mdac malaysia egate

Hướng dẫn khai báo nhập cảnh MDAC Malaysia - áp dụng từ 01/12/2023

Hướng dẫn khai báo nhập cảnh MDAC Malaysia - áp dụng từ 01/12/2023 Kể từ 01/12/2023 thì Malaysia yêu cầu phải điền trước thẻ Malaysia Digital Arrival Card (MDAC) trước khi tới Malaysia du lịch (Chỉ cần đăng ký trong vòng 3 ngày trước khi nhập cảnh h…

Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào