khai báo mdac malaysia

Hướng dẫn khai báo nhập cảnh MDAC Malaysia - áp dụng từ 01/12/2023

Hướng dẫn khai báo nhập cảnh MDAC Malaysia - áp dụng từ 01/12/2023 Kể từ 01/12/2023 thì Malaysia yêu cầu phải điền trước thẻ Malaysia Digital Arrival Card (MDAC) trước khi tới Malaysia du lịch (Chỉ cần đăng ký trong vòng 3 ngày trước khi nhập cảnh h…

MALAYSIA ÁP DỤNG TỜ KHAI MDAC NHẬP CẢNH ĐIỆN TỬ từ 1-12-2013

MALAYSIA ÁP DỤNG TỜ KHAI NHẬP CẢNH ĐIỆN TỬ Từ ngày 1 tháng 12 năm 2023, người nước ngoài nhập cảnh Malaysia sẽ phải Điền Tờ Khai Nhập Cảnh Online (MDAC) trước khi đến Malaysia. Loại trừ các trường hợp: 1️⃣ Thường trú nhân Malaysia 2️⃣ Người có thẻ …

Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào