visa online

Lưu ý: Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ sẽ tăng phí đối với một số loại thị thực không định cư trên toàn thế giới

⚡️ Lưu ý: Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ sẽ tăng phí đối với một số loại thị thực không định cư trên toàn thế giới. Mức tăng phí này có hiệu lực từ ngày 30 tháng 5 năm 2023. Đây là lần đầu tiên sau 10 năm chúng tôi điều chỉnh lại hầu hết các loại phí xin thị …

CHIA SẺ KINH NGHIỆM TỰ XIN VISA DU LỊCH ÚC LẦN 3 DÀNH CHO FREELANCER DẠY TỰ DO

CHIA SẺ KINH NGHIỆM TỰ XIN VISA DU LỊCH ÚC LẦN 3 DÀNH CHO FREELANCER DẠY TỰ DO 🇦🇺🇦🇺🇦🇺 *** 19/3 submit hồ sơ – 28/3 lấy bio – 04/04/2023 có VISA multi 3 năm *** Visa Úc cũ của mình sẽ hết hạn 30/4/2023 nên mình submit lại để dành hè rảnh hoặc c…

Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào