xin visa hayya qatar

Thông báo mới nhất từ Qatar về việc cấp visa Qatar 2023

Thông báo mới nhất từ Qatar về việc cấp visa Qatar 2023 Sau thời gian WorldCup, Qatar tiếp tục duy trì thẻ Hayya như Visa Qatar trong suốt năm 2023 của mình. Chủ thẻ HAYYA của Qatar  sẽ được cho phép nhập cảnh tại Qatar cho đến hết tháng 1 năm sau (…

Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào