, MOORE, PINEHURST, NC, 28374 | VIEW GOOGLE MAP

3045. FRYE REGIONAL MEDICAL CENTER - Phone: 8283226070


Hospital Name: FRYE REGIONAL MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Proprietary
Emergency Services: Yes
Phone Number: 8283226070
Address: 420 N CENTER ST, CATAWBA, HICKORY, NC, 28601 | VIEW GOOGLE MAP

3046. CAROLINAS HEALTHCARE SYSTEM STANLY - Phone: 7049844000


Hospital Name: CAROLINAS HEALTHCARE SYSTEM STANLY
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7049844000
Address: 301 YADKIN ST, STANLY, ALBEMARLE, NC, 28001 | VIEW GOOGLE MAP

3047. VIDANT DUPLIN HOSPITAL - Phone: 9102960941


Hospital Name: VIDANT DUPLIN HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Government - Local
Emergency Services: Yes
Phone Number: 9102960941
Address: 401 N MAIN ST, DUPLIN, KENANSVILLE, NC, 28349 | VIEW GOOGLE MAP

3048. RANDOLPH HOSPITAL - Phone: 3366255151


Hospital Name: RANDOLPH HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 3366255151
Address: 364 WHITE OAK STREET, RANDOLPH, ASHEBORO, NC, 27204 | VIEW GOOGLE MAP

3049. WILSON MEDICAL CENTER - Phone: 2523998040


Hospital Name: WILSON MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 2523998040
Address: 1705 S TARBORO ST, WILSON, WILSON, NC, 27893 | VIEW GOOGLE MAP

3050. GRANVILLE HEALTH SYSTEMS - Phone: 9196903000


Hospital Name: GRANVILLE HEALTH SYSTEMS
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Government - Local
Emergency Services: Yes
Phone Number: 9196903000
Address: COLLEGE ST BOX 947, GRANVILLE, OXFORD, NC, 27565 | VIEW GOOGLE MAP

3051. LAKE NORMAN REGIONAL MEDICAL CENTER - Phone: 7046604000


Hospital Name: LAKE NORMAN REGIONAL MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Proprietary
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7046604000
Address: 171 FAIRVIEW ROAD, IREDELL, MOORESVILLE, NC, 28117 | VIEW GOOGLE MAP

3052. CAROLINAS HEALTHCARE SYSTEM UNION - Phone: 7042833100


Hospital Name: CAROLINAS HEALTHCARE SYSTEM UNION
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Government - Hospital District or Authority
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7042833100
Address: 600 HOSPITAL DR, UNION, MONROE, NC, 28110 | VIEW GOOGLE MAP

3053. CAROLINA EAST MEDICAL CENTER - Phone: 2526338640


Hospital Name: CAROLINA EAST MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Government - Hospital District or Authority
Emergency Services: Yes
Phone Number: 2526338640
Address: 2000 NEUSE BLVD, CRAVEN, NEW BERN, NC, 28560 | VIEW GOOGLE MAP

3054. MARIA PARHAM MEDICAL CENTER - Phone: 2524313708


Hospital Name: MARIA PARHAM MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Proprietary
Emergency Services: Yes
Phone Number: 2524313708
Address: PO BOX 59, VANCE, HENDERSON, NC, 27536 | VIEW GOOGLE MAP

3055. MARTIN GENERAL HOSPITAL - Phone: 2528096179


Hospital Name: MARTIN GENERAL HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Government - Local
Emergency Services: Yes
Phone Number: 2528096179
Address: 310 S MCCASKEY RD P O BOX 1128, MARTIN, WILLIAMSTON, NC, 27892 | VIEW GOOGLE MAP

3056. NEW HANOVER REGIONAL MEDICAL CENTER - Phone: 9103437000


Hospital Name: NEW HANOVER REGIONAL MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Government - Local
Emergency Services: Yes
Phone Number: 9103437000
Address: 2131 S 17TH ST BOX 9000, NEW HANOVER, WILMINGTON, NC, 28402 | VIEW GOOGLE MAP

3057. CARTERET GENERAL HOSPITAL - Phone: 2528086000


Hospital Name: CARTERET GENERAL HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Proprietary
Emergency Services: Yes
Phone Number: 2528086000
Address: 3500 ARENDELL ST, CARTERET, MOREHEAD CITY, NC, 28557 | VIEW GOOGLE MAP

3058. CATAWBA VALLEY MEDICAL CENTER - Phone: 8283263809


Hospital Name: CATAWBA VALLEY MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Other
Emergency Services: Yes
Phone Number: 8283263809
Address: 810 FAIRGROVE CHURCH RD, CATAWBA, HICKORY, NC, 28602 | VIEW GOOGLE MAP

3059. DAVIS REGIONAL MEDICAL CENTER - Phone: 7048730281


Hospital Name: DAVIS REGIONAL MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Proprietary
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7048730281
Address: 218 OLD MOCKSBVILLE RD PO BOX 1823, IREDELL, STATESVILLE, NC, 28687 | VIEW GOOGLE MAP

3060. CAROLINAS HEALTHCARE SYSTEM LINCOLN - Phone: 9802122000


Hospital Name: CAROLINAS HEALTHCARE SYSTEM LINCOLN
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Government - Hospital District or Authority
Emergency Services: Yes
Phone Number: 9802122000
Address: 433 MCALISTER RD, LINCOLN, LINCOLNTON, NC, 28092 | VIEW GOOGLE MAP

3061. NASH GENERAL HOSPITAL - Phone: 2524438000


Hospital Name: NASH GENERAL HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Government - Hospital District or Authority
Emergency Services: Yes
Phone Number: 2524438000
Address: 2460 CURTIS ELLIS DRIVE, NASH, ROCKY MOUNT, NC, 27804 | VIEW GOOGLE MAP

3062. NOVANT HEALTH MEDICAL PARK HOSPITAL - Phone: 3367180600


Hospital Name: NOVANT HEALTH MEDICAL PARK HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Other
Emergency Services: No
Phone Number: 3367180600
Address: 1950 S HAWTHORNE RD, FORSYTH, WINSTON-SALEM, NC, 27103 | VIEW GOOGLE MAP

3063. HALIFAX REGIONAL MEDICAL CENTER INC - Phone: 2525358005


Hospital Name: HALIFAX REGIONAL MEDICAL CENTER INC
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 2525358005
Address: 250 SMITH CHURCH RD, HALIFAX, ROANOKE RAPIDS, NC, 27870 | VIEW GOOGLE MAP

3064. DUKE REGIONAL HOSPITAL - Phone: 9196201078


Hospital Name: DUKE REGIONAL HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Government - Local
Emergency Services: Yes
Phone Number: 9196201078
Address: 3643 N ROXBORO ROAD, DURHAM, DURHAM, NC, 27704 | VIEW GOOGLE MAP

3065. CHEROKEE INDIAN HOSPITAL AUTHORITY - Phone: 7044979163


Hospital Name: CHEROKEE INDIAN HOSPITAL AUTHORITY
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Government - Federal
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7044979163
Address: CALLER BOX C268, SWAIN, CHEROKEE, NC, 28719 | VIEW GOOGLE MAP

3066. NOVANT HEALTH BRUNSWICK MEDICAL CENTER - Phone: 9107558121


Hospital Name: NOVANT HEALTH BRUNSWICK MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Other
Emergency Services: Yes
Phone Number: 9107558121
Address: 1 MEDICAL CENTER DR PO BOX 139, BRUNSWICK, SUPPLY, NC, 28462 | VIEW GOOGLE MAP

3067. PERSON MEMORIAL HOSPITAL - Phone: 3365992121


Hospital Name: PERSON MEMORIAL HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Proprietary
Emergency Services: Yes
Phone Number: 3365992121
Address: 615 RIDGE RD, PERSON, ROXBORO, NC, 27573 | VIEW GOOGLE MAP

3068. CAROLINAS MED CTR-UNIVERSITY - Phone: 7045486000


Hospital Name: CAROLINAS MED CTR-UNIVERSITY
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Government - Hospital District or Authority
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7045486000
Address: 8800 NORTH TYRON STREET, MECKLENBURG, CHARLOTTE, NC, 28262 | VIEW GOOGLE MAP

3069. WILMINGTON TREATMENT CENTER - Phone: 9197622727


Hospital Name: WILMINGTON TREATMENT CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: No
Phone Number: 9197622727
Address: 2520 TROY DRIVE, NEW HANOVER, WILMINGTON, NC, 28401 | VIEW GOOGLE MAP

3070. NOVANT HEALTH MATTHEWS MEDICAL CENTER - Phone: 7043846500


Hospital Name: NOVANT HEALTH MATTHEWS MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Other
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7043846500
Address: 1500 MATTHEWS TWNSHP PRKWY BOX 3310, MECKLENBURG, MATTHEWS, NC, 28106 | VIEW GOOGLE MAP

3071. WAKEMED, CARY HOSPITAL - Phone: 9193502550


Hospital Name: WAKEMED, CARY HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 9193502550
Address: 1900 KILDARE FARM ROAD, WAKE, CARY, NC, 27518 | VIEW GOOGLE MAP

3072. NOVANT HEALTH HUNTERSVILLE MEDICAL CENTER - Phone: 7043164000


Hospital Name: NOVANT HEALTH HUNTERSVILLE MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7043164000
Address: 10030 GILEAD ROAD, MECKLENBURG, HUNTERSVILLE, NC, 28078 | VIEW GOOGLE MAP

3073. HAYWOOD REGIONAL MEDICAL CENTER - Phone: 8284567311


Hospital Name: HAYWOOD REGIONAL MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Government - Hospital District or Authority
Emergency Services: Yes
Phone Number: 8284567311
Address: 262 LEROY GEORGE DRIVE, HAYWOOD, CLYDE, NC, 28721 | VIEW GOOGLE MAP

3074. VIDANT BEAUFORT HOSPITAL - Phone: 2529754100


Hospital Name: VIDANT BEAUFORT HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 2529754100
Address: 628 E 12TH ST, BEAUFORT, WASHINGTON, NC, 27889 | VIEW GOOGLE MAP

3075. DAVIE MEDICAL CENTER - Phone: 3367518100


Hospital Name: DAVIE MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 3367518100
Address: 223 HOSPITAL STREET, DAVIE, MOCKSVILLE, NC, 27028 | VIEW GOOGLE MAP

3076. CAPE FEAR VALLEY HOKE HOSPITAL - Phone: 9100000000


Hospital Name: CAPE FEAR VALLEY HOKE HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 9100000000
Address: 210 MEDICAL PAVILION DRIVE, HOKE, RAEFORD, NC, 28376 | VIEW GOOGLE MAP

3077. CAROLINAS CONTINUECARE HOSPITAL AT UNIVERSITY - Phone: 7040000000


Hospital Name: CAROLINAS CONTINUECARE HOSPITAL AT UNIVERSITY
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: No
Phone Number: 7040000000
Address: 8800 NORTH TRYON ST 4TH FLOOR, MECKLENBURG, CHARLOTTE, NC, 28217 | VIEW GOOGLE MAP

3078. OUR COMMUNITY HOSPITAL - Phone: 2528264144


Hospital Name: OUR COMMUNITY HOSPITAL
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 2528264144
Address: 921 JUNIOR HIGH ROAD, HALIFAX, SCOTLAND NECK, NC, 27874 | VIEW GOOGLE MAP

3079. FIRSTHEALTH MONTGOMERY MEMORIAL HOSP - Phone: 9105721301


Hospital Name: FIRSTHEALTH MONTGOMERY MEMORIAL HOSP
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 9105721301
Address: 520 ALLEN STREET, MONTGOMERY, TROY, NC, 27371 | VIEW GOOGLE MAP

3080. VIDANT BERTIE HOSPITAL - Phone: 2527946600


Hospital Name: VIDANT BERTIE HOSPITAL
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 2527946600
Address: 1403 SOUTH KINGS STREET, BERTIE, WINDSOR, NC, 27983 | VIEW GOOGLE MAP

3081. SWAIN COUNTY HOSPITAL - Phone: 8284882155


Hospital Name: SWAIN COUNTY HOSPITAL
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 8284882155
Address: 45 PLATEAU STREET, SWAIN, BRYSON CITY, NC, 28713 | VIEW GOOGLE MAP

3082. PENDER MEMORIAL HOSPITAL - Phone: 9102595451


Hospital Name: PENDER MEMORIAL HOSPITAL
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Government - Local
Emergency Services: Yes
Phone Number: 9102595451
Address: 507 E FREMONT ST, PENDER, BURGAW, NC, 28425 | VIEW GOOGLE MAP

3083. CHATHAM HOSPITAL INC - Phone: 9196632113


Hospital Name: CHATHAM HOSPITAL INC
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 9196632113
Address: 475 PROGRESS BLVD, CHATHAM, SILER CITY, NC, 27344 | VIEW GOOGLE MAP

3084. WASHINGTON COUNTY HOSP INC - Phone: 2527934135


Hospital Name: WASHINGTON COUNTY HOSP INC
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Proprietary
Emergency Services: Yes
Phone Number: 2527934135
Address: 958 US HWY 64 EAST, WASHINGTON, PLYMOUTH, NC, 27962 | VIEW GOOGLE MAP

3085. CAPE FEAR VALLEY-BLADEN COUNTY HOSPITAL - Phone: 9108625100


Hospital Name: CAPE FEAR VALLEY-BLADEN COUNTY HOSPITAL
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 9108625100
Address: 501 SOUTH POPLAR STREET, BLADEN, ELIZABETHTOWN, NC, 28337 | VIEW GOOGLE MAP

3086. HIGHLANDS CASHIERS HOSPITAL INC - Phone: 8285261200


Hospital Name: HIGHLANDS CASHIERS HOSPITAL INC
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 8285261200
Address: 190 HOSPITAL DRIVE, MACON, HIGHLANDS, NC, 28741 | VIEW GOOGLE MAP

3087. LIFEBRITE COMMUNITY HOSPITAL OF STOKES - Phone: 3365932831


Hospital Name: LIFEBRITE COMMUNITY HOSPITAL OF STOKES
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Proprietary
Emergency Services: Yes
Phone Number: 3365932831
Address: 1570 NC 8 & 89 HWY NORTH, STOKES, DANBURY, NC, 27016 | VIEW GOOGLE MAP

3088. VIDANT CHOWAN HOSPITAL - Phone: 2524828451


Hospital Name: VIDANT CHOWAN HOSPITAL
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Government - Local
Emergency Services: Yes
Phone Number: 2524828451
Address: 211 VIRGINIA RD, CHOWAN, EDENTON, NC, 27932 | VIEW GOOGLE MAP

3089. TRANSYLVANIA REGIONAL HOSPITAL, INC - Phone: 8288835302


Hospital Name: TRANSYLVANIA REGIONAL HOSPITAL, INC
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 8288835302
Address: 90 HOSPITAL DRIVE PO BOX 1116, TRANSYLVANIA, BREVARD, NC, 28712 | VIEW GOOGLE MAP

3090. ALLEGHANY COUNTY MEMORIAL HOSPITAL - Phone: 3363725511


Hospital Name: ALLEGHANY COUNTY MEMORIAL HOSPITAL
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 3363725511
Address: 617 DOCTORS STREET, ALLEGHANY, SPARTA, NC, 28675 | VIEW GOOGLE MAP

3091. ST LUKES HOSPITAL - Phone: 8288943311


Hospital Name: ST LUKES HOSPITAL
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 8288943311
Address: 101 HOSPITAL DRIVE, POLK, COLUMBUS, NC, 28722 | VIEW GOOGLE MAP

3092. CHARLES A CANNON JR MEMORIAL HOSPITAL - Phone: 8287377000


Hospital Name: CHARLES A CANNON JR MEMORIAL HOSPITAL
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 8287377000
Address: 434 HOSPITAL DRIVE, AVERY, LINVILLE, NC, 28646 | VIEW GOOGLE MAP

3093. THE OUTER BANKS HOSPITAL, INC - Phone: 2524494500


Hospital Name: THE OUTER BANKS HOSPITAL, INC
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 2524494500
Address: 4800 SOUTH CROATAN HIGHWAY, DARE, NAGS HEAD, NC, 27959 | VIEW GOOGLE MAP

3094. ASHE MEMORIAL HOSPITAL - Phone: 3362467101


Hospital Name: ASHE MEMORIAL HOSPITAL
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 3362467101
Address: 200 HOSPITAL AVE, ASHE, JEFFERSON, NC, 28640 | VIEW GOOGLE MAP

3095. ANGEL MEDICAL CENTER - Phone: 8285248411


Hospital Name: ANGEL MEDICAL CENTER
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 8285248411
Address: 120 RIVERVIEW ST PO BOX 1209, MACON, FRANKLIN, NC, 28734 | VIEW GOOGLE MAP

3096. J ARTHUR DOSHER MEMORIAL HOSPITAL - Phone: 9104573800


Hospital Name: J ARTHUR DOSHER MEMORIAL HOSPITAL
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Other
Emergency Services: Yes
Phone Number: 9104573800
Address: 924 HOWE ST, BRUNSWICK, SOUTHPORT, NC, 28461 | VIEW GOOGLE MAP

3097. MURPHY MEDICAL CENTER INC - Phone: 8288378161


Hospital Name: MURPHY MEDICAL CENTER INC
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 8288378161
Address: 3990 EAST US HIGHWAY 64 ALT, CHEROKEE, MURPHY, NC, 28906 | VIEW GOOGLE MAP

3098. BLUE RIDGE REGIONAL HOSPITAL, INC - Phone: 8287654201


Hospital Name: BLUE RIDGE REGIONAL HOSPITAL, INC
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 8287654201
Address: 125 HOSPITAL DR, MITCHELL, SPRUCE PINE, NC, 28777 | VIEW GOOGLE MAP

3099. CHI ST ALEXIUS HEALTH BISMARCK - Phone: 7015307000


Hospital Name: CHI ST ALEXIUS HEALTH BISMARCK
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7015307000
Address: 900 E BROADWAY, BURLEIGH, BISMARCK, ND, 58501 | VIEW GOOGLE MAP

3100. TRINITY HOSPITALS - Phone: 7018575000


Hospital Name: TRINITY HOSPITALS
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7018575000
Address: 407 3RD ST SE, WARD, MINOT, ND, 58701 | VIEW GOOGLE MAP

3101. SANFORD MEDICAL CENTER FARGO - Phone: 7012342000


Hospital Name: SANFORD MEDICAL CENTER FARGO
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7012342000
Address: 801 BROADWAY NORTH, CASS, FARGO, ND, 58122 | VIEW GOOGLE MAP

3102. SANFORD MEDICAL CENTER BISMARCK - Phone: 7013236000


Hospital Name: SANFORD MEDICAL CENTER BISMARCK
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7013236000
Address: 300 N 7TH ST, BURLEIGH, BISMARCK, ND, 58506 | VIEW GOOGLE MAP

3103. ALTRU HOSPITAL - Phone: 7017805000


Hospital Name: ALTRU HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Government - Local
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7017805000
Address: 1200 S COLUMBIA RD, GRAND FORKS, GRAND FORKS, ND, 58201 | VIEW GOOGLE MAP

3104. P H S INDIAN HOSP AT BELCOURT-QUENTIN N BURDICK - Phone: 7014776111


Hospital Name: P H S INDIAN HOSP AT BELCOURT-QUENTIN N BURDICK
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Government - Federal
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7014776111
Address: PO BOX 160, ROLETTE, BELCOURT, ND, 58316 | VIEW GOOGLE MAP

3105. STANDING ROCK INDIAN HEALTH SERVICE HOSPITAL - Phone: 7018543831


Hospital Name: STANDING ROCK INDIAN HEALTH SERVICE HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Government - Federal
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7018543831
Address: 10 NORTH RIVER ROAD, SIOUX, FORT YATES, ND, 58538 | VIEW GOOGLE MAP

3106. ESSENTIA HEALTH-FARGO - Phone: 7013648000


Hospital Name: ESSENTIA HEALTH-FARGO
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7013648000
Address: 3000 32ND AVE SOUTH, CASS, FARGO, ND, 58104 | VIEW GOOGLE MAP

3107. TIOGA MEDICAL CENTER - Phone: 7016643305


Hospital Name: TIOGA MEDICAL CENTER
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7016643305
Address: 810 N WELO ST, WILLIAMS, TIOGA, ND, 58852 | VIEW GOOGLE MAP

3108. MOUNTRAIL COUNTY MEDICAL CENTER - Phone: 7016282424


Hospital Name: MOUNTRAIL COUNTY MEDICAL CENTER
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7016282424
Address: 615 6TH ST SE, MOUNTRAIL, STANLEY, ND, 58784 | VIEW GOOGLE MAP

3109. MCKENZIE COUNTY HEALTHCARE SYSTEMS - Phone: 7018423000


Hospital Name: MCKENZIE COUNTY HEALTHCARE SYSTEMS
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7018423000
Address: 516 NORTH MAIN ST, MCKENZIE, WATFORD CITY, ND, 58854 | VIEW GOOGLE MAP

3110. GARRISON MEMORIAL HOSPITAL - Phone: 7014632275


Hospital Name: GARRISON MEMORIAL HOSPITAL
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Church
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7014632275
Address: 407 3RD AVE SE, MCLEAN, GARRISON, ND, 58540 | VIEW GOOGLE MAP

3111. CHI ST ALEXIUS HEALTH TURTLE LAKE - Phone: 7014482331


Hospital Name: CHI ST ALEXIUS HEALTH TURTLE LAKE
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7014482331
Address: 220 5TH AVE W, MCLEAN, TURTLE LAKE, ND, 58575 | VIEW GOOGLE MAP

3112. KENMARE COMMUNITY HOSPITAL - Phone: 7013854296


Hospital Name: KENMARE COMMUNITY HOSPITAL
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7013854296
Address: PO BOX 697, WARD, KENMARE, ND, 58746 | VIEW GOOGLE MAP

3113. COOPERSTOWN MEDICAL CENTER - Phone: 7017972221


Hospital Name: COOPERSTOWN MEDICAL CENTER
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7017972221
Address: 1200 ROBERTS AVE NE, GRIGGS, COOPERSTOWN, ND, 58425 | VIEW GOOGLE MAP

3114. ST ANDREWS HEALTH CENTER - CAH - Phone: 7012289300


Hospital Name: ST ANDREWS HEALTH CENTER - CAH
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Church
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7012289300
Address: 316 OHMER STREET, BOTTINEAU, BOTTINEAU, ND, 58318 | VIEW GOOGLE MAP

3115. NELSON COUNTY HEALTH SYSTEM - Phone: 7013224328


Hospital Name: NELSON COUNTY HEALTH SYSTEM
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7013224328
Address: 200 N MAIN ST, NELSON, MCVILLE, ND, 58254 | VIEW GOOGLE MAP

3116. SANFORD MAYVILLE - Phone: 7017863800


Hospital Name: SANFORD MAYVILLE
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7017863800
Address: 42 6TH AVENUE SE, TRAILL, MAYVILLE, ND, 58257 | VIEW GOOGLE MAP

3117. SAKAKAWEA MEDICAL CENTER - CAH - Phone: 7017482225


Hospital Name: SAKAKAWEA MEDICAL CENTER - CAH
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7017482225
Address: 510 8TH AVENUE NE, MERCER, HAZEN, ND, 58545 | VIEW GOOGLE MAP

3118. LISBON AREA HEALTH SERVICES - Phone: 7016835241


Hospital Name: LISBON AREA HEALTH SERVICES
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7016835241
Address: 905 MAIN ST, RANSOM, LISBON, ND, 58054 | VIEW GOOGLE MAP

3119. NORTHWOOD DEACONESS HEALTH CENTER - Phone: 7015876060


Hospital Name: NORTHWOOD DEACONESS HEALTH CENTER
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Church
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7015876060
Address: PO BOX 190, GRAND FORKS, NORTHWOOD, ND, 58267 | VIEW GOOGLE MAP

3120. SOUTHWEST HEALTHCARE SERVICES - Phone: 7015235265


Hospital Name: SOUTHWEST HEALTHCARE SERVICES
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7015235265
Address: 802 2ND ST NW, BOWMAN, BOWMAN, ND, 58623 | VIEW GOOGLE MAP

3121. JACOBSON MEMORIAL HOSPITAL CARE CENTER - Phone: 7015842792


Hospital Name: JACOBSON MEMORIAL HOSPITAL CARE CENTER
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7015842792
Address: 601 EAST ST N, GRANT, ELGIN, ND, 58533 | VIEW GOOGLE MAP

3122. OAKES COMMUNITY HOSPITAL - Phone: 7017423291


Hospital Name: OAKES COMMUNITY HOSPITAL
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7017423291
Address: 1200 N 7TH ST, DICKEY, OAKES, ND, 58474 | VIEW GOOGLE MAP

3123. PRESENTATION MEDICAL CENTER - Phone: 7014773161


Hospital Name: PRESENTATION MEDICAL CENTER
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7014773161
Address: 213 SECOND AVE NE, ROLETTE, ROLLA, ND, 58367 | VIEW GOOGLE MAP

3124. CARRINGTON HEALTH CENTER - Phone: 7016523141


Hospital Name: CARRINGTON HEALTH CENTER
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7016523141
Address: PO BOX 461, FOSTER, CARRINGTON, ND, 58421 | VIEW GOOGLE MAP

3125. PEMBINA COUNTY MEMORIAL HOSPITAL - Phone: 7012658461


Hospital Name: PEMBINA COUNTY MEMORIAL HOSPITAL
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7012658461
Address: BOX 380, PEMBINA, CAVALIER, ND, 58220 | VIEW GOOGLE MAP

3126. UNITY MEDICAL CENTER - Phone: 7013521620


Hospital Name: UNITY MEDICAL CENTER
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Other
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7013521620
Address: 164 W 13TH STREET, WALSH, GRAFTON, ND, 58237 | VIEW GOOGLE MAP

3127. WISHEK COMMUNITY HOSPITAL - Phone: 7014522326


Hospital Name: WISHEK COMMUNITY HOSPITAL
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7014522326
Address: 1007 4TH AVE S, MCINTOSH, WISHEK, ND, 58495 | VIEW GOOGLE MAP

3128. ASHLEY MEDICAL CENTER - Phone: 7012883433


Hospital Name: ASHLEY MEDICAL CENTER
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Government - Local
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7012883433
Address: 612 CENTER AVENUE N, MCINTOSH, ASHLEY, ND, 58413 | VIEW GOOGLE MAP

3129. CAVALIER COUNTY MEMORIAL HOSPITAL ASSOCIATION - Phone: 7012566100


Hospital Name: CAVALIER COUNTY MEMORIAL HOSPITAL ASSOCIATION
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7012566100
Address: 909 2ND ST, CAVALIER, LANGDON, ND, 58249 | VIEW GOOGLE MAP

3130. MERCY HOSPITAL OF VALLEY CITY - Phone: 7018456400


Hospital Name: MERCY HOSPITAL OF VALLEY CITY
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Church
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7018456400
Address: 570 CHAUTAUQUA BLVD, BARNES, VALLEY CITY, ND, 58072 | VIEW GOOGLE MAP

3131. ST LUKE'S HOSPITAL - Phone: 7019656384


Hospital Name: ST LUKE'S HOSPITAL
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7019656384
Address: 702 1ST ST SW, DIVIDE, CROSBY, ND, 58730 | VIEW GOOGLE MAP

3132. FIRST CARE HEALTH CENTER - Phone: 7012847500


Hospital Name: FIRST CARE HEALTH CENTER
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7012847500
Address: 115 VIVIAN ST, WALSH, PARK RIVER, ND, 58270 | VIEW GOOGLE MAP

3133. ST ALOISIUS MEDICAL CENTER - Phone: 7013244651


Hospital Name: ST ALOISIUS MEDICAL CENTER
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7013244651
Address: 325 E BREWSTER ST, WELLS, HARVEY, ND, 58341 | VIEW GOOGLE MAP

3134. LINTON HOSPITAL - CAH - Phone: 7012544511


Hospital Name: LINTON HOSPITAL - CAH
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7012544511
Address: 518 NORTH BROADWAY, EMMONS, LINTON, ND, 58552 | VIEW GOOGLE MAP

3135. SANFORD HILLSBORO - Phone: 7016363200


Hospital Name: SANFORD HILLSBORO
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7016363200
Address: 12 THIRD STREET SE, TRAILL, HILLSBORO, ND, 58045 | VIEW GOOGLE MAP

3136. WEST RIVER REGIONAL MEDICAL CENTER-CAH - Phone: 7015674561


Hospital Name: WEST RIVER REGIONAL MEDICAL CENTER-CAH
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7015674561
Address: 1000 HIGHWAY 12, ADAMS, HETTINGER, ND, 58639 | VIEW GOOGLE MAP

3137. TOWNER COUNTY MEDICAL CENTER - Phone: 7019684411


Hospital Name: TOWNER COUNTY MEDICAL CENTER
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7019684411
Address: HWY 281 N, TOWNER, CANDO, ND, 58324 | VIEW GOOGLE MAP

3138. HEART OF AMERICA MEDICAL CENTER - Phone: 7017765261


Hospital Name: HEART OF AMERICA MEDICAL CENTER
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Other
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7017765261
Address: 800 S MAIN AVE, PIERCE, RUGBY, ND, 58368 | VIEW GOOGLE MAP

3139. CHI ST ALEXIUS HEALTH DEVILS LAKE - Phone: 7016622131


Hospital Name: CHI ST ALEXIUS HEALTH DEVILS LAKE
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7016622131
Address: 1031 7TH ST NE, RAMSEY, DEVILS LAKE, ND, 58301 | VIEW GOOGLE MAP

3140. CHI ST ALEXIUS HEALTH WILLISTON - Phone: 7017747400


Hospital Name: CHI ST ALEXIUS HEALTH WILLISTON
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Church
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7017747400
Address: 1301 15TH AVE W, WILLIAMS, WILLISTON, ND, 58801 | VIEW GOOGLE MAP

3141. JAMESTOWN REGIONAL MEDICAL CENTER - Phone: 7012521050


Hospital Name: JAMESTOWN REGIONAL MEDICAL CENTER
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7012521050
Address: 2422 20TH ST SW, STUTSMAN, JAMESTOWN, ND, 58401 | VIEW GOOGLE MAP

3142. CHI ST ALEXIUS HEALTH DICKINSON - Phone: 7014564000


Hospital Name: CHI ST ALEXIUS HEALTH DICKINSON
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Church
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7014564000
Address: 2500 FAIRWAY STREET, STARK, DICKINSON, ND, 58601 | VIEW GOOGLE MAP

3143. MERCY HOSPITAL ANDERSON - Phone: 5136244006


Hospital Name: MERCY HOSPITAL ANDERSON
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5136244006
Address: 7500 STATE ROAD, HAMILTON, CINCINNATI, OH, 45255 | VIEW GOOGLE MAP

3144. UNIVERSITY HOSPITALS SAMARITAN MEDICAL CENTER - Phone: 4192890491


Hospital Name: UNIVERSITY HOSPITALS SAMARITAN MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Other
Emergency Services: Yes
Phone Number: 4192890491
Address: 1025 CENTER ST, ASHLAND, ASHLAND, OH, 44805 | VIEW GOOGLE MAP

3145. UNIVERSITY OF CINCINNATI MEDICAL CENTER, LLC - Phone: 5135841000


Hospital Name: UNIVERSITY OF CINCINNATI MEDICAL CENTER, LLC
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5135841000
Address: 234 GOODMAN STREET, HAMILTON, CINCINNATI, OH, 45219 | VIEW GOOGLE MAP

3146. RIVERSIDE METHODIST HOSPITAL - Phone: 6145665000


Hospital Name: RIVERSIDE METHODIST HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 6145665000
Address: 3535 OLENTANGY RIVER RD, FRANKLIN, COLUMBUS, OH, 43214 | VIEW GOOGLE MAP

3147. SOUTHERN OHIO MEDICAL CENTER - Phone: 7403565000


Hospital Name: SOUTHERN OHIO MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Other
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7403565000
Address: 1805 27TH STREET, SCIOTO, PORTSMOUTH, OH, 45662 | VIEW GOOGLE MAP

3148. LIMA MEMORIAL HEALTH SYSTEM - Phone: 4199984731


Hospital Name: LIMA MEMORIAL HEALTH SYSTEM
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Other
Emergency Services: Yes
Phone Number: 4199984731
Address: 1001 BELLEFONTAINE AVENUE, ALLEN, LIMA, OH, 45804 | VIEW GOOGLE MAP

3149. UNION HOSPITAL - Phone: 3303433311


Hospital Name: UNION HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Other
Emergency Services: Yes
Phone Number: 3303433311
Address: 659 BOULEVARD, TUSCARAWAS, DOVER, OH, 44622 | VIEW GOOGLE MAP

3150. MARION GENERAL HOSPITAL - Phone: 7403838400


Hospital Name: MARION GENERAL HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7403838400
Address: 1000 MCKINLEY PARK DRIVE, MARION, MARION, OH, 43302 | VIEW GOOGLE MAP

3151. MOUNT CARMEL ST ANN'S - Phone: 6148984000


Hospital Name: MOUNT CARMEL ST ANN'S
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Church
Emergency Services: Yes
Phone Number: 6148984000
Address: 500 SOUTH CLEVELAND AVENUE, FRANKLIN, WESTERVILLE, OH, 43081 | VIEW GOOGLE MAP

3152. WILSON MEMORIAL HOSPITAL - Phone: 9374985418


Hospital Name: WILSON MEMORIAL HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 9374985418
Address: 915 WEST MICHIGAN STREET, SHELBY, SIDNEY, OH, 45365 | VIEW GOOGLE MAP

3153. OHIOHEALTH O'BLENESS HOSPITAL - Phone: 7405929233


Hospital Name: OHIOHEALTH O'BLENESS HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Other
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7405929233
Address: 55 HOSPITAL DRIVE, ATHENS, ATHENS, OH, 45701 | VIEW GOOGLE MAP

3154. JEWISH HOSPITAL, LLC - Phone: 5136863000


Hospital Name: JEWISH HOSPITAL, LLC
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5136863000
Address: 4777 EAST GALBRAITH ROAD, HAMILTON, CINCINNATI, OH, 45236 | VIEW GOOGLE MAP

3155. GRANT MEDICAL CENTER - Phone: 6145669978


Hospital Name: GRANT MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Church
Emergency Services: Yes
Phone Number: 6145669978
Address: 111 SOUTH GRANT AVENUE, FRANKLIN, COLUMBUS, OH, 43215 | VIEW GOOGLE MAP

3156. SUMMA HEALTH SYSTEM - Phone: 3303753000


Hospital Name: SUMMA HEALTH SYSTEM
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 3303753000
Address: 525 EAST MARKET STREET, SUMMIT, AKRON, OH, 44309 | VIEW GOOGLE MAP

3157. FIRELANDS REGIONAL MEDICAL CENTER - Phone: 4195577400


Hospital Name: FIRELANDS REGIONAL MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 4195577400
Address: 1111 HAYES AVENUE, ERIE, SANDUSKY, OH, 44870 | VIEW GOOGLE MAP

3158. GREENE MEMORIAL HOSPITAL - Phone: 9373522000


Hospital Name: GREENE MEMORIAL HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 9373522000
Address: 1141 NORTH MONROE DRIVE, GREENE, XENIA, OH, 45385 | VIEW GOOGLE MAP

3159. AKRON GENERAL MEDICAL CENTER - Phone: 3303446000


Hospital Name: AKRON GENERAL MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 3303446000
Address: 400 WABASH AVENUE, SUMMIT, AKRON, OH, 44307 | VIEW GOOGLE MAP

3160. WOOD COUNTY HOSPITAL - Phone: 4193548900


Hospital Name: WOOD COUNTY HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 4193548900
Address: 950 WEST WOOSTER STREET, WOOD, BOWLING GREEN, OH, 43402 | VIEW GOOGLE MAP

3161. GRAND LAKE HEALTH SYSTEM - Phone: 4193943335


Hospital Name: GRAND LAKE HEALTH SYSTEM
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 4193943335
Address: 200 SAINT CLAIR STREET, AUGLAIZE, SAINT MARYS, OH, 45885 | VIEW GOOGLE MAP

3162. MOUNT CARMEL WEST - Phone: 6142345000


Hospital Name: MOUNT CARMEL WEST
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Other
Emergency Services: Yes
Phone Number: 6142345000
Address: 793 WEST STATE STREET, FRANKLIN, COLUMBUS, OH, 43222 | VIEW GOOGLE MAP

3163. WOOSTER COMMUNITY HOSPITAL - Phone: 3302638100


Hospital Name: WOOSTER COMMUNITY HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Government - Local
Emergency Services: Yes
Phone Number: 3302638100
Address: 1761 BEALL AVENUE, WAYNE, WOOSTER, OH, 44691 | VIEW GOOGLE MAP

3164. ST VINCENT CHARITY MEDICAL CENTER - Phone: 2168616200


Hospital Name: ST VINCENT CHARITY MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 2168616200
Address: 2351 EAST 22ND STREET, CUYAHOGA, CLEVELAND, OH, 44115 | VIEW GOOGLE MAP

3165. GENESIS HOSPITAL - Phone: 7404545000


Hospital Name: GENESIS HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7404545000
Address: 2951 MAPLE AVENUE, MUSKINGUM, ZANESVILLE, OH, 43701 | VIEW GOOGLE MAP

3166. KNOX COMMUNITY HOSPITAL - Phone: 7403939000


Hospital Name: KNOX COMMUNITY HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Other
Emergency Services: No
Phone Number: 7403939000
Address: 1330 COSHOCTON ROAD, KNOX, MOUNT VERNON, OH, 43050 | VIEW GOOGLE MAP

3167. PARMA COMMUNITY GENERAL HOSPITAL - Phone: 4407433000


Hospital Name: PARMA COMMUNITY GENERAL HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 4407433000
Address: 7007 POWERS BOULEVARD, CUYAHOGA, PARMA, OH, 44129 | VIEW GOOGLE MAP

3168. WAYNE HOSPITAL - Phone: 9375475722


Hospital Name: WAYNE HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 9375475722
Address: 835 SWEITZER STREET, DARKE, GREENVILLE, OH, 45331 | VIEW GOOGLE MAP

3169. MCCULLOUGH-HYDE MEMORIAL HOSPITAL - Phone: 5135232111


Hospital Name: MCCULLOUGH-HYDE MEMORIAL HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5135232111
Address: 110 NORTH POPLAR STREET, BUTLER, OXFORD, OH, 45056 | VIEW GOOGLE MAP

3170. UNIVERSITY OF TOLEDO MEDICAL CENTER - Phone: 4193833407


Hospital Name: UNIVERSITY OF TOLEDO MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Government - State
Emergency Services: Yes
Phone Number: 4193833407
Address: 3000 ARLINGTON AVENUE, LUCAS, TOLEDO, OH, 43699 | VIEW GOOGLE MAP

3171. MIAMI VALLEY HOSPITAL - Phone: 9372088000


Hospital Name: MIAMI VALLEY HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 9372088000
Address: ONE WYOMING STREET, MONTGOMERY, DAYTON, OH, 45409 | VIEW GOOGLE MAP

3172. GOOD SAMARITAN HOSPITAL - Phone: 9372782612


Hospital Name: GOOD SAMARITAN HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Church
Emergency Services: Yes
Phone Number: 9372782612
Address: 2222 PHILADELPHIA DRIVE, MONTGOMERY, DAYTON, OH, 45406 | VIEW GOOGLE MAP

3173. HOLZER MEDICAL CENTER - Phone: 7404465000


Hospital Name: HOLZER MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7404465000
Address: 100 JACKSON PIKE, GALLIA, GALLIPOLIS, OH, 45631 | VIEW GOOGLE MAP

3174. TRUMBULL MEMORIAL HOSPITAL - Phone: 3308419011


Hospital Name: TRUMBULL MEMORIAL HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Proprietary
Emergency Services: Yes
Phone Number: 3308419011
Address: 1350 EAST MARKET STREET, TRUMBULL, WARREN, OH, 44482 | VIEW GOOGLE MAP

3175. MERCY HOSPITAL FAIRFIELD - Phone: 5138707197


Hospital Name: MERCY HOSPITAL FAIRFIELD
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5138707197
Address: 3000 MACK ROAD, BUTLER, FAIRFIELD, OH, 45014 | VIEW GOOGLE MAP

3176. MERCER COUNTY JOINT TOWNSHIP COMMUNITY HOSPITAL - Phone: 4196784843


Hospital Name: MERCER COUNTY JOINT TOWNSHIP COMMUNITY HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Government - Hospital District or Authority
Emergency Services: Yes
Phone Number: 4196784843
Address: 800 WEST MAIN STREET, MERCER, COLDWATER, OH, 45828 | VIEW GOOGLE MAP

3177. METROHEALTH SYSTEM - Phone: 2167787089


Hospital Name: METROHEALTH SYSTEM
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Other
Emergency Services: Yes
Phone Number: 2167787089
Address: 2500 METROHEALTH DRIVE, CUYAHOGA, CLEVELAND, OH, 44109 | VIEW GOOGLE MAP

3178. ST ELIZABETH YOUNGSTOWN HOSPITAL - Phone: 3307467211


Hospital Name: ST ELIZABETH YOUNGSTOWN HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Church
Emergency Services: Yes
Phone Number: 3307467211
Address: 1044 BELMONT AVENUE, MAHONING, YOUNGSTOWN, OH, 44501 | VIEW GOOGLE MAP

3179. FISHER-TITUS HOSPITAL - Phone: 4196688101


Hospital Name: FISHER-TITUS HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 4196688101
Address: 272 BENEDICT AVENUE, HURON, NORWALK, OH, 44857 | VIEW GOOGLE MAP

3180. ST RITA'S MEDICAL CENTER - Phone: 4192273361


Hospital Name: ST RITA'S MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 4192273361
Address: 730 WEST MARKET STREET, ALLEN, LIMA, OH, 45801 | VIEW GOOGLE MAP

3181. TOLEDO HOSPITAL THE - Phone: 4192917463


Hospital Name: TOLEDO HOSPITAL THE
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 4192917463
Address: 2142 NORTH COVE BOULEVARD, LUCAS, TOLEDO, OH, 43606 | VIEW GOOGLE MAP

3182. MERCY MEDICAL CENTER - Phone: 3304891001


Hospital Name: MERCY MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 3304891001
Address: 1320 MERCY DRIVE NW, STARK, CANTON, OH, 44708 | VIEW GOOGLE MAP

3183. VAN WERT COUNTY HOSPITAL - Phone: 4192388627


Hospital Name: VAN WERT COUNTY HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 4192388627
Address: 1250 S WASHINGTON STREET, VAN WERT, VAN WERT, OH, 45891 | VIEW GOOGLE MAP

3184. FAIRFIELD MEDICAL CENTER - Phone: 7406878009


Hospital Name: FAIRFIELD MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Other
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7406878009
Address: 401 NORTH EWING STREET, FAIRFIELD, LANCASTER, OH, 43130 | VIEW GOOGLE MAP

3185. FLOWER HOSPITAL - Phone: 4198241444


Hospital Name: FLOWER HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 4198241444
Address: 5200 HARROUN ROAD, LUCAS, SYLVANIA, OH, 43560 | VIEW GOOGLE MAP

3186. UHHS RICHMOND HEIGHTS HOSPITAL - Phone: 4405856170


Hospital Name: UHHS RICHMOND HEIGHTS HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Proprietary
Emergency Services: Yes
Phone Number: 4405856170
Address: 27100 CHARDON ROAD, CUYAHOGA, RICHMOND HEIGHTS, OH, 44143 | VIEW GOOGLE MAP

3187. ATRIUM MEDICAL CENTER - Phone: 5134205102


Hospital Name: ATRIUM MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5134205102
Address: ONE MEDICAL CENTER DRIVE, WARREN, FRANKLIN, OH, 45005 | VIEW GOOGLE MAP

3188. FAIRVIEW HOSPITAL - Phone: 2164767000


Hospital Name: FAIRVIEW HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 2164767000
Address: 18101 LORAIN AVENUE, CUYAHOGA, CLEVELAND, OH, 44111 | VIEW GOOGLE MAP

3189. UNIVERSITY HOSPITALS PORTAGE MEDICAL CENTER - Phone: 3302972300


Hospital Name: UNIVERSITY HOSPITALS PORTAGE MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 3302972300
Address: 6847 N CHESTNUT, PORTAGE, RAVENNA, OH, 44266 | VIEW GOOGLE MAP

3190. KETTERING MEDICAL CENTER - Phone: 9372984311


Hospital Name: KETTERING MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Church
Emergency Services: Yes
Phone Number: 9372984311
Address: 3535 SOUTHERN BOULEVARD, MONTGOMERY, KETTERING, OH, 45429 | VIEW GOOGLE MAP

3191. EAST OHIO REGIONAL HOSPITAL - Phone: 7406334151


Hospital Name: EAST OHIO REGIONAL HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Other
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7406334151
Address: 90 NORTH FOURTH STREET, BELMONT, MARTINS FERRY, OH, 43935 | VIEW GOOGLE MAP

3192. MERCY ST CHARLES HOSPITAL - Phone: 4196967200


Hospital Name: MERCY ST CHARLES HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Church
Emergency Services: Yes
Phone Number: 4196967200
Address: 2600 NAVARRE AVENUE, LUCAS, OREGON, OH, 43616 | VIEW GOOGLE MAP

3193. EUCLID HOSPITAL - Phone: 2165319000


Hospital Name: EUCLID HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Other
Emergency Services: Yes
Phone Number: 2165319000
Address: 18901 LAKE SHORE BOULEVARD, CUYAHOGA, EUCLID, OH, 44119 | VIEW GOOGLE MAP

3194. AULTMAN HOSPITAL - Phone: 3304529911


Hospital Name: AULTMAN HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Other
Emergency Services: Yes
Phone Number: 3304529911
Address: 2600 SIXTH STREET SW, STARK, CANTON, OH, 44710 | VIEW GOOGLE MAP

3195. OHIO STATE UNIVERSITY HOSPITALS - Phone: 6142939700


Hospital Name: OHIO STATE UNIVERSITY HOSPITALS
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Government - State
Emergency Services: Yes
Phone Number: 6142939700
Address: 410 WEST 10TH AVENUE, FRANKLIN, COLUMBUS, OH, 43210 | VIEW GOOGLE MAP

3196. SPRINGFIELD REGIONAL MEDICAL CENTER - Phone: 9375231000


Hospital Name: SPRINGFIELD REGIONAL MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 9375231000
Address: 100 MEDICAL CENTER DRIVE, CLARK, SPRINGFIELD, OH, 45504 | VIEW GOOGLE MAP

3197. LUTHERAN HOSPITAL - Phone: 2166964300


Hospital Name: LUTHERAN HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 2166964300
Address: 1730 WEST 25TH STREET, CUYAHOGA, CLEVELAND, OH, 44113 | VIEW GOOGLE MAP

3198. MERCY TIFFIN HOSPITAL - Phone: 4194557000


Hospital Name: MERCY TIFFIN HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Church
Emergency Services: Yes
Phone Number: 4194557000
Address: 45 ST LAWRENCE DRIVE, SENECA, TIFFIN, OH, 44883 | VIEW GOOGLE MAP

3199. ST LUKE'S HOSPITAL - Phone: 4198935900


Hospital Name: ST LUKE'S HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Other
Emergency Services: Yes
Phone Number: 4198935900
Address: 5901 MONCLOVA ROAD, LUCAS, MAUMEE, OH, 43537 | VIEW GOOGLE MAP

3200. MEDINA HOSPITAL - Phone: 3307251000


Hospital Name: MEDINA HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 3307251000
Address: 1000 EAST WASHINGTON STREET, MEDINA, MEDINA, OH, 44256 | VIEW GOOGLE MAP

3201. MEMORIAL HOSPITAL - Phone: 9375782289


Hospital Name: MEMORIAL HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Government - Local
Emergency Services: Yes
Phone Number: 9375782289
Address: 500 LONDON AVENUE, UNION, MARYSVILLE, OH, 43040 | VIEW GOOGLE MAP

3202. BLANCHARD VALLEY HOSPITAL - Phone: 4194234500


Hospital Name: BLANCHARD VALLEY HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Other
Emergency Services: Yes
Phone Number: 4194234500
Address: 1900 SOUTH MAIN STREET, HANCOCK, FINDLAY, OH, 45840 | VIEW GOOGLE MAP

3203. EAST LIVERPOOL CITY HOSPITAL - Phone: 3303857200


Hospital Name: EAST LIVERPOOL CITY HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 3303857200
Address: 425 WEST 5TH STREET, COLUMBIANA, EAST LIVERPOOL, OH, 43920 | VIEW GOOGLE MAP

3204. LAKE HEALTH - Phone: 4409539600


Hospital Name: LAKE HEALTH
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 4409539600
Address: 7590 AUBURN ROAD, LAKE, CONCORD, OH, 44077 | VIEW GOOGLE MAP

3205. BELLEVUE HOSPITAL - Phone: 4194834040


Hospital Name: BELLEVUE HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Other
Emergency Services: Yes
Phone Number: 4194834040
Address: 1400 WEST MAIN STREET, SANDUSKY, BELLEVUE, OH, 44811 | VIEW GOOGLE MAP

3206. COSHOCTON REGIONAL MEDICAL CENTER - Phone: 7406234144


Hospital Name: COSHOCTON REGIONAL MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7406234144
Address: 1460 ORANGE STREET, COSHOCTON, COSHOCTON, OH, 43812 | VIEW GOOGLE MAP

3207. MERCY ST VINCENT MEDICAL CENTER - Phone: 4192513232


Hospital Name: MERCY ST VINCENT MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Church
Emergency Services: Yes
Phone Number: 4192513232
Address: 2213 CHERRY STREET, LUCAS, TOLEDO, OH, 43608 | VIEW GOOGLE MAP

3208. OHIOHEALTH MANSFIELD HOSPITAL - Phone: 4195268000


Hospital Name: OHIOHEALTH MANSFIELD HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 4195268000
Address: 335 GLESSNER AVENUE, RICHLAND, MANSFIELD, OH, 44903 | VIEW GOOGLE MAP

3209. COMMUNITY HOSPITALS AND WELLNESS CENTERS - Phone: 4196361131


Hospital Name: COMMUNITY HOSPITALS AND WELLNESS CENTERS
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Other
Emergency Services: Yes
Phone Number: 4196361131
Address: 433 WEST HIGH STREET, WILLIAMS, BRYAN, OH, 43506 | VIEW GOOGLE MAP

3210. ST JOHN MEDICAL CENTER - Phone: 4408358000


Hospital Name: ST JOHN MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 4408358000
Address: 29000 CENTER RIDGE ROAD, CUYAHOGA, WESTLAKE, OH, 44145 | VIEW GOOGLE MAP

3211. ASHTABULA COUNTY MEDICAL CENTER - Phone: 4409972262


Hospital Name: ASHTABULA COUNTY MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 4409972262
Address: 2420 LAKE AVENUE, ASHTABULA, ASHTABULA, OH, 44004 | VIEW GOOGLE MAP

3212. ALLIANCE COMMUNITY HOSPITAL - Phone: 3305967527


Hospital Name: ALLIANCE COMMUNITY HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Other
Emergency Services: No
Phone Number: 3305967527
Address: 200 EAST STATE STREET, STARK, ALLIANCE, OH, 44601 | VIEW GOOGLE MAP

3213. FORT HAMILTON HUGHES MEMORIAL HOSPITAL - Phone: 5138672000


Hospital Name: FORT HAMILTON HUGHES MEMORIAL HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5138672000
Address: 630 EATON AVENUE, BUTLER, HAMILTON, OH, 45013 | VIEW GOOGLE MAP

3214. GRANDVIEW HOSPITAL & MEDICAL CENTER - Phone: 9377233312


Hospital Name: GRANDVIEW HOSPITAL & MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Other
Emergency Services: Yes
Phone Number: 9377233312
Address: 405 GRAND AVENUE, MONTGOMERY, DAYTON, OH, 45405 | VIEW GOOGLE MAP

3215. GOOD SAMARITAN HOSPITAL - Phone: 5138622601


Hospital Name: GOOD SAMARITAN HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Church
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5138622601
Address: 375 DIXMYTH AVENUE, HAMILTON, CINCINNATI, OH, 45220 | VIEW GOOGLE MAP

3216. UH CLEVELAND MEDICAL CENTER - Phone: 2168441000


Hospital Name: UH CLEVELAND MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 2168441000
Address: 11100 EUCLID AVENUE, CUYAHOGA, CLEVELAND, OH, 44106 | VIEW GOOGLE MAP

3217. NORTHSIDE MEDICAL CENTER - Phone: 3308841003


Hospital Name: NORTHSIDE MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Proprietary
Emergency Services: Yes
Phone Number: 3308841003
Address: 500 GYPSY LANE, MAHONING, YOUNGSTOWN, OH, 44501 | VIEW GOOGLE MAP

3218. MARYMOUNT HOSPITAL - Phone: 2165810500


Hospital Name: MARYMOUNT HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 2165810500
Address: 12300 MCCRACKEN ROAD, CUYAHOGA, GARFIELD HEIGHTS, OH, 44125 | VIEW GOOGLE MAP

3219. SOUTH POINTE HOSPITAL - Phone: 2164916000


Hospital Name: SOUTH POINTE HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Other
Emergency Services: Yes
Phone Number: 2164916000
Address: 20000 HARVARD ROAD, CUYAHOGA, WARRENSVILLE HEIGHTS, OH, 44122 | VIEW GOOGLE MAP

3220. UNIVERSITY HOSPITALS - ELYRIA MEDICAL CENTER - Phone: 4403297500


Hospital Name: UNIVERSITY HOSPITALS - ELYRIA MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: No
Phone Number: 4403297500
Address: 630 EAST RIVER STREET, LORAIN, ELYRIA, OH, 44035 | VIEW GOOGLE MAP

3221. MARIETTA MEMORIAL HOSPITAL - Phone: 7403741400


Hospital Name: MARIETTA MEMORIAL HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Other
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7403741400
Address: 401 MATTHEW STREET, WASHINGTON, MARIETTA, OH, 45750 | VIEW GOOGLE MAP

3222. POMERENE HOSPITAL - Phone: 3306741015


Hospital Name: POMERENE HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Government - Local
Emergency Services: No
Phone Number: 3306741015
Address: 981 WOOSTER ROAD, HOLMES, MILLERSBURG, OH, 44654 | VIEW GOOGLE MAP

3223. SUMMA WESTERN RESERVE HOSPITAL - Phone: 3309717000


Hospital Name: SUMMA WESTERN RESERVE HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Other
Emergency Services: Yes
Phone Number: 3309717000
Address: 1900 23RD STREET, SUMMIT, CUYAHOGA FALLS, OH, 44223 | VIEW GOOGLE MAP

3224. AFFINITY MEDICAL CENTER - Phone: 3308376863


Hospital Name: AFFINITY MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Proprietary
Emergency Services: Yes
Phone Number: 3308376863
Address: 875 EIGHTH STREET NE, STARK, MASSILLON, OH, 44646 | VIEW GOOGLE MAP

3225. DOCTORS HOSPITAL - Phone: 6145441000


Hospital Name: DOCTORS HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Church
Emergency Services: Yes
Phone Number: 6145441000
Address: 5100 WEST BROAD STREET, FRANKLIN, COLUMBUS, OH, 43228 | VIEW GOOGLE MAP

3226. BELMONT COMMUNITY HOSPITAL - Phone: 7406711200


Hospital Name: BELMONT COMMUNITY HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7406711200
Address: 4697 HARRISON STREET, BELMONT, BELLAIRE, OH, 43906 | VIEW GOOGLE MAP

3227. SOUTHWEST GENERAL HEALTH CENTER - Phone: 4408168000


Hospital Name: SOUTHWEST GENERAL HEALTH CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 4408168000
Address: 18697 BAGLEY ROAD, CUYAHOGA, MIDDLEBURG HEIGHTS, OH, 44130 | VIEW GOOGLE MAP

3228. MEMORIAL HOSPITAL - Phone: 4193346617


Hospital Name: MEMORIAL HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Other
Emergency Services: Yes
Phone Number: 4193346617
Address: 715 SOUTH TAFT AVENUE, SANDUSKY, FREMONT, OH, 43420 | VIEW GOOGLE MAP

3229. ADENA REGIONAL MEDICAL CENTER - Phone: 7407797500


Hospital Name: ADENA REGIONAL MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7407797500
Address: 272 HOSPITAL ROAD, ROSS, CHILLICOTHE, OH, 45601 | VIEW GOOGLE MAP

3230. ST JOSEPH WARREN HOSPITAL - Phone: 3308414000


Hospital Name: ST JOSEPH WARREN HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Church
Emergency Services: Yes
Phone Number: 3308414000
Address: 667 EASTLAND AVE SE, TRUMBULL, WARREN, OH, 44481 | VIEW GOOGLE MAP

3231. CHRIST HOSPITAL - Phone: 5135852000


Hospital Name: CHRIST HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5135852000
Address: 2139 AUBURN AVENUE, HAMILTON, CINCINNATI, OH, 45219 | VIEW GOOGLE MAP

3232. BERGER HOSPITAL - Phone: 7404208585


Hospital Name: BERGER HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Government - Local
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7404208585
Address: 600 NORTH PICKAWAY STREET, PICKAWAY, CIRCLEVILLE, OH, 43113 | VIEW GOOGLE MAP

3233. MERCY REGIONAL MEDICAL CENTER - Phone: 4409604000


Hospital Name: MERCY REGIONAL MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 4409604000
Address: 3700 KOLBE ROAD, LORAIN, LORAIN, OH, 44053 | VIEW GOOGLE MAP

3234. UPPER VALLEY MEDICAL CENTER - Phone: 9374407853


Hospital Name: UPPER VALLEY MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 9374407853
Address: 3130 NORTH COUNTY ROAD 25A, MIAMI, TROY, OH, 45373 | VIEW GOOGLE MAP

3235. CLINTON MEMORIAL HOSPITAL - Phone: 9373826611


Hospital Name: CLINTON MEMORIAL HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Government - Local
Emergency Services: Yes
Phone Number: 9373826611
Address: 610 WEST MAIN STREET, CLINTON, WILMINGTON, OH, 45177 | VIEW GOOGLE MAP

3236. BETHESDA NORTH - Phone: 5138651241


Hospital Name: BETHESDA NORTH
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Church
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5138651241
Address: 10500 MONTGOMERY ROAD, HAMILTON, CINCINNATI, OH, 45242 | VIEW GOOGLE MAP

3237. CLEVELAND CLINIC - Phone: 2164442200


Hospital Name: CLEVELAND CLINIC
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 2164442200
Address: 9500 EUCLID AVENUE, CUYAHOGA, CLEVELAND, OH, 44195 | VIEW GOOGLE MAP

3238. SALEM REGIONAL MEDICAL CENTER - Phone: 3303321551


Hospital Name: SALEM REGIONAL MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 3303321551
Address: 1995 EAST STATE STREET, COLUMBIANA, SALEM, OH, 44460 | VIEW GOOGLE MAP

3239. MADISON COUNTY HOSPITAL INC - Phone: 7408457000


Hospital Name: MADISON COUNTY HOSPITAL INC
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7408457000
Address: 210 NORTH MAIN STREET, MADISON, LONDON, OH, 43140 | VIEW GOOGLE MAP

3240. UH GEAUGA MEDICAL CENTER - Phone: 4402696000


Hospital Name: UH GEAUGA MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 4402696000
Address: 13207 RAVENNA RD, GEAUGA, CHARDON, OH, 44024 | VIEW GOOGLE MAP

3241. MARY RUTAN HOSPITAL - Phone: 9375924015


Hospital Name: MARY RUTAN HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 9375924015
Address: 205 PALMER AVENUE, LOGAN, BELLEFONTAINE, OH, 43311 | VIEW GOOGLE MAP

3242. SOUTHEASTERN OHIO REGIONAL MEDICAL CENTER - Phone: 7404398000


Hospital Name: SOUTHEASTERN OHIO REGIONAL MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7404398000
Address: 1341 NORTH CLARK STREET, GUERNSEY, CAMBRIDGE, OH, 43725 | VIEW GOOGLE MAP

3243. GRADY MEMORIAL HOSPITAL - Phone: 7403685145


Hospital Name: GRADY MEMORIAL HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7403685145
Address: 561 WEST CENTRAL AVENUE, DELAWARE, DELAWARE, OH, 43015 | VIEW GOOGLE MAP

3244. TRINITY MEDICAL CTR EAST &TRINITY MEDICAL CTR WEST - Phone: 7402837000


Hospital Name: TRINITY MEDICAL CTR EAST &TRINITY MEDICAL CTR WEST
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Other
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7402837000
Address: 380 SUMMIT AVENUE, JEFFERSON, STEUBENVILLE, OH, 43952 | VIEW GOOGLE MAP

3245. LICKING MEMORIAL HOSPITAL - Phone: 7403484000


Hospital Name: LICKING MEMORIAL HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7403484000
Address: 1320 WEST MAIN STREET, LICKING, NEWARK, OH, 43055 | VIEW GOOGLE MAP

3246. HILLCREST HOSPITAL - Phone: 4403124500


Hospital Name: HILLCREST HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 4403124500
Address: 6780 MAYFIELD ROAD, CUYAHOGA, MAYFIELD HEIGHTS, OH, 44124 | VIEW GOOGLE MAP

3247. MERCY HEALTH - WEST HOSPITAL - Phone: 5132155000


Hospital Name: MERCY HEALTH - WEST HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5132155000
Address: 3300 MERCY HEALTH BLVD, HAMILTON, CINCINNATI, OH, 45211 | VIEW GOOGLE MAP

3248. MERCY HOSPITAL CLERMONT - Phone: 5137328278


Hospital Name: MERCY HOSPITAL CLERMONT
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Church
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5137328278
Address: 3000 HOSPITAL DRIVE, CLERMONT, BATAVIA, OH, 45103 | VIEW GOOGLE MAP

3249. SYCAMORE MEDICAL CENTER - Phone: 9373848776


Hospital Name: SYCAMORE MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Church
Emergency Services: Yes
Phone Number: 9373848776
Address: 4000 MIAMISBURG-CENTERVILLE ROAD, MONTGOMERY, MIAMISBURG, OH, 45342 | VIEW GOOGLE MAP

3250. EDWIN SHAW REHAB INSTITUTE - Phone: 3304360910


Hospital Name: EDWIN SHAW REHAB INSTITUTE
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Government - Local
Emergency Services: No
Phone Number: 3304360910
Address: 330 BROADWAY EAST, SUMMIT, CUYAHOGA FALLS, OH, 44221 | VIEW GOOGLE MAP

3251. GLENBEIGH HEALTH SOURCES - Phone: 4405633400


Hospital Name: GLENBEIGH HEALTH SOURCES
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: No
Phone Number: 4405633400
Address: 2863 STATE ROUTE 45, ASHTABULA, ROCK CREEK, OH, 44084 | VIEW GOOGLE MAP

3252. WOODS AT PARKSIDE,THE - Phone: 6144712552


Hospital Name: WOODS AT PARKSIDE,THE
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Proprietary
Emergency Services: No
Phone Number: 6144712552
Address: 349 OLDE RIDENOUR ROAD, FRANKLIN, COLUMBUS, OH, 43230 | VIEW GOOGLE MAP

3253. BAY PARK COMMUNITY HOSPITAL - Phone: 4196907700


Hospital Name: BAY PARK COMMUNITY HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Other
Emergency Services: Yes
Phone Number: 4196907700
Address: 2801 BAY PARK DRIVE, LUCAS, OREGON, OH, 43616 | VIEW GOOGLE MAP

3254. THREE GABLES SURGERY CENTER - Phone: 7408869911


Hospital Name: THREE GABLES SURGERY CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Proprietary
Emergency Services: No
Phone Number: 7408869911
Address: 5897 COUNTY ROAD 107, LAWRENCE, PROCTORVILLE, OH, 45669 | VIEW GOOGLE MAP

3255. MERCY ST ANNE HOSPITAL - Phone: 4194072663


Hospital Name: MERCY ST ANNE HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Church
Emergency Services: Yes
Phone Number: 4194072663
Address: 3404 SYLVANIA AVENUE, LUCAS, TOLEDO, OH, 43623 | VIEW GOOGLE MAP

3256. INSTITUTE FOR ORTHOPAEDIC SURGERY - Phone: 4192247586


Hospital Name: INSTITUTE FOR ORTHOPAEDIC SURGERY
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Proprietary
Emergency Services: No
Phone Number: 4192247586
Address: 801 MEDICAL DRIVE, SUITE B, ALLEN, LIMA, OH, 45804 | VIEW GOOGLE MAP

3257. MOUNT CARMEL NEW ALBANY SURGICAL HOSPITAL - Phone: 6147756600


Hospital Name: MOUNT CARMEL NEW ALBANY SURGICAL HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Proprietary
Emergency Services: No
Phone Number: 6147756600
Address: 7333 SMITH'S MILL ROAD, FRANKLIN, NEW ALBANY, OH, 43054 | VIEW GOOGLE MAP

3258. MERCY HOSPITAL OF DEFIANCE - Phone: 4197828444


Hospital Name: MERCY HOSPITAL OF DEFIANCE
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Proprietary
Emergency Services: Yes
Phone Number: 4197828444
Address: 1404 EAST SECOND STREET, DEFIANCE, DEFIANCE, OH, 43512 | VIEW GOOGLE MAP

3259. MEDICAL CENTER AT ELIZABETH PLACE - Phone: 9378531053


Hospital Name: MEDICAL CENTER AT ELIZABETH PLACE
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Government - Federal
Emergency Services: Yes
Phone Number: 9378531053
Address: ONE ELIZABETH PLACE, MONTGOMERY, DAYTON, OH, 45417 | VIEW GOOGLE MAP

3260. ST ELIZABETH BOARDMAN HEALTH CENTER - Phone: 3307292929


Hospital Name: ST ELIZABETH BOARDMAN HEALTH CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Church
Emergency Services: Yes
Phone Number: 3307292929
Address: 8401 MARKET STREET, MAHONING, BOARDMAN, OH, 44512 | VIEW GOOGLE MAP

3261. DUBLIN METHODIST HOSPITAL - Phone: 6145448000


Hospital Name: DUBLIN METHODIST HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 6145448000
Address: 7500 HOSPITAL AVENUE, FRANKLIN, DUBLIN, OH, 43016 | VIEW GOOGLE MAP

3262. CRYSTAL CLINIC ORTHOPAEDIC CENTER - Phone: 3306684040


Hospital Name: CRYSTAL CLINIC ORTHOPAEDIC CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Proprietary
Emergency Services: No
Phone Number: 3306684040
Address: 444 NORTH MAIN STREET, SUMMIT, AKRON, OH, 44310 | VIEW GOOGLE MAP

3263. SURGICAL HOSPITAL AT SOUTHWOODS - Phone: 3307581954


Hospital Name: SURGICAL HOSPITAL AT SOUTHWOODS
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Proprietary
Emergency Services: No
Phone Number: 3307581954
Address: 7630 SOUTHERN BLVD, MAHONING, YOUNGSTOWN, OH, 44512 | VIEW GOOGLE MAP

3264. WEST CHESTER HOSPITAL, LLC - Phone: 5132983000


Hospital Name: WEST CHESTER HOSPITAL, LLC
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5132983000
Address: 7700 UNIVERSITY DRIVE, BUTLER, WEST CHESTER, OH, 45069 | VIEW GOOGLE MAP

3265. OHIO VALLEY MEDICAL CENTER, LLC - Phone: 9375213900


Hospital Name: OHIO VALLEY MEDICAL CENTER, LLC
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: No
Phone Number: 9375213900
Address: 100 WEST MAIN STREET, CLARK, SPRINGFIELD, OH, 45502 | VIEW GOOGLE MAP

3266. DILEY RIDGE MEDICAL CENTER - Phone: 6148387910


Hospital Name: DILEY RIDGE MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 6148387910
Address: 7911 DILEY ROAD, FAIRFIELD, CANAL WINCHESTER, OH, 43110 | VIEW GOOGLE MAP

3267. UNIVERSITY HOSPITALS AHUJA MEDICAL CENTER - Phone: 2165935510


Hospital Name: UNIVERSITY HOSPITALS AHUJA MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 2165935510
Address: 3999 RICHMOND ROAD, CUYAHOGA, BEACHWOOD, OH, 44122 | VIEW GOOGLE MAP

3268. SOIN MEDICAL CENTER - Phone: 9377024000


Hospital Name: SOIN MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 9377024000
Address: 3535 PENTAGON PARK BLVD, GREENE, BEAVER CREEK, OH, 45431 | VIEW GOOGLE MAP

3269. KINGS DAUGHTERS MEDICAL CENTER OHIO - Phone: 7409914000


Hospital Name: KINGS DAUGHTERS MEDICAL CENTER OHIO
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7409914000
Address: 1901 ARGONNE ROAD, SCIOTO, PORTSMOUTH, OH, 45662 | VIEW GOOGLE MAP

3270. TRIHEALTH EVENDALE HOSPITAL - Phone: 5134542222


Hospital Name: TRIHEALTH EVENDALE HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: No
Phone Number: 5134542222
Address: 3155 GLENDALE MILFORD ROAD, HAMILTON, CINCINNATI, OH, 45241 | VIEW GOOGLE MAP

3271. PAULDING COUNTY HOSPITAL - Phone: 4193994080


Hospital Name: PAULDING COUNTY HOSPITAL
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Government - Local
Emergency Services: Yes
Phone Number: 4193994080
Address: 1035 WEST WAYNE ST., PAULDING, PAULDING, OH, 45879 | VIEW GOOGLE MAP

3272. COMMUNITY MEMORIAL HOSPITAL - Phone: 4195426692


Hospital Name: COMMUNITY MEMORIAL HOSPITAL
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Government - Hospital District or Authority
Emergency Services: Yes
Phone Number: 4195426692
Address: 208 N COLUMBUS ST, DEFIANCE, HICKSVILLE, OH, 43526 | VIEW GOOGLE MAP

3273. TRINITY HOSPITAL TWIN CITY - Phone: 7409222800


Hospital Name: TRINITY HOSPITAL TWIN CITY
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Church
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7409222800
Address: 819 NORTH FIRST STREET, TUSCARAWAS, DENNISON, OH, 44621 | VIEW GOOGLE MAP

3274. LODI COMMUNITY HOSPITAL - Phone: 3309481222


Hospital Name: LODI COMMUNITY HOSPITAL
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 3309481222
Address: 225 ELYRIA STREET, MEDINA, LODI, OH, 44254 | VIEW GOOGLE MAP

3275. GREENFIELD AREA MEDICAL CENTER - Phone: 9379819400


Hospital Name: GREENFIELD AREA MEDICAL CENTER
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: No
Phone Number: 9379819400
Address: 550 MIRABEAU STREET, HIGHLAND, GREENFIELD, OH, 45123 | VIEW GOOGLE MAP

3276. MERCY ALLEN HOSPITAL - Phone: 4407751211


Hospital Name: MERCY ALLEN HOSPITAL
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 4407751211
Address: 200 WEST LORAIN STREET, LORAIN, OBERLIN, OH, 44074 | VIEW GOOGLE MAP

3277. UHHS MEMORIAL HOSPITAL OF GENEVA - Phone: 4404661141


Hospital Name: UHHS MEMORIAL HOSPITAL OF GENEVA
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 4404661141
Address: 870 WEST MAIN STREET, ASHTABULA, GENEVA, OH, 44041 | VIEW GOOGLE MAP

3278. UNIVERSITY HOSPITALS CONNEAUT MEDICAL CENTER - Phone: 4405931131


Hospital Name: UNIVERSITY HOSPITALS CONNEAUT MEDICAL CENTER
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Other
Emergency Services: Yes
Phone Number: 4405931131
Address: 158 WEST MAIN ROAD, ASHTABULA, CONNEAUT, OH, 44030 | VIEW GOOGLE MAP

3279. HENRY COUNTY HOSPITAL, INC - Phone: 4195924015


Hospital Name: HENRY COUNTY HOSPITAL, INC
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 4195924015
Address: 1600 EAST RIVERVIEW AVENUE, HENRY, NAPOLEON, OH, 43545 | VIEW GOOGLE MAP

3280. MERCY WILLARD HOSPITAL - Phone: 4199645000


Hospital Name: MERCY WILLARD HOSPITAL
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Other
Emergency Services: Yes
Phone Number: 4199645000
Address: 1100 NEAL ZICK ROAD, HURON, WILLARD, OH, 44890 | VIEW GOOGLE MAP

3281. HARRISON COMMUNITY HOSPITAL - Phone: 7409424631


Hospital Name: HARRISON COMMUNITY HOSPITAL
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7409424631
Address: 951 EAST MARKET STREET, HARRISON, CADIZ, OH, 43907 | VIEW GOOGLE MAP

3282. MERCY MEMORIAL HOSPITAL - Phone: 9376535231


Hospital Name: MERCY MEMORIAL HOSPITAL
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 9376535231
Address: 904 SCIOTO STREET, CHAMPAIGN, URBANA, OH, 43078 | VIEW GOOGLE MAP

3283. MORROW COUNTY HOSPITAL - Phone: 4199465015


Hospital Name: MORROW COUNTY HOSPITAL
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Government - Local
Emergency Services: Yes
Phone Number: 4199465015
Address: 651 WEST MARION ROAD, MORROW, MOUNT GILEAD, OH, 43338 | VIEW GOOGLE MAP

3284. H B MAGRUDER MEMORIAL HOSPITAL - Phone: 4197343131


Hospital Name: H B MAGRUDER MEMORIAL HOSPITAL
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 4197343131
Address: 615 FULTON ST, OTTAWA, PORT CLINTON, OH, 43452 | VIEW GOOGLE MAP

3285. HARDIN MEMORIAL HOSPITAL - Phone: 4196730761


Hospital Name: HARDIN MEMORIAL HOSPITAL
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 4196730761
Address: 921 EAST FRANKLIN STREET, HARDIN, KENTON, OH, 43326 | VIEW GOOGLE MAP

3286. BUCYRUS COMMUNITY HOSPITAL - Phone: 4195624677


Hospital Name: BUCYRUS COMMUNITY HOSPITAL
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Other
Emergency Services: Yes
Phone Number: 4195624677
Address: 629 NORTH SANDUSKY AVENUE, CRAWFORD, BUCYRUS, OH, 44820 | VIEW GOOGLE MAP

3287. FOSTORIA COMMUNITY HOSPITAL - Phone: 4194357734


Hospital Name: FOSTORIA COMMUNITY HOSPITAL
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 4194357734
Address: 501 VAN BUREN STREET, SENECA, FOSTORIA, OH, 44830 | VIEW GOOGLE MAP

3288. SELBY GENERAL HOSPITAL - Phone: 7405682000


Hospital Name: SELBY GENERAL HOSPITAL
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7405682000
Address: 1106 COLEGATE DRIVE, WASHINGTON, MARIETTA, OH, 45750 | VIEW GOOGLE MAP

3289. HOLZER MEDICAL CENTER JACKSON - Phone: 7403958500


Hospital Name: HOLZER MEDICAL CENTER JACKSON
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7403958500
Address: 500 BURLINGTON ROAD, JACKSON, JACKSON, OH, 45640 | VIEW GOOGLE MAP

3290. BARNESVILLE HOSPITAL ASSOCIATION, INC - Phone: 7404255101


Hospital Name: BARNESVILLE HOSPITAL ASSOCIATION, INC
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7404255101
Address: 639 WEST MAIN STREET, BELMONT, BARNESVILLE, OH, 43713 | VIEW GOOGLE MAP

3291. BLUFFTON HOSPITAL - Phone: 4193589010


Hospital Name: BLUFFTON HOSPITAL
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 4193589010
Address: 139 GARAU STREET, ALLEN, BLUFFTON, OH, 45817 | VIEW GOOGLE MAP

3292. AULTMAN ORRVILLE HOSPITAL - Phone: 3306823010


Hospital Name: AULTMAN ORRVILLE HOSPITAL
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 3306823010
Address: 832 SOUTH MAIN STREET, WAYNE, ORRVILLE, OH, 44667 | VIEW GOOGLE MAP

3293. OHIOHEALTH SHELBY HOSPITAL - Phone: 4193425015


Hospital Name: OHIOHEALTH SHELBY HOSPITAL
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 4193425015
Address: 199 WEST MAIN STREET, RICHLAND, SHELBY, OH, 44875 | VIEW GOOGLE MAP

3294. GALION COMMUNITY HOSPITAL - Phone: 4194684841


Hospital Name: GALION COMMUNITY HOSPITAL
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Church
Emergency Services: No
Phone Number: 4194684841
Address: 269 PORTLAND WAY SOUTH, CRAWFORD, GALION, OH, 44833 | VIEW GOOGLE MAP

3295. ADAMS COUNTY REGIONAL MEDICAL CENTER - Phone: 9373863400


Hospital Name: ADAMS COUNTY REGIONAL MEDICAL CENTER
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Government - Local
Emergency Services: Yes
Phone Number: 9373863400
Address: 230 MEDICAL CENTER DRIVE, ADAMS, SEAMAN, OH, 45679 | VIEW GOOGLE MAP

3296. COMMUNITY HOSPITALS AND WELLNESS CENTERS - Phone: 4194853154


Hospital Name: COMMUNITY HOSPITALS AND WELLNESS CENTERS
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 4194853154
Address: 909 EAST SNYDER AVENUE, WILLIAMS, MONTPELIER, OH, 43543 | VIEW GOOGLE MAP

3297. DEFIANCE REGIONAL MEDICAL CENTER - Phone: 4197836955


Hospital Name: DEFIANCE REGIONAL MEDICAL CENTER
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 4197836955
Address: 1200 RALSTON AVENUE, DEFIANCE, DEFIANCE, OH, 43512 | VIEW GOOGLE MAP

3298. WYANDOT MEMORIAL HOSPITAL - Phone: 4192944991


Hospital Name: WYANDOT MEMORIAL HOSPITAL
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Government - Hospital District or Authority
Emergency Services: Yes
Phone Number: 4192944991
Address: 885 NORTH SANDUSKY AVENUE, WYANDOT, UPPER SANDUSKY, OH, 43351 | VIEW GOOGLE MAP

3299. HOCKING VALLEY COMMUNITY HOSPITAL - Phone: 7403808000


Hospital Name: HOCKING VALLEY COMMUNITY HOSPITAL
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Other
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7403808000
Address: 601 STATE ROUTE 664N, HOCKING, LOGAN, OH, 43138 | VIEW GOOGLE MAP

3300. FAYETTE COUNTY MEMORIAL HOSPITAL - Phone: 7403331210


Hospital Name: FAYETTE COUNTY MEMORIAL HOSPITAL
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Government - Local
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7403331210
Address: 1430 COLUMBUS AVENUE, FAYETTE, WASHINGTON CH, OH, 43160 | VIEW GOOGLE MAP

3301. HIGHLAND DISTRICT HOSPITAL - Phone: 9373936100


Hospital Name: HIGHLAND DISTRICT HOSPITAL
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Government - Hospital District or Authority
Emergency Services: Yes
Phone Number: 9373936100
Address: 1275 NORTH HIGH STREET, HIGHLAND, HILLSBORO, OH, 45133 | VIEW GOOGLE MAP

3302. FULTON COUNTY HEALTH CENTER - Phone: 4193352015


Hospital Name: FULTON COUNTY HEALTH CENTER
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 4193352015
Address: 725 SOUTH SHOOP AVENUE, FULTON, WAUSEON, OH, 43567 | VIEW GOOGLE MAP

3303. ADENA PIKE MEDICAL CENTER - Phone: 7409472186


Hospital Name: ADENA PIKE MEDICAL CENTER
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7409472186
Address: 100 DAWN LANE, PIKE, WAVERLY, OH, 45690 | VIEW GOOGLE MAP

3304. CINCINNATI CHILDREN'S HOSPITAL MEDICAL CENTER - Phone: 5136363333


Hospital Name: CINCINNATI CHILDREN'S HOSPITAL MEDICAL CENTER
Hospital Type: Childrens
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5136363333
Address: 3333 BURNET AVENUE, HAMILTON, CINCINNATI, OH, 45229 | VIEW GOOGLE MAP

3305. RAINBOW BABIES AND CHILDRENS HOSPITAL - Phone: 2168441000


Hospital Name: RAINBOW BABIES AND CHILDRENS HOSPITAL
Hospital Type: Childrens
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Other
Emergency Services: Yes
Phone Number: 2168441000
Address: 11100 EUCLID AVENUE, CUYAHOGA, CLEVELAND, OH, 44106 | VIEW GOOGLE MAP

3306. AKRON CHILDREN'S HOSPITAL - Phone: 3305431000


Hospital Name: AKRON CHILDREN'S HOSPITAL
Hospital Type: Childrens
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 3305431000
Address: 1 PERKINS SQUARE, SUMMIT, AKRON, OH, 44308 | VIEW GOOGLE MAP

3307. CLEVELAND CLINIC CHILDREN'S HOSPITAL FOR REHAB - Phone: 2167216400


Hospital Name: CLEVELAND CLINIC CHILDREN'S HOSPITAL FOR REHAB
Hospital Type: Childrens
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: No
Phone Number: 2167216400
Address: 2801 MARTIN LUTHER KING, JR DRIVE, CUYAHOGA, CLEVELAND, OH, 44104 | VIEW GOOGLE MAP

3308. NATIONWIDE CHILDREN'S HOSPITAL - Phone: 6147222000


Hospital Name: NATIONWIDE CHILDREN'S HOSPITAL
Hospital Type: Childrens
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 6147222000
Address: 700 CHILDREN'S DRIVE, FRANKLIN, COLUMBUS, OH, 43205 | VIEW GOOGLE MAP

3309. DAYTON CHILDREN'S HOSPITAL - Phone: 9376413450


Hospital Name: DAYTON CHILDREN'S HOSPITAL
Hospital Type: Childrens
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 9376413450
Address: ONE CHILDRENS PLAZA, MONTGOMERY, DAYTON, OH, 45404 | VIEW GOOGLE MAP

3310. SHRINERS HOSPITALS FOR CHILDREN - CINCINNATI - Phone: 5138726000


Hospital Name: SHRINERS HOSPITALS FOR CHILDREN - CINCINNATI
Hospital Type: Childrens
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: No
Phone Number: 5138726000
Address: 3229 BURNETT AVENUE, HAMILTON, CINCINNATI, OH, 45229 | VIEW GOOGLE MAP

3311. HILLCREST MEDICAL CENTER - Phone: 9185791000


Hospital Name: HILLCREST MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Proprietary
Emergency Services: Yes
Phone Number: 9185791000
Address: 1120 SOUTH UTICA AVENUE, TULSA, TULSA, OK, 74104 | VIEW GOOGLE MAP

3312. ALLIANCEHEALTH WOODWARD - Phone: 5802548492


Hospital Name: ALLIANCEHEALTH WOODWARD
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Proprietary
Emergency Services: No
Phone Number: 5802548492
Address: 900 17TH STREET, WOODWARD, WOODWARD, OK, 73801 | VIEW GOOGLE MAP

3313. INTEGRIS MIAMI HOSPITAL - Phone: 9185426611


Hospital Name: INTEGRIS MIAMI HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 9185426611
Address: 200 SECOND AVENUE SOUTHWEST, OTTAWA, MIAMI, OK, 74355 | VIEW GOOGLE MAP

3314. ALLIANCEHEALTH PONCA CITY - Phone: 5807653301


Hospital Name: ALLIANCEHEALTH PONCA CITY
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Proprietary
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5807653301
Address: 1900 NORTH 14TH STREET, KAY, PONCA CITY, OK, 74601 | VIEW GOOGLE MAP

3315. NORMAN REGIONAL HEALTH SYSTEM - Phone: 4053071050


Hospital Name: NORMAN REGIONAL HEALTH SYSTEM
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Government - Hospital District or Authority
Emergency Services: Yes
Phone Number: 4053071050
Address: 901 NORTH PORTER, CLEVELAND, NORMAN, OK, 73070 | VIEW GOOGLE MAP

3316. MERCY HOSPITAL EL RENO - Phone: 4052622640


Hospital Name: MERCY HOSPITAL EL RENO
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Church
Emergency Services: Yes
Phone Number: 4052622640
Address: 2115 PARKVIEW DRIVE, CANADIAN, EL RENO, OK, 73036 | VIEW GOOGLE MAP

3317. MERCY HOSPITAL OKLAHOMA CITY, INC - Phone: 4057523754


Hospital Name: MERCY HOSPITAL OKLAHOMA CITY, INC
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Church
Emergency Services: Yes
Phone Number: 4057523754
Address: 4300 WEST MEMORIAL ROAD, OKLAHOMA, OKLAHOMA CITY, OK, 73120 | VIEW GOOGLE MAP

3318. ALLIANCEHEALTH DURANT - Phone: 4059243080


Hospital Name: ALLIANCEHEALTH DURANT
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Proprietary
Emergency Services: Yes
Phone Number: 4059243080
Address: 1800 UNIVERSITY BOULEVARD, BRYAN, DURANT, OK, 74702 | VIEW GOOGLE MAP

3319. HILLCREST HOSPITAL PRYOR - Phone: 9188251600


Hospital Name: HILLCREST HOSPITAL PRYOR
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Other
Emergency Services: No
Phone Number: 9188251600
Address: 111 NORTH BAILEY STREET, MAYES, PRYOR, OK, 74361 | VIEW GOOGLE MAP

3320. INTEGRIS BASS BAPTIST HEALTH CENTER - Phone: 5802332300


Hospital Name: INTEGRIS BASS BAPTIST HEALTH CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5802332300
Address: 600 SOUTH MONROE, GARFIELD, ENID, OK, 73701 | VIEW GOOGLE MAP

3321. JANE PHILLIPS MEMORIAL MEDICAL CENTER, INC - Phone: 9183337200


Hospital Name: JANE PHILLIPS MEMORIAL MEDICAL CENTER, INC
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 9183337200
Address: 3500 EAST FRANK PHILLIPS BOULEVARD, WASHINGTON, BARTLESVILLE, OK, 74006 | VIEW GOOGLE MAP

3322. GREAT PLAINS REGIONAL MEDICAL CENTER - Phone: 5802252511


Hospital Name: GREAT PLAINS REGIONAL MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5802252511
Address: 1801 WEST 3RD STREET, BECKHAM, ELK CITY, OK, 73644 | VIEW GOOGLE MAP

3323. MERCY HOSPITAL ADA - Phone: 5803322323


Hospital Name: MERCY HOSPITAL ADA
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5803322323
Address: 430 NORTH MONTE VISTA, PONTOTOC, ADA, OK, 74820 | VIEW GOOGLE MAP

3324. JACKSON COUNTY MEMORIAL HOSPITAL AUTHORITY - Phone: 5803795000


Hospital Name: JACKSON COUNTY MEMORIAL HOSPITAL AUTHORITY
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Government - Hospital District or Authority
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5803795000
Address: 1200 EAST PECAN ST, JACKSON, ALTUS, OK, 73523 | VIEW GOOGLE MAP

3325. DUNCAN REGIONAL HOSPITAL, INC - Phone: 5802525300


Hospital Name: DUNCAN REGIONAL HOSPITAL, INC
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5802525300
Address: 1407 WHISENANT DRIVE, STEPHENS, DUNCAN, OK, 73533 | VIEW GOOGLE MAP

3326. SAINT FRANCIS HOSPITAL MUSKOGEE - Phone: 9186825501


Hospital Name: SAINT FRANCIS HOSPITAL MUSKOGEE
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Proprietary
Emergency Services: Yes
Phone Number: 9186825501
Address: 300 ROCKEFELLER DRIVE, MUSKOGEE, MUSKOGEE, OK, 74401 | VIEW GOOGLE MAP

3327. ST MARY'S REGIONAL MEDICAL CENTER - Phone: 5802336100


Hospital Name: ST MARY'S REGIONAL MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Proprietary
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5802336100
Address: 305 SOUTH 5TH STREET, GARFIELD, ENID, OK, 73701 | VIEW GOOGLE MAP

3328. INTEGRIS BAPTIST MEDICAL CENTER, INC - Phone: 4059518110


Hospital Name: INTEGRIS BAPTIST MEDICAL CENTER, INC
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 4059518110
Address: 3300 NORTHWEST EXPRESSWAY, OKLAHOMA, OKLAHOMA CITY, OK, 73112 | VIEW GOOGLE MAP

3329. ALLIANCEHEALTH CLINTON - Phone: 5803232363


Hospital Name: ALLIANCEHEALTH CLINTON
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Other
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5803232363
Address: 100 NORTH 30TH STREET, CUSTER, CLINTON, OK, 73601 | VIEW GOOGLE MAP

3330. BLACKWELL REGIONAL HOSPITAL - Phone: 5803632311


Hospital Name: BLACKWELL REGIONAL HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5803632311
Address: 710 SOUTH 13TH STREET, KAY, BLACKWELL, OK, 74631 | VIEW GOOGLE MAP

3331. ALLIANCEHEALTH DEACONESS - Phone: 4056046109


Hospital Name: ALLIANCEHEALTH DEACONESS
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Proprietary
Emergency Services: Yes
Phone Number: 4056046109
Address: 5501 NORTH PORTLAND AVENUE, OKLAHOMA, OKLAHOMA CITY, OK, 73112 | VIEW GOOGLE MAP

3332. MCALESTER REGIONAL HEALTH CENTER AUTHORITY - Phone: 9184261800


Hospital Name: MCALESTER REGIONAL HEALTH CENTER AUTHORITY
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Other
Emergency Services: Yes
Phone Number: 9184261800
Address: ONE CLARK BASS BOULEVARD, PITTSBURG, MCALESTER, OK, 74501 | VIEW GOOGLE MAP

3333. ST ANTHONY HOSPITAL - Phone: 4052727000


Hospital Name: ST ANTHONY HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 4052727000
Address: 1000 NORTH LEE AVENUE, OKLAHOMA, OKLAHOMA CITY, OK, 73101 | VIEW GOOGLE MAP

3334. HILLCREST HOSPITAL CLAREMORE - Phone: 9183412556


Hospital Name: HILLCREST HOSPITAL CLAREMORE
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Proprietary
Emergency Services: Yes
Phone Number: 9183412556
Address: 1202 N MUSKOGEE PLACE, ROGERS, CLAREMORE, OK, 74017 | VIEW GOOGLE MAP

3335. EASTERN OKLAHOMA MEDICAL CENTER - Phone: 9186478161


Hospital Name: EASTERN OKLAHOMA MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Government - Hospital District or Authority
Emergency Services: Yes
Phone Number: 9186478161
Address: 105 WALL STREET, LE FLORE, POTEAU, OK, 74953 | VIEW GOOGLE MAP

3336. BRISTOW MEDICAL CENTER - Phone: 9183672215


Hospital Name: BRISTOW MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Government - Hospital District or Authority
Emergency Services: Yes
Phone Number: 9183672215
Address: 700 W. 7TH STREET, CREEK, BRISTOW, OK, 74010 | VIEW GOOGLE MAP

3337. MERCY HOSPITAL ARDMORE, INC - Phone: 5802235400


Hospital Name: MERCY HOSPITAL ARDMORE, INC
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5802235400
Address: 1011 FOURTEENTH AVENUE, NORTHWEST, CARTER, ARDMORE, OK, 73401 | VIEW GOOGLE MAP

3338. MCCURTAIN MEMORIAL HOSPITAL - Phone: 5802867623


Hospital Name: MCCURTAIN MEMORIAL HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5802867623
Address: 1301 LINCOLN ROAD, MCCURTAIN, IDABEL, OK, 74745 | VIEW GOOGLE MAP

3339. STILLWATER MEDICAL CENTER AUTHORITY - Phone: 4053721480


Hospital Name: STILLWATER MEDICAL CENTER AUTHORITY
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Other
Emergency Services: Yes
Phone Number: 4053721480
Address: 1323 WEST 6TH STREET, PAYNE, STILLWATER, OK, 74076 | VIEW GOOGLE MAP

3340. GRADY MEMORIAL HOSPITAL - Phone: 4052242300


Hospital Name: GRADY MEMORIAL HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Government - Hospital District or Authority
Emergency Services: Yes
Phone Number: 4052242300
Address: 2220 IOWA STREET, GRADY, CHICKASHA, OK, 73018 | VIEW GOOGLE MAP

3341. COMANCHE COUNTY MEMORIAL HOSPITAL - Phone: 5803558620


Hospital Name: COMANCHE COUNTY MEMORIAL HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Government - Hospital District or Authority
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5803558620
Address: 3401 WEST GORE BLVD, COMANCHE, LAWTON, OK, 73505 | VIEW GOOGLE MAP

3342. MUSCOGEE (CREEK) NATION MEDICAL CENTER - Phone: 9187564233


Hospital Name: MUSCOGEE (CREEK) NATION MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Tribal
Emergency Services: Yes
Phone Number: 9187564233
Address: 1401 MORRIS DRIVE, OKMULGEE, OKMULGEE, OK, 74447 | VIEW GOOGLE MAP

3343. CRAIG GENERAL HOSPITAL - Phone: 9182567551


Hospital Name: CRAIG GENERAL HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Other
Emergency Services: Yes
Phone Number: 9182567551
Address: 735 NORTH FOREMAN, CRAIG, VINITA, OK, 74301 | VIEW GOOGLE MAP

3344. LATIMER COUNTY GENERAL HOSPITAL - Phone: 9184652391


Hospital Name: LATIMER COUNTY GENERAL HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Government - Hospital District or Authority
Emergency Services: Yes
Phone Number: 9184652391
Address: 806 STATE HIGHWAY 2 NORTH, LATIMER, WILBURTON, OK, 74578 | VIEW GOOGLE MAP

3345. OKLAHOMA STATE UNIVERSITY MEDICAL CENTER - Phone: 9185991000


Hospital Name: OKLAHOMA STATE UNIVERSITY MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Government - State
Emergency Services: Yes
Phone Number: 9185991000
Address: 744 WEST 9TH STREET, OSAGE, TULSA, OK, 74127 | VIEW GOOGLE MAP

3346. SHARE MEDICAL CENTER - Phone: 5803272800


Hospital Name: SHARE MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Government - Hospital District or Authority
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5803272800
Address: 800 SHARE DRIVE, WOODS, ALVA, OK, 73717 | VIEW GOOGLE MAP

3347. PUSHMATAHA COUNTY TOWN OF ANTLERS HOSPITAL - Phone: 5802983341


Hospital Name: PUSHMATAHA COUNTY TOWN OF ANTLERS HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Government - Hospital District or Authority
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5802983341
Address: 510 EAST MAIN STREET, PUSHMATAHA, ANTLERS, OK, 74523 | VIEW GOOGLE MAP

3348. NORTHEASTERN HEALTH SYSTEM - Phone: 9184560641


Hospital Name: NORTHEASTERN HEALTH SYSTEM
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Government - Local
Emergency Services: Yes
Phone Number: 9184560641
Address: 1400 EAST DOWNING STREET, CHEROKEE, TAHLEQUAH, OK, 74465 | VIEW GOOGLE MAP

3349. SAINT FRANCIS HOSPITAL, INC - Phone: 9184942200


Hospital Name: SAINT FRANCIS HOSPITAL, INC
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 9184942200
Address: 6161 SOUTH YALE, TULSA, TULSA, OK, 74136 | VIEW GOOGLE MAP

3350. O U MEDICAL CENTER - Phone: 4052715911


Hospital Name: O U MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Proprietary
Emergency Services: Yes
Phone Number: 4052715911
Address: 700 NE 13TH STREET, OKLAHOMA, OKLAHOMA CITY, OK, 73104 | VIEW GOOGLE MAP

3351. ALLIANCEHEALTH MIDWEST - Phone: 4056108585


Hospital Name: ALLIANCEHEALTH MIDWEST
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Proprietary
Emergency Services: Yes
Phone Number: 4056108585
Address: 2825 PARKLAWN DRIVE, OKLAHOMA, MIDWEST CITY, OK, 73110 | VIEW GOOGLE MAP

3352. SOUTHWESTERN MEDICAL CENTER - Phone: 5805314700


Hospital Name: SOUTHWESTERN MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Proprietary
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5805314700
Address: 5602 SOUTHWEST LEE BOULEVARD, COMANCHE, LAWTON, OK, 73505 | VIEW GOOGLE MAP

3353. HILLCREST HOSPITAL CUSHING - Phone: 9182252915


Hospital Name: HILLCREST HOSPITAL CUSHING
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Proprietary
Emergency Services: Yes
Phone Number: 9182252915
Address: 1027 EAST CHERRY STREET, PAYNE, CUSHING, OK, 74023 | VIEW GOOGLE MAP

3354. CHOCTAW MEMORIAL HOSPITAL - Phone: 5803179500


Hospital Name: CHOCTAW MEMORIAL HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Government - Hospital District or Authority
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5803179500
Address: 1405 EAST KIRK ROAD, CHOCTAW, HUGO, OK, 74743 | VIEW GOOGLE MAP

3355. INTEGRIS SOUTHWEST MEDICAL CENTER - Phone: 4056367000


Hospital Name: INTEGRIS SOUTHWEST MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 4056367000
Address: 4401 SOUTH WESTERN AVENUE, OKLAHOMA, OKLAHOMA CITY, OK, 73109 | VIEW GOOGLE MAP

3356. SEQUOYAH COUNTY-CITY OF SALLISAW HOSPITAL AUTHORIT - Phone: 9187741100


Hospital Name: SEQUOYAH COUNTY-CITY OF SALLISAW HOSPITAL AUTHORIT
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Government - Hospital District or Authority
Emergency Services: Yes
Phone Number: 9187741100
Address: 213 EAST REDWOOD, SEQUOYAH, SALLISAW, OK, 74955 | VIEW GOOGLE MAP

3357. INTEGRIS GROVE HOSPITAL - Phone: 9187862243


Hospital Name: INTEGRIS GROVE HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 9187862243
Address: 1001 EAST 18TH STREET, DELAWARE, GROVE, OK, 74344 | VIEW GOOGLE MAP

3358. ST JOHN MEDICAL CENTER, INC - Phone: 9187443131


Hospital Name: ST JOHN MEDICAL CENTER, INC
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Church
Emergency Services: Yes
Phone Number: 9187443131
Address: 1923 SOUTH UTICA AVENUE, TULSA, TULSA, OK, 74104 | VIEW GOOGLE MAP

3359. MEMORIAL HOSPITAL OF TEXAS COUNTY AUTHORITY - Phone: 5803386515


Hospital Name: MEMORIAL HOSPITAL OF TEXAS COUNTY AUTHORITY
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Government - Local
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5803386515
Address: 520 MEDICAL DRIVE, TEXAS, GUYMON, OK, 73942 | VIEW GOOGLE MAP

3360. PERRY MEMORIAL HOSPITAL AUTHORITY - Phone: 5803363541


Hospital Name: PERRY MEMORIAL HOSPITAL AUTHORITY
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Government - Hospital District or Authority
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5803363541
Address: 501 FOURTEENTH STREET, NOBLE, PERRY, OK, 73077 | VIEW GOOGLE MAP

3361. ST ANTHONY SHAWNEE HOSPITAL - Phone: 4052732270


Hospital Name: ST ANTHONY SHAWNEE HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 4052732270
Address: 1102 W MACARTHUR, POTTAWATOMIE, SHAWNEE, OK, 74804 | VIEW GOOGLE MAP

3362. ELKVIEW GENERAL HOSPITAL - Phone: 5807263324


Hospital Name: ELKVIEW GENERAL HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Government - Hospital District or Authority
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5807263324
Address: 429 WEST ELM STREET, KIOWA, HOBART, OK, 73651 | VIEW GOOGLE MAP

3363. PAULS VALLEY HOSPITAL AUTHORITY - Phone: 4052385501


Hospital Name: PAULS VALLEY HOSPITAL AUTHORITY
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Government - Hospital District or Authority
Emergency Services: Yes
Phone Number: 4052385501
Address: 100 VALLEY DRIVE, GARVIN, PAULS VALLEY, OK, 73075 | VIEW GOOGLE MAP

3364. PURCELL MUNICIPAL HOSPITAL - Phone: 4055276524


Hospital Name: PURCELL MUNICIPAL HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Government - Local
Emergency Services: Yes
Phone Number: 4055276524
Address: 1500 NORTH GREEN AVENUE, MCCLAIN, PURCELL, OK, 73080 | VIEW GOOGLE MAP

3365. WAGONER COMMUNITY HOSPITAL - Phone: 9184855514


Hospital Name: WAGONER COMMUNITY HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Government - Hospital District or Authority
Emergency Services: Yes
Phone Number: 9184855514
Address: 1200 WEST CHEROKEE STREET, WAGONER, WAGONER, OK, 74467 | VIEW GOOGLE MAP

3366. USPHS LAWTON INDIAN HOSPITAL - Phone: 5803545000


Hospital Name: USPHS LAWTON INDIAN HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Government - Federal
Emergency Services: No
Phone Number: 5803545000
Address: 1515 LAWRIE TATUM ROAD, COMANCHE, LAWTON, OK, 73507 | VIEW GOOGLE MAP

3367. W W HASTINGS INDIAN HOSPITAL - Phone: 9184583100


Hospital Name: W W HASTINGS INDIAN HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Other
Emergency Services: Yes
Phone Number: 9184583100
Address: 100 S BLISS AVENUE, CHEROKEE, TAHLEQUAH, OK, 74464 | VIEW GOOGLE MAP

3368. CHOCTAW NATION HEALTH SERVICES AUTHORITY - Phone: 9185677000


Hospital Name: CHOCTAW NATION HEALTH SERVICES AUTHORITY
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Tribal
Emergency Services: Yes
Phone Number: 9185677000
Address: 1 CHOCTAW WAY, LATIMER, TALIHINA, OK, 74571 | VIEW GOOGLE MAP

3369. CLAREMORE INDIAN HOSPITAL - Phone: 9183418430


Hospital Name: CLAREMORE INDIAN HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Tribal
Emergency Services: Yes
Phone Number: 9183418430
Address: 101 SOUTH MOORE AVE, ROGERS, CLAREMORE, OK, 74017 | VIEW GOOGLE MAP

3370. MEMORIAL HOSPITAL - Phone: 9186963101


Hospital Name: MEMORIAL HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 9186963101
Address: 1401 WEST LOCUST, ADAIR, STILWELL, OK, 74960 | VIEW GOOGLE MAP

3371. CHICKASAW NATION MEDICAL CENTER - Phone: 5804363980


Hospital Name: CHICKASAW NATION MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Other
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5804363980
Address: 1921 STONECIPHER BLVD, PONTOTOC, ADA, OK, 74820 | VIEW GOOGLE MAP

3372. HILLCREST HOSPITAL HENRYETTA - Phone: 9186501511


Hospital Name: HILLCREST HOSPITAL HENRYETTA
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Proprietary
Emergency Services: Yes
Phone Number: 9186501511
Address: 2401 W MAIN DEWEY, OKMULGEE, HENRYETTA, OK, 74437 | VIEW GOOGLE MAP

3373. SOUTHWESTERN REGIONAL MEDICAL CENTER, INC - Phone: 9182865000


Hospital Name: SOUTHWESTERN REGIONAL MEDICAL CENTER, INC
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Proprietary
Emergency Services: Yes
Phone Number: 9182865000
Address: 10109 EAST 79TH STREET, TULSA, TULSA, OK, 74133 | VIEW GOOGLE MAP

3374. NORTHWEST SURGICAL HOSPITAL - Phone: 4048481918


Hospital Name: NORTHWEST SURGICAL HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Physician
Emergency Services: Yes
Phone Number: 4048481918
Address: 9204 NORTH MAY AVENUE, OKLAHOMA, OKLAHOMA CITY, OK, 73120 | VIEW GOOGLE MAP

3375. LAKESIDE WOMEN'S HOSPITAL, A MEMBER OF INTEGRIS HE - Phone: 4059361500


Hospital Name: LAKESIDE WOMEN'S HOSPITAL, A MEMBER OF INTEGRIS HE
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Proprietary
Emergency Services: Yes
Phone Number: 4059361500
Address: 11200 NORTH PORTLAND AVENUE, OKLAHOMA, OKLAHOMA CITY, OK, 73120 | VIEW GOOGLE MAP

3376. SURGICAL HOSPITAL OF OKLAHOMA, LLC - Phone: 4056349300


Hospital Name: SURGICAL HOSPITAL OF OKLAHOMA, LLC
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Proprietary
Emergency Services: Yes
Phone Number: 4056349300
Address: 100 SOUTHEAST 59TH STREET, OKLAHOMA, OKLAHOMA CITY, OK, 73129 | VIEW GOOGLE MAP

3377. HILLCREST HOSPITAL SOUTH - Phone: 9182944000


Hospital Name: HILLCREST HOSPITAL SOUTH
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Proprietary
Emergency Services: Yes
Phone Number: 9182944000
Address: 8801 SOUTH 101ST EAST AVENUE, TULSA, TULSA, OK, 74133 | VIEW GOOGLE MAP

3378. COMMUNITY HOSPITAL, LLC - Phone: 4056028100


Hospital Name: COMMUNITY HOSPITAL, LLC
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Physician
Emergency Services: Yes
Phone Number: 4056028100
Address: 3100 SOUTHWEST 89TH STREET, OKLAHOMA, OKLAHOMA CITY, OK, 73159 | VIEW GOOGLE MAP

3379. OKLAHOMA SPINE HOSPITAL - Phone: 4057492700


Hospital Name: OKLAHOMA SPINE HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Physician
Emergency Services: Yes
Phone Number: 4057492700
Address: 14101 PARKWAY COMMONS DRIVE, OKLAHOMA, OKLAHOMA CITY, OK, 73134 | VIEW GOOGLE MAP

3380. OKLAHOMA SURGICAL HOSPITAL, LLC - Phone: 9184775095


Hospital Name: OKLAHOMA SURGICAL HOSPITAL, LLC
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Physician
Emergency Services: Yes
Phone Number: 9184775095
Address: 2408 EAST 81ST STREET, SUITE 300, TULSA, TULSA, OK, 74137 | VIEW GOOGLE MAP

3381. INTEGRIS CANADIAN VALLEY HOSPITAL - Phone: 4057176800


Hospital Name: INTEGRIS CANADIAN VALLEY HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 4057176800
Address: 1201 HEALTH CENTER PARKWAY, CANADIAN, YUKON, OK, 73099 | VIEW GOOGLE MAP

3382. OKLAHOMA CENTER FOR ORTHOPAEDIC & MULTI-SP - Phone: 4056026500


Hospital Name: OKLAHOMA CENTER FOR ORTHOPAEDIC & MULTI-SP
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Physician
Emergency Services: Yes
Phone Number: 4056026500
Address: 8100 SOUTH WALKER BLDG C, CLEVELAND, OKLAHOMA CITY, OK, 73139 | VIEW GOOGLE MAP

3383. LINDSAY MUNICIPAL HOSPITAL - Phone: 4057561404


Hospital Name: LINDSAY MUNICIPAL HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Government - Hospital District or Authority
Emergency Services: Yes
Phone Number: 4057561404
Address: 1305 W CHEROKEE STREET - HIGHWAY 19 WEST, GARVIN, LINDSAY, OK, 73052 | VIEW GOOGLE MAP

3384. OKLAHOMA HEART HOSPITAL, LLC - Phone: 4056083200


Hospital Name: OKLAHOMA HEART HOSPITAL, LLC
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Physician
Emergency Services: Yes
Phone Number: 4056083200
Address: 4050 WEST MEMORIAL ROAD, OKLAHOMA, OKLAHOMA CITY, OK, 73120 | VIEW GOOGLE MAP

3385. TULSA SPINE & SPECIALTY HOSPITAL, LLC - Phone: 9183885701


Hospital Name: TULSA SPINE & SPECIALTY HOSPITAL, LLC
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Proprietary
Emergency Services: Yes
Phone Number: 9183885701
Address: 6901 SOUTH OLYMPIA AVENUE, TULSA, TULSA, OK, 74132 | VIEW GOOGLE MAP

3386. SAINT FRANCIS HOSPITAL SOUTH, LLC - Phone: 9183076000


Hospital Name: SAINT FRANCIS HOSPITAL SOUTH, LLC
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 9183076000
Address: 10501 EAST 91ST STREET SOUTH, TULSA, TULSA, OK, 74133 | VIEW GOOGLE MAP

3387. ONECORE HEALTH - Phone: 4056313085


Hospital Name: ONECORE HEALTH
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Physician
Emergency Services: Yes
Phone Number: 4056313085
Address: 1044 SW 44TH, SUITE 350, OKLAHOMA, OKLAHOMA CITY, OK, 73109 | VIEW GOOGLE MAP

3388. MCBRIDE ORTHOPEDIC HOSPITAL - Phone: 4054862100


Hospital Name: MCBRIDE ORTHOPEDIC HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Physician
Emergency Services: Yes
Phone Number: 4054862100
Address: 9600 NORTH BROADWAY EXTENSION, OKLAHOMA, OKLAHOMA CITY, OK, 73114 | VIEW GOOGLE MAP

3389. SUMMIT MEDICAL CENTER - Phone: 4053592400


Hospital Name: SUMMIT MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Physician
Emergency Services: Yes
Phone Number: 4053592400
Address: 1800 SOUTH RENAISSANCE BOULEVARD, OKLAHOMA, EDMOND, OK, 73013 | VIEW GOOGLE MAP

3390. ST JOHN OWASSO - Phone: 9182745100


Hospital Name: ST JOHN OWASSO
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 9182745100
Address: 12451 EAST 100TH STREET NORTH, TULSA, OWASSO, OK, 74055 | VIEW GOOGLE MAP

3391. BAILEY MEDICAL CENTER, LLC - Phone: 9183768000


Hospital Name: BAILEY MEDICAL CENTER, LLC
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Proprietary
Emergency Services: Yes
Phone Number: 9183768000
Address: 10502 NORTH 110TH EAST AVENUE, TULSA, OWASSO, OK, 74055 | VIEW GOOGLE MAP

3392. ALLIANCEHEALTH SEMINOLE - Phone: 4053034050


Hospital Name: ALLIANCEHEALTH SEMINOLE
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Proprietary
Emergency Services: Yes
Phone Number: 4053034050
Address: 2401 WRANGLER BOULEVARD, SEMINOLE, SEMINOLE, OK, 74868 | VIEW GOOGLE MAP

3393. PINNACLE SPECIALTY HOSPITAL - Phone: 9183922780


Hospital Name: PINNACLE SPECIALTY HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Proprietary
Emergency Services: Yes
Phone Number: 9183922780
Address: 2408 EAST 81ST STREET, SUITE 600, TULSA, TULSA, OK, 74137 | VIEW GOOGLE MAP

3394. OKLAHOMA HEART HOSPITAL SOUTH, LLC - Phone: 4056286000


Hospital Name: OKLAHOMA HEART HOSPITAL SOUTH, LLC
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Physician
Emergency Services: Yes
Phone Number: 4056286000
Address: 5200 EAST I-240 SERVICE ROAD, OKLAHOMA, OKLAHOMA CITY, OK, 73135 | VIEW GOOGLE MAP

3395. ST JOHN BROKEN ARROW, INC - Phone: 9189948100


Hospital Name: ST JOHN BROKEN ARROW, INC
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 9189948100
Address: 1000 WEST BOISE CIRCLE, TULSA, BROKEN ARROW, OK, 74012 | VIEW GOOGLE MAP

3396. INTEGRIS HEALTH EDMOND - Phone: 4056573000


Hospital Name: INTEGRIS HEALTH EDMOND
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 4056573000
Address: 4801 INTEGRIS PARKWAY, OKLAHOMA, EDMOND, OK, 73034 | VIEW GOOGLE MAP

3397. ATOKA COUNTY MEDICAL CENTER - Phone: 5808893333


Hospital Name: ATOKA COUNTY MEDICAL CENTER
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Government - Hospital District or Authority
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5808893333
Address: 1200 WEST LIBERTY ROAD, ATOKA, ATOKA, OK, 74525 | VIEW GOOGLE MAP

3398. PRAGUE COMMUNITY HOSPITAL - Phone: 4055674922


Hospital Name: PRAGUE COMMUNITY HOSPITAL
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Proprietary
Emergency Services: Yes
Phone Number: 4055674922
Address: 1322 KLABZUBA AVENUE, LINCOLN, PRAGUE, OK, 74864 | VIEW GOOGLE MAP

3399. MERCY HOSPITAL WATONGA, INC - Phone: 5806237211


Hospital Name: MERCY HOSPITAL WATONGA, INC
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Church
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5806237211
Address: 500 NORTH CLARENCE NASH BOULEVARD, BLAINE, WATONGA, OK, 73772 | VIEW GOOGLE MAP

3400. ROGER MILLS MEMORIAL HOSPITAL - Phone: 5804973336


Hospital Name: ROGER MILLS MEMORIAL HOSPITAL
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Government - Hospital District or Authority
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5804973336
Address: 501 SOUTH L L MALES AVENUE, ROGER MILLS, CHEYENNE, OK, 73628 | VIEW GOOGLE MAP

3401. MERCY HOSPITAL TISHOMINGO INC - Phone: 5803712327


Hospital Name: MERCY HOSPITAL TISHOMINGO INC
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Church
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5803712327
Address: 1000 SOUTH BYRD, JOHNSTON, TISHOMINGO, OK, 73460 | VIEW GOOGLE MAP

3402. JANE PHILLIPS NOWATA HOSPITAL, INC - Phone: 9182733102


Hospital Name: JANE PHILLIPS NOWATA HOSPITAL, INC
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 9182733102
Address: 237 SOUTH LOCUST STREET, NOWATA, NOWATA, OK, 74048 | VIEW GOOGLE MAP

3403. MERCY HEALTH LOVE COUNTY - Phone: 5802763347


Hospital Name: MERCY HEALTH LOVE COUNTY
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Government - Local
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5802763347
Address: 300 WANDA STREET, LOVE, MARIETTA, OK, 73448 | VIEW GOOGLE MAP

3404. CIMARRON MEMORIAL HOSPITAL - Phone: 5805442501


Hospital Name: CIMARRON MEMORIAL HOSPITAL
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Government - Hospital District or Authority
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5805442501
Address: 100 SOUTH ELLIS, CIMARRON, BOISE CITY, OK, 73933 | VIEW GOOGLE MAP

3405. PAWHUSKA HOSPITAL, INC - Phone: 9182873232


Hospital Name: PAWHUSKA HOSPITAL, INC
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Government - Local
Emergency Services: Yes
Phone Number: 9182873232
Address: 1101 EAST 15TH STREET, OSAGE, PAWHUSKA, OK, 74056 | VIEW GOOGLE MAP

3406. MERCY HOSPITAL HEALDTON, INC. - Phone: 5802290701


Hospital Name: MERCY HOSPITAL HEALDTON, INC.
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5802290701
Address: 3462 HOSPITAL RD, CARTER, HEALDTON, OK, 73438 | VIEW GOOGLE MAP

3407. JEFFERSON COUNTY HOSPITAL - Phone: 5802282344


Hospital Name: JEFFERSON COUNTY HOSPITAL
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Government - Hospital District or Authority
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5802282344
Address: INTERSECTION HYWS 81 & 70, JEFFERSON, WAURIKA, OK, 73573 | VIEW GOOGLE MAP

3408. ST JOHN SAPULPA, INC - Phone: 9182278601


Hospital Name: ST JOHN SAPULPA, INC
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 9182278601
Address: 1004 EAST BRYAN, CREEK, SAPULPA, OK, 74066 | VIEW GOOGLE MAP

3409. MERCY HOSPITAL KINGFISHER, INC - Phone: 4053753141


Hospital Name: MERCY HOSPITAL KINGFISHER, INC
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 4053753141
Address: 1000 KINGFISHER HOSPITAL DRIVE, KINGFISHER, KINGFISHER, OK, 73750 | VIEW GOOGLE MAP

3410. THE PHYSICIANS' HOSPITAL IN ANADARKO - Phone: 4052478236


Hospital Name: THE PHYSICIANS' HOSPITAL IN ANADARKO
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 4052478236
Address: 1002 EAST CENTRAL BOULEVARD, CADDO, ANADARKO, OK, 73005 | VIEW GOOGLE MAP

3411. STROUD REGIONAL MEDICAL CENTER - Phone: 9189683571


Hospital Name: STROUD REGIONAL MEDICAL CENTER
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 9189683571
Address: 2308 HIGHWAY 66 WEST, LINCOLN, STROUD, OK, 74079 | VIEW GOOGLE MAP

3412. MERCY HOSPITAL LOGAN COUNTY, INC - Phone: 4052826700


Hospital Name: MERCY HOSPITAL LOGAN COUNTY, INC
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 4052826700
Address: 200 SOUTH ACADEMY ROAD, LOGAN, GUTHRIE, OK, 73044 | VIEW GOOGLE MAP

3413. FAIRFAX COMMUNITY HOSPITAL - Phone: 9186423291


Hospital Name: FAIRFAX COMMUNITY HOSPITAL
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Proprietary
Emergency Services: Yes
Phone Number: 9186423291
Address: 40 HOSPITAL ROAD, OSAGE, FAIRFAX, OK, 74637 | VIEW GOOGLE MAP

3414. MARY HURLEY HOSPITAL - Phone: 5809272327


Hospital Name: MARY HURLEY HOSPITAL
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5809272327
Address: 6 NORTH COVINGTON, COAL, COALGATE, OK, 74538 | VIEW GOOGLE MAP

3415. CLEVELAND AREA HOSPITAL - Phone: 9183582501


Hospital Name: CLEVELAND AREA HOSPITAL
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Government - Hospital District or Authority
Emergency Services: Yes
Phone Number: 9183582501
Address: 1401 WEST PAWNEE, PAWNEE, CLEVELAND, OK, 74020 | VIEW GOOGLE MAP

3416. HOLDENVILLE GENERAL HOSPITAL - Phone: 4053794200


Hospital Name: HOLDENVILLE GENERAL HOSPITAL
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Government - Hospital District or Authority
Emergency Services: Yes
Phone Number: 4053794200
Address: 100 MCDOUGAL DRIVE, HUGHES, HOLDENVILLE, OK, 74848 | VIEW GOOGLE MAP

3417. BEAVER COUNTY MEMORIAL HOSPITAL - Phone: 5806254551


Hospital Name: BEAVER COUNTY MEMORIAL HOSPITAL
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Government - Hospital District or Authority
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5806254551
Address: 212 EAST 8TH STREET, BEAVER, BEAVER, OK, 73932 | VIEW GOOGLE MAP

3418. WEATHERFORD REGIONAL HOSPITAL, INC OF WEATHERFORD - Phone: 5807725551


Hospital Name: WEATHERFORD REGIONAL HOSPITAL, INC OF WEATHERFORD
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Government - Hospital District or Authority
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5807725551
Address: 3701 E MAIN, CUSTER, WEATHERFORD, OK, 73096 | VIEW GOOGLE MAP

3419. HARPER COUNTY COMMUNITY HOSPITAL - Phone: 5807352555


Hospital Name: HARPER COUNTY COMMUNITY HOSPITAL
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Government - Local
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5807352555
Address: 1003 US HIGHWAY 64 NORTH, HARPER, BUFFALO, OK, 73834 | VIEW GOOGLE MAP

3420. CORDELL MEMORIAL HOSPITAL - Phone: 5808323339


Hospital Name: CORDELL MEMORIAL HOSPITAL
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Government - Local
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5808323339
Address: 1220 NORTH GLENN ENGLISH STREET, WASHITA, CORDELL, OK, 73632 | VIEW GOOGLE MAP

3421. ALLIANCEHEALTH MADILL - Phone: 5807953384


Hospital Name: ALLIANCEHEALTH MADILL
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Proprietary
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5807953384
Address: 901 S 5TH AVE, MARSHALL, MADILL, OK, 73446 | VIEW GOOGLE MAP

3422. OKEENE MUNICIPAL HOSPITAL - Phone: 5808224417


Hospital Name: OKEENE MUNICIPAL HOSPITAL
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Government - Hospital District or Authority
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5808224417
Address: 207 EAST F STREET, BLAINE, OKEENE, OK, 73763 | VIEW GOOGLE MAP

3423. ARBUCKLE MEMORIAL HOSPITAL AUTHORITY - Phone: 5806222161


Hospital Name: ARBUCKLE MEMORIAL HOSPITAL AUTHORITY
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Government - Local
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5806222161
Address: 2011 WEST BROADWAY, MURRAY, SULPHUR, OK, 73086 | VIEW GOOGLE MAP

3424. FAIRVIEW REGIONAL MEDICAL CENTER AUTHORITY - Phone: 5802273721


Hospital Name: FAIRVIEW REGIONAL MEDICAL CENTER AUTHORITY
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Government - Hospital District or Authority
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5802273721
Address: 523 EAST STATE ROAD, MAJOR, FAIRVIEW, OK, 73737 | VIEW GOOGLE MAP

3425. QUARTZ MOUNTAIN MEDICAL CENTER - Phone: 5807823353


Hospital Name: QUARTZ MOUNTAIN MEDICAL CENTER
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Proprietary
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5807823353
Address: ONE WICKERSHAM DRIVE, GREER, MANGUM, OK, 73554 | VIEW GOOGLE MAP

3426. DRUMRIGHT REGIONAL HOSPITAL - Phone: 9183822300


Hospital Name: DRUMRIGHT REGIONAL HOSPITAL
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Proprietary
Emergency Services: Yes
Phone Number: 9183822300
Address: 610 WEST BYPASS, CREEK, DRUMRIGHT, OK, 74030 | VIEW GOOGLE MAP

3427. SEILING MUNICIPAL HOSPITAL - Phone: 5809227361


Hospital Name: SEILING MUNICIPAL HOSPITAL
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Government - Local
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5809227361
Address: US HIGHWAY 60, DEWEY, SEILING, OK, 73663 | VIEW GOOGLE MAP

3428. CREEK NATION COMMUNITY HOSPITAL - Phone: 9186231424


Hospital Name: CREEK NATION COMMUNITY HOSPITAL
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Tribal
Emergency Services: Yes
Phone Number: 9186231424
Address: 309 NORTH 14TH STREET, OKFUSKEE, OKEMAH, OK, 74859 | VIEW GOOGLE MAP

3429. CARNEGIE TRI-COUNTY MUNICIPAL HOSPITAL - Phone: 5806541050


Hospital Name: CARNEGIE TRI-COUNTY MUNICIPAL HOSPITAL
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Government - Hospital District or Authority
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5806541050
Address: 102 NORTH BROADWAY, CADDO, CARNEGIE, OK, 73015 | VIEW GOOGLE MAP

3430. HASKELL COUNTY COMMUNITY HOSPITAL - Phone: 9189674682


Hospital Name: HASKELL COUNTY COMMUNITY HOSPITAL
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Proprietary
Emergency Services: Yes
Phone Number: 9189674682
Address: 401 NORTHWEST H STREET, HASKELL, STIGLER, OK, 74462 | VIEW GOOGLE MAP

3431. NEWMAN MEMORIAL HOSPITAL - Phone: 5809382551


Hospital Name: NEWMAN MEMORIAL HOSPITAL
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Government - Local
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5809382551
Address: 905 SOUTH MAIN STREET, ELLIS, SHATTUCK, OK, 73858 | VIEW GOOGLE MAP

3432. EASTERN OKLAHOMA MEDICAL CENTER - Phone: 9186478161


Hospital Name: EASTERN OKLAHOMA MEDICAL CENTER
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Government - Hospital District or Authority
Emergency Services: Yes
Phone Number: 9186478161
Address: 105 WALL STREET, LE FLORE, POTEAU, OK, 74953 | VIEW GOOGLE MAP

3433. HARMON MEMORIAL HOSPITAL - Phone: 5806883363


Hospital Name: HARMON MEMORIAL HOSPITAL
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Government - Hospital District or Authority
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5806883363
Address: 400 EAST CHESTNUT STREET, HARMON, HOLLIS, OK, 73550 | VIEW GOOGLE MAP

3434. J D MCCARTY CENTER FOR CHILDREN - Phone: 4053072800


Hospital Name: J D MCCARTY CENTER FOR CHILDREN
Hospital Type: Childrens
Hospital Ownership: Government - State
Emergency Services: No
Phone Number: 4053072800
Address: 2002 EAST ROBINSON, CLEVELAND, NORMAN, OK, 73071 | VIEW GOOGLE MAP

3435. MID-COLUMBIA MEDICAL CENTER - Phone: 5412961111


Hospital Name: MID-COLUMBIA MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Other
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5412961111
Address: 1700 E 19TH STREET, WASCO, THE DALLES, OR, 97058 | VIEW GOOGLE MAP

3436. ASANTE THREE RIVERS MEDICAL CENTER - Phone: 5414727000


Hospital Name: ASANTE THREE RIVERS MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Other
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5414727000
Address: 500 SW RAMSEY AVENUE, JOSEPHINE, GRANTS PASS, OR, 97527 | VIEW GOOGLE MAP

3437. PROVIDENCE ST VINCENT MEDICAL CENTER - Phone: 5032162213


Hospital Name: PROVIDENCE ST VINCENT MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Other
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5032162213
Address: 9205 SW BARNES ROAD, WASHINGTON, PORTLAND, OR, 97225 | VIEW GOOGLE MAP

3438. ASANTE ASHLAND COMMUNITY HOSPITAL - Phone: 5412014017


Hospital Name: ASANTE ASHLAND COMMUNITY HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Government - Local
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5412014017
Address: 280 MAPLE STREET, JACKSON, ASHLAND, OR, 97520 | VIEW GOOGLE MAP

3439. LEGACY EMANUEL MEDICAL CENTER - Phone: 5034132200


Hospital Name: LEGACY EMANUEL MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5034132200
Address: 2801 N GANTENBEIN AVENUE, MULTNOMAH, PORTLAND, OR, 97227 | VIEW GOOGLE MAP

3440. OHSU HOSPITAL AND CLINICS - Phone: 5034944036


Hospital Name: OHSU HOSPITAL AND CLINICS
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Other
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5034944036
Address: 3181 SW SAM JACKSON PARK ROAD, MULTNOMAH, PORTLAND, OR, 97239 | VIEW GOOGLE MAP

3441. GOOD SAMARITAN REGIONAL MEDICAL CENTER - Phone: 5417685111


Hospital Name: GOOD SAMARITAN REGIONAL MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5417685111
Address: 3600 NW SAMARITAN DRIVE, BENTON, CORVALLIS, OR, 97330 | VIEW GOOGLE MAP

3442. LEGACY GOOD SAMARITAN MEDICAL CENTER - Phone: 5034137682


Hospital Name: LEGACY GOOD SAMARITAN MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5034137682
Address: 1015 NW 22ND AVENUE, W121, MULTNOMAH, PORTLAND, OR, 97210 | VIEW GOOGLE MAP

3443. ASANTE ROGUE REGIONAL MEDICAL CENTER - Phone: 5417897000


Hospital Name: ASANTE ROGUE REGIONAL MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5417897000
Address: 2825 E BARNETT ROAD, JACKSON, MEDFORD, OR, 97504 | VIEW GOOGLE MAP

3444. MCKENZIE-WILLAMETTE MEDICAL CENTER - Phone: 5417264400


Hospital Name: MCKENZIE-WILLAMETTE MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5417264400
Address: 1460 G STREET, LANE, SPRINGFIELD, OR, 97477 | VIEW GOOGLE MAP

3445. TUALITY COMMUNITY HOSPITAL - Phone: 5036811111


Hospital Name: TUALITY COMMUNITY HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5036811111
Address: 335 SE 8TH AVENUE, WASHINGTON, HILLSBORO, OR, 97123 | VIEW GOOGLE MAP

3446. SAMARITAN ALBANY GENERAL HOSPITAL - Phone: 5418124000


Hospital Name: SAMARITAN ALBANY GENERAL HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Church
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5418124000
Address: 1046 6TH AVENUE SW, LINN, ALBANY, OR, 97321 | VIEW GOOGLE MAP

3447. LEGACY MOUNT HOOD MEDICAL CENTER - Phone: 5036741122


Hospital Name: LEGACY MOUNT HOOD MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5036741122
Address: 24800 SE STARK STREET, MULTNOMAH, GRESHAM, OR, 97030 | VIEW GOOGLE MAP

3448. MERCY MEDICAL CENTER - Phone: 5416730611


Hospital Name: MERCY MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Government - Hospital District or Authority
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5416730611
Address: 2700 NW STEWART PARKWAY, DOUGLAS, ROSEBURG, OR, 97471 | VIEW GOOGLE MAP

3449. LEGACY SILVERTON MEDICAL CENTER - Phone: 5038731500


Hospital Name: LEGACY SILVERTON MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5038731500
Address: 342 FAIRVIEW STREET, MARION, SILVERTON, OR, 97381 | VIEW GOOGLE MAP

3450. SACRED HEART UNIVERSITY DISTRICT - Phone: 5416867300


Hospital Name: SACRED HEART UNIVERSITY DISTRICT
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5416867300
Address: 1255 HILYARD STREET, LANE, EUGENE, OR, 97401 | VIEW GOOGLE MAP

3451. PROVIDENCE NEWBERG MEDICAL CENTER - Phone: 5035371555


Hospital Name: PROVIDENCE NEWBERG MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Church
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5035371555
Address: 1001 PROVIDENCE DRIVE, YAMHILL, NEWBERG, OR, 97132 | VIEW GOOGLE MAP

3452. PROVIDENCE WILLAMETTE FALLS MEDICAL CENTER - Phone: 5036576915


Hospital Name: PROVIDENCE WILLAMETTE FALLS MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5036576915
Address: 1500 DIVISION STREET, CLACKAMAS, OREGON CITY, OR, 97045 | VIEW GOOGLE MAP

3453. ST CHARLES MEDICAL CENTER - REDMOND - Phone: 5415488131


Hospital Name: ST CHARLES MEDICAL CENTER - REDMOND
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5415488131
Address: 1253 N CANAL BLVD, DESCHUTES, REDMOND, OR, 97756 | VIEW GOOGLE MAP

3454. ST CHARLES MEDICAL CENTER - BEND - Phone: 5413824321


Hospital Name: ST CHARLES MEDICAL CENTER - BEND
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5413824321
Address: 2500 NE NEFF ROAD, DESCHUTES, BEND, OR, 97701 | VIEW GOOGLE MAP

3455. SKY LAKES MEDICAL CENTER - Phone: 5412746150


Hospital Name: SKY LAKES MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5412746150
Address: 2865 DAGGETT AVENUE, KLAMATH, KLAMATH FALLS, OR, 97601 | VIEW GOOGLE MAP

3456. SALEM HOSPITAL - Phone: 5035615200


Hospital Name: SALEM HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Other
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5035615200
Address: 890 OAK STREET, SE, MARION, SALEM, OR, 97301 | VIEW GOOGLE MAP

3457. SAINT ALPHONSUS MEDICAL CENTER - ONTARIO, INC - Phone: 5418817000


Hospital Name: SAINT ALPHONSUS MEDICAL CENTER - ONTARIO, INC
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Church
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5418817000
Address: 351 SW 9TH STREET, MALHEUR, ONTARIO, OR, 97914 | VIEW GOOGLE MAP

3458. SANTIAM HOSPITAL - Phone: 5037692175


Hospital Name: SANTIAM HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5037692175
Address: 1401 N 10TH AVENUE, MARION, STAYTON, OR, 97383 | VIEW GOOGLE MAP

3459. ADVENTIST MEDICAL CENTER - Phone: 5032572500


Hospital Name: ADVENTIST MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Church
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5032572500
Address: 10123 SE MARKET STREET, MULTNOMAH, PORTLAND, OR, 97216 | VIEW GOOGLE MAP

3460. PROVIDENCE PORTLAND MEDICAL CENTER - Phone: 5032151111


Hospital Name: PROVIDENCE PORTLAND MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Church
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5032151111
Address: 4805 NE GLISAN STREET, MULTNOMAH, PORTLAND, OR, 97213 | VIEW GOOGLE MAP

3461. WILLAMETTE VALLEY MEDICAL CENTER - Phone: 5034726131


Hospital Name: WILLAMETTE VALLEY MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5034726131
Address: 2700 SE STRATUS AVE., YAMHILL, MCMINNVILLE, OR, 97128 | VIEW GOOGLE MAP

3462. PROVIDENCE MEDFORD MEDICAL CENTER - Phone: 5417325196


Hospital Name: PROVIDENCE MEDFORD MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Church
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5417325196
Address: 1111 CRATER LAKE AVENUE, JACKSON, MEDFORD, OR, 97504 | VIEW GOOGLE MAP

3463. PROVIDENCE MILWAUKIE HOSPITAL - Phone: 5035138336


Hospital Name: PROVIDENCE MILWAUKIE HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Church
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5035138336
Address: 10150 SE 32ND AVENUE, CLACKAMAS, MILWAUKIE, OR, 97222 | VIEW GOOGLE MAP

3464. LEGACY MERIDIAN PARK MEDICAL CENTER - Phone: 5036922182


Hospital Name: LEGACY MERIDIAN PARK MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5036922182
Address: 19300 SW 65TH AVENUE, WASHINGTON, TUALATIN, OR, 97062 | VIEW GOOGLE MAP

3465. BAY AREA HOSPITAL - Phone: 5412698124


Hospital Name: BAY AREA HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Government - Hospital District or Authority
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5412698124
Address: 1775 THOMPSON ROAD, COOS, COOS BAY, OR, 97420 | VIEW GOOGLE MAP

3466. KAISER SUNNYSIDE MEDICAL CENTER - Phone: 5036522880


Hospital Name: KAISER SUNNYSIDE MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Other
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5036522880
Address: 10180 SE SUNNYSIDE ROAD, CLACKAMAS, CLACKAMAS, OR, 97015 | VIEW GOOGLE MAP

3467. SACRED HEART MEDICAL CENTER - RIVERBEND - Phone: 5412227300


Hospital Name: SACRED HEART MEDICAL CENTER - RIVERBEND
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5412227300
Address: 3333 RIVERBEND DRIVE, LANE, SPRINGFIELD, OR, 97477 | VIEW GOOGLE MAP

3468. KAISER FOUNDATION HOSPITAL - WESTSIDE - Phone: 9713101000


Hospital Name: KAISER FOUNDATION HOSPITAL - WESTSIDE
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 9713101000
Address: 2875 NW STUCKI AVE, WASHINGTON, HILLSBORO, OR, 97124 | VIEW GOOGLE MAP

3469. PEACEHEALTH COTTAGE GROVE COMMUNITY MEDICAL CENTER - Phone: 5417675500


Hospital Name: PEACEHEALTH COTTAGE GROVE COMMUNITY MEDICAL CENTER
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5417675500
Address: 1515 VILLAGE DRIVE, LANE, COTTAGE GROVE, OR, 97424 | VIEW GOOGLE MAP

3470. SAMARITAN NORTH LINCOLN HOSPITAL - Phone: 5419943661


Hospital Name: SAMARITAN NORTH LINCOLN HOSPITAL
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5419943661
Address: 3043 NE 28TH STREET, LINCOLN, LINCOLN CITY, OR, 97367 | VIEW GOOGLE MAP

3471. PROVIDENCE SEASIDE HOSPITAL - Phone: 5037177000


Hospital Name: PROVIDENCE SEASIDE HOSPITAL
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Church
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5037177000
Address: 725 S WAHANNA ROAD, CLATSOP, SEASIDE, OR, 97138 | VIEW GOOGLE MAP

3472. SOUTHERN COOS HOSPITAL & HEALTH CENTER - Phone: 5413472426


Hospital Name: SOUTHERN COOS HOSPITAL & HEALTH CENTER
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Government - Hospital District or Authority
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5413472426
Address: 900 11TH STREET SE, COOS, BANDON, OR, 97411 | VIEW GOOGLE MAP

3473. BLUE MOUNTAIN HOSPITAL - Phone: 5415751311


Hospital Name: BLUE MOUNTAIN HOSPITAL
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Government - Hospital District or Authority
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5415751311
Address: 170 FORD ROAD, GRANT, JOHN DAY, OR, 97845 | VIEW GOOGLE MAP

3474. WALLOWA MEMORIAL HOSPITAL - Phone: 5414263111


Hospital Name: WALLOWA MEMORIAL HOSPITAL
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Government - Hospital District or Authority
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5414263111
Address: 601 MEDICAL PARKWAY, WALLOWA, ENTERPRISE, OR, 97828 | VIEW GOOGLE MAP

3475. HARNEY DISTRICT HOSPITAL - Phone: 5415737281


Hospital Name: HARNEY DISTRICT HOSPITAL
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Government - Hospital District or Authority
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5415737281
Address: 557 W WASHINGTON STREET, HARNEY, BURNS, OR, 97720 | VIEW GOOGLE MAP

3476. SALEM HEALTH WEST VALLEY - Phone: 5036238301


Hospital Name: SALEM HEALTH WEST VALLEY
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5036238301
Address: 525 SE WASHINGTON STREET, POLK, DALLAS, OR, 97338 | VIEW GOOGLE MAP

3477. LAKE DISTRICT HOSPITAL - Phone: 5419472114


Hospital Name: LAKE DISTRICT HOSPITAL
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Government - Hospital District or Authority
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5419472114
Address: 700 SOUTH J STREET, LAKE, LAKEVIEW, OR, 97630 | VIEW GOOGLE MAP

3478. PIONEER MEMORIAL HOSPITAL - Phone: 5416769133


Hospital Name: PIONEER MEMORIAL HOSPITAL
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Government - Hospital District or Authority
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5416769133
Address: 564 E PIONEER DRIVE, MORROW, HEPPNER, OR, 97836 | VIEW GOOGLE MAP

3479. LOWER UMPQUA HOSPITAL DISTRICT - Phone: 5412712171


Hospital Name: LOWER UMPQUA HOSPITAL DISTRICT
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Government - Hospital District or Authority
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5412712171
Address: 600 RANCH ROAD, DOUGLAS, REEDSPORT, OR, 97467 | VIEW GOOGLE MAP

3480. COQUILLE VALLEY HOSPITAL DISTRICT - Phone: 5413963101


Hospital Name: COQUILLE VALLEY HOSPITAL DISTRICT
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Government - Hospital District or Authority
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5413963101
Address: 940 EAST 5TH STREET, COOS, COQUILLE, OR, 97423 | VIEW GOOGLE MAP

3481. ST CHARLES PRINEVILLE - Phone: 5414476254


Hospital Name: ST CHARLES PRINEVILLE
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5414476254
Address: 384 SE COMBS FLAT ROAD, CROOK, PRINEVILLE, OR, 97754 | VIEW GOOGLE MAP

3482. SAMARITAN PACIFIC COMMUNITY HOSPITAL - Phone: 5412652244


Hospital Name: SAMARITAN PACIFIC COMMUNITY HOSPITAL
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5412652244
Address: 930 SW ABBEY STREET, LINCOLN, NEWPORT, OR, 97365 | VIEW GOOGLE MAP

3483. SAINT ALPHONSUS MEDICAL CENTER - BAKER CITY, INC - Phone: 5415236461


Hospital Name: SAINT ALPHONSUS MEDICAL CENTER - BAKER CITY, INC
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Church
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5415236461
Address: 3325 POCAHONTAS ROAD, BAKER, BAKER CITY, OR, 97814 | VIEW GOOGLE MAP

3484. PEACE HARBOR MEDICAL CENTER - Phone: 5419978412


Hospital Name: PEACE HARBOR MEDICAL CENTER
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Church
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5419978412
Address: 400 9TH STREET, LANE, FLORENCE, OR, 97439 | VIEW GOOGLE MAP

3485. TILLAMOOK REGIONAL MEDICAL CENTER - Phone: 5038424444


Hospital Name: TILLAMOOK REGIONAL MEDICAL CENTER
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Church
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5038424444
Address: 1000 THIRD STREET, TILLAMOOK, TILLAMOOK, OR, 97141 | VIEW GOOGLE MAP

3486. PROVIDENCE HOOD RIVER MEMORIAL HOSPITAL - Phone: 5413863911


Hospital Name: PROVIDENCE HOOD RIVER MEMORIAL HOSPITAL
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Church
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5413863911
Address: 810 12TH STREET, HOOD RIVER, HOOD RIVER, OR, 97031 | VIEW GOOGLE MAP

3487. ST ANTHONY HOSPITAL - Phone: 5412765121


Hospital Name: ST ANTHONY HOSPITAL
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Church
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5412765121
Address: 2801 ST ANTHONY WAY, UMATILLA, PENDLETON, OR, 97801 | VIEW GOOGLE MAP

3488. COLUMBIA MEMORIAL HOSPITAL - Phone: 5033254321


Hospital Name: COLUMBIA MEMORIAL HOSPITAL
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Proprietary
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5033254321
Address: 2111 EXCHANGE STREET, CLATSOP, ASTORIA, OR, 97103 | VIEW GOOGLE MAP

3489. GRANDE RONDE HOSPITAL - Phone: 5419638421


Hospital Name: GRANDE RONDE HOSPITAL
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5419638421
Address: 900 SUNSET DRIVE, UNION, LA GRANDE, OR, 97850 | VIEW GOOGLE MAP

3490. CURRY GENERAL HOSPITAL - Phone: 5412473000


Hospital Name: CURRY GENERAL HOSPITAL
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Government - Hospital District or Authority
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5412473000
Address: 94220 FOURTH STREET, CURRY, GOLD BEACH, OR, 97444 | VIEW GOOGLE MAP

3491. SAMARITAN LEBANON COMMUNITY HOSPITAL - Phone: 5412582101


Hospital Name: SAMARITAN LEBANON COMMUNITY HOSPITAL
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Church
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5412582101
Address: 525 N SANTIAM HIGHWAY, LINN, LEBANON, OR, 97355 | VIEW GOOGLE MAP

3492. ST CHARLES - MADRAS - Phone: 5414753882


Hospital Name: ST CHARLES - MADRAS
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5414753882
Address: 470 NE A STREET, JEFFERSON, MADRAS, OR, 97741 | VIEW GOOGLE MAP

3493. GOOD SHEPHERD MEDICAL CENTER - Phone: 5416673400


Hospital Name: GOOD SHEPHERD MEDICAL CENTER
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5416673400
Address: 610 NW 11TH STREET, UMATILLA, HERMISTON, OR, 97838 | VIEW GOOGLE MAP

3494. SHRINERS HOSPITAL FOR CHILDREN-PORTLAND - Phone: 5032415090


Hospital Name: SHRINERS HOSPITAL FOR CHILDREN-PORTLAND
Hospital Type: Childrens
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: No
Phone Number: 5032415090
Address: 3101 SW SAM JACKSON PARK ROAD, MULTNOMAH, PORTLAND, OR, 97239 | VIEW GOOGLE MAP


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn