CÓ GÌ Ở LINE TÀU METRO / BTS MỚI TẠI SINGAPORE


Kể từ 31/1/2020, Thomson-East Coast Line (TEL) chính thức đi vào hoạt động.  
Cùng ad khám phá nào! Tuy nhiên đang dịch cả nhà nhớ lưu ý nha

Thêm Line thêm tiện. Các bạn có thể tải bản đồ tàu điện đầy đủ ở Sing tại đây: https://www.lta.gov.sg/content/dam/ltagov/getting_around/public_transport/rail_network/pdf/en-sm-20-01-web.png


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn