thủ tục nhập cảnh malaysia

Hướng dẫn khai báo nhập cảnh MDAC Malaysia - áp dụng từ 01/12/2023

Hướng dẫn khai báo nhập cảnh MDAC Malaysia - áp dụng từ 01/12/2023 Kể từ 01/12/2023 thì Malaysia yêu cầu phải điền trước thẻ Malaysia Digital Arrival Card (MDAC) trước khi tới Malaysia du lịch (Chỉ cần đăng ký trong vòng 3 ngày trước khi nhập cảnh h…

Hướng dẫn khai báo ứng dụng MySejahtera khi nhập cảnh Malaysia cho bạn nào đang muốn du lịch Malaysia tự túc 2023

Nếu bạn đang tìm kiếm thông tin mới nhất về thủ tục nhập cảnh Malaysia khi đi du lịch Malaysia 2023, thì đây có thể sẽ hữu ích cho bạn! Từ 1/8/2022, theo một số báo chính thức thì Malaysia đã bỏ thủ tục bắt buộc khai báo ứng dụng MySejahtera khi nhậ…

Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào